~exprez135/cryptomator-libre

ref: 4cee27d8dd9e1b670a6eccec7ce9c8ebee7819ae cryptomator-libre/main/ui/src/main/resources/i18n/strings_bs.properties -rw-r--r-- 6.3 KiB
4cee27d8 — Sebastian Stenzel bump webdav dependencies 9 months ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Primjeni
generic.button.back=Nazad
generic.button.cancel=Odustani
generic.button.change=Izmjeni
generic.button.close=Zatvori
generic.button.copy=Kopiraj
generic.button.copied=Kopirano!
generic.button.done=Gotovo
generic.button.next=Sljedeće
generic.button.print=Ispis
## Error
generic.error.title=Došlo je do neočekivane greške
generic.error.instruction=Ovo se nije trebalo dogoditi. Molimo da prijavite opis greške ispod, kao i korake koji su do greške doveli.

# Defaults
defaults.vault.vaultName=Sef

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Pokaži
traymenu.showPreferencesWindow=Postavke
traymenu.lockAllVaults=Zaključaj sve
traymenu.quitApplication=Odustani
traymenu.vault.unlock=Otključaj
traymenu.vault.lock=Zaključaj
traymenu.vault.reveal=Otkrij

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Dodaj sef
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Kreiraj novi sef
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otvori postojeći sef
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Izaberi naziv za sef
addvaultwizard.new.namePrompt=Ime sefa
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Gdje bi Cryptomator trebao pohraniti enkriptovane fajlove iz vaseg sefa?
addvaultwizard.new.locationLabel=Mjesto pohrane
addvaultwizard.new.locationPrompt=
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Prilagođena lokacija
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Odaberi…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Izaberi folder
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Sef ne može biti kreiran na odabranoj lokaciji jer neki objekti tu već postoje.
addvaultwizard.new.locationDoesNotExist=Sef ne može biti kreiran na odabranoj lokaciji jer najmanje jedna komponenta lokacije ne postoji.
addvaultwizard.new.invalidName=Naziv sefa neispravan. Molimo razmislite o drugom nazivu.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Kreiraj novi sef
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Nećete moći pristupiti svojim podacima bez lozinke. Želite li ključ za oporavak u slučaju da izgubite lozinku?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Da molim, što sigurno, sigurno je
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Ne, hvala, neću izgubiti lozinku
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VAŽNO.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ POHRANI DATOTEKE U SEF ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Ovo je mjesto pohrane vašeg sefa.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NEMOJ
addvault.new.readme.storageLocation.4=• izmijeniti bilo koju datoteku u ovom direktoriju ili
addvault.new.readme.storageLocation.5=• zalijepiti bilo koje datoteke za enkripciju u ovaj folder.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ako želite enkriptovati datoteke i pregledati sadržaj sefa, učinite sljedeće:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Dodajte ovaj sef u Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Otključajte sef u Cryptomator-u.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otvorite pristupnu lokaciju klikom na dugme "Otkrivanje".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ako vam je potrebna pomoć, posjetite dokumentaciju:%s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=DOBRO DOŠLI.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ENKRIPTOVAN PROSTOR 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Ovo je pristupna lokacija vašeg sefa.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Sve datoteke dodane u ovaj prostor enkriptovati će Cryptomator. Na njemu možete raditi kao na bilo kojem drugom pogonu / folderu. Ovo je samo dešifrirani prikaz njegovog sadržaja, vaše datoteke stalno ostaju enkriptovane na vašem disku.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Slobodno uklonite ovu datoteku.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Odaberite datoteku "masterkey.cryptomator" vašeg postojećeg sefa.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Odaberi…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Odaberite Masterkey Datoteku
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Dodan je sef "%s".\nZa pristup ili dodavanje sadržaja morate otključati ovaj sef. Možete ga otključati u bilo kojem kasnijem trenutku.
addvaultwizard.success.unlockNow=Otključaj sada

# Remove Vault
removeVault.title=Ukloni Sef
removeVault.information=Ovo će samo natjerati Cryptomator da zaboravi na ovaj sef. Možete ga dodati ponovo kasnije. Nijedna enkriptovana datoteka neće se izbrisati s vašeg diska.
removeVault.confirmBtn=Ukloni Sef

# Change Password
changepassword.title=Promjeni lozinku
changepassword.enterOldPassword=Unesi trenutnu lozinku za "%s"
changepassword.finalConfirmation=Razumijem da neću moći pristupiti svojim podacima ako zaboravim lozinku

# Forget Password
forgetPassword.title=Zaboravili ste šifru
forgetPassword.information=Ovo će izbrisati sačuvanu lozinku ovog sefa iz vaše sistemske pohrane.
forgetPassword.confirmBtn=Zaboravili ste šifru

# Unlock
unlock.title=Otključaj sef
unlock.passwordPrompt=Unesite lozinku za "%s":
unlock.savePassword=Snimi lozinku
unlock.unlockBtn=Otključaj
## Success
unlock.success.message=Uspješno ste otključali "%s"! Vaš sef je sada dostupan.
unlock.success.rememberChoice=Zapamtite izbor, ne pokazujte ovo ponovo
unlock.success.revealBtn=Otkrij sef
## Failure
unlock.error.heading=Sef nije moguće otključati
### Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint.notExisting=Tačka postavljanja "%s" nije direktorij, nije prazna ili ne postoji.

# Migration
## Start
## Run
## Sucess
migration.success.unlockNow=Otključaj sada
## Missing file system capabilities
## Impossible

# Preferences
preferences.title=Postavke
## General
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Vault Statistics
## Read
## Write

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zatvori
main.preferencesBtn.tooltip=Postavke
## Drag 'n' Drop
## Vault List
main.vaultlist.addVaultBtn=Dodaj sef
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.unlockNowBtn=Otključaj sada
### Unlocked
main.vaultDetail.lockBtn=Zaključaj
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=Čitaj:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=Piši:
main.vaultDetail.stats=Statistika sefa
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
vaultOptions.general.vaultName=Ime sefa
## Mount
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Odaberi…
## Master Key
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Promjeni lozinku

# Recovery Key

# New Password

# Quit