~exprez135/cryptomator-libre

ref: 7a696929995aaa854f370378b255ad8c4181ebd8 cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pl.properties -rw-r--r-- 8.2 KiB
7a696929 — Martin Beyer Prettied up the statistics window for both Ui Themes 1 year, 4 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Zastosuj
generic.button.back=Wstecz
generic.button.cancel=Anuluj
generic.button.change=Zmień
generic.button.close=Zamknij
generic.button.copy=Skopiuj
generic.button.copied=Skopiowane!
generic.button.done=Gotowe
generic.button.next=Dalej
generic.button.print=Drukuj
## Error
generic.error.title=Wystąpił nieoczekiwany błąd
generic.error.instruction=To nie powinno było się zdarzyć. Proszę zgłosić poniższy tekst z błędem i zamieścić opis kroków, które doprowadziły do tego błędu.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Wyświetl
traymenu.showPreferencesWindow=Ustawienia
traymenu.lockAllVaults=Blokuj wszystko
traymenu.quitApplication=Wyjście
traymenu.vault.unlock=Odblokuj
traymenu.vault.lock=Blokuj
traymenu.vault.reveal=Pokaż

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Dodaj sejf
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Utwórz nowy sejf
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otwórz istniejący sejf
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Wybierz nazwę sejfu
addvaultwizard.new.namePrompt=Nazwa sejfu
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Gdzie Cryptomator powinien przechowywać zaszyfrowane pliki twojego sejfu?
addvaultwizard.new.locationLabel=Miejsce zapisu
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Własna lokalizacja
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Wybierz…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Wybierz katalog
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Sejf nie może być utworzony w tym miejscu, ponieważ jakiś obiekt już istnieje.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Sejf nie może być utworzony w tej ścieżce, ponieważ co najmniej jeden katalog nie istnieje.
addvaultwizard.new.invalidName=Nieprawidłowa nazwa sejfu. Proszę spróbować prawidłową nazwę dla katalogu.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Utwórz sejf
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Nie będziesz mógł uzyskać dostępu do swoich danych bez hasła. Czy chciałbyś klucz odzyskiwania w przypadku utraty hasła?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Tak poproszę, przezorny zawsze ubezpieczony
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nie dziękuję, nie zapomnę hasła
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠ PLIKI SEJFU ⚠
addvault.new.readme.storageLocation.2=To jest miejsce, w którym przechowywane są pliki Twojego sejfu.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NIE WOLNO
addvault.new.readme.storageLocation.4=• zmieniać plików w tym katalogu lub
addvault.new.readme.storageLocation.5=• kopiować do tego katalogu jakichkolwiek plików do szyfrowania.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Jeśli chcesz zaszyfrować pliki i wyświetlić zawartość sejfu, wykonaj następujące czynności:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Dodaj ten sejf do programu Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odblokuj sejf w programie Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otwórz miejsce z odszyfrowanymi plikami, klikając przycisk "Pokaż".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Jeśli potrzebujesz pomocy, sprawdź dokumentację: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 ZASZYFROWANY DYSK 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Tu są przechowywane pliki Twojego sejfu.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Wszystkie pliki dodane tutaj zostaną zaszyfrowane przez Cryptomator. Możesz tu wykonywać operacje jak na każdym innym dysku czy katalogu. To jest jedynie odszyfrowany podgląd Twoich plików, wszystkie pozostają cały czas zaszyfrowane na Twoim dysku twardym.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Jeśli chcesz możesz spokojnie usunąć ten plik.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Wybierz plik "masterkey.cryptomator" w swoim istniejącym sejfie.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Wybierz…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Wybierz plik Masterkey
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Dodano sejf "%s".\nMusisz odblokować ten sejf, aby uzyskać dostęp lub dodać zawartość. Możesz go również odblokować kiedy indziej.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odblokuj teraz

# Remove Vault
removeVault.title=Usuń sejf
removeVault.information=To tylko sprawi, że Cryptomator nie będzie widział tego sejfu. Możesz dodać go ponownie później. Żadne zaszyfrowane pliki nie zostaną usunięte z dysku twardego.
removeVault.confirmBtn=Usuń sejf

# Change Password
changepassword.title=Zmiana Hasła
changepassword.enterOldPassword=Wprowadź aktualne hasło dla "%s"
changepassword.finalConfirmation=Jestem świadomy tego, że nie będę mógł uzyskać dostępu do moich danych, jeśli zapomnę hasła

# Forget Password
forgetPassword.title=Zapomnij hasło
forgetPassword.information=To spowoduje usunięcie zapisanego hasła z systemowego menadżera haseł.
forgetPassword.confirmBtn=Zapomnij hasło

# Unlock
unlock.title=Odblokuj sejf
unlock.passwordPrompt=Wprowadź hasło dla "%s":
unlock.savePassword=Zapamiętaj hasło
unlock.unlockBtn=Odblokuj
## Success
unlock.success.message="%s" został odblokowany! Twój sejf jest teraz dostępny.
unlock.success.rememberChoice=Zapamiętaj wybór i nie pokazuj ponownie tego okna
unlock.success.revealBtn=Otwórz sejf
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Punkt montowania nie jest pustym katalogiem: %s

# Migration
migration.title=Aktualizuj sejf
## Start
migration.start.prompt=Twój sejf "%s" musi zostać zaktualizowany do nowszego formatu. Przed kolejnym krokiem upewnij się, że sejf nie wymaga synchronizowania.
migration.start.confirm=Tak, mój sejf jest w pełni zsynchronizowany
## Run
migration.run.enterPassword=Wprowadź hasło dla "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Aktualizuj sejf
migration.run.progressHint=To może chwilę potrwać…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Aktualizacja "%s" zakończona pomyślnie. Możesz już odblokować swój sejf.
migration.success.unlockNow=Odblokuj teraz
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nieobsługiwany system plików
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migracja nie została rozpoczęta, ponieważ Twój sejf znajduje się na niewspieranym systemie plików.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Ten system plików nie obsługuje długich nazw plików.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Ten system plików nie obsługuje długich ścieżek.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Ten system plików nie pozwala na odczyt.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Ten system plików nie pozwala na zapis.
## Impossible
migration.impossible.heading=Nie można zmigrować sejfu
migration.impossible.reason=Sejf nie może być automatycznie zmigrowany, ponieważ jego lokalizacja lub punkt dostępu nie są kompatybilne.
migration.impossible.moreInfo=Sejf nadal może być otwarty starszą wersją. Aby uzyskać informacje dotyczące ręcznej migracji sejfu wejdź na

# Preferences
preferences.title=Ustawienia
## General
preferences.general=Ogólne
preferences.general.theme=Interfejs
preferences.general.theme.light=Jasny
preferences.general.theme.dark=Ciemny
preferences.general.unlockThemes=Odblokuj tryb ciemny
preferences.general.startHidden=Ukryj okno podczas uruchamiania programu Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Włącz logowanie w trybie debug
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zamknij
main.preferencesBtn.tooltip=Ustawienia
## Drag 'n' Drop
## Vault List
main.vaultlist.contextMenu.remove=Usuń sejf
main.vaultlist.addVaultBtn=Dodaj sejf
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Odblokuj teraz
### Unlocked
main.vaultDetail.lockBtn=Blokuj
### Missing
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Aktualizuj sejf

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Ogólne
## Mount
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Wybierz…
## Master Key
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Zmiana Hasła

# Recovery Key

# New Password

# Quit