~exprez135/cryptomator-libre

abc518f9071a05c897f5155ff9a35009ed64cdd9 — Sebastian Stenzel 1 year, 8 months ago 25fd0de
New Crowdin translations (#1069)

* New translations
[ci skip]
M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ar.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ar.properties +3 -1
@@ 39,7 39,6 @@ addvaultwizard.new.invalidName=اسم المخزن غير صالح. يرجى ا
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=انشئ حافظة
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.4=لو انك تحتاج مساعدة, جرب "%s".
## Existing
addvaultwizard.existing.chooseBtn=اختر…
## Success


@@ 84,6 83,7 @@ preferences.updates=تحديثات
preferences.updates.autoUpdateCheck=تحقق من التحديثات اوتوماتيكيا
preferences.updates.checkNowBtn=تحقق الان
## Donation Key
## About

# Main Window
main.preferencesBtn.tooltip=تفضيلات


@@ 92,12 92,14 @@ main.preferencesBtn.tooltip=تفضيلات
main.vaultlist.contextMenu.remove=احذف الحافظة
main.vaultlist.addVaultBtn=أضِف مخزنًا
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=مغلق
main.vaultDetail.unlockBtn=افتح
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=مفتوح
main.vaultDetail.lockBtn=قفل
### Missing
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=ترقية الحافظة


M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_cs.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_cs.properties +48 -10
@@ 6,15 6,20 @@ generic.button.apply=Použít
generic.button.back=Zpět
generic.button.cancel=Zrušit
generic.button.change=Změnit
generic.button.close=Zavřít
generic.button.copy=Kopírovat
generic.button.copied=Zkopírováno!
generic.button.done=Hotovo
generic.button.next=Další
generic.button.print=Vytisknout
## Error
generic.error.title=Došlo k neočekávané chybě
generic.error.instruction=Tohle se nemělo stát. Prosím, nahlaste níže uvedený chybový text a popište, jaké kroky vedly k této chybě.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Zobrazit
traymenu.showPreferencesWindow=Nastavení
traymenu.lockAllVaults=Zamknout vše
traymenu.quitApplication=Ukončit
traymenu.vault.unlock=Odemknout
traymenu.vault.lock=Zamknout


@@ 28,7 33,7 @@ addvaultwizard.welcome.existingButton=Otevřít existující trezor
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Zvolte jméno trezoru
addvaultwizard.new.namePrompt=Jméno trezoru
addvaultwizard.new.namePrompt=Název trezoru
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kde by měl Cryptomator ukládat šifrované soubory vašeho trezoru?
addvaultwizard.new.locationLabel=Umístění úložiště


@@ 40,15 45,25 @@ addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Trezor nemůže být vytvořen na tomto um
addvaultwizard.new.invalidName=Neplatné jméno trezoru. Prosím změňte jméno adresáře.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vytvořit trezor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Nebudete mít přístup k datům bez hesla. Chcete recovery klíč pro případ, že ztratíte heslo?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ano prosím, jistota je jistota
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Ne, díky, neztratím své heslo
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je umístění vašeho trezoru. NEMĚŇTE žádné soubory uvnitř adresáře.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Pokud chcete zašifrovat soubory pomocí Cryptomatoru, odemkněte trezor a použijte přidělený disk.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Pokud potřebujete pomoc, zkuste %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ ZAŠIFROVANÁ JEDNOTKA 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je přístup k vašemu trezoru. Všechny soubory přidané do této jednotky budou šifrovány pomocí Cryptomatoru. Pro přístup k této jednotce kdykoliv v budoucnu ji jednoduše opět odemkněte pomocí Cryptomatoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Tento soubor můžete odstranit.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=DŮLEŽITÉ.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ SOUBORY TREZORU ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je místo úložiště vašeho trezoru.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NESMÍTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• změnit jakýkoli soubor v tomto adresáři nebo
addvault.new.readme.storageLocation.5=• vložit do tohoto adresáře soubory k šifrování.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Pokud chcete zašifrovat soubory a zobrazit obsah trezoru, proveďte následující:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Přidejte tento trezor do Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odemkněte trezor v Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otevřete umístění přístupu kliknutím na tlačítko "Reveal".
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VÍTEJ.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ZAŠIFROVANÁ JEDNOTKA 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je místo přístupu vašeho trezoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Všechny soubory přidané do tohoto svazku budou šifrovány Cryptomatorem. Můžete na něm pracovat na jiném disku/složce. Toto je pouze dešifrovaný pohled na jeho obsah, vaše soubory zůstávají na pevném disku stále zašifrovány.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Tento soubor můžete odstranit.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vyberte soubor "masterkey.cryptomator" z vašeho stávajícího trezoru.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vybrat...


@@ 81,6 96,7 @@ unlock.unlockBtn=Odemknout
unlock.success.message=Trezor "%s" byl úspěšně odemčen a nyní je dostupný.
unlock.success.revealBtn=Zobrazit trezor
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Připojovací bod není prázdný adresář: %s

# Migration
migration.title=Upgrade trezoru


@@ 94,14 110,23 @@ migration.run.startMigrationBtn=Migrovat trezor
migration.success.nextStepsInstructions=Migrace "%s" byla úspěšná.\nNyní můžete svůj trezor odemknout.
migration.success.unlockNow=Odemknout nyní
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nepodporovaný souborový systém
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migrace nebyla zahájena, protože váš trezor je umístěn na nedostatečném souborovém systému.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Souborový systém nepodporuje dlouhá jména souborů.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Souborový systém nepodporuje dlouhé cesty.

# Preferences
preferences.title=Nastavení
## General
preferences.general=Obecné
preferences.general.theme=Vzhled
preferences.general.unlockThemes=Odemknout tmavý režim
preferences.general.startHidden=Skrýt okno Cryptomatoru při spuštění
preferences.general.debugLogging=Ladicí režim
preferences.general.autoStart=Spustit Cryptomator při spuštění systému
preferences.general.interfaceOrientation=Orientace prostředí
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Zleva doprava
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Zprava doleva
## Volume
preferences.volume=Virtuální jednotky
preferences.volume.type=Typ připojení


@@ 116,10 141,13 @@ preferences.updates.updateAvailable=Dostupná nová verze %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Příspěvek
preferences.donationKey.registeredFor=Registrováno na: %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nebyl nalezen žádný platný darovací klíč. Je to jako licenční klíč, ale pro úžasné lidi využívající software zadarmo. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Získat darovací klíč
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Zavřít
main.minimizeBtn.tooltip=Minimalizovat
main.preferencesBtn.tooltip=Nastavení
main.donationKeyMissing.tooltip=Prosím, zvažte darování
## Drag 'n' Drop


@@ 130,6 158,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikněte sem pro přidání nov
main.vaultlist.contextMenu.remove=Odstranit trezor
main.vaultlist.addVaultBtn=Přidat trezor
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Děkujeme, že jste si vybrali Cryptomator pro ochranu vašich souborů. Pokud potřebujete pomoc, podívejte se na naše návody:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=UZAMKNUTO
main.vaultDetail.unlockBtn=Odemknout


@@ 144,18 174,18 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=zapsáno:
main.vaultDetail.throughput.idle=nečinný
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator nemohl najít trezor na této cestě.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Upgrade trezoru
main.vaultDetail.migratePrompt=Váš trezor musí být aktualizován na nový formát, než k němu budete mít přístup

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=neznámý soubor
wrongFileAlert.btn=OK
wrongFileAlert.information=Zkoušíte přidat soubor či adresář, který zřejmě není trezorem Cryptomatoru. Pro zašifrování vašich dat vytvořte a odemkněte trezor.

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Obecné
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Odemknout trezor při spuštění Cryptomator
## Mount
vaultOptions.mount=Připojení
vaultOptions.mount.readonly=Pouze pro čtení


@@ 169,19 199,27 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Vlastní cesta
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vybrat...
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Vyberte prázdný adresář
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Heslo
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Změnit heslo
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Obnovovací klíč je váš jediný způsob, jak obnovit přístup k trezoru, pokud ztratíte své heslo.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Zobrazit klíč k obnově
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Obnovit heslo

# Recovery Key
recoveryKey.title=Klíč k obnově
recoveryKey.enterPassword.prompt=Zadejte své heslo pro zobrazení obnovovacího klíče pro "%s":
recoveryKey.display.message=Následující obnovovací klíč může být použit k obnovení přístupu k "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Uchovejte ho někde velmi bezpečně, např.\n • Uložit pomocí správce hesel\n • Uložit na USB flash disk\n • Vytisknout na papír
recoveryKey.recover.prompt=Zadejte váš obnovovací klíč pro "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Toto je platný obnovovací klíč
recoveryKey.printout.heading=Obnovovací klíč Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Zadejte nové heslo
newPassword.reenterPassword=Potvrď nové heslo
newPassword.passwordsMatch=Hesla se shodují!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Hesla se neshodují
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Použijte minimálně %d znaků
passwordStrength.messageLabel.0=velmi slabé
passwordStrength.messageLabel.1=slabé
passwordStrength.messageLabel.2=dostatečné

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_de.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_de.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Übernehmen
generic.button.back=Zurück
generic.button.cancel=Abbrechen
generic.button.change=Ändern
generic.button.close=Schließen
generic.button.copy=Kopieren
generic.button.copied=Kopiert!
generic.button.done=Fertig


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Durchsuchen …
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Verzeichnis auswählen
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Der Tresor konnte nicht erstellt werden, da der Speicherort bereits belegt ist.
addvaultwizard.new.invalidName=Ungültiger Tresorname. Tresore müssen wie Verzeichnisse benannt werden.
addvaultwizard.new.ioException=Auf das ausgewählte Verzeichnis kann nicht zugegriffen werden. Prüfe die Zugriffsrechte und stelle sicher, dass Cryptomator nicht von einer anderen Anwendung blockiert wird.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Tresor erstellen
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Ohne dieses Passwort kannst du auf deine Daten nicht mehr zugreifen. Möchtest du für den Fall eines Passwortverlusts einen Wiederherstellungsschlüssel erstellen?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja bitte, sicher ist sicher
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nein danke, ich werde mein Passwort nicht verlieren
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dies ist der Speicherort deines Tresors. Ändere {\\b KEINE} Dateien in diesem Verzeichnis.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Wenn du Dateien mit Cryptomator verschlüsseln möchtest, entsperre den Tresor und verwende das zur Verfügung gestellte Laufwerk.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Falls du Hilfe brauchst, versuche %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ VERSCHLÜSSELTES LAUFWERK 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dies ist dein Tresorlaufwerk. Alle zu diesem Laufwerk hinzugefügten Dateien werden von Cryptomator verschlüsselt. Um zu einem späteren Zeitpunkt auf dieses Laufwerk zuzugreifen, entsperre es einfach wieder aus der Cryptomator-Anwendung heraus.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Diese Datei kannst du löschen.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=WICHTIG.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ TRESOR-DATEIEN ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dies ist der Speicherort deines Tresors.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NICHT
addvault.new.readme.storageLocation.4=• in diesem Verzeichnis Dateien ändern oder
addvault.new.readme.storageLocation.5=• zu verschlüsselnde Dateien in diesem Verzeichnis ablegen.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Falls du Dateien verschlüsseln und den Inhalt des Tresors anzeigen möchtest, befolge folgende Schritte:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Füge diesen Tresor zu Cryptomator hinzu.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Entsperre den Tresor in Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Öffne den Zugangsort durch Klicken auf die Schaltfläche „Anzeigen“.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Falls du Hilfe brauchst, lies die Dokumentation: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WILLKOMMEN.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ VERSCHLÜSSELTES LAUFWERK 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dies ist der Zugangsort deines Tresors.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle zu diesem Laufwerk hinzugefügten Dateien werden von Cryptomator verschlüsselt. Du kannst mit diesem arbeiten wie mit jedem anderen Laufwerk bzw. Ordner. Dies ist lediglich eine unverschlüsselte Ansicht des Laufwerkinhalts; auf deiner Festplatte bleiben deine Dateien weiterhin verschlüsselt.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Diese Datei kannst du löschen.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Wähle die Datei „masterkey.cryptomator“ deines vorhandenen Tresors aus.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Durchsuchen …
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Masterkey-Datei auswählen
addvaultwizard.existing.error=Der Tresor „%s“ ist kein gültiger Tresor und kann nicht hinzugefügt werden. Weitere Informationen findest du im Diagnoseprotokoll.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Tresor „%s“ hinzugefügt.\nUm auf Inhalte zuzugreifen oder welche hinzuzufügen, musst du den Tresor entsperren. Du kannst ihn aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt entsperren.
addvaultwizard.success.unlockNow=Jetzt entsperren


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=Einstellungen
## General
preferences.general=Allgemein
preferences.general.theme=Erscheinungsbild
preferences.general.unlockThemes=Dunklen Modus freischalten
preferences.general.startHidden=Cryptomator im Hintergrund starten
preferences.general.debugLogging=Diagnoseprotokoll aktivieren
preferences.general.autoStart=Cryptomator beim Systemstart starten


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=Spende
preferences.donationKey.registeredFor=Registriert für %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Kein gültiger Spendenschlüssel gefunden. Er ist wie ein Lizenzschlüssel, aber für tolle Leute, die freie Software verwenden. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Einen Spendenschlüssel erhalten
## About
preferences.about=Über

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Schließen


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klicke hier, um einen Tresor hinz
main.vaultlist.contextMenu.remove=Tresor entfernen
main.vaultlist.addVaultBtn=Tresor hinzufügen
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Danke, dass du zum Schützen deiner Dateien Cryptomator gewählt hast. Falls du Hilfe brauchst, schau dir unsere Anleitungen an:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=GESPERRT
main.vaultDetail.unlockBtn=Entsperren


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=geschrieben:
main.vaultDetail.throughput.idle=Leerlauf
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Mit diesem Pfad konnte Cryptomator keinen Tresor finden.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Tresor aktualisieren
main.vaultDetail.migratePrompt=Dein Tresor muss auf ein neues Format aktualisiert werden, bevor Du auf ihn zugreifen kannst

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Unbekannte Datei
wrongFileAlert.btn=OK
wrongFileAlert.information=Du hast versucht, eine Datei oder einen Ordner hinzuzufügen, der anscheinend kein Cryptomator-Tresor ist. Zum Verschlüsseln deiner Daten musst du zuerst einen Tresor erstellen und diesen dann entsperren.
wrongFileAlert.title=Verschlüsseln von Dateien
wrongFileAlert.header.title=Hast du versucht, diese Dateien zu verschlüsseln?
wrongFileAlert.header.lead=Für diesen Zweck stellt Cryptomator ein Laufwerk in deinem System-Dateimanager zur Verfügung.
wrongFileAlert.instruction.0=Folge diesen Schritten, um Dateien zu verschlüsseln:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Entsperre deinen Tresor.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Klicke auf „Anzeigen“, um das Laufwerk in deinem Dateimanager zu öffnen.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Füge deine Dateien diesem Laufwerk hinzu.
wrongFileAlert.link=Für weitere Hilfe besuche

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message=Mit folgendem Wiederherstellungsschlüssel kannst du
recoveryKey.display.StorageHints=Bewahre ihn möglichst sicher auf, z. B.\n • in einem Passwortmanager\n • auf einem USB-Speicherstick\n • auf Papier ausgedruckt
recoveryKey.recover.prompt=Gib deinen Wiederherstellungsschlüssel für „%s“ ein:
recoveryKey.recover.validKey=Dies ist ein gültiger Wiederherstellungsschlüssel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator-Wiederherstellungsschlüssel\n„%s“\n

# New Password
newPassword.promptText=Gib ein neues Passwort ein

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_el.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_el.properties +3 -0
@@ 37,13 37,16 @@
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
## Drag 'n' Drop
## Vault List
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
### Unlocked
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_es.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_es.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Aplicar
generic.button.back=Volver
generic.button.cancel=Cancelar
generic.button.change=Modificar
generic.button.close=Cerrar
generic.button.copy=Copiar
generic.button.copied=¡Copiado!
generic.button.done=Hecho


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Elegir…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Seleccionar directorio
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=La bóveda no puede crearse en esta ruta porque ya existe un objeto.
addvaultwizard.new.invalidName=Nombre de bóveda inválido. Considere un nombre de directorio regular.
addvaultwizard.new.ioException=El directorio seleccionado falló una prueba básica. Asegúrese de tener los derechos de acceso apropiados y que nada interfiere con Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Crear bóveda
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=No podrá acceder a sus datos sin su contraseña. ¿Desea una clave de recuperación en caso de que pierda su contraseña?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Sí, por favor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=No, gracias
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Esta es la ubicación del almacenamiento de su bóveda. {\\b NO} altere ningún archivo dentro de este directorio.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Si se desea cifrar archivos usando Cryptomator, desbloquear la bóveda y utilizar la unidad proporcionada.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Si se necesita ayuda, probar %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ VOLUMEN CIFRADO 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Esta es el lugar de acceso de la bóveda. Cualquier archivo añadido a este volumen será cifrado por Cryptomator. Para acceder a este volumen en otro momento, es necesario desbloquearlo otra vez desde la aplicación de Cryptomator.
addvault.new.readme.accessLocation.3=No dude en eliminar este archivo.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANTE.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=ARCHIVOS DE BÓVEDA
addvault.new.readme.storageLocation.2=Este es el lugar de almacenamiento de la bóveda.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NUNCA
addvault.new.readme.storageLocation.4=• alterar cualquier archivo dentro de este directorio o
addvault.new.readme.storageLocation.5=• pegar cualquier archivo para cifrar en este directorio.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Cuando se quiere cifrar archivos y ver el contenido de la bóveda, hacer lo siguiente:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Agregar esta bóveda a Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Desbloquear la bóveda en Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Abrir el lugar de acceso haciendo clic en el botón "Revelar".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Si se necesita ayuda, visitar la documentación: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=BIENVENIDA.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ VOLUMEN CIFRADO 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Este es el lugar de acceso de la bóveda.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Los archivos agregados a este volumen serán cifrados por Cryptomator. Se puede trabajar con ellos como en cualquier otra unidad/carpeta. Esta es sólo una vista descifrada del contenido, sus archivos permanecen cifrados en el disco duro todo el tiempo.
addvault.new.readme.accessLocation.4=No dude en eliminar este archivo.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Elegir el archivo "masterkey.cryptomator" de la bóveda existente.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Elegir…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Seleccionar archivo Masterkey
addvaultwizard.existing.error=No se puede añadir la bóveda "%s": No es una bóveda válida. Verificar el registro para más información.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Bóveda "%s" añadida.\nSe necesita desbloquear esta bóveda para acceder o añadir contenido. Alternativamente se \n puede desbloquear en otro momento.
addvaultwizard.success.unlockNow=Desbloquear ahora


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=Preferencias
## General
preferences.general=General
preferences.general.theme=Apariencia
preferences.general.unlockThemes=Desbloquear el modo oscuro
preferences.general.startHidden=Ocultar ventana al iniciar Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Habilitar registro de depuración
preferences.general.autoStart=Cargar Cryptomator al iniciar el sistema


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=Donación
preferences.donationKey.registeredFor=Registrado para %s
preferences.donationKey.noDonationKey=No se encontró una clave de donación válida. Es como una clave de licencia pero para personas geniales que usan software libre.
preferences.donationKey.getDonationKey=Obtener clave de donación
## About
preferences.about=Acerca de

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Cerrar


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Hacer clic aquí para añadir una
main.vaultlist.contextMenu.remove=Eliminar bóveda
main.vaultlist.addVaultBtn=Añadir bóveda
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Gracias por elegir Cryptomator para proteger los archivos. En caso de necesitar ayuda, revisar nuestras guías:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=BLOQUEADO
main.vaultDetail.unlockBtn=Desbloquear


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=escrito:
main.vaultDetail.throughput.idle=inactivo
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator no pudo encontrar una bóveda en esta ruta.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Mejorar bóveda
main.vaultDetail.migratePrompt=Su bóveda necesita ser actualizada a un formato nuevo antes de poder acceder a ella

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Archivo desconocido
wrongFileAlert.btn=Ok
wrongFileAlert.information=Se ha intentado añadir un archivo o carpeta que no parece ser una bóveda de Cryptomator. Para cifrar los datos, crear y desbloquear una bóveda.
wrongFileAlert.title=Cómo encriptar archivos
wrongFileAlert.header.title=¿Se intentan cifrar estos archivos?
wrongFileAlert.header.lead=Para este propósito, Cryptomator proporciona un volumen en su administrador de archivos del sistema.
wrongFileAlert.instruction.0=Para cifrar archivos, seguir estos pasos:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Desbloquear la bóveda.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Hacer clic en "Revelar" para abrir el volumen en el administrador de archivos.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Añadir los archivos a este volumen.
wrongFileAlert.link=Para más ayuda, visitar

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message=La siguiente clave de recuperación puede usarse par
recoveryKey.display.StorageHints=Manténgala en algún lugar seguro, p.ej.:\n • Almacenarla en un administrador de contraseñas\n • Guardarla en una llave USB\n • Imprimirla en un papel
recoveryKey.recover.prompt=Ingresar la clave de recuperación para "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Esta es una clave de recuperación válida
recoveryKey.printout.heading=Clave de recuperación de Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Ingrese una contraseña nueva

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_fr.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_fr.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Appliquer
generic.button.back=Précédent
generic.button.cancel=Annuler
generic.button.change=Modifier
generic.button.close=Fermer
generic.button.copy=Copier
generic.button.copied=Copié !
generic.button.done=Terminé


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Choisir...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Choisissez le répertoire
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Le coffre ne peut pas être créé sur ce chemin car un objet existe déjà.
addvaultwizard.new.invalidName=Nom de coffre invalide. Préférez un nom de répertoire habituel.
addvaultwizard.new.ioException=Le répertoire sélectionné a échoué un test de base. Assurez-vous d'avoir les droits d'accès appropriés et que rien n'interfère avec Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Créer un coffre
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Sans votre mot de passe, il sera d'impossible d'accéder à vos données. Souhaitez-vous créer une clé de secours en cas d'oubli du mot passe ?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Oui, mieux vaut prévenir que guérir
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Non merci, je n'oublierai pas mon mot de passe
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Ceci est l'emplacement de stockage de votre coffre. {\\b NE PAS} modifier les fichiers dans ce répertoire.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Si vous voulez chiffrer des fichiers en utilisant Cryptomator, déverrouillez le coffre et utilisez le lecteur fourni.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Si vous avez besoin d'aide, essayez %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ VOLUME CHIFFRÉ 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Ceci est l'emplacement d'accès à votre coffre. Tous les fichiers ajoutés à ce volume seront chiffrés par Cryptomator. Pour accéder à ce volume plus tard, il suffit de le déverrouiller de nouveau à partir de l'application Cryptomator.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Vous pouvez supprimer ce fichier.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=Fichiers de coffre-fort
addvault.new.readme.storageLocation.2=Ceci est le chemin de votre coffre-fort.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NE PAS
addvault.new.readme.storageLocation.4=Modifier n'importe quel fichiers dans ce répertoire ou
addvault.new.readme.storageLocation.5=Collez n'importe quel fichiers à crypter dans ce répertoire.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Si vous voulez chiffrer les fichiers et afficher le contenu du coffre, faites ce qui suit :
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Ajouter ce coffre à Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Déverrouillez le coffre-fort dans Cryptomateur.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Ouvrez l'emplacement d'accès en cliquant sur le bouton "Révéler ".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Si vous avez besoin d'aide, consultez la documentation : %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=BIENVENUE.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 VOLUME CHIFFRÉ 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Ceci est le chemin d'accès de votre coffre-fort.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Tous les fichiers ajoutés à ce volume seront cryptés par Cryptomateur. Vous pouvez l'utiliser comme n'importe quel lecteur/répertoire. Ceci est seulement une vue décryptée de son contenu, vos fichiers restent cryptés dans votre disque dur à tout le temps.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Vous pouvez supprimer ce fichier.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Selectionner le fichier "masterkey.cryptomator" de votre coffre existant.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Choisir...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Sélectionner le fichier clef
addvaultwizard.existing.error=Impossible d'ajouter le coffre "%s" : le coffre n’est pas valide. Veuillez consulter le journal pour plus d'informations.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Coffre “%s” ajouté.\nIl faudra déverrouiller ce coffre afin d’y accéder ou d’y ajouter du contenu. Cette action n’a pas à être effectuée immédiatement.
addvaultwizard.success.unlockNow=Déverouiller


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=Préférences
## General
preferences.general=Général
preferences.general.theme=Apparence
preferences.general.unlockThemes=Débloquer le mode nuit
preferences.general.startHidden=Démarrer Cryptomator en mode caché
preferences.general.debugLogging=Activer les logs debug
preferences.general.autoStart=Lancer Cryptomator au démarrage du système


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=Faire un Don
preferences.donationKey.registeredFor=Licence enregistrée à %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Aucune clé de don valide trouvée. C'est comme une clé de licence mais pour des personnes géniales utilisant un logiciel libre ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Obtenir une clé de don
## About
preferences.about=A propos

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Fermer


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Cliquez ici pour ajouter un coffr
main.vaultlist.contextMenu.remove=Supprimer le coffre
main.vaultlist.addVaultBtn=Ajouter un coffre
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Merci d'avoir choisi Cryptomateur pour protéger vos fichiers. Si vous avez besoin d'aide, consultez nos guides de démarrage :
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=VERROUILLÉ
main.vaultDetail.unlockBtn=Déverrouiller


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=écriture :
main.vaultDetail.throughput.idle=inactif
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1fkB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1fMB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomateur n'a pas pu trouver de coffre-fort dans ce chemin d'accès.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Mettre à jour le coffre
main.vaultDetail.migratePrompt=Votre coffre doit être converti dans un nouveau format avant d'y accéder

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Fichier inconnu
wrongFileAlert.btn=Ok
wrongFileAlert.information=Vous avez essayé d’ajouter un fichier ou un dossier qui ne semble pas être un coffre Cryptomator. Pour chiffrer vos données, créez un coffre et déverrouillez-le.
wrongFileAlert.title=Comment chiffrer ses données
wrongFileAlert.header.title=Avez-vous tenté de chiffrer ces fichiers ?
wrongFileAlert.header.lead=Pour faire cela, Cryptomateur fournit un volume dans votre gestionnaire système de fichiers.
wrongFileAlert.instruction.0=Pour chiffrer des fichiers, suivez ces étapes :
wrongFileAlert.instruction.1=1. Déverrouillez votre coffre.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Cliquez sur "Révéler" pour ouvrir le volume dans votre gestionnaire de fichiers.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Ajoutez vos fichiers à ce volume.
wrongFileAlert.link=Pour plus d'assistance, visitez

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message=La clé de récupération suivante peut être utilis
recoveryKey.display.StorageHints=Gardez-le quelque part de façon très sûr, par ex. :\n • Stockez le en utilisant un gestionnaire de mot de passe\n • Enregistrez-le sur une clé USB\n • Imprimez-le sur papier
recoveryKey.recover.prompt=Entrez votre clé de récupération pour "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Cette clé de récupération est valide
recoveryKey.printout.heading=Clé de récupération Cryptomateur\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Entrer un nouveau mot de passe

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_hr.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_hr.properties +3 -0
@@ 37,13 37,16 @@
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
## Drag 'n' Drop
## Vault List
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
### Unlocked
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_it.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_it.properties +29 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Applica
generic.button.back=Indietro
generic.button.cancel=Annulla
generic.button.change=Modifica
generic.button.close=Chiudi
generic.button.copy=Copia
generic.button.copied=Copiato!
generic.button.done=Fatto


@@ 42,24 43,30 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Scegli…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Seleziona cartella
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=La cassaforte non può essere creata in questo percorso perché un oggetto esiste già.
addvaultwizard.new.invalidName=Nome della cassaforte non valido. Si prega di considerare un nome di directory regolare.
addvaultwizard.new.ioException=La cartella selezionata non ha superato un test di base. Assicurati di avere i diritti di accesso adeguati e che nulla interferisca con Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Crea Cassaforte
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Non sarai in grado di accedere ai tuoi dati senza password. Vuoi una chiave di recupero nel caso in cui perdi la password?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Si, per favore, è meglio essere al sicuro
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=No grazie, non perderò la mia password
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Questa è la posizione di archiviazione della tua cassaforte. {\\b NON} modifica qualsiasi file all'interno di questa cartella.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Se vuoi crittografare i file usando Cryptomator, sblocca la cassaforte e usa l'unità fornita.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Se hai bisogno di aiuto, prova %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ VOLUME CRIPTATO 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Questa è la posizione di accesso del tuo caveau. Tutti i file aggiunti a questo volume verranno crittografati da Cryptomator. Per accedere a questo volume in un secondo momento, è sufficiente sbloccarlo nuovamente dall'applicazione Cryptomator.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Sei libero di rimuovere questo file.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANTE.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.2=Questa è la posizione di archiviazione della tua cassaforte.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NON
addvault.new.readme.storageLocation.4=• modificare qualsiasi file in questa cartella o
addvault.new.readme.storageLocation.5=• Incolla tutti i file da criptare in questa directory.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Se si desidera crittografare i file e visualizzare il contenuto della cassaforte, effettuare le seguenti operazioni:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Aggiungi questa cassaforte a Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Sblocca la cassaforte in Criptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Apri la posizione di accesso cliccando sul pulsante "Rivela".
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=BENVENUTO.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 VOLUME CRIPTATO 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Questa è la posizione di accesso della tua cassaforte.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Tutti i file aggiunti a questo volume verranno crittografati da Cryptomator. Puoi lavorare su di esso come su qualsiasi altra unità/cartella. Questa è solo una vista decriptata del suo contenuto, i file rimangono continuamente criptati sul disco rigido.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Sei libero di rimuovere questo file.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Scegliere il file "masterkey.cryptomator" del deposito esistente.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Scegli…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Seleziona file Masterkey
addvaultwizard.existing.error=Impossibile aggiungere cassaforte "%s": Non è una cassaforte valida. Per favore, controlla il log per maggiori informazioni.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Aggiunta cassaforte"%s".\nÈ necessario sbloccare questa cassaforte per accedere o aggiungere contenuti. In alternativa puoi sbloccarla in qualsiasi momento successivo.
addvaultwizard.success.unlockNow=Sblocca adesso


@@ 102,6 109,10 @@ migration.run.startMigrationBtn=Migra Cassaforte
migration.success.nextStepsInstructions=Migrato "%s" con successo.\nOra puoi sbloccare la tua cassaforte.
migration.success.unlockNow=Sblocca adesso
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=File System non supportato
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migrazione non è stata avviata perché la cassaforte è situata su un file system inadeguato.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Il file system non supporta nomi di file lunghi.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Il file system non supporta percorsi lunghi.

# Preferences
preferences.title=Impostazioni


@@ 110,6 121,7 @@ preferences.general=Generali
preferences.general.theme=Aspetto
preferences.general.startHidden=Nascondi la finestra all'avvio di Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Abilita i registri di debug
preferences.general.autoStart=Avvia Cryptomator all'avvio del sistema
preferences.general.interfaceOrientation=Orientamento Interfaccia
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Da Sinistra a Destra
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Da Destra a Sinistra


@@ 129,6 141,7 @@ preferences.donationKey=Donazione
preferences.donationKey.registeredFor=Registrato per %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nessuna chiave di donazione valida. È come una chiave di licenza ma per persone fantastiche che usano software gratuito. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Ottieni una chiave di donazione
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Chiudi


@@ 143,6 156,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Clicca qui per aggiungere una cas
main.vaultlist.contextMenu.remove=Rimuovi Cassaforte
main.vaultlist.addVaultBtn=Aggiungi Cassaforte
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Grazie per aver scelto Cryptomator per proteggere i tuoi file. Se hai bisogno di assistenza, dai un'occhiata alle guide per iniziare:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=BLOCCATO
main.vaultDetail.unlockBtn=Sblocca


@@ 157,14 172,14 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=scrittura:
main.vaultDetail.throughput.idle=inattivo
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator non ha potuto trovare una cassaforte in questo percorso.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Aggiorna la cassaforte
main.vaultDetail.migratePrompt=Prima di potervi accedere la tua cassaforte deve essere aggiornata al nuovo formato

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=File sconosciuto
wrongFileAlert.btn=OK
wrongFileAlert.information=Hai provato ad aggiungere un file o una cartella che non sembra essere una cassaforte di Cryptomator. Per crittografare i tuoi dati, creare e sbloccare una cassaforte.
wrongFileAlert.title=Come Criptare i File

# Vault Options
## General


@@ 185,6 200,8 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Scegli una directory vuota
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Password
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Modifica password
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Una chiave di recupero è il tuo unico mezzo per ripristinare l'accesso a una cassaforte se perdi la tua password.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Visualizza la chiave di recupero
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Recupera password

# Recovery Key


@@ 194,6 211,7 @@ recoveryKey.display.message=La seguente chiave di recupero può essere utilizzat
recoveryKey.display.StorageHints=Mantienilo da qualche parte molto sicuro, ad es.\n • Archivialo usando un gestore di password\n • Salvarlo su un'unità flash USB\n • Stamparlo su carta
recoveryKey.recover.prompt=Inserisci la tua chiave di recupero per "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Questa è una chiave di recupero valida
recoveryKey.printout.heading=Chiave di recupero Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Inserisci una nuova password

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ja.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ja.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=適用
generic.button.back=戻る
generic.button.cancel=キャンセル
generic.button.change=変更
generic.button.close=閉じる
generic.button.copy=コピー
generic.button.copied=コピー完了!
generic.button.done=完了


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=選択...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=ディレクトリを選択
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=いくつかのオブジェクトが既に存在しているため、このパスに金庫を作成することはできません。
addvaultwizard.new.invalidName=無効な金庫の名前です。一般的なディレクトリの名前を検討してください。
addvaultwizard.new.ioException=選択したディレクトリは基本的なテストに失敗しました。適切なアクセス権限があることを確認し、Cryptomator に干渉しないようにしてください。
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=金庫を作成
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=データにアクセスするにはパスワードが必須です。パスワードを紛失したときのためにリカバリーキーは必要ですか?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=はい、後悔するより手段を用意します
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=いいえ、パスワードをなくしません
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=ここは金庫のストレージ先です。このディレクトリーのいずれに対しても変更を、{\\b 加えないでください} 。
addvault.new.readme.storageLocation.3=Cryptomator を利用してファイルを暗号化するには、金庫を施錠して表示されるドライブを使用してください。
addvault.new.readme.storageLocation.4=ヘルプが必要であれば %s をお試しください。
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ 暗号ボリューム 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=ここは、金庫のアクセス先です。Cryptomator によりこのボリュームに追加したファイルが暗号化されます。これからは Cryptomator アプリケーションから解錠してこのボリュームにアクセスしてください。
addvault.new.readme.accessLocation.3=このファイルはいつでも削除できます。
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ 金庫ファイル ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=ここは金庫のストレージ場所です。
addvault.new.readme.storageLocation.3=しないでください:
addvault.new.readme.storageLocation.4=• このディレクトリ内のファイルを変更
addvault.new.readme.storageLocation.5=• このディレクトリに暗号化するファイルを張り付け。
addvault.new.readme.storageLocation.6=ファイルを暗号化したり金庫の内容を確認するには、次の方法に従ってください:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. この金庫を Cryptomator に追加する。
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Cryptomator で金庫を解錠する。
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. "表示(Reveal)" ボタンを押してアクセス先を開く。
addvault.new.readme.storageLocation.10=ヘルプが必要であれば、ドキュメントをお読みください: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ 暗号ボリューム 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=ここは金庫のアクセス先です。
addvault.new.readme.accessLocation.3=このボリュームに追加したファイルは Cryptomator によって暗号化されます。一般的なドライブ/フォルダー上のように作業することができます。ここでは復号したコンテンツのビューにすぎず、ファイルは常にハードドライブ上で暗号化されています。
addvault.new.readme.accessLocation.4=このファイルはいつでも削除できます。
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=既存の金庫の "masterkey.cryptomator" ファイルを選択してください。
addvaultwizard.existing.chooseBtn=選択...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Masterkey ファイルを選択
addvaultwizard.existing.error=金庫 "%s" を追加できませんでした。不正な金庫です。詳細情報についてはログをご覧ください。
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=金庫 "%s" を追加しました。\n金庫にアクセスしたり、コンテンツを追加したりするには、金庫を解錠する必要があります。あるいは、後で解錠することが可能です。
addvaultwizard.success.unlockNow=今すぐ解錠


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=設定
## General
preferences.general=基本設定
preferences.general.theme=外見 & 操作性
preferences.general.unlockThemes=ダークモードの解錠
preferences.general.startHidden=Cryptomator を開始したときウィンドウを隠す
preferences.general.debugLogging=ログを有効にする
preferences.general.autoStart=システム開始時にCryptomatorを起動する


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=寄付
preferences.donationKey.registeredFor=%s で登録されています
preferences.donationKey.noDonationKey=有効な Donation Key が見つかりませんでした。ライセンスキーに似ていますがフリーソフトを使う寄付者向けのキーです。 ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Donation Key を入手する
## About
preferences.about=詳細情報

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=閉じる


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=ここをクリックして金庫
main.vaultlist.contextMenu.remove=金庫を削除
main.vaultlist.addVaultBtn=金庫を追加
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=ファイル保護するために Cryptomator を選んでいただきありがとうございます。ヘルプが必要であれば、スタートガイドをご覧ください:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=施錠済み
main.vaultDetail.unlockBtn=解錠


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=書き込み:
main.vaultDetail.throughput.idle=アイドル
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator はこのパスの金庫を見つけることができませんでした。
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=金庫をアップグレード
main.vaultDetail.migratePrompt=金庫にアクセスする前に、 金庫を新しい形式にアップグレードする必要があります

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=不明なファイル
wrongFileAlert.btn=Ok
wrongFileAlert.information=Cryptomator の金庫ではないファイルかフォルダーを追加しようとしました。データを暗号化するには金庫を作成して施錠してください。
wrongFileAlert.title=ファイルを暗号化するには
wrongFileAlert.header.title=ファイルを暗号化しようとしましたか?
wrongFileAlert.header.lead=この操作には、Cryptomator がシステムのファイルマネージャーに提供するボリュームをお使いください。
wrongFileAlert.instruction.0=ファイルを暗号化するには、次の手段に従います:
wrongFileAlert.instruction.1=1. 金庫を解錠する。
wrongFileAlert.instruction.2=2. "表示(Reveal)" をクリックしてファイルマネージャーのボリュームを開く。
wrongFileAlert.instruction.3=3. このボリュームにファイルを追加する。
wrongFileAlert.link=より詳細な手順については、次のページをご覧ください:

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message="%s" へのアクセス権限を復元するリカ
recoveryKey.display.StorageHints=とても安全な場所に保存してください、例えば:\n • パスワード管理ソフトに保存\n • USB フラッシュドライブに保存\n • 紙に印刷
recoveryKey.recover.prompt="%s" の回復キーを入力してください:
recoveryKey.recover.validKey=有効な回復キー
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator 回復キー\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=新しいパスワードを入力してください

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ko.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ko.properties +34 -11
@@ 6,7 6,9 @@ generic.button.apply=적용
generic.button.back=뒤로
generic.button.cancel=취소
generic.button.change=변경
generic.button.close=닫기
generic.button.copy=복사
generic.button.copied=복사됨!
generic.button.done=완료
generic.button.next=다음
generic.button.print=인쇄


@@ 41,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=선택
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=디렉터리 선택
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=이미 다른 객체가 존재하고 있어 해당 경로에 Vault를 생성할 수 없습니다.
addvaultwizard.new.invalidName=유효하지 않은 Vault 이름입니다. 일반적인 디렉터리 이름으로 지정해주십시요.
addvaultwizard.new.ioException=선택된 디렉터리가 기본테스트에 실패하였습니다. Cryptomator가 적절한 권한을 가지고 있고 간섭을 받는 것은 없는지 확인하여 주십시요.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vault 생성
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=비밀번호가 없으면 데이터에 접근할 수 없습니다. 비밀번호를 잊으신 경우 복구 키를 원하십니까?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=네. 미안한 것 보단 안전함이 더 낫습니다.
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=아니요, 나는 비밀번호를 잊지 않을겁니다.
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=이곳은 Vault 파일 저장경로입니다. {\\b 절대로} 이 디렉터리의 파일을 임의로 교체하거나 수정하지 마십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Cryptomator를 사용하여 파일을 암호화하고 싶으시면, Vault를 잠금해제하고 준비된 드라이브에 사용하십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.4=도움이 필요하시면, %s를 시도하여 보십시요.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ 암호화된 볼륨 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=이곳은 Vault의 접근장소입니다. 이 볼륨에 추가된 파일은 Cryptomator로 암호화 될 것입니다. 나중에 이 볼륨에 접근하기 위해서는, 단순히 Cryptomator 애플리케이션 내에서 잠금해제하여 주십시요.
addvault.new.readme.accessLocation.3=이 파일은 지우셔도 무방합니다.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ VAULT 파일 ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=이것은 당신의 Vault 저장 위치입니다.
addvault.new.readme.storageLocation.3=금지사항
addvault.new.readme.storageLocation.4=• 이 디렉터리를 포함한 어떤 파일도 다른 파일로 교체하거나
addvault.new.readme.storageLocation.5=• 암호화를 위한 파일을 이 디렉터리에 붙여넣지 마십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.6=파일을 암호화하고 Vault 의 내용을 보려면 다음을 수행하십시오.
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. 이 Vault를 Cryptomator에 추가하십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Cryptomator에서 Vault 잠금을 해제하십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. "표시" 버튼을 클릭하여 Vault에 접근하십시요.
addvault.new.readme.storageLocation.10=만일 도움이 필요하신 경우, 다음의 문서를 참조하십시요: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ 암호화 된 볼륨 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=이것은 당신의 Vault 접근 위치입니다.
addvault.new.readme.accessLocation.3=이 볼륨에 추가된 모든 파일은 Cryptomator로 암호화됩니다. 다른 드라이브/폴더처럼 작업할 수 있습니다. 볼륨의 내용은 복호화 된 것 처럼 보여질 뿐이며, 모든 파일은 항상 암호화되어 하드디스크에 저장됩니다.
addvault.new.readme.accessLocation.4=이 파일은 지우셔도 무방합니다.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=기존 Vault 의 "masterkey.cryptomator" 파일을 선택하여 주십시요.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=선택
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=마스터키 파일 선택
addvaultwizard.existing.error="%s" Vault를 추가할 수 없습니다: Vault가 유효하지 않습니다. 자세한 내용은 로그를 참조하여 주십시요.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions="%s" Vault가 추가되었습니다.\n이 Vault를 접근하거나 컨텐츠를 추가하려면 잠금해제가 필요합니다. 그렇지만 언제든지 잠금해제가 가능합니다.
addvaultwizard.success.unlockNow=지금 잠금해제


@@ 111,6 121,7 @@ preferences.title=환경설정
## General
preferences.general=일반
preferences.general.theme=테마설정
preferences.general.unlockThemes=다크모드 해제
preferences.general.startHidden=Cryptomator를 시작할 때 창 숨김
preferences.general.debugLogging=디버그 로그기록을 사용하도록 설정
preferences.general.autoStart=시스템 시작 시 Cryptomator 실행


@@ 133,6 144,8 @@ preferences.donationKey=기부하기
preferences.donationKey.registeredFor=%s (으)로 등록되어 있습니다.
preferences.donationKey.noDonationKey=유효한 도네이션(기부) 키를 찾지 못했습니다. 라이센스 키와 비슷하나, 무료 소프트웨어를 사용하는 멋진 사람들을 위한 것입니다. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=도네이션(기부) 키 얻기
## About
preferences.about=제품 정보

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=닫기


@@ 147,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Vault를 추가하기 위해 이
main.vaultlist.contextMenu.remove=Vault 제거
main.vaultlist.addVaultBtn=Vault 추가
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=파일을 보호하기 위해 Cryptomator를 선택해주셔서 감사합니다. 만약 다른 도움이 필요하시면, 시작안내서를 참조하시기 바랍니다.
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=잠김
main.vaultDetail.unlockBtn=잠금해제


@@ 161,14 176,19 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=쓰기:
main.vaultDetail.throughput.idle=대기
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator가 이 경로에 있는 Vault를 찾지 못했습니다.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Vault 업그레이드
main.vaultDetail.migratePrompt=Vault에 접근하기 전, 새로운 포멧으로 업그레이드가 필요합니다.

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=알 수 없는 파일
wrongFileAlert.btn=확인
wrongFileAlert.information=Cryptomator vault에 없는 파일이나 폴더를 추가하려고 하신 것 같습니다. 데이터를 암호화하기 위해 Vault를 생성하시고 잠금해제하시기 바랍니다.
wrongFileAlert.title=파일 암호화 방법
wrongFileAlert.instruction.0=파일을 암호화 하려면, 다음의 3단계를 따르십시요:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Vault의 잠금해제
wrongFileAlert.instruction.2=2. 파일 관리자에서 열람된 볼륨의 "표시" 버튼 클릭
wrongFileAlert.instruction.3=3. 이 볼륨에 파일 추가
wrongFileAlert.link=추후 지원을 위해, 다음을 방문하십시요

# Vault Options
## General


@@ 187,9 207,11 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.custom=사용자 지정 경로
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=선택
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=빈 디렉터리를 선택
## Master Key
vaultOptions.masterkey=비밀번호
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=비밀번호 변경
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=복구 키는 비밀번호를 잊어버렸을 때, Vault의 접근을 복원 할 수 있는 유일한 방법입니다.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=복구 키 표시
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=비밀번호 복구

# Recovery Key
recoveryKey.title=복구 키


@@ 198,6 220,7 @@ recoveryKey.display.message="%s" 데이터 접근을 복원하는데 사용 할 
recoveryKey.display.StorageHints=매우 안전한곳에 보관하십시요. 예시:\n • 비밀번호 관리자를 사용하여 저장\n • USB 플래시 드라이브에 저장\n • 종이에 출력
recoveryKey.recover.prompt="%s"의 복구키를 입력하십시요:
recoveryKey.recover.validKey=올바른 복구 키 입니다.
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator 복구 키\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=새 비밀번호를 입력하십시요.

A main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nb.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nb.properties +232 -0
@@ 0,0 1,232 @@
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Bruk
generic.button.back=Tilbake
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Endre
generic.button.close=Lukk
generic.button.copy=Kopier
generic.button.copied=Kopiert!
generic.button.done=Ferdig
generic.button.next=Neste
generic.button.print=Skriv ut
## Error
generic.error.title=Det oppstod en uventet feil
generic.error.instruction=Dette skulle ikke ha skjedd. Rapporter feilteksten nedenfor og legg inn en beskrivelse av hvilke trinn som førte til denne feilen.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Vis
traymenu.showPreferencesWindow=Innstillinger
traymenu.lockAllVaults=Lås alle
traymenu.quitApplication=Avslutt
traymenu.vault.unlock=Lås opp
traymenu.vault.lock=Lås
traymenu.vault.reveal=Gjør synlig

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Legg til hvelv
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Lag nytt hvelv
addvaultwizard.welcome.existingButton=Åpne eksisterende hvelv
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Velg et navn for hvelvet
addvaultwizard.new.namePrompt=Navn på hvelvet
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Hvor skal Cryptomator lagre de krypterte filene dine?
addvaultwizard.new.locationLabel=Lagringssted
addvaultwizard.new.locationPrompt=…
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Tilpasset lagringssted
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Velg…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Velg mappe
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Hvelvet kan ikke opprettes på denne søkestien fordi et objekt allerede eksisterer.
addvaultwizard.new.invalidName=Ugyldig navn på hvelvet. Vennligst vurder et vanlig mappenavn.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Opprett hvelv
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du vil ikke kunne få tilgang til dataene dine uten passordet. Vil du ha en gjenopprettingsnøkkel i tilefelle du mister passordet ditt?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja takk, bedre å være på den sikre siden
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nei takk, jeg kommer ikke til å miste passordet
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIG.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ HVELVFILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dette er hvelvets lagringssted.
addvault.new.readme.storageLocation.3=IKKE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• endre hvilke filer som helst i denne mappen eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• i denne mappen limer du inn alle filer du ønsker skal krypteres.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Hvis du vil kryptere filer og se innholdet i hvelvet, gjør du følgende:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Legg til dette hvelvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås opp hvelvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Åpne tilgangspunktet ved å klikke på "Gjør synlig" -knappen.
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VELKOMMEN.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ KRYPTERT VOLUM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dette er hvelvets lagringssted.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle filer som er lagt til i dette volumet, blir kryptert av Cryptomator. Du kan jobbe med dem som på alle andre enheter/mapper. Dette er bare en dekryptert visning av innholdet, filene dine forblir kryptert på harddisken hele tiden.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Denne filen kan fjernes hvis ønskelig.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Velg filen "masterkey.cryptomator" i det eksisterende hvelvet.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Velg…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Velg hovednøkkelfil
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lagt til hvelvet "%s".\nDu må låse opp dette hvelvet for å få tilgang til eller legge til innhold. Alternativt kan du låse det opp på et hvilket som helst senere tidspunkt.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås opp nå

# Remove Vault
removeVault.title=Fjern hvelvet
removeVault.information=Dette vil kun få Cryptomator til å glemme dette hvelvet. Du kan legge til hvelvet senere igjen. Ingen krypterte filer blir slettet fra harddisken.
removeVault.confirmBtn=Fjern hvelvet

# Change Password
changepassword.title=Endre passord
changepassword.enterOldPassword=Skriv inn gjeldende passord for "%s"
changepassword.finalConfirmation=Jeg forstår at jeg ikke vil kunne gjenopprette dataene mine hvis jeg glemmer passordet

# Forget Password
forgetPassword.title=Glem passord
forgetPassword.information=Dette vil slette det lagrede passordet til dette hvelvet fra systemnøkkelringen min.
forgetPassword.confirmBtn=Glem passord

# Unlock
unlock.title=Lås opp hvelvet
unlock.passwordPrompt=Skriv inn passordet for "%s":
unlock.savePassword=Lagre passord
unlock.unlockBtn=Lås opp
## Success
unlock.success.message=Vellykket opplåsning av "%s"! Hvelvet ditt er nå tilgjengelig.
unlock.success.revealBtn=Gjør hvelvet synlig
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Monteringspunktet er ikke en tom mappe: %s

# Migration
migration.title=Oppgrader hvelv
## Start
migration.start.prompt=Hvelvet ditt "%s" må oppdateres til et nyere format. Før du fortsetter må du forsikre deg om at det ikke er ventende synkronisering som kan påvirke dette hvelvet.
migration.start.confirm=Ja, hvelvet mitt er fullstendig synkronisert
## Run
migration.run.enterPassword=Skriv inn passordet for "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrer hvelv
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Migrerte "%s" vellykket.\nDu kan nå låse opp hvelvet ditt.
migration.success.unlockNow=Lås opp nå
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikke støttet
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen ble ikke startet fordi hvelvet ditt ligger i et mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støtter ikke lange filnavn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støtter ikke lange søkestier.

# Preferences
preferences.title=Innstillinger
## General
preferences.general=Generelt
preferences.general.theme=Grafisk utseende
preferences.general.unlockThemes=Lås opp mørk modus
preferences.general.startHidden=Skjul vinduet når du starter Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Aktiver loggføring av feilsøk
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator ved systemstart
preferences.general.interfaceOrientation=Grensesnittorientering
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Fra venstre til høyre
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Fra høyre til venstre
## Volume
preferences.volume=Virtuell enhet
preferences.volume.type=Volumtype
preferences.volume.webdav.port=WebDAV-port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV-ordning
## Updates
preferences.updates=Oppdateringer
preferences.updates.currentVersion=Gjeldende versjon: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Se etter oppdateringer automatisk
preferences.updates.checkNowBtn=Sjekk nå
preferences.updates.updateAvailable=Oppdatering til versjon %s er tilgjengelig.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donasjon
preferences.donationKey.registeredFor=Registrert for %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen gyldig donasjonsnøkkel funnet. Det er som en lisensnøkkel, men for fantastiske mennesker som bruker gratis programvare. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Få en donasjonsnøkkel
## About
preferences.about=Om

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Lukk
main.minimizeBtn.tooltip=Minimer
main.preferencesBtn.tooltip=Innstillinger
main.donationKeyMissing.tooltip=Vennligst vurder å donere
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Legg til dette hvelvet
main.dropZone.unknownDragboardContent=Hvis du vil legge til et hvelv, kan du dra det til dette vinduet
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikk her for å legge til et hvelv
main.vaultlist.contextMenu.remove=Fjern hvelvet
main.vaultlist.addVaultBtn=Legg til hvelv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Takk for at du valgte Cryptomator for å beskytte filene dine. Hvis du trenger hjelp, sjekk ut våre guider for å komme i gang:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Lås opp
main.vaultDetail.optionsBtn=Alternativer for hvelvet
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ULÅST
main.vaultDetail.accessLocation=Innholdet i hvelvet ditt er tilgjengelig her:
main.vaultDetail.revealBtn=Gjør enheten synlig
main.vaultDetail.lockBtn=Lås
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=lesehastighet:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=skrivehastighet:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunne ikke finne et hvelv på denne søkestien.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Oppgrader hvelv
main.vaultDetail.migratePrompt=Hvelvet ditt må oppgraderes til et nytt format før du kan få tilgang til det

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Generelt
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Lås opp hvelvet når du starter Cryptomator
## Mount
vaultOptions.mount=Montering
vaultOptions.mount.readonly=Skrivebeskyttet
vaultOptions.mount.driveName=Enhetsnavn
vaultOptions.mount.customMountFlags=Tilpassede moteringsparametre
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=opptatt
vaultOptions.mount.mountPoint=Monteringspunkt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Velg et passende sted automatisk
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Bruk tildelt enhetsbokstav
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Tilpasset søkesti
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Velg…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Velg en tom mappe
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Passord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Endre passord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=En gjenopprettingsnøkkel er den eneste måten å gjenopprette tilgangen til et hvelv på hvis du mister passordet.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Vis gjenopprettingsnøkkelen
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Gjenopprett passord

# Recovery Key
recoveryKey.title=Gjenopprettingsnøkkel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Skriv inn passordet ditt for å vise gjenopprettingsnøkkelen for "%s":
recoveryKey.display.message=Følgende gjenopprettingsnøkkel kan brukes til å gjenopprette tilgang til "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Oppbevar den et veldig sikkert sted, f.eks. ved å:\n • Lagre den ved hjelp av et passordhvelv\n • Lagre den på en USB-minnepenn\n • Skrive den ut på papir
recoveryKey.recover.prompt=Skriv inn gjenopprettingsnøkkelen for "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Dette er en gyldig gjenopprettingsnøkkel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator-gjenopprettingsnøkkel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Skriv inn et nytt passord
newPassword.reenterPassword=Bekreft det nye passordet
newPassword.passwordsMatch=Passordene samsvarer!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Passordene samsvarer ikke
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Bruk minst %d tegn
passwordStrength.messageLabel.0=Veldig svakt
passwordStrength.messageLabel.1=Svakt
passwordStrength.messageLabel.2=Ok
passwordStrength.messageLabel.3=Sterkt
passwordStrength.messageLabel.4=Veldig sterkt

# Quit
quit.prompt=Ønsker du å avslutte programmet? Det finnes ulåste hvelv.
quit.lockAndQuit=Lås og avslutt

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nl.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nl.properties +22 -12
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Toepassen
generic.button.back=Terug
generic.button.cancel=Annuleren
generic.button.change=Wijzig
generic.button.close=Sluiten
generic.button.copy=Kopieer
generic.button.copied=Gekopieerd!
generic.button.done=Klaar


@@ 22,7 23,7 @@ traymenu.lockAllVaults=Alles vergrendelen
traymenu.quitApplication=Afsluiten
traymenu.vault.unlock=Ontgrendel
traymenu.vault.lock=Vergrendel
traymenu.vault.reveal=Laat zien
traymenu.vault.reveal=Toon

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Kluis toevoegen


@@ 42,24 43,31 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Kies…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Selecteer map
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Er kan op deze locatie geen kluis aangemaakt worden, omdat er een bepaald object bestaat.
addvaultwizard.new.invalidName=Ongeldige kluisnaam. Overweeg een standaard mapnaam.
addvaultwizard.new.ioException=De geselecteerde map heeft een basistest niet gehaald. Zorg dat de map de juiste rechten heeft, en dat er niet conflicteert met Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Kluis aanmaken
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Zonder wachtwoord hebt u geen toegang tot uw data. Wilt u een herstelsleutel voor het geval u uw wachtwoord verliest?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja graag, voorkomen is beter dan genezen
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nee bedankt, ik verlies mijn wachtwoord niet
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dit is de opslaglocatie van uw kluis. Wijzig {\\b GEEN} bestanden binnen deze map.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Als u bestanden wilt versleutelen met Cryptomator, ontgrendel dan de kluis en gebruik de opgegeven schijf.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Als je hulp nodig hebt, probeer %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐 VERSLEUTELD VOLUME 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dit is de toegangslocatie van uw kluis. Alle bestanden die aan dit volume worden toegevoegd zullen worden versleuteld door Cryptomator. Om dit volume op een later tijdstip te kunnen gebruiken, ontgrendelt u het gewoon opnieuw vanuit de Cryptomator applicatie.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Voel je vrij om dit bestand te verwijderen.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=BELANGRIJK.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠ KLUISBESTANDEN ⚠
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dit is de opslaglocatie van uw kluis.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NIET DOEN
addvault.new.readme.storageLocation.4=• wijzig enig bestand in deze map of
addvault.new.readme.storageLocation.5=• plak enig bestand om te versleutelen in deze map.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Als je bestanden wilt versleutelen en de inhoud van de kluis wilt bekijken, doe dan het volgende:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Voeg deze kluis toe aan Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Ontgrendel de kluis in Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Open de toegangslocatie door te klikken op de knop "Toon".
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELKOM.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐 VERSLEUTELD VOLUME 🔐
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dit is de opslaglocatie van uw kluis.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle bestanden die aan dit volume worden toegevoegd zullen worden versleuteld door Cryptomator. U kunt deze bestanden gebruiken zoals in elke andere map/schijf. Dit is alleen een ontsleutelde weergave van de inhoud, uw bestanden blijven ten alle tijden versleuteld op uw harde schijf.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Voel je vrij om dit bestand te verwijderen.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Kies het "masterkey.cryptomator" bestand van uw bestaande kluis.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Kies…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Selecteer het Masterkey-bestand
addvaultwizard.existing.error=Kluis "%s" kan niet toegevoegd worden: Geen geldige kluis. Kijk in het logbestand voor verdere informatie.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Toegevoegde kluis "%s".\nOntgrendel deze kluis om toegang te krijgen tot of om inhoud toe te voegen. Optioneel kunt u deze op elk later tijdstip ontgrendelen.
addvaultwizard.success.unlockNow=Nu Ontgrendelen


@@ 112,6 120,7 @@ preferences.title=Voorkeuren
## General
preferences.general=Algemeen
preferences.general.theme=Uiterlijk
preferences.general.unlockThemes=Ontgrendel donkere modus
preferences.general.startHidden=Verberg venster bij het opstarten van Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Debug logging aanzetten
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator als het systeem opstart


@@ 134,6 143,7 @@ preferences.donationKey=Donatie
preferences.donationKey.registeredFor=Geregistreerd voor %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Geen geldige donatiesleutel gevonden. Het is als een licentiesleutel, maar dan voor geweldige mensen die gratis software gebruiken. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Verkrijg een donatiesleutel
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Sluiten


@@ 148,6 158,7 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klik hier om een kluis toe te voe
main.vaultlist.contextMenu.remove=Verwijder Kluis
main.vaultlist.addVaultBtn=Kluis toevoegen
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=VERGRENDELD
main.vaultDetail.unlockBtn=Ontgrendel


@@ 162,14 173,13 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=schrijven:
main.vaultDetail.throughput.idle=inactief
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kon op dit pad geen kluis vinden.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Kluis upgraden
main.vaultDetail.migratePrompt=Uw kluis moet worden bijgewerkt naar een nieuw formaat, voordat u deze kunt openen

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Onbekend bestand
wrongFileAlert.btn=Oké
wrongFileAlert.information=U hebt geprobeerd om een bestand of een map toe te voegen die geen Cryptomator kluis is. Maak en ontgrendel een kluis om uw gegevens te versleutelen.

# Vault Options
## General

A main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nn.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nn.properties +213 -0
@@ 0,0 1,213 @@
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Bruk
generic.button.back=Tilbake
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Endre
generic.button.close=Lukk
generic.button.copy=Kopiera
generic.button.copied=Kopiert!
generic.button.done=Ferdig
generic.button.next=Neste
generic.button.print=Skriv ut
## Error
generic.error.title=Eit uventa problem oppstod
generic.error.instruction=Dette skulle ikkje ha skjedd. Rapporter feilteksten nedanfor og legg inn ei skildring av kva trinn som førte til denne feilen.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Vis
traymenu.showPreferencesWindow=Innstillingar
traymenu.lockAllVaults=Lås alle
traymenu.quitApplication=Avslutt
traymenu.vault.unlock=Låse opp
traymenu.vault.lock=Lås
traymenu.vault.reveal=Gjer synleg

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Legg til kvelv
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Opprett ny kvelv
addvaultwizard.welcome.existingButton=Opne eksisterande kvelv
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Vel eit namn for kvelven
addvaultwizard.new.namePrompt=Namn på kvelven
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kvar skal Cryptomator lagra dei krypterte filene i kvelven din?
addvaultwizard.new.locationLabel=Lagringsstad
addvaultwizard.new.locationPrompt=…
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Tilpassa lagringsstad
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vel…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vel mappe
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Kvelven kan ikkje opprettast på denne søkestien fordi eit objekt allereie eksisterer her.
addvaultwizard.new.invalidName=Ugyldig namn på kvelven. Ver vennleg og vurder eit vanleg mappenamn.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Opprett kvelven
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du vil ikkje kunna få tilgang til dataa dine utan passordet. Vil du ha ein gjenopprettingsnøkkel i tilfelle du mistar passordet ditt?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja takk, betre å vera på den sikre sida
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nei takk, eg kjem ikkje til å mista passordet mitt
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIG.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ HVELVFILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Dette er lagringsstaden til kvelven.
addvault.new.readme.storageLocation.3=IKKJE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• endre kva filer som helst i denne mappa eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• i denne mappa limer du inn alle filer du ønske skal krypterast.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Viss du vil kryptera filer og sjå innhaldet i kvelven, gjer du følgjande:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Legg til denne kvelven i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås opp kvelven i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Opne tilgangspunktet ved å klikka på "Gjør synleg" -knappen.
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VELKOMEN.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ KRYPTERT VOLUM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Dette er lagringsstaden til kvelven.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alle filer som er lagt til i dette volumet, blir kryptert av Cryptomator. Du kan jobba med dei som på alle andre einingar/mapper. Dette er berre ein dekryptert visning av innhaldet, filene dine blir verande kryptert på harddisken heile tida.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Du kan fjerna denne fila viss ønskeleg.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vel fila "masterkey.cryptomator" i den eksisterande kvelven.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vel…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Vel hovudnøkkelfil
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lagt til kvelven "%s".\nDu må låsa opp denne kvelven for å få tilgang til eller legga til innhald. Alternativt kan du låsa det opp på eit kva som helst seinare tidspunkt.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås opp no

# Remove Vault
removeVault.title=Fjern kvelv
removeVault.information=Dette vil berre få Cryptomator til å gløyma denne kvelven. Du kan legga til kvelven seinare igjen. Ingen krypterte filer blir sletta frå harddisken.
removeVault.confirmBtn=Fjern kvelv

# Change Password
changepassword.title=Byt passord
changepassword.enterOldPassword=Skriv inn det gjeldande passordet for "%s"
changepassword.finalConfirmation=Eg forstår at eg ikkje kan retta opp igjen dataa mine viss eg gløymer passordet mitt

# Forget Password
forgetPassword.title=Gløym passord
forgetPassword.information=Dette vil sletta det lagra passordet til denne kvelven frå systemnøkkelringen min.
forgetPassword.confirmBtn=Gløym passord

# Unlock
unlock.title=Lås opp kvelven
unlock.passwordPrompt=Skriv inn passordet for "%s":
unlock.savePassword=Lagre passordet
unlock.unlockBtn=Låse opp
## Success
unlock.success.message=Vellykka opplåsning av "%s"! Kvelven din er no tilgjengeleg.
unlock.success.revealBtn=Gjer kvelven synleg
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Monteringspunktet er ikkje ei tom mappe: %s

# Migration
migration.title=Oppgrader kvelv
## Start
migration.start.prompt=Kvelven din "%s" må oppdaterast til eit nyare format. Før du held fram må du forsikra deg om at det ikkje er ventande synkronisering som kan påverka denne kvelven.
migration.start.confirm=Ja, kvelven min er fullstendig synkronisert
## Run
migration.run.enterPassword=Skriv inn passordet for "%s"
migration.run.startMigrationBtn=Migrer kvelv
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions=Vellykka migrering av "%s". Du kan no låsa opp kvelven din.
migration.success.unlockNow=Lås opp no
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikkje støtta
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen vart ikkje starta fordi kvelven din ligg i eit mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støttar ikkje lange filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støttar ikkje lange søkastiar.

# Preferences
preferences.title=Innstillingar
## General
preferences.general=Generelt
preferences.general.theme=Grafisk utsjånad
preferences.general.unlockThemes=Lås opp mørk modus
preferences.general.startHidden=Skjul vindauget når du startar Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Aktivar protokollføring av feilsøk
preferences.general.autoStart=Start Cryptomator ved systemstart
preferences.general.interfaceOrientation=Grensesnittorientering
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Frå venstre til høgre
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Frå høgre til venstre
## Volume
preferences.volume=Virtuell eining
preferences.volume.type=Volumtype
preferences.volume.webdav.port=WebDAV-port
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV-ordning
## Updates
preferences.updates=Oppdateringar
preferences.updates.currentVersion=Gjeldande versjon: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Sjå etter oppdateringar automatisk
preferences.updates.checkNowBtn=Sjekk no
preferences.updates.updateAvailable=Oppdatering til versjon %s er tilgjengeleg.
## Donation Key
preferences.donationKey=Donasjon
preferences.donationKey.registeredFor=Registrert for %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen gyldig donasjonsnøkkel funne. Det er som ein lisensnøkkel, men for fantastiske menneske som bruker gratis programvare. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Få ein donasjonsnøkkel
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Lukk
main.minimizeBtn.tooltip=Minimer
main.preferencesBtn.tooltip=Innstillingar
main.donationKeyMissing.tooltip=Ver vennleg og vurder å donera
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Legg til denne kvelven
main.dropZone.unknownDragboardContent=Viss du vil legga til ein kvelv, kan du dra det til dette vindauget
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klikk her for å legga til ein kvelv
main.vaultlist.contextMenu.remove=Fjern kvelv
main.vaultlist.addVaultBtn=Legg til kvelv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Takk for at du valde Cryptomator for å verna filene dine. Viss du treng hjelp, sjekk ut guidane våre for å komma i gang:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Låse opp
main.vaultDetail.optionsBtn=Alternativ for kvelven
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ULÅST
main.vaultDetail.accessLocation=Innhaldet i kvelven din er tilgjengeleg her:
main.vaultDetail.revealBtn=Gjer eininga synleg
main.vaultDetail.lockBtn=Lås
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=lesafart:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=skrivafart:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunne ikkje finna ein kvelv på denne søkastien.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Oppgrader kvelv
main.vaultDetail.migratePrompt=Kvelven din må oppgraderast til eit nytt format før du kan få tilgang til det

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Generelt
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Lås opp kvelven når du startar Cryptomator
## Mount
vaultOptions.mount=Montering
vaultOptions.mount.readonly=Skriveverna
vaultOptions.mount.driveName=Einingsnamn
vaultOptions.mount.customMountFlags=Tilpassa moteringparametrar
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=opptatt
vaultOptions.mount.mountPoint=Monteringspunkt
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Vel ein passande stad automatisk
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Bruk tildelt einingsbokstav
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Tilpassa søkasti
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vel…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Vel ei tom mappe
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Passord
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Byt passord
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Ein "retta opp igjen"-nøkkel er den einaste måten å retta opp igjen tilgangen til ein kvelv på viss du mistar passordet.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Vis 'Retta opp igjen'-nøkkelen

# Recovery Key
recoveryKey.title='Retta opp igjen'-nøkkel
recoveryKey.enterPassword.prompt=Skriv inn passordet ditt for å visa 'Retta opp igjen'-nøkkelen for "%s":

# New Password

# Quit

A main/ui/src/main/resources/i18n/strings_no.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_no.properties +60 -0
@@ 0,0 1,60 @@
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
## Error

# Tray Menu

# Add Vault Wizard
## Welcome
## New
### Name
### Location
### Password
### Information
## Existing
## Success

# Remove Vault

# Change Password

# Forget Password

# Unlock
## Success
## Invalid Mount Point

# Migration
## Start
## Run
## Sucess
## Missing file system capabilities

# Preferences
## General
## Volume
## Updates
## Donation Key

# Main Window
## Drag 'n' Drop
## Vault List
## Vault Detail
### Locked
### Unlocked
### Needs Migration

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
## Mount
## Master Key

# Recovery Key

# New Password

# Quit

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt.properties +3 -0
@@ 37,13 37,16 @@
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
## Drag 'n' Drop
## Vault List
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
### Unlocked
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt_BR.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt_BR.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Aplicar
generic.button.back=Voltar
generic.button.cancel=Cancelar
generic.button.change=Alterar
generic.button.close=Fechar
generic.button.copy=Copiar
generic.button.copied=Copiado!
generic.button.done=Pronto


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Escolher…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Selecionar Diretório
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=O cofre não pode ser criado neste local porque algum objeto já existe.
addvaultwizard.new.invalidName=Nome de cofre inválido. Por favor considere usar um nome de diretório comum.
addvaultwizard.new.ioException=O diretório selecionado falhou em um teste básico. Certifique-se de ter os direitos de acesso apropriados e que nada interfira com o Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Criar Cofre
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Você não será capaz de acessar seus dados sem sua senha. Você quer uma chave de recuperação para o caso de perder sua senha?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Sim, por favor, melhor seguro do que arrependido
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Não, obrigado, eu não vou perder minha senha
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Esta é a localização do seu cofre. {\\b NÃO} altere arquivos neste diretório.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Se você quiser criptografar seus arquivos usando o Cryptomator, desbloqueie o cofre e use o local de armazenamento provido.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Se precisar de ajuda, tente %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ VOLUME CRIPTOGRAFADO 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Este é o local de acesso do seu cofre. Qualquer arquivo que você adicionar a este volume será criptografado pelo Cryptomator. Para acessar este volume posteriormente, simplesmente desbloqueie novamente o cofre na aplicação do Cryptomator.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Sinta-se livre para apagar este arquivo.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANTE.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠ ARQUIVOS DO VAULT ⚠
addvault.new.readme.storageLocation.2=Este é o local de armazenamento do seu cofre.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NÃO
addvault.new.readme.storageLocation.4=• alterar quaisquer arquivos deste diretório ou
addvault.new.readme.storageLocation.5=• cole quaisquer arquivos para encriptar neste diretório.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Se você deseja encriptar arquivos e visualizar o conteúdo do cofre, faça o seguinte:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Adicione este cofre ao Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Desbloqueie o cofre no Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Abra o local de acesso clicando no botão "Revelar".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Se precisar de ajuda, visite a documentação: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=BEM-VINDO.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ VOLUME ENCRIPTADO 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Esta é a localização do seu cofre.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Todos os arquivos adicionados a este volume serão encriptados pelo Cryptomator. Você pode trabalhar nele tal como em qualquer outra unidade/pasta. Esta é apenas uma visão desencriptada do seu conteúdo, seus arquivos ficam encriptados em seu disco rígido o tempo todo.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Sinta-se livre para apagar este arquivo.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Selecione o arquivo "masterkey.cryptomator" do seu cofre existente.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Selecionar…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Selecionar Arquivo Masterkey
addvaultwizard.existing.error=Não foi possível adicionar o cofre "%s": Não é um cofre válido. Por favor, procure no log para mais informações.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Cofre "%s" adicionado.\nVocê precisa desbloquear este cofre para acessar ou adicionar conteúdo. Você também pode desbloqueá-lo a qualquer momento.
addvaultwizard.success.unlockNow=Desbloquear Agora


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=Preferências
## General
preferences.general=Geral
preferences.general.theme=Aparência
preferences.general.unlockThemes=Desbloquear o modo escuro
preferences.general.startHidden=Ocultar janela ao iniciar o Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Ativar log de debug
preferences.general.autoStart=Iniciar o Cryptomator durante inicialização do sistema


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=Doação
preferences.donationKey.registeredFor=Registrado para %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nenhuma chave de doação válida encontrada. É como uma chave de licença, mas para pessoas incríveis usando software gratuito. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Obtenha uma chave de doação
## About
preferences.about=Sobre

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Fechar


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Clique aqui para adicionar um cof
main.vaultlist.contextMenu.remove=Remover Cofre
main.vaultlist.addVaultBtn=Adicionar Cofre
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Obrigado por escolher o Cryptomator para proteger seus arquivos. Se precisar de ajuda, confira nossos guias de introdução:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=BLOQUEADO
main.vaultDetail.unlockBtn=Desbloquear


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=gravação:
main.vaultDetail.throughput.idle=ocioso
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=O Cryptomator não conseguiu encontrar um cofre neste caminho.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Atualizar Cofre
main.vaultDetail.migratePrompt=Seu cofre precisa ser atualizado para um novo formato antes de poder acessá-lo

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Arquivo Desconhecido
wrongFileAlert.btn=Ok
wrongFileAlert.information=Você tentou adicionar um arquivo ou diretório que não aparenta ser um cofre do Cryptomator. Para criptografar seus dados, crie e desbloqueie um cofre.
wrongFileAlert.title=Como Encriptar Arquivos
wrongFileAlert.header.title=Você tentou encriptar esses arquivos?
wrongFileAlert.header.lead=Para este propósito, o Cryptomator fornece um volume no seu gerenciador de arquivos do sistema.
wrongFileAlert.instruction.0=Para encriptar arquivos, siga estes passos:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Desbloqueie o seu cofre.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Clique em "Revelar" para abrir o volume no seu gerenciador de arquivos.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Adicione seus arquivos a este volume.
wrongFileAlert.link=Para obter assistência, visite

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message=A seguinte chave de recuperação pode ser usada par
recoveryKey.display.StorageHints=Mantenha-a em um lugar bem seguro, por exemplo:\n • Guarde num gerenciador de senhas\n • Grave num flash drive USB\n • Imprima, ou escreva, num papel
recoveryKey.recover.prompt=Digite sua chave de recuperação para "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Esta é uma chave de recuperação válida
recoveryKey.printout.heading=Chave de Recuperação do Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Digite a nova senha

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ru.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ru.properties +44 -22
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Применить
generic.button.back=Назад
generic.button.cancel=Отмена
generic.button.change=Изменить
generic.button.close=Закрыть
generic.button.copy=Копировать
generic.button.copied=Скопировано!
generic.button.done=Готово


@@ 42,31 43,39 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Выбрать…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Выберите каталог
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Хранилище не может быть создано по этому пути, потому что некоторые объекты уже существуют.
addvaultwizard.new.invalidName=Неверное имя хранилища. Укажите корректное имя каталога.
addvaultwizard.new.ioException=Выбранный каталог не прошел начальную проверку. Убедитесь, что у вас есть права доступа и ничего не мешает Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Создать хранилище
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Вы не сможете получить доступ к своим данным без пароля. Хотите ли вы создать ключ для восстановления на случай потери пароля?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Вы не сможете получить доступ к своим данным без пароля. Хотите создать ключ для восстановления на случай потери пароля?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Да, пожалуй, лучше так, чем потом сожалеть
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Нет, спасибо, я не потеряю свой пароль
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Это место, где находится ваше хранилище. {\\b НЕ} изменяйте никакие файлы в этом каталоге.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Если вы хотите зашифровать файлы с помощью Cryptomator, разблокируйте хранилище и используйте предоставленный диск.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Нужна помощь? Попробуйте %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ ЗАШИФРОВАННЫЙ ТОМ 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Это место доступа в хранилище. Любые файлы, добавленные в этот том, будут зашифрованы Cryptomator. Чтобы получить доступ к этому тому позже, просто разблокируйте его из приложения Cryptomator.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Этот файл можно удалить.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=ВАЖНО.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ ФАЙЛЫ ХРАНИЛИЩА ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Это место, где находится ваше хранилище.
addvault.new.readme.storageLocation.3=НЕТ
addvault.new.readme.storageLocation.4=• изменяйте любые файлы в этой папке или
addvault.new.readme.storageLocation.5=• добавляйте в эту папку любые файлы для шифрования.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Если вы хотите зашифровать файлы и просмотреть содержимое хранилища, сделайте следующее:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Добавьте это хранилище в Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Разблокируйте хранилище в Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Откройте место доступа, нажав кнопку "Показать".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Если вам нужна помощь, ознакомьтесь с документацией: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=ПРИВЕТСТВИЕ.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ЗАШИФРОВАННЫЙ ТОМ 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Это место доступа к вашему хранилищу.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Любые файлы, добавленные в этот том, будут зашифрованы Cryptomator. Вы можете работать с ним, как с любым другим диском/папкой. Здесь отображается только расшифрованное содержимое тома, ваши файлы остаются зашифрованными на жестком диске постоянно.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Этот файл можно удалить.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Выберите файл "masterkey.cryptomator" из имеющегося хранилища.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Выбрать…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Выберите файл мастер-ключа
addvaultwizard.existing.error=Невозможно добавить хранилище "%s": оно некорректное. См. информацию в журнале событий.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Добавлено хранилище "%s".\nДля добавления данных или доступа к содержимому нужно разблокировать хранилище. Его можно разблокировать и позже.
addvaultwizard.success.unlockNow=Разблокировать

# Remove Vault
removeVault.title=Удалить хранилище
removeVault.information=Cryptomator просто забудет это хранилище. Вы можете добавить его снова позже. Зашифрованные файлы не будут удалены с жесткого диска.
removeVault.information=Cryptomator просто забудет это хранилище. Позже вы можете добавить его снова. Зашифрованные файлы не будут удалены с жёсткого диска.
removeVault.confirmBtn=Удалить хранилище

# Change Password


@@ 88,7 97,7 @@ unlock.unlockBtn=Разблокировать
unlock.success.message=Разблокировка "%s" успешно выполнена! Доступ в хранилище открыт.
unlock.success.revealBtn=Показать хранилище
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Точка монтирования не является пустым каталогом: %s
unlock.error.invalidMountPoint=Точка монтирования - не пустая папка: %s

# Migration
migration.title=Обновить хранилище


@@ 102,8 111,8 @@ migration.run.startMigrationBtn=Перенести хранилище
migration.success.nextStepsInstructions=Перенос "%s" успешно выполнен.\nТеперь можно разблокировать хранилище.
migration.success.unlockNow=Разблокировать
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Не поддерживаемая файловая система
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Миграция не была запущена, так как ваше хранилище расположено в неадекватной файловой системе.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Неподдерживаемая файловая система
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Миграция не была запущена, так как хранилище находится в ненадлежащей файловой системе.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Файловая система не поддерживает длинные имена файлов.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Файловая система не поддерживает длинные пути.@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=Настройки
## General
preferences.general=Общие
preferences.general.theme=Оформление
preferences.general.unlockThemes=Разблокировать тёмный режим
preferences.general.startHidden=Скрывать окно при запуске Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Вести журнал отладки
preferences.general.autoStart=Запускать Cryptomator при старте системы


@@ 131,13 141,15 @@ preferences.updates.checkNowBtn=Проверить
preferences.updates.updateAvailable=Доступно обновление до версии %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Пожертвование
preferences.donationKey.registeredFor=Зарегистрирован для %s
preferences.donationKey.registeredFor=Зарегистрировано: %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Не найден ключ пожертвования. Он напоминает лицензионный ключ, но для удивительных людей, использующих свободное ПО ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Получить ключ пожертвования
## About
preferences.about=О программе

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Закрыть
main.minimizeBtn.tooltip=Минимизировать
main.minimizeBtn.tooltip=Свернуть
main.preferencesBtn.tooltip=Настройки
main.donationKeyMissing.tooltip=Пожалуйста, обдумайте возможность поддержать приложение
## Drag 'n' Drop


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Нажмите здесь, что
main.vaultlist.contextMenu.remove=Удалить хранилище
main.vaultlist.addVaultBtn=Добавить хранилище
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Спасибо, что выбрали Cryptomator для защиты ваших файлов. Если вам нужна помощь, ознакомьтесь с нашими руководствами по началу работы:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=ЗАБЛОКИРОВАНО
main.vaultDetail.unlockBtn=Разблокировать


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=запись:
main.vaultDetail.throughput.idle=бездействие
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f КиБ/с
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f МиБ/с
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator не смог найти хранилище по этому пути.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Обновить хранилище
main.vaultDetail.migratePrompt=Хранилище должно быть обновлено до нового формата, прежде чем вы сможете получить к нему доступ

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Неизвестный файл
wrongFileAlert.btn=OK
wrongFileAlert.information=Вы пытались добавить файл или папку, которые, похоже, не являются хранилищем Cryptomator. Чтобы зашифровать данные, создайте и разблокируйте хранилище.
wrongFileAlert.title=Как шифровать файлы
wrongFileAlert.header.title=Вы пытались зашифровать эти файлы?
wrongFileAlert.header.lead=Для этого Cryptomator создает том в системном файловом менеджере.
wrongFileAlert.instruction.0=Чтобы зашифровать файлы, выполните следующие действия:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Разблокируйте хранилище.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Нажмите кнопку " Показать", чтобы открыть том в файловом менеджере.
wrongFileAlert.instruction.3=3. Добавьте файлы в этот том.
wrongFileAlert.link=Если нужна помощь, посетите

# Vault Options
## General


@@ 186,7 207,7 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Автоматически выбирать 
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Использовать назначенную букву диска
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Пользовательский путь
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Выбрать…
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Выберите пустой каталог
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Выберите пустую папку
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Пароль
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Изменить пароль


@@ 198,16 219,17 @@ vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Восстановить пароль
recoveryKey.title=Ключ восстановления
recoveryKey.enterPassword.prompt=Введите пароль, чтобы показать ключ для "%s":
recoveryKey.display.message=Следующий ключ восстановления можно использовать для восстановления доступа к "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Храните его в надежном месте, например:\n • в менеджере паролей\n • на флэш-накопителе USB\n • распечатайте на бумаге
recoveryKey.recover.prompt=Введите ваш ключ восстановления для "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Храните его в надёжном месте, например:\n • в диспетчере паролей\n • на флеш-накопителе USB\n • распечатанным на бумаге
recoveryKey.recover.prompt=Введите ключ восстановления для "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Это действительный ключ восстановления
recoveryKey.printout.heading=Ключ восстановления Cryptomator\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Введите новый пароль
newPassword.reenterPassword=Подтвердите новый пароль
newPassword.passwordsMatch=Пароли совпадают!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Пароли не совпадают
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Используйте не менее %d символов
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Минимум символов: %d
passwordStrength.messageLabel.0=Очень слабый
passwordStrength.messageLabel.1=Слабый
passwordStrength.messageLabel.2=Хороший

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sv.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sv.properties +23 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Verkställ
generic.button.back=Bakåt
generic.button.cancel=Avbryt
generic.button.change=Ändra
generic.button.close=Stäng
generic.button.copy=Kopiera
generic.button.copied=Kopierad!
generic.button.done=Klar


@@ 42,24 43,31 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Välj…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Välj katalog
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Valvet kan inte skapas på denna plats då vissa filer redan existerar.
addvaultwizard.new.invalidName=Felaktigt namn på valvet. Vänligen ange ett vanligt katalognamn.
addvaultwizard.new.ioException=En inledande kontroll av angiven katalog misslyckades. Kontrollera att du har tillräcklig åtkomst till den, och att inget stör Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Skapa Valv
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Du kommer inte ha tillgång till din data utan ditt lösenord. Vill du skapa en återställningsnyckel, ifall du tappar bort ditt lösenord?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Ja tack. För säkerhets skull
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nej tack. Här slarvas inga lösenord bort
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Detta är ditt valvs lagringsplats. {\\b ÄNDRA INTE} någon fil i denna katalog.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Om du vill kryptera filer med Cryptomator, lås upp valvet och använd angiven enhet.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Om du behöver hjälp, prova %s.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ KRYPTERAD VOLYM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Detta är ditt valvs åtkomstplats. Filer som läggs till i denna volym kommer att krypteras av Cryptomator. För att komma åt denna volym senare, lås bara upp den igen från Cryptomator-programmet.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Du kan ta bort denna fil.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=VIKTIGT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ VALV FILER ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Detta är ditt valvs lagringsplats.
addvault.new.readme.storageLocation.3=INTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=• ändra någon fil i denna katalog eller
addvault.new.readme.storageLocation.5=• klistra in filer för kryptering i denna katalog.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Om du vill kryptera filer och se innehållet i valvet, gör följande:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Lägg till detta valv till Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Lås upp valvet i Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Öppna åtkomstplatsen genom att klicka på "Visa" knappen.
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs\\qc 🔐️ KRYPTERAD VOLYM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Detta är ditt valvs åtkomstplats.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Alla filer som läggs till denna volym kommer att krypteras av Cryptomator. Du kan arbeta med dem som i vilken annan enhet/mapp som helst. Detta är bara en dekrypterad vy av dess innehåll, dina filer förblir krypterade på din hårddisk hela tiden.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Du kan ta bort denna fil.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Välj "masterkey.cryptomator" för ditt befintliga valv.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Välj…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Välj Masterkey-fil
addvaultwizard.existing.error=Kunde inte lägga till valv "%s": Inget giltigt valv. Vänligen kolla i loggen för mer information.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Lade till valv "%s".\nDu behöver låsa upp detta valv för att komma åt eller lägga till innehåll. Du kan även låsa upp det vid ett senare tillfälle.
addvaultwizard.success.unlockNow=Lås upp nu


@@ 112,6 120,7 @@ preferences.title=Inställningar
## General
preferences.general=Allmänt
preferences.general.theme=Utseende
preferences.general.unlockThemes=Lås upp mörkt läge
preferences.general.startHidden=Dölj fönster när Cryptomator startar
preferences.general.debugLogging=Aktivera debug loggning
preferences.general.autoStart=Starta Cryptomator vid systemstart


@@ 134,6 143,7 @@ preferences.donationKey=Donation
preferences.donationKey.registeredFor=Registrerad till %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Ingen giltig donationsnyckel funnen. Det är som en licensnyckel fast för grymma personer som kör fri mjukvara ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Skaffa en donationsnyckel
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Stäng


@@ 148,6 158,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Klicka här för att lägga till 
main.vaultlist.contextMenu.remove=Ta bort valv
main.vaultlist.addVaultBtn=Lägg till valv
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Tack för att du väljer Cryptomator för att skydda dina filer. Om du behöver hjälp, kolla in våra kom-gång guider:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=LÅST
main.vaultDetail.unlockBtn=Lås upp


@@ 162,14 174,13 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=skrivet:
main.vaultDetail.throughput.idle=inaktiv
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator kunde inte hitta ett valv i denna sökväg.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Uppgradera valv
main.vaultDetail.migratePrompt=Ditt valv behöver uppgraderas till ett nytt format innan du kan använda det

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Okänd fil
wrongFileAlert.btn=Ok
wrongFileAlert.information=Du försöker lägga till en fil eller katalog som inte verkar vara ett Cryptomator-valv. För att kryptera din data, skapa och lås upp ett valv.

# Vault Options
## General


@@ 201,6 212,7 @@ recoveryKey.display.message=Använd denna återställningsnyckel för att åters
recoveryKey.display.StorageHints=Spara den på en säker plats, t.ex:\n • I en lösenordshanterare\n • På ett USB-minne (förvara säkert) \n • Skriv ut på ett papper (förvara säkert)
recoveryKey.recover.prompt=Ange din återställningsnyckel för "%s":
recoveryKey.recover.validKey=Detta är en giltig återställningsnyckel
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator återställningsnyckel\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=Ange ett nytt lösenord

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_tr.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_tr.properties +23 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=Uygula
generic.button.back=Geri
generic.button.cancel=İptal
generic.button.change=Değiştir
generic.button.close=Kapat
generic.button.copy=Kopyala
generic.button.copied=Kopyalandı!
generic.button.done=Bitti


@@ 42,24 43,31 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Seç…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Dizin Seç
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Bazı nesneler varolduğu için kasa bu yolda oluşturulamıyor.
addvaultwizard.new.invalidName=Geçersiz kasa adı. Lütfen normal bir dizin adı kullanın.
addvaultwizard.new.ioException=Seçilen dizin temel bir testte başarısız oldu. Uygun erişim haklarına sahip olduğunuzdan ve hiçbir şeyin Cryptomator'u engellemediğinden emin olun.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Kasa Oluştur
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Şifreniz olmadan verilerinize erişemeyeceksiniz. Şifrenizi kaybetmeniz durumunda kullanabileceğiniz bir kurtarma anahtarı ister misiniz?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Evet lütfen, kafamı taşlara vurmaktan iyidir
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Hayır teşekkürler, şifremi kaybetmeyeceğim
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=Bu kasanızın depolama yeri. Bu dizindeki herhangi bir dosyayı asla {\\b DEĞİŞTİRMEYİN}.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Dosyaları Cryptomator kullanarak şifrelemek istiyorsanız kasanın kilidini açın ve verilen sürücüyü kullanın.
addvault.new.readme.storageLocation.4=Eğer yardıma ihtiyacınız varsa, %s 'ı deneyin.
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ ŞİFRELENMİŞ BİRİM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Bu kasanızın erişim yeri. Bu birime eklenen dosyalar Cryptomator tarafından şifrelenir. Bu birime daha sonra bir daha erişmek için Cryptomator uygulamasından tekrar kilidini kaldırmanız yeterlidir.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Bu dosyayı silmeye çekinmeyin.
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ KASA DOSYALARI ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Bu, kasanızın depolama yeridir.
addvault.new.readme.storageLocation.3=YAPMAYINIZ!
addvault.new.readme.storageLocation.4=• bu dizindeki herhangi bir dosyayı değiştirmeyin ya da
addvault.new.readme.storageLocation.5=• şifreleme için dosyaları bu dizine yapıştırmayın.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Dosyaları şifrelemek ve kasanın içeriğini görüntülemek istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Bu kasayı Cryptomator'a ekleyin.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Cryptomator'da kasanın kilidini açın.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. "Göster" düğmesini tıklayarak erişim konumunu açın.
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ŞİFRELENMİŞ BİRİM 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Burası kasanızın erişim konumudur.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Bu birime eklenen dosyalar Cryptomator tarafından şifrelenecektir. Diğer herhangi bir sürücü / klasörde olduğu gibi üzerinde çalışabilirsiniz. Bu sadece içeriğinin şifresi çözülmüş bir görünümdür, dosyalarınız her zaman sabit diskinizde şifrelenir.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Bu dosyayı silmeye çekinmeyin.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Varolan kasanızın "masterkey.cryptomator" dosyasını seçin.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Seç…
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Masterkey Dosyasını Seç
addvaultwizard.existing.error="%s" kasası eklenemiyor: Geçerli bir kasa değil. Daha fazla bilgi için lütfen hata günlüğüne bakınız.
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions="%s" kasası eklendi.\nİçeriğe erişmek veya içerik eklemek için bu kasanın kilidini açmanız gerekir. Alternatif olarak, daha sonra herhangi bir zamanda kilidini açabilirsiniz.
addvaultwizard.success.unlockNow=Kilidi Şimdi Aç


@@ 112,6 120,7 @@ preferences.title=Seçenekler
## General
preferences.general=Genel
preferences.general.theme=Görünüş ve Davranış
preferences.general.unlockThemes=Koyu modun kilidini aç
preferences.general.startHidden=Cryptomator'ı başlatırken pencereyi gizle
preferences.general.debugLogging=Hata ayıklama günlüğünü etkinleştir
preferences.general.autoStart=Cryptomator'u sistem başlangıcında çalıştır


@@ 134,6 143,7 @@ preferences.donationKey=Bağış
preferences.donationKey.registeredFor=%s için kaydedildi
preferences.donationKey.noDonationKey=Geçerli bir bağış anahtarı bulunamadı. Bu anahtar, lisans anahtarı gibidir ama ücretsiz uygulama kullanan muhteşem insanlar içindir ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Bir bağış anahtarı al
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Kapat


@@ 148,6 158,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Kasa eklemek için buraya tıklay
main.vaultlist.contextMenu.remove=Kasayı Sil
main.vaultlist.addVaultBtn=Kasa Ekle
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Dosyalarınızı korumak için Cryptomator'u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yardıma ihtiyacınız olursa başlangıç kılavuzlarımıza bakın:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=KİLİTLİ
main.vaultDetail.unlockBtn=Kilidi Aç


@@ 162,14 174,13 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=yazma:
main.vaultDetail.throughput.idle=boşta
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Şifreleyici bu dosya yolunda bir kasa bulamadı.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Kasayı Güncelle
main.vaultDetail.migratePrompt=Kasaya erişmeden önce kasanızın yeni bir formata yükseltilmesi gerekiyor

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Bilinmeyen Dosya
wrongFileAlert.btn=Tamam
wrongFileAlert.information=Cryptomator kasası gibi görünmeyen bir dosya veya klasör eklemeye çalıştınız. Verilerinizi şifrelemek için bir kasa oluşturun ve kilidini açın.

# Vault Options
## General


@@ 190,6 201,7 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Boş bir dizin seçin
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Şifre
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Şifreyi Değiştir
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Bir kurtarma anahtarı şifrenizi unuttuğunuz takdirde kasanıza ulaşmanın tek yoludur.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Kurtarma Anahtarını Göster
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Parolanızı Kurtarın


M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh.properties +27 -11
@@ 6,7 6,9 @@ generic.button.apply=应用
generic.button.back=返回
generic.button.cancel=取消
generic.button.change=更改
generic.button.close=关闭
generic.button.copy=复制
generic.button.copied=已复制!
generic.button.done=完成
generic.button.next=下一步
generic.button.print=打印


@@ 41,24 43,31 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=选择...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=选择目录
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=无法在此路径上创建保险库,因为某些对象已经存在。
addvaultwizard.new.invalidName=无效的保险库名称,请考虑一个常规的目录名称
addvaultwizard.new.ioException=选定的目录未能通过基本测试。请确保您拥有适当的访问权限,以及没有任何东西干扰Cryptomator.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=创建保险库
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=如果没有密码,您将无法访问您的数据。您想要一个恢复密钥来以防您丢失密码吗?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=是的请,有备无患
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=不,谢谢。我不会丢失密码的
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=这是您的保险库的存储位置。{\\b 不要} 更改此目录中的任何文件。
addvault.new.readme.storageLocation.3=如果您想要使用 Cryptomator 加密文件,解锁保险库并使用提供的驱动器。
addvault.new.readme.storageLocation.4=如果您需要帮助,尝试 %s
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ 加密卷 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=这是您的保险库的存取位置。添加到此卷的任何文件都将由Cryptomator加密。要在稍后时间点访问该卷, 只需从Cryptomator中再次解锁。
addvault.new.readme.accessLocation.3=随时可以删除此文件。
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=重要.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ 保险库文件 ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=这是你的保险库的保存路径
addvault.new.readme.storageLocation.3=请勿
addvault.new.readme.storageLocation.4=• 更改此目录内的任何文件或者
addvault.new.readme.storageLocation.5=• 将任何文件粘贴到此目录内以进行加密
addvault.new.readme.storageLocation.6=如果你想要加密文件并查看保险库的内容,请执行以下操作:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. 将此保险库添加到Cryptomator
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. 在Cryptomator中解锁保险库
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. 通过点击“显示”按钮打开访问路径
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=欢迎.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ 加密卷 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=这是你的保险库的访问路径
addvault.new.readme.accessLocation.3=任何添加到此卷的文件都将被Cryptomator加密。你可以像在一般磁盘/文件夹上那样操作它。 这只是对其内容的解密查看,你的文件在硬盘上会一直保持加密
addvault.new.readme.accessLocation.4=随时可以删除此文件。
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=选择您现有密码库中的"masterkey.cryptomator"文件。
addvaultwizard.existing.chooseBtn=选择...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=选择 Masterkey 文件
addvaultwizard.existing.error=无法添加保险库"%s":不是一个有效的保险库,请查看日志以了解更多信息。
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=添加了保险库"%s"\n您需要先解锁此保险库才能访问或添加内容。 或者您可以在稍后任何时间点解锁它。
addvaultwizard.success.unlockNow=立即解锁


@@ 111,6 120,7 @@ preferences.title=首选项
## General
preferences.general=常规​​​​​
preferences.general.theme=界面外观
preferences.general.unlockThemes=解锁暗黑模式
preferences.general.startHidden=启动Cryptomator时隐藏窗口
preferences.general.debugLogging=启用调试日志
preferences.general.autoStart=开机运行Cryptomator


@@ 133,6 143,7 @@ preferences.donationKey=捐赠
preferences.donationKey.registeredFor=已注册给 %s
preferences.donationKey.noDonationKey=找不到有效的捐赠密钥,它相当于一个专门给使用免费软件的帅哥美女的许可证密钥。;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=获取一个捐赠密钥
## About

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=关闭


@@ 147,6 158,7 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=点击此处添加一个保险库
main.vaultlist.contextMenu.remove=删除保险库
main.vaultlist.addVaultBtn=添加保险库
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=已锁定
main.vaultDetail.unlockBtn=解锁


@@ 161,14 173,13 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=写:
main.vaultDetail.throughput.idle=空闲
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator在此路径找不到保险库
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=升级保险库
main.vaultDetail.migratePrompt=您的保险库需要升级到新格式,然后才能访问

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=未知文件
wrongFileAlert.btn=好
wrongFileAlert.information=您已尝试添加一个似乎不是Cryptomator保险库的文件或文件夹。要加密您的数据,请创建并解锁保险库。

# Vault Options
## General


@@ 187,14 198,19 @@ vaultOptions.mount.mountPoint.custom=自定义路径
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=选择...
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=选择一个空目录
## Master Key
vaultOptions.masterkey=密码
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=更改密码
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=忘记密码时,恢复密钥是你恢复保险库访问权限的唯一方式!!!
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=显示恢复密钥
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=恢复密码

# Recovery Key
recoveryKey.title=恢复密钥
recoveryKey.enterPassword.prompt=输入您的密码以显示"%s"的恢复密钥:
recoveryKey.display.message=下面的恢复密钥可用于恢复对"%s"的访问:
recoveryKey.display.StorageHints=保存它到非常安全的某处,例如:\n • 使用密码管理器来保存\n • 将其保存在USB闪存盘\n • 打印在纸上
recoveryKey.recover.prompt=输入 "%s" 的恢复密钥:
recoveryKey.recover.validKey=这是一个有效的恢复密钥

# New Password
newPassword.promptText=输入新密码

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh_TW.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh_TW.properties +33 -11
@@ 6,6 6,7 @@ generic.button.apply=套用
generic.button.back=上一頁
generic.button.cancel=取消
generic.button.change=修改
generic.button.close=關閉
generic.button.copy=複製
generic.button.copied=已複製!
generic.button.done=完成


@@ 42,24 43,32 @@ addvaultwizard.new.directoryPickerButton=選取
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=選取資料夾
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=在這個路徑無法建立加密檔案庫因為其中已包含其他檔案。
addvaultwizard.new.invalidName=無效的加密檔案庫名稱。請考慮一般資料夾會使用的名稱。
addvaultwizard.new.ioException=選取的資料夾無法通過基礎測試。請確認 Cryptomator 有存取權限以及不受干擾。
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=新建加密檔案庫
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=若您遺失密碼將無法存取您的資料。您是否希望建立一組在您遺失密碼時可供復原的金鑰?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=是,做好安全措施,以免後悔莫及。
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=否,不用了,我不會弄丟密碼。
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.2=這是您加密檔案庫被儲存的路徑。{\\b 請勿} 更動資料夾內的所有檔案。
addvault.new.readme.storageLocation.3=如果您希望使用 Cryptomator 加密您的檔案,解鎖加密檔案庫並使用解鎖後的磁碟。
addvault.new.readme.storageLocation.4=如果您需要幫助,請試試%s。
addvault.new.readme.accessLocation.1=\\fs40\\qc 🔐️ 加密磁區 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=這是用來存放需要被加密的檔案的位置。所有被加入這個磁區的檔案都會被 Cryptomator 加密。將來您若想存取這個磁區只需要到 Cryptomator 內進行解鎖即可。
addvault.new.readme.accessLocation.3=您可以放心移除這個檔案。
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=重要.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️ 加密檔案庫的檔案 ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=這是您加密檔案庫儲存的位置。
addvault.new.readme.storageLocation.3=不要
addvault.new.readme.storageLocation.4=• 修改這個資料夾中的任何檔案或是
addvault.new.readme.storageLocation.5=• 把要加密的檔案放在這個資料夾。
addvault.new.readme.storageLocation.6=如果您想加密檔案並檢視加密檔案庫的內容,請依下列步驟操作:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. 把這個加密檔案庫加進 Cryptomator。
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. 在 Cryptomator 中解鎖加密檔案庫。
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. 按「顯示」按鈕存取資料。
addvault.new.readme.storageLocation.10=如果您需邀幫助,請參照這份文件:%s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=歡迎.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ 加密磁區 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=這是您加密檔案庫的存取位置。
addvault.new.readme.accessLocation.3=所有被加進這個磁區的檔案都將被 Cryptomator 加密。你可以把它當做磁碟或資料夾使用。這裡式顯示出解密後內容,您的檔案總是以被加密的狀態儲存在磁碟中。
addvault.new.readme.accessLocation.4=您可以放心移除這個檔案。
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=請選取您現有加密檔案庫的 "masterkey.cryptomator" 檔案。
addvaultwizard.existing.chooseBtn=選取
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=選擇主金鑰檔案
addvaultwizard.existing.error=無法加入加密檔案庫 "%s":並不是一個合法加密檔案庫。請參照紀錄檔以了解更多資訊。
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=已加入加密檔案庫 "%s"。您需要將這個加密檔案庫解鎖以存取內容,或是您也可以之後再解鎖。
addvaultwizard.success.unlockNow=立即解鎖


@@ 112,6 121,7 @@ preferences.title=偏好
## General
preferences.general=一般
preferences.general.theme=外觀
preferences.general.unlockThemes=解鎖暗色模式
preferences.general.startHidden=啟動 Cryptomator 時隱藏視窗
preferences.general.debugLogging=啟用除錯日誌
preferences.general.autoStart=系統啟動時同時啟動 Cryptomator


@@ 134,6 144,8 @@ preferences.donationKey=贊助
preferences.donationKey.registeredFor=註冊給 %s
preferences.donationKey.noDonationKey=未發現贊助金鑰。贊助金鑰就像授權金鑰,不過是給使用自由軟體的善心人士的。
preferences.donationKey.getDonationKey=取得贊助金鑰
## About
preferences.about=關於

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=關閉


@@ 148,6 160,8 @@ main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=點擊此處以加入加密檔案
main.vaultlist.contextMenu.remove=移除加密檔案庫
main.vaultlist.addVaultBtn=新增加密檔案庫
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=感謝您選用 Cryptomator 保護您的檔案。如果您需要任何協助,請參照我們的使用指南:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=已鎖定
main.vaultDetail.unlockBtn=解鎖


@@ 162,14 176,21 @@ main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=寫入:
main.vaultDetail.throughput.idle=閒置
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator 無法在指定位置找到加密檔案庫。
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=升級加密檔案庫
main.vaultDetail.migratePrompt=您必須先更新加密檔案庫才能存取內容

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=未知的檔案
wrongFileAlert.btn=確定
wrongFileAlert.information=您試著加入一個似乎不是 Cryptomator 加密檔案庫的檔案或資料夾。若要加密您的資料,請新建並解鎖一個加密檔案庫。
wrongFileAlert.title=如何加密檔案
wrongFileAlert.header.title=您試著加密這些檔案嗎?
wrongFileAlert.header.lead=如果是這樣,Cryptomator 可以在您的檔案總管裡產生一個磁區。
wrongFileAlert.instruction.0=請依下列步驟加密檔案:
wrongFileAlert.instruction.1=1. 解鎖您的加密檔案庫。
wrongFileAlert.instruction.2=2. 點擊「顯示」可在檔案總管中檢視磁區。
wrongFileAlert.instruction.3=3. 把您的檔案加入磁區。
wrongFileAlert.link=如果需要進一步的協助,請前往

# Vault Options
## General


@@ 201,6 222,7 @@ recoveryKey.display.message=下方的復原金鑰可用來恢復 "%s" 的存取
recoveryKey.display.StorageHints=請把它保存在非常安全的地方,例如:\n • 使用密碼管理器保管\n • 存在 USB 隨身碟裡\n • 印在紙上
recoveryKey.recover.prompt=輸入 "%s" 的復原金鑰
recoveryKey.recover.validKey=這是一個合法的復原金鑰
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator 復原金鑰\n"%s"\n

# New Password
newPassword.promptText=輸入新密碼