~exprez135/cryptomator-libre

ref: 570286c7df14b5ef6473f264b6bb685147f5ce50 cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nl.properties -rw-r--r-- 12.1 KiB
570286c7 — Sebastian Stenzel Merge branch 'release/1.5.5' 1 year, 3 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Toepassen
generic.button.back=Terug
generic.button.cancel=Annuleren
generic.button.change=Wijzig
generic.button.close=Sluiten
generic.button.copy=Kopieer
generic.button.copied=Gekopieerd!
generic.button.done=Klaar
generic.button.next=Volgende
generic.button.print=Afdrukken
## Error
generic.error.title=Er is een onverwachte fout opgetreden
generic.error.instruction=Dit had niet moeten gebeuren. Rapporteer de onderstaande fouttekst en voeg een beschrijving toe van de stappen die tot deze fout hebben geleid.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Toon
traymenu.showPreferencesWindow=Voorkeuren
traymenu.lockAllVaults=Alles vergrendelen
traymenu.quitApplication=Afsluiten
traymenu.vault.unlock=Ontgrendel
traymenu.vault.lock=Vergrendel
traymenu.vault.reveal=Toon

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Kluis toevoegen
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Nieuwe Kluis Aanmaken
addvaultwizard.welcome.existingButton=Open Bestaande Kluis
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Kies een naam voor de kluis
addvaultwizard.new.namePrompt=Kluisnaam
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Waar moet Cryptomator de versleutelde bestanden van je kluis opslaan?
addvaultwizard.new.locationLabel=Opslaglocatie
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Andere locatie
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Kies…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Selecteer map
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Er kan op deze locatie geen kluis aangemaakt worden, omdat er een bepaald object bestaat.
addvaultwizard.new.invalidName=Ongeldige kluisnaam. Overweeg een standaard mapnaam.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Kluis aanmaken
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Zonder wachtwoord hebt u geen toegang tot uw data. Wilt u een herstelsleutel voor het geval u uw wachtwoord verliest?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja graag, voorkomen is beter dan genezen
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nee bedankt, ik verlies mijn wachtwoord niet
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=BELANGRIJK.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠ KLUISBESTANDEN ⚠
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dit is de opslaglocatie van uw kluis.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NIET DOEN
addvault.new.readme.storageLocation.4=• wijzig enig bestand in deze map of
addvault.new.readme.storageLocation.5=• plak enig bestand om te versleutelen in deze map.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Als je bestanden wilt versleutelen en de inhoud van de kluis wilt bekijken, doe dan het volgende:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Voeg deze kluis toe aan Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Ontgrendel de kluis in Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Open de toegangslocatie door te klikken op de knop "Toon".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Als u hulp nodig heeft, lees dan de documentatie: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELKOM.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 VERSLEUTELD VOLUME 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dit is de opslaglocatie van uw kluis.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle bestanden die aan dit volume worden toegevoegd zullen worden versleuteld door Cryptomator. U kunt deze bestanden gebruiken zoals in elke andere map/schijf. Dit is alleen een ontsleutelde weergave van de inhoud, uw bestanden blijven ten alle tijden versleuteld op uw harde schijf.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Voel je vrij om dit bestand te verwijderen.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Kies het "masterkey.cryptomator" bestand van uw bestaande kluis.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Kies…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Selecteer het Masterkey-bestand
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Toegevoegde kluis "%s".\nOntgrendel deze kluis om toegang te krijgen tot of om inhoud toe te voegen. Optioneel kunt u deze op elk later tijdstip ontgrendelen.
addvaultwizard.success.unlockNow=Nu Ontgrendelen

# Remove Vault
removeVault.title=Verwijder Kluis
removeVault.information=Dit laat Cryptomator enkel deze kluis vergeten. U kunt deze later opnieuw toevoegen. Er worden geen versleutelde bestanden van uw harde schijf verwijderd.
removeVault.confirmBtn=Verwijder Kluis

# Change Password
changepassword.title=Wijzig wachtwoord
changepassword.enterOldPassword=Voer het huidige wachtwoord voor "%s" in
changepassword.finalConfirmation=Ik begrijp dat ik mijn bestanden niet kan herstellen als ik mijn wachtwoord vergeet

# Forget Password
forgetPassword.title=Wachtwoord vergeten
forgetPassword.information=Dit zal het opgeslagen wachtwoord van deze kluis uit uw systeem wissen.
forgetPassword.confirmBtn=Wachtwoord vergeten

# Unlock
unlock.title=Kluis ontgrendelen
unlock.passwordPrompt=Voer wachtwoord voor "%s" in:
unlock.savePassword=Wachtwoord Opslaan
unlock.unlockBtn=Ontgrendel
## Success
unlock.success.message="%s" is met succes ontgrendeld! Uw kluis is nu toegankelijk.
unlock.success.revealBtn=Toon kluis
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Koppelpunt is geen lege map: %s

# Migration
migration.title=Kluis upgraden
## Start
migration.start.prompt=Uw kluis "%s" moet worden bijgewerkt naar een nieuw formaat. Zorg dat er geen lopende synchronisaties zijn voordat u doorgaat.
migration.start.confirm=Ja, mijn kluis is volledig gesynchroniseerd
## Run
migration.run.enterPassword=Voer wachtwoord voor "%s" in
migration.run.startMigrationBtn=Kluis migreren
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions="%s" is succesvol gemigreerd.\nU kunt nu uw kluis ontgrendelen.
migration.success.unlockNow=Nu Ontgrendelen
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Niet ondersteund bestandssysteem
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migratie is niet gestart, omdat uw kluis zich op een niet-adequaat bestandssysteem bevindt.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Het bestandssysteem ondersteunt geen lange bestandsnamen.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Het bestandssysteem ondersteunt geen lange paden.
## Impossible

# Preferences
preferences.title=Voorkeuren
## General
preferences.general=Algemeen
preferences.general.theme=Uiterlijk
preferences.general.unlockThemes=Ontgrendel donkere modus
preferences.general.startHidden=Verberg venster bij het opstarten van Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Debug logging aanzetten
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator als het systeem opstart
preferences.general.interfaceOrientation=Interface oriëntatie
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Links naar rechts
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Rechts naar links
## Volume
preferences.volume=Virtuele schijf
preferences.volume.type=Type volume
preferences.volume.webdav.port=WebDAV Poort
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV Schema
## Updates
preferences.updates=Updates
preferences.updates.currentVersion=Huidige Versie: "%s"
preferences.updates.autoUpdateCheck=Automatisch controleren op updates
preferences.updates.checkNowBtn=Controleer nu
preferences.updates.updateAvailable=Update naar versie "%s" beschikbaar.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donatie
preferences.donationKey.registeredFor=Geregistreerd voor %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Geen geldige donatiesleutel gevonden. Het is als een licentiesleutel, maar dan voor geweldige mensen die gratis software gebruiken. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Verkrijg een donatiesleutel
## About
preferences.about=Over

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Sluiten
main.minimizeBtn.tooltip=Minimaliseer
main.preferencesBtn.tooltip=Voorkeuren
main.donationKeyMissing.tooltip=Overweeg alstublieft om een donatie te doen
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Voeg deze kluis toe
main.dropZone.unknownDragboardContent=Als u een kluis wilt toevoegen, sleep deze dan naar dit venster
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klik hier om een kluis toe te voegen
main.vaultlist.contextMenu.remove=Verwijder Kluis
main.vaultlist.addVaultBtn=Kluis toevoegen
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Bedankt dat u Cryptomator heeft gekozen om uw bestanden te beschermen. Voor assistentie verwijzen we u naar de starthandleidingen:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=VERGRENDELD
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Nu Ontgrendelen
main.vaultDetail.optionsBtn=Kluis-instellingen
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ONTGRENDELD
main.vaultDetail.accessLocation=De inhoud van uw kluis is hier toegankelijk:
main.vaultDetail.revealBtn=Toon Schijf
main.vaultDetail.lockBtn=Vergrendel
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=lezen:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=schrijven:
main.vaultDetail.throughput.idle=inactief
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kon op dit pad geen kluis vinden.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Kluis upgraden
main.vaultDetail.migratePrompt=Uw kluis moet worden bijgewerkt naar een nieuw formaat, voordat u deze kunt openen

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Hoe bestanden te versleutelen
wrongFileAlert.header.title=Heeft u geprobeerd deze bestanden te versleutelen?
wrongFileAlert.header.lead=Hiervoor biedt Cryptomator een volume in uw systeembestandsbeheer.
wrongFileAlert.instruction.0=Volg de volgende stappen om bestanden te versleutelen:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Ontgrendel je kluis.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klik op "Toon" om het volume in uw bestandsbeheerder te openen.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Voeg uw bestanden toe aan dit volume.
wrongFileAlert.link=Voor verdere ondersteuning, bezoek

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Algemeen
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Ontgrendel kluis bij het starten van Cryptomator
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Toon Schijf
## Mount
vaultOptions.mount=Aankoppelen
vaultOptions.mount.readonly=Alleen-Lezen
vaultOptions.mount.driveName=Schijfnaam
vaultOptions.mount.customMountFlags=Aangepaste Aankoppel Parameters
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=in gebruik
vaultOptions.mount.mountPoint=Koppelpunt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Kies automatisch een geschikte locatie
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Gebruik de toegewezen schijfletter
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Aangepast pad
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Kies…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Kies een lege map
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Wachtwoord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Wijzig wachtwoord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Een herstelsleutel is je enige manier om de toegang tot een kluis te herstellen als je je wachtwoord kwijtraakt.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Toon herstelsleutel
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Wachtwoord herstellen

# Recovery Key
recoveryKey.title=Herstelsleutel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Voer uw wachtwoord in om de herstelsleutel voor "%s" te tonen:
recoveryKey.display.message=De volgende herstelsleutel kan worden gebruikt om "%s" te herstellen:
recoveryKey.display.StorageHints=Bewaar het op een veilige plek, bv:\n • Bewaar het in een wachtwoordmanager\n • Sla het op op een USB-stick\n • Print het op papier
recoveryKey.recover.prompt=Voer uw herstelsleutel in voor "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Dit is een geldige herstelsleutel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator herstelsleutel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Voer een nieuw wachtwoord in
newPassword.reenterPassword=Bevestig het nieuwe wachtwoord
newPassword.passwordsMatch=Wachtwoorden komen overeen!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Wachtwoorden komen niet overeen
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Gebruik ten minste %d tekens
passwordStrength.messageLabel.0=Zeer zwak
passwordStrength.messageLabel.1=Zwak
passwordStrength.messageLabel.2=Redelijk
passwordStrength.messageLabel.3=Sterk
passwordStrength.messageLabel.4=Zeer sterk

# Quit
quit.prompt=Applicatie afsluiten? Er zijn kluizen ontgrendeld.
quit.lockAndQuit=Vergrendelen en Afsluiten