~exprez135/cryptomator-libre

ref: 9ffa38d54e038dc24fdfd1c03e8a6e214b76227d cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pl.properties -rw-r--r-- 13.5 KiB
9ffa38d5 — Sebastian Stenzel Merge branch 'develop' into feature/io-stats 1 year, 3 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Zastosuj
generic.button.back=Wstecz
generic.button.cancel=Anuluj
generic.button.change=Zmień
generic.button.close=Zamknij
generic.button.copy=Skopiuj
generic.button.copied=Skopiowane!
generic.button.done=Gotowe
generic.button.next=Dalej
generic.button.print=Drukuj
## Error
generic.error.title=Wystąpił nieoczekiwany błąd
generic.error.instruction=To nie powinno było się zdarzyć. Proszę zgłosić poniższy tekst z błędem i zamieścić opis kroków, które doprowadziły do tego błędu.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Wyświetl
traymenu.showPreferencesWindow=Ustawienia
traymenu.lockAllVaults=Blokuj wszystko
traymenu.quitApplication=Wyjście
traymenu.vault.unlock=Odblokuj
traymenu.vault.lock=Blokuj
traymenu.vault.reveal=Pokaż

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Dodaj sejf
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Utwórz nowy sejf
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otwórz istniejący sejf
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Wybierz nazwę sejfu
addvaultwizard.new.namePrompt=Nazwa sejfu
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Gdzie Cryptomator powinien przechowywać zaszyfrowane pliki twojego sejfu?
addvaultwizard.new.locationLabel=Miejsce zapisu
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Własna lokalizacja
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Wybierz…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Wybierz katalog
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Sejf nie może być utworzony w tym miejscu, ponieważ jakiś obiekt już istnieje.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Sejf nie może być utworzony w tej ścieżce, ponieważ co najmniej jeden katalog nie istnieje.
addvaultwizard.new.invalidName=Nieprawidłowa nazwa sejfu. Proszę spróbować prawidłową nazwę dla katalogu.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Utwórz sejf
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swoich danych bez hasła. Czy chciałbyś klucz odzyskiwania w przypadku utraty hasła?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Tak poproszę, przezorny zawsze ubezpieczony
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nie dziękuję, nie zapomnę hasła
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠ PLIKI SEJFU ⚠
addvault.new.readme.storageLocation.2=To jest miejsce, w którym przechowywane są pliki Twojego sejfu.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NIE WOLNO
addvault.new.readme.storageLocation.4=• zmieniać plików w tym katalogu lub
addvault.new.readme.storageLocation.5=• kopiować do tego katalogu jakichkolwiek plików do szyfrowania.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Jeśli chcesz zaszyfrować pliki i wyświetlić zawartość sejfu, wykonaj następujące czynności:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Dodaj ten sejf do programu Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odblokuj sejf w programie Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otwórz miejsce z odszyfrowanymi plikami, klikając przycisk "Pokaż".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Jeśli potrzebujesz pomocy, sprawdź dokumentację: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 ZASZYFROWANY UDZIAŁ 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Tu są przechowywane pliki Twojego sejfu.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Wszystkie pliki dodane tutaj zostaną zaszyfrowane przez Cryptomator. Możesz tu wykonywać operacje jak na każdym innym dysku czy katalogu. To jest jedynie odszyfrowany podgląd Twoich plików, wszystkie pozostają cały czas zaszyfrowane na Twoim dysku twardym.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Jeśli chcesz możesz spokojnie usunąć ten plik.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Wybierz plik "masterkey.cryptomator" w swoim istniejącym sejfie.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Wybierz…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Wybierz plik Masterkey
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Dodano sejf "%s".\nMusisz odblokować ten sejf, aby uzyskać dostęp lub dodać zawartość. Możesz go również odblokować kiedy indziej.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odblokuj teraz

# Remove Vault
removeVault.title=Usuń sejf
removeVault.information=To tylko sprawi, że Cryptomator nie będzie widział tego sejfu. Możesz dodać go ponownie później. Żadne zaszyfrowane pliki nie zostaną usunięte z dysku twardego.
removeVault.confirmBtn=Usuń sejf

# Change Password
changepassword.title=Zmiana Hasła
changepassword.enterOldPassword=Wprowadź aktualne hasło dla "%s"
changepassword.finalConfirmation=Jestem świadomy tego, że nie będę mógł uzyskać dostępu do moich danych, jeśli zapomnę hasła

# Forget Password
forgetPassword.title=Zapomnij hasło
forgetPassword.information=To spowoduje usunięcie zapisanego hasła z systemowego menadżera haseł.
forgetPassword.confirmBtn=Zapomnij hasło

# Unlock
unlock.title=Odblokuj sejf
unlock.passwordPrompt=Wprowadź hasło dla "%s":
unlock.savePassword=Zapamiętaj hasło
unlock.unlockBtn=Odblokuj
## Success
unlock.success.message="%s" został odblokowany! Twój sejf jest teraz dostępny.
unlock.success.rememberChoice=Zapamiętaj wybór, nie pokazuj tego ponownie
unlock.success.revealBtn=Otwórz sejf
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Punkt montowania nie jest pustym katalogiem: %s

# Migration
migration.title=Aktualizuj sejf
## Start
migration.start.prompt=Twój sejf "%s" musi zostać zaktualizowany do nowszego formatu. Przed kolejnym krokiem upewnij się, że sejf nie wymaga synchronizowania.
migration.start.confirm=Tak, mój sejf jest w pełni zsynchronizowany
## Run
migration.run.enterPassword=Wprowadź hasło dla "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Aktualizuj sejf
migration.run.progressHint=To może chwilę potrwać…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Aktualizacja "%s" zakończona pomyślnie. Możesz już odblokować swój sejf.
migration.success.unlockNow=Odblokuj teraz
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nieobsługiwany system plików
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migracja nie została rozpoczęta, ponieważ Twój sejf znajduje się na niewspieranym systemie plików.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Ten system plików nie obsługuje długich nazw plików.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Ten system plików nie obsługuje długich ścieżek.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Ten system plików nie pozwala na odczyt.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Ten system plików nie pozwala na zapis.
## Impossible
migration.impossible.heading=Nie można zmigrować sejfu
migration.impossible.reason=Sejf nie może być automatycznie zmigrowany, ponieważ jego lokalizacja lub punkt dostępu nie są kompatybilne.
migration.impossible.moreInfo=Sejf nadal może być otwarty starszą wersją. Aby uzyskać informacje dotyczące ręcznej migracji sejfu wejdź na

# Preferences
preferences.title=Ustawienia
## General
preferences.general=Ogólne
preferences.general.theme=Interfejs
preferences.general.theme.light=Jasny
preferences.general.theme.dark=Ciemny
preferences.general.unlockThemes=Odblokuj tryb ciemny
preferences.general.startHidden=Ukryj okno podczas uruchamiania programu Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Włącz logowanie w trybie debug
preferences.general.debugDirectory=Pokaż pliki logowania
preferences.general.autoStart=Uruchom Cryptomator po uruchomieniu systemu
preferences.general.interfaceOrientation=Układ interfejsu
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Od lewej do prawej
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Od prawej do lewej
## Volume
preferences.volume=Dysk wirtualny
preferences.volume.type=Typ udziału
preferences.volume.webdav.port=WebDAV Port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV Scheme
## Updates
preferences.updates=Aktualizacje
preferences.updates.currentVersion=Obecna wersja: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Automatycznie sprawdzaj aktualizacje
preferences.updates.checkNowBtn=Sprawdź teraz
preferences.updates.updateAvailable=Dostępna jest aktualizacja do wersji %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Dotacja
preferences.donationKey.registeredFor=Zarejestrowano dla %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nie znaleziono aktualnego klucza dotacji. To taki klucz licencyjny, ale dla niesamowitych ludzi używających darmowego oprogramowania. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Zdobądź klucz dotacji
## About
preferences.about=O programie

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zamknij
main.minimizeBtn.tooltip=Minimalizuj
main.preferencesBtn.tooltip=Ustawienia
main.donationKeyMissing.tooltip=Rozważ przekazanie dotacji
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Dodaj ten sejf
main.dropZone.unknownDragboardContent=Jeśli chcesz dodać sejf, przeciągnij go do tego okna
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Kliknij tutaj, aby dodać sejf
main.vaultlist.contextMenu.remove=Usuń sejf
main.vaultlist.addVaultBtn=Dodaj sejf
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Dziękujemy za wybranie programu Cryptomator do ochrony plików. Jeśli potrzebujesz pomocy, sprawdź nasze przewodniki:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=ZABLOKOWANY
main.vaultDetail.unlockBtn=Odblokuj…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Odblokuj teraz
main.vaultDetail.optionsBtn=Ustawienia sejfu
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Hasło zapisane
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ODBLOKOWANE
main.vaultDetail.accessLocation=Zawartość Twojego sejfu dostępna jest tutaj:
main.vaultDetail.revealBtn=Otwórz lokalizację
main.vaultDetail.lockBtn=Blokuj
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=odczyt:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=zapis:
main.vaultDetail.throughput.idle=bezczynny
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator nie mógł znaleźć sejfu w tej lokalizacji.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Aktualizuj sejf
main.vaultDetail.migratePrompt=Twój sejf musi zostać zaktualizowany do nowego formatu, zanim będziesz mógł go używać

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Jak szyfrować pliki
wrongFileAlert.header.title=Czy chciałeś zaszyfrować te pliki?
wrongFileAlert.header.lead=W tym celu Cryptomator zapewnia udział dostępny w menedżerze plików.
wrongFileAlert.instruction.0=Aby zaszyfrować pliki, wykonaj następujące kroki:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Odblokuj swój sejf.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Kliknij na "Otwórz lokalizację", aby otworzyć udział w menedżerze plików.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Dodaj pliki do tego udziału.
wrongFileAlert.link=Aby uzyskać pomoc, wejdź na

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Ogólne
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Odblokuj sejf podczas uruchamiania programu Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Po udanym odblokowaniu
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=Nic nie rób
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Otwórz lokalizację
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Zapytaj
## Mount
vaultOptions.mount=Montowanie
vaultOptions.mount.readonly=Tylko do odczytu
vaultOptions.mount.driveName=Nazwa udziału
vaultOptions.mount.customMountFlags=Własne flagi montowania udziału
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=zajęty
vaultOptions.mount.mountPoint=Punkt montowania
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Automatycznie wybierz odpowiednią lokalizację
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Użyj przypisanej litery dysku
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Własna ścieżka
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Wybierz…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Wybierz pusty katalog
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Hasło
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Zmiana Hasła
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Zapomnij zapamiętane hasło
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Klucz odzyskiwania jest twoim jedynym sposobem przywrócenia dostępu do sejfu w przypadku utraty hasła.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Wyświetl klucz odzyskiwania
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Odzyskaj hasło

# Recovery Key
recoveryKey.title=Klucz odzyskiwania
recoveryKey.enterPassword.prompt=Wprowadź hasło, aby pokazać klucz odzyskiwania dla "%s":
recoveryKey.display.message=Poniższy klucz odzyskiwania służy do przywrócenia dostępu do "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Trzymaj go w bezpiecznym miejscu, np.\n • Przechowuj go za pomocą menedżera haseł\n • Zapisz go na przenośnej pamięci USB\n • Wydrukuj na papierze
recoveryKey.recover.prompt=Wprowadź swój klucz odzyskiwania dla "%s":
recoveryKey.recover.validKey=To jest prawidłowy klucz odzyskiwania
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator - Klucz odzyskiwania "%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Wprowadź nowe hasło
newPassword.reenterPassword=Potwierdź nowe hasło
newPassword.passwordsMatch=Hasła identyczne!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Różne hasła
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Użyj co najmniej %d znaków
passwordStrength.messageLabel.0=Bardzo słabe
passwordStrength.messageLabel.1=Słabe
passwordStrength.messageLabel.2=Średnie
passwordStrength.messageLabel.3=Silne
passwordStrength.messageLabel.4=Bardzo silne

# Quit
quit.prompt=Zamknąć aplikację? Niektore sejfy są odblokowane.
quit.lockAndQuit=Zablokuj i wyjdź