~exprez135/cryptomator-libre

ref: 9ffa38d54e038dc24fdfd1c03e8a6e214b76227d cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nb.properties -rw-r--r-- 13.3 KiB
9ffa38d5 — Sebastian Stenzel Merge branch 'develop' into feature/io-stats 1 year, 3 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Bruk
generic.button.back=Tilbake
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Endre
generic.button.close=Lukk
generic.button.copy=Kopier
generic.button.copied=Kopiert!
generic.button.done=Ferdig
generic.button.next=Neste
generic.button.print=Skriv ut
## Error
generic.error.title=Det oppstod en uventet feil
generic.error.instruction=Dette skulle ikke ha skjedd. Rapporter feilteksten nedenfor og legg inn en beskrivelse av hvilke trinn som førte til denne feilen.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Vis
traymenu.showPreferencesWindow=Innstillinger
traymenu.lockAllVaults=Lås alle
traymenu.quitApplication=Avslutt
traymenu.vault.unlock=Lås opp
traymenu.vault.lock=Lås
traymenu.vault.reveal=Gjør synlig

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Legg til hvelv
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Lag et nytt hvelv
addvaultwizard.welcome.existingButton=Åpne et eksisterende hvelv
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Velg et navn på hvelvet
addvaultwizard.new.namePrompt=Navn på hvelvet
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Hvor skal Cryptomator lagre de krypterte filene dine?
addvaultwizard.new.locationLabel=Lagringssted
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Tilpasset lagringssted
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Velg…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Velg mappe
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Hvelvet kan ikke opprettes på denne søkestien fordi et objekt allerede eksisterer.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Hvelvet kan ikke opprettes på denne søkestien fordi minst én søkestikomponent ikke finnes.
addvaultwizard.new.invalidName=Ugyldig navn på hvelvet. Vennligst vurder et vanlig mappenavn.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Opprett hvelv
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du vil ikke kunne få tilgang til dataene dine uten passordet. Vil du ha en gjenopprettingsnøkkel i tilefelle du mister passordet ditt?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja takk, bedre å være på den sikre siden
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nei takk, jeg kommer ikke til å miste passordet
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIG.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ HVELVFILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dette er hvelvets lagringssted.
addvault.new.readme.storageLocation.3=IKKE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• endre hvilke filer som helst i denne mappen eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• i denne mappen limer du inn alle filer du ønsker skal krypteres.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Hvis du vil kryptere filer og se innholdet i hvelvet, gjør du følgende:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Legg til dette hvelvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås opp hvelvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Åpne tilgangspunktet ved å klikke på "Gjør synlig" -knappen.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Hvis du trenger hjelp, kan du gå til dokumentasjonen: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VELKOMMEN.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ KRYPTERT VOLUM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dette er hvelvets lagringssted.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle filer som er lagt til i dette volumet, blir kryptert av Cryptomator. Du kan jobbe med dem som på alle andre enheter/mapper. Dette er bare en dekryptert visning av innholdet, filene dine forblir kryptert på harddisken hele tiden.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Denne filen kan fjernes hvis ønskelig.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Velg filen "masterkey.cryptomator" i det eksisterende hvelvet.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Velg…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Velg hovednøkkelfil
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lagt til hvelvet "%s".\nDu må låse opp dette hvelvet for å få tilgang til eller legge til innhold. Alternativt kan du låse det opp på et hvilket som helst senere tidspunkt.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås opp nå

# Remove Vault
removeVault.title=Fjern hvelvet
removeVault.information=Dette vil kun få Cryptomator til å glemme dette hvelvet. Du kan legge til hvelvet senere igjen. Ingen krypterte filer blir slettet fra harddisken.
removeVault.confirmBtn=Fjern hvelvet

# Change Password
changepassword.title=Endre passord
changepassword.enterOldPassword=Skriv inn gjeldende passord for "%s"
changepassword.finalConfirmation=Jeg forstår at jeg ikke vil kunne få tilgang til dataene mine hvis jeg glemmer passordet mitt

# Forget Password
forgetPassword.title=Glem passord
forgetPassword.information=Dette vil slette det lagrede passordet til dette hvelvet fra systemnøkkelringen min.
forgetPassword.confirmBtn=Glem passord

# Unlock
unlock.title=Lås opp hvelvet
unlock.passwordPrompt=Skriv inn passordet for "%s":
unlock.savePassword=Lagre passord
unlock.unlockBtn=Lås opp
## Success
unlock.success.message=Vellykket opplåsning av "%s"! Hvelvet ditt er nå tilgjengelig.
unlock.success.rememberChoice=Husk valget - ikke vis dette igjen
unlock.success.revealBtn=Gjør hvelvet synlig
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Monteringspunktet er ikke en tom mappe: %s

# Migration
migration.title=Oppgrader hvelv
## Start
migration.start.prompt=Hvelvet ditt "%s" må oppdateres til et nyere format. Før du fortsetter må du forsikre deg om at det ikke er ventende synkronisering som kan påvirke dette hvelvet.
migration.start.confirm=Ja, hvelvet mitt er fullstendig synkronisert
## Run
migration.run.enterPassword=Skriv inn passordet for "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Overfør hvelv
migration.run.progressHint=Dette kan ta litt tid…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Vellykket overføring av "%s".\nDu kan nå låse opp hvelvet ditt.
migration.success.unlockNow=Lås opp nå
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikke støttet
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Overføringen ble ikke startet fordi hvelvet ditt ligger i et mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støtter ikke lange filnavn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støtter ikke lange søkestier.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillater ikke lesing.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillater ikke å bli skrevet på.
## Impossible
migration.impossible.heading=Kunne ikke overføre hvelvet
migration.impossible.reason=Hvelvet kan ikke overføres automatisk fordi lagringsstedet eller tilgangspunkt ikke er kompatibelt.
migration.impossible.moreInfo=Hvelvet kan fortsatt åpnes hvis du bruker en eldre versjon. For instruksjoner om hvordan man overfører et hvelv, besøk

# Preferences
preferences.title=Innstillinger
## General
preferences.general=Generelt
preferences.general.theme=Grafisk utseende
preferences.general.theme.light=Lys
preferences.general.theme.dark=Mørk
preferences.general.unlockThemes=Lås opp mørk modus
preferences.general.startHidden=Skjul vinduet når du starter Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Aktiver loggføring av feilsøk
preferences.general.debugDirectory=Vis loggfiler
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator ved systemstart
preferences.general.interfaceOrientation=Grensesnittorientering
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Fra venstre til høyre
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Fra høyre til venstre
## Volume
preferences.volume=Virtuell enhet
preferences.volume.type=Volumtype
preferences.volume.webdav.port=WebDAV-port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV-ordning
## Updates
preferences.updates=Oppdateringer
preferences.updates.currentVersion=Gjeldende versjon: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Se etter oppdateringer automatisk
preferences.updates.checkNowBtn=Sjekk nå
preferences.updates.updateAvailable=Oppdatering til versjon %s er tilgjengelig.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donasjon
preferences.donationKey.registeredFor=Registrert for %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen gyldig donasjonsnøkkel funnet. Det er som en lisensnøkkel, men for fantastiske mennesker som bruker gratis programvare. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Få en donasjonsnøkkel
## About
preferences.about=Om

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Lukk
main.minimizeBtn.tooltip=Minimer
main.preferencesBtn.tooltip=Innstillinger
main.donationKeyMissing.tooltip=Vennligst vurder å donere
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Legg til dette hvelvet
main.dropZone.unknownDragboardContent=Hvis du vil legge til et hvelv, kan du dra det til dette vinduet
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikk her for å legge til et hvelv
main.vaultlist.contextMenu.remove=Fjern hvelvet
main.vaultlist.addVaultBtn=Legg til hvelv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Takk for at du valgte Cryptomator for å beskytte filene dine. Hvis du trenger hjelp, sjekk ut våre guider for å komme i gang:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Lås opp…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Lås opp nå
main.vaultDetail.optionsBtn=Alternativer for hvelvet
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Passordet er lagret
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ULÅST
main.vaultDetail.accessLocation=Innholdet i hvelvet ditt er tilgjengelig her:
main.vaultDetail.revealBtn=Gjør enheten synlig
main.vaultDetail.lockBtn=Lås
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=lesehastighet:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=skrivehastighet:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunne ikke finne et hvelv på denne søkestien.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Oppgrader hvelv
main.vaultDetail.migratePrompt=Hvelvet ditt må oppgraderes til et nytt format før du kan få tilgang til det

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Slik krypterer du filer
wrongFileAlert.header.title=Forsøkte du å kryptere disse filene?
wrongFileAlert.header.lead=For dette formålet gir Cryptomator et volum i systemfilbehandleren.
wrongFileAlert.instruction.0=Følg disse trinnene for å kryptere filer:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Lås opp hvelvet ditt.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klikk på "Gjør synlig" for å åpne volumet i filbehandleren din.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Legg filene dine til dette volumet.
wrongFileAlert.link=For ytterligere hjelp, besøk

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Generelt
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Lås opp hvelvet når du starter Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Etter vellykket opplåsing
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=Ikke gjør noe
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Gjør enheten synlig
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Spør
## Mount
vaultOptions.mount=Montering
vaultOptions.mount.readonly=Skrivebeskyttet
vaultOptions.mount.driveName=Enhetsnavn
vaultOptions.mount.customMountFlags=Tilpassede moteringsparametre
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=opptatt
vaultOptions.mount.mountPoint=Monteringspunkt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Velg et passende sted automatisk
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Bruk tildelt enhetsbokstav
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Tilpasset søkesti
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Velg…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Velg en tom mappe
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Passord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Endre passord
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Glem passord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=En gjenopprettingsnøkkel er den eneste måten å gjenopprette tilgangen til et hvelv på hvis du mister passordet.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Vis gjenopprettingsnøkkelen
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Gjenopprett passord

# Recovery Key
recoveryKey.title=Gjenopprettingsnøkkel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Skriv inn passordet ditt for å vise gjenopprettingsnøkkelen for "%s":
recoveryKey.display.message=Følgende gjenopprettingsnøkkel kan brukes til å gjenopprette tilgang til "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Oppbevar den et veldig sikkert sted, f.eks. ved å:\n • Lagre den ved hjelp av et passordhvelv\n • Lagre den på en USB-minnepenn\n • Skrive den ut på papir
recoveryKey.recover.prompt=Skriv inn gjenopprettingsnøkkelen for "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Dette er en gyldig gjenopprettingsnøkkel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator-gjenopprettingsnøkkel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Skriv inn et nytt passord
newPassword.reenterPassword=Bekreft det nye passordet
newPassword.passwordsMatch=Passordene samsvarer!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Passordene samsvarer ikke
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Bruk minst %d tegn
passwordStrength.messageLabel.0=Veldig svakt
passwordStrength.messageLabel.1=Svakt
passwordStrength.messageLabel.2=Ok
passwordStrength.messageLabel.3=Sterkt
passwordStrength.messageLabel.4=Veldig sterkt

# Quit
quit.prompt=Ønsker du å avslutte programmet? Det finnes ulåste hvelv.
quit.lockAndQuit=Lås og avslutt