~exprez135/cryptomator-libre

ref: 4cee27d8dd9e1b670a6eccec7ce9c8ebee7819ae cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sv.properties -rw-r--r-- 15.3 KiB
4cee27d8 — Sebastian Stenzel bump webdav dependencies 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Verkställ
generic.button.back=Bakåt
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Ändra
generic.button.close=Stäng
generic.button.copy=Kopiera
generic.button.copied=Kopierad!
generic.button.done=Klar
generic.button.next=Nästa
generic.button.print=Skriv ut
## Error
generic.error.title=Ett oväntat fel uppstod
generic.error.instruction=Det här borde inte ha hänt. Vänligen rapportera feltexten nedan och inkludera en beskrivning av vilka steg som ledde till detta fel.

# Defaults
defaults.vault.vaultName=Valv

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Visa
traymenu.showPreferencesWindow=Inställningar
traymenu.lockAllVaults=Lås Alla
traymenu.quitApplication=Avsluta
traymenu.vault.unlock=Lås upp
traymenu.vault.lock=Lås
traymenu.vault.reveal=Visa

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Lägg till valv
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Skapa nytt valv
addvaultwizard.welcome.existingButton=Öppna befintligt valv
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Ange namn för valvet
addvaultwizard.new.namePrompt=Valvnamn
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Var ska Cryptomator lagra de krypterade filerna för ditt valv?
addvaultwizard.new.locationLabel=Lagringsplats
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Anpassad plats
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Välj…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Välj katalog
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Valvet kan inte skapas på denna plats då vissa filer redan existerar.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Valvet kan inte skapas på den här platsen då åtminstone en komponent inte finns.
addvaultwizard.new.invalidName=Felaktigt namn på valvet. Vänligen ange ett vanligt katalognamn.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Skapa Valv
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du kommer inte ha tillgång till din data utan ditt lösenord. Vill du skapa en återställningsnyckel, ifall du tappar bort ditt lösenord?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja tack. För säkerhets skull
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nej tack. Här slarvas inga lösenord bort
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIGT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ VALVFILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Detta är ditt valvs lagringsplats.
addvault.new.readme.storageLocation.3=INTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• ändra någon fil i denna katalog eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• klistra in filer för kryptering i denna katalog.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Om du vill kryptera filer och se innehållet i valvet, gör följande:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Lägg till detta valv till Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås upp valvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Öppna åtkomstplatsen genom att klicka på "Visa"-knappen.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Om du behöver hjälp, läs dokumentationen: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs\\qc 🔐️ KRYPTERAD VOLYM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Detta är ditt valvs åtkomstplats.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alla filer som läggs till denna volym kommer att krypteras av Cryptomator. Du kan arbeta med dem som i vilken annan enhet/mapp som helst. Detta är bara en dekrypterad vy av dess innehåll, dina filer förblir krypterade på din hårddisk hela tiden.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Du kan ta bort denna fil.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Välj "masterkey.cryptomator" för ditt befintliga valv.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Välj…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Välj Masterkey-fil
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lade till valv "%s".\nDu behöver låsa upp detta valv för att komma åt eller lägga till innehåll. Du kan även låsa upp det vid ett senare tillfälle.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås upp nu

# Remove Vault
removeVault.title=Ta bort valv
removeVault.information=Detta kommer bara ta bort valvet från Cryptomator. Du kan lägga till det igen senare. Inga krypterade filer kommer tas bort från din hårddisk.
removeVault.confirmBtn=Ta bort valv

# Change Password
changepassword.title=Ändra lösenord
changepassword.enterOldPassword=Ange nuvarande lösenord för "%s"
changepassword.finalConfirmation=Jag förstår att jag inte kommer kunna återställa mitt data om jag glömmer mitt lösenord

# Forget Password
forgetPassword.title=Glöm lösenord
forgetPassword.information=Detta kommer radera det sparade lösenordet för detta valv från ditt systems lösenordshantering.
forgetPassword.confirmBtn=Glöm lösenord

# Unlock
unlock.title=Lås upp valv
unlock.passwordPrompt=Ange lösenord för "%s":
unlock.savePassword=Spara lösenord
unlock.unlockBtn=Lås upp
## Success
unlock.success.message="%s" upplåst! Ditt valv är nu åtkomligt.
unlock.success.rememberChoice=Kom ihåg valet, visa inte detta igen
unlock.success.revealBtn=Visa valv
## Failure
unlock.error.heading=Kan inte låsa upp valvet
### Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint.notExisting=Monteringspunkten "%s" saknas eller är inte tom.
unlock.error.invalidMountPoint.existing=Monteringspunkten "%s" finns redan eller så saknas överordnad mapp.

# Migration
migration.title=Uppgradera valv
## Start
migration.start.prompt=Ditt valv "%s" behöver uppdateras till ett nyare format. Säkerställ att ingen filsynkronisering kommer påverka valvet innan du fortsätter.
migration.start.confirm=Ja, mitt valv är synkroniserat
## Run
migration.run.enterPassword=Ange lösenordet för "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrera valv
migration.run.progressHint=Detta kan ta lite tid…
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions="%s" migrerades fullständigt.\nDu kan nu låsa upp ditt valv.
migration.success.unlockNow=Lås upp nu
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet stöds ej
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen startades inte, eftersom ditt valv ligger på ett ogiltigt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet har inte stöd för långa filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet har inte stöd för långa filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillåter inte att läsas.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillåter inte att skrivas till.
## Impossible
migration.impossible.heading=Kan inte migrera valv
migration.impossible.reason=Valvet kan inte migreras automatiskt eftersom dess lagringsplats eller åtkomstpunkt inte är kompatibel.
migration.impossible.moreInfo=Valvet kan fortfarande öppnas med en äldre version. För instruktioner om hur du manuellt migrerar ett valv, besök

# Preferences
preferences.title=Inställningar
## General
preferences.general=Allmänt
preferences.general.theme=Utseende
preferences.general.theme.automatic=Automatiskt
preferences.general.theme.light=Ljust
preferences.general.theme.dark=Mörkt
preferences.general.unlockThemes=Lås upp mörkt läge
preferences.general.startHidden=Dölj fönster när Cryptomator startar
preferences.general.debugLogging=Aktivera loggning för felsökning
preferences.general.debugDirectory=Visa loggfiler
preferences.general.autoStart=Starta Cryptomator vid systemstart
preferences.general.keychainBackend=Spara lösenord med
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.SecretServiceKeychainAccess=Gnome Keyring
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.linux.keychain.KDEWalletKeychainAccess=KDE Wallet
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.macos.keychain.MacSystemKeychainAccess=macOS Keychain Access
preferences.general.keychainBackend.org.cryptomator.windows.keychain.WindowsProtectedKeychainAccess=Windows Data Protection
preferences.general.interfaceOrientation=Gränssnittsjustering
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Vänster till höger
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Höger till vänster
## Volume
preferences.volume=Virtuell enhet
preferences.volume.type=Volym-typ
preferences.volume.webdav.port=WebDAV Port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV Schema
## Updates
preferences.updates=Uppdateringar
preferences.updates.currentVersion=Nuvarande version: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Kontrollera uppdateringar automatiskt
preferences.updates.checkNowBtn=Kontrollera nu
preferences.updates.updateAvailable=Uppdatering till version %s finns tillgänglig.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donation
preferences.donationKey.registeredFor=Registrerad till %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen giltig donationsnyckel funnen. Det är som en licensnyckel fast för grymma personer som kör fri mjukvara ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Skaffa en donationsnyckel
## About
preferences.about=Om

# Vault Statistics
stats.title=Statistik för %s
stats.cacheHitRate=Cache frekvens
## Read
stats.read.throughput.idle=Läs: inaktiv
stats.read.throughput.kibs=Läs: %.2f kiB/s
stats.read.throughput.mibs=Läs: %.2f kiB/s
stats.read.total.data.none=Data läst: -
stats.read.total.data.kib=Data läst: %.1f kiB
stats.read.total.data.mib=Data läst: %.1f kiB
stats.read.total.data.gib=Data läst: %.1f GiB
stats.decr.total.data.none=Data dekrypterad: -
stats.decr.total.data.kib=Data dekrypterad: %.1f kiB
stats.decr.total.data.mib=Data dekrypterad: %.1f MiB
stats.decr.total.data.gib=Data dekrypterad: %.1f GiB
stats.read.accessCount=Totalt läst: %d
## Write
stats.write.throughput.idle=Skriv: inaktiv
stats.write.throughput.kibs=Skriv: %.2f kiB/s
stats.write.throughput.mibs=Skriv: %.2f MiB/s
stats.write.total.data.none=Data läst: -
stats.write.total.data.kib=Data skrivet: %.1f kiB
stats.write.total.data.mib=Data skrivet: %.1f MiB
stats.write.total.data.gib=Data skrivet: %.1f GiB
stats.encr.total.data.none=Data krypterad: -
stats.encr.total.data.kib=Data krypterad: %.1f kiB
stats.encr.total.data.mib=Data krypterad: %.1f MiB
stats.encr.total.data.gib=Data krypterad: %.1f GiB
stats.write.accessCount=Totalt skrivet: %d

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Stäng
main.minimizeBtn.tooltip=Minimera
main.preferencesBtn.tooltip=Inställningar
main.debugModeEnabled.tooltip=Felsökningsläget är aktiverat
main.donationKeyMissing.tooltip=Överväg gärna en donation
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Lägg till detta valv
main.dropZone.unknownDragboardContent=Om du vill lägga till ett valv, dra in det till detta fönster
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klicka här för att lägga till valv
main.vaultlist.contextMenu.remove=Ta bort valv…
main.vaultlist.addVaultBtn=Lägg till valv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Tack för att du väljer Cryptomator för att skydda dina filer. Om du behöver hjälp, kolla in våra kom-gång guider:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Lås upp…
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Lås upp nu
main.vaultDetail.optionsBtn=Valv-inställningar
main.vaultDetail.passwordSavedInKeychain=Lösenord sparat
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=UPPLÅST
main.vaultDetail.accessLocation=Valvets innehåll kan nås härifrån:
main.vaultDetail.revealBtn=Visa enhet
main.vaultDetail.lockBtn=Lås
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=Läs:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=Skriv:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
main.vaultDetail.stats=Valv Statistik
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunde inte hitta ett valv i denna sökväg.
main.vaultDetail.missing.recheck=Kontrollera igen
main.vaultDetail.missing.remove=Ta bort från listan…
main.vaultDetail.missing.changeLocation=Ändra valvets plats…
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Uppgradera valv
main.vaultDetail.migratePrompt=Ditt valv behöver uppgraderas till ett nytt format innan du kan använda det

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Hur man krypterar filer
wrongFileAlert.header.title=Försökte du kryptera dessa filer?
wrongFileAlert.header.lead=Cryptomator tillhandahåller en volym i din filhanterare för det syftet.
wrongFileAlert.instruction.0=För att kryptera filer, följ dessa steg:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Lås upp ditt valv.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klicka på "Visa" för att öppna volymen i din filhanterare.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Lägg till dina filer i denna volym.
wrongFileAlert.link=För ytterligare hjälp, besök

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Allmänt
vaultOptions.general.vaultName=Valvnamn
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Lås upp valvet när Cryptomator startas
vaultOptions.general.actionAfterUnlock=Efter lyckad upplåsning
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ignore=Gör ingenting
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.reveal=Visa enhet
vaultOptions.general.actionAfterUnlock.ask=Fråga
## Mount
vaultOptions.mount=Montering
vaultOptions.mount.readonly=Skrivskyddad
vaultOptions.mount.customMountFlags=Egna monterings-flaggor
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=upptagen
vaultOptions.mount.mountPoint=Monteringspunkt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Välj en lämplig plats automatiskt
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Använd tilldelad enhetsbokstav
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Anpassad sökväg
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Välj…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Välj en tom katalog
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Lösenord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Ändra lösenord
vaultOptions.masterkey.forgetSavedPasswordBtn=Ta bort sparat lösenord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=En återställningsnyckel är ditt enda sätt att återställa åtkomst till ett valv, om du förlorar ditt lösenord.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Visa återsällningsnyckel
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Återställ lösenord

# Recovery Key
recoveryKey.title=Återställningsnyckel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Ange ditt lösenord för att visa återställningsnyckeln för "%s":
recoveryKey.display.message=Använd denna återställningsnyckel för att återställa åtkomst till "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Spara den på en säker plats, t.ex:\n • I en lösenordshanterare\n • På ett USB-minne (förvara säkert) \n • Skriv ut på ett papper (förvara säkert)
recoveryKey.recover.prompt=Ange din återställningsnyckel för "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Detta är en giltig återställningsnyckel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator återställningsnyckel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Ange ett nytt lösenord
newPassword.reenterPassword=Bekräfta nytt lösenord
newPassword.passwordsMatch=Lösenorden överensstämmer!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Lösenorden överensstämmer inte
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Ange minst %d tecken
passwordStrength.messageLabel.0=Mycket svagt
passwordStrength.messageLabel.1=Svagt
passwordStrength.messageLabel.2=Skapligt
passwordStrength.messageLabel.3=Starkt
passwordStrength.messageLabel.4=Mycket starkt

# Quit
quit.prompt=Avsluta applikationen? Det finns olåsta valv.
quit.lockAndQuit=Lås och avsluta