~exprez135/cryptomator-libre

42c856fc6ff28ead762261bf6ab108c093c5c188 — Sebastian Stenzel 1 year, 4 months ago 3618c4b
New Crowdin translations (#1135)

[ci skip]
M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ca.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ca.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=El sistema de fitxers no és
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migració no s'ha iniciat perquè la vostra caixa forta es troba en un sistema de fitxers no compatible.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=El sistema de fitxers no suporta noms de fitxers llargs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=El sistema de fitxers no suporta camins llargs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=El sistema de fitxers no permet la lectura.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=El sistema de fitxers no permet l'escriptura.

# Preferences
preferences.title=Preferències

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_cs.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_cs.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nepodporovaný souborový sy
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migrace nebyla zahájena, protože váš trezor je umístěn na nedostatečném souborovém systému.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Souborový systém nepodporuje dlouhá jména souborů.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Souborový systém nepodporuje dlouhé cesty.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Souborový systém neumožňuje čtení.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Souborový systém neumožňuje zápis.

# Preferences
preferences.title=Nastavení

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_de.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_de.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Nicht unterstütztes Dateisy
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Die Migration wurde nicht gestartet, da sich dein Tresor auf einem ungeeigneten Dateisystem befindet.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Das Dateisystem unterstützt keine langen Dateinamen.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Das Dateisystem unterstützt keine langen Pfadnamen.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Das Dateisystem lässt keine Lesevorgänge zu.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Das Dateisystem lässt keine Schreibvorgänge zu.

# Preferences
preferences.title=Einstellungen

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_es.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_es.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Sistema de archivos no sopor
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migración no se inició porque la bóveda se encuentra en un sistema de archivos inadecuado.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=El sistema de archivos no soporta nombres largos.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=El sistema de archivos no soporta rutas largas.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=El sistema de archivos no permite la lectura.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=El sistema de archivos no permite la escritura.

# Preferences
preferences.title=Preferencias

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_fr.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_fr.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Système de fichiers non pri
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migration n'a pas débuté car votre coffre se trouve dans un système de fichiers inapproprié.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Ce système de fichiers ne prend pas en charge les noms de fichiers longs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Ce système de fichiers ne prend pas en charge les chemins d'accès longs.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Le système de fichiers ne permet pas d'être lu.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Le système de fichiers ne permet pas l'écriture.

# Preferences
preferences.title=Préférences

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_it.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_it.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=File System non supportato
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=La migrazione non è stata avviata perché la cassaforte è situata su un file system inadeguato.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Il file system non supporta nomi di file lunghi.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Il file system non supporta percorsi lunghi.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Il file system non consente di essere letto.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Il file system non consente di essere scritto.

# Preferences
preferences.title=Impostazioni

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ja.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ja.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=サポートされないフ
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=金庫が不適切なファイルシステムにあるため、移行が開始されませんでした。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=ファイルシステムが長いファイル名をサポートしていません。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=ファイルシステムが長いパスをサポートしていません。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=ファイルシステムによって読み込みが許可されていません。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=ファイルシステムによって書き込みが許可されていません。

# Preferences
preferences.title=設定

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_lv.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_lv.properties +180 -0
@@ 2,62 2,242 @@

# Generics
## Button
generic.button.apply=Pielietot
generic.button.back=Atpakaļ
generic.button.cancel=Atcelt
generic.button.change=Mainīt
generic.button.close=Aizvērt
generic.button.copy=Kopēt
generic.button.copied=Nokopēts!
generic.button.done=Darīts
generic.button.next=Tālāk
generic.button.print=Drukāt
## Error
generic.error.title=Radās neparedzēta kļūda
generic.error.instruction=Šis vēl nav atgadījies. Lūdzu ziņo zemāk redzamo kļūdas tekstu un iekļauj aprakstu, kas noveda pie šīs kļūdas.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Rādīt
traymenu.showPreferencesWindow=Iestatījumi
traymenu.lockAllVaults=Aizslēgt visu
traymenu.quitApplication=Iziet
traymenu.vault.unlock=Atslēgt
traymenu.vault.lock=Aizslēgt
traymenu.vault.reveal=Atklāt

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Pievienot glabātuvi
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Izveidot jaunu glabātuvi
addvaultwizard.welcome.existingButton=Atvērt esošu glabātuvi
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Izvēlies glabātuves nosaukumu
addvaultwizard.new.namePrompt=Glabātuves nosaukums
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kur Cryptomator vajadzētu glabāt jūsu glabātuves šifrētos failus?
addvaultwizard.new.locationLabel=Krātuves atrašanās vieta
addvaultwizard.new.locationPrompt=…
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Pielāgota atrašanās vieta
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Izvēlies...
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Izvēlēties mapi
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Glabātuvi nevar izveidot šajā ceļā, jo kāds objekts jau pastāv.
addvaultwizard.new.invalidName=Nederīgs glabātuves nosaukums. Lūdzu izvēlieties vienkāršu mapes nosaukumu.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Izveidot glabātuvi
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Jūs nevarēsiet piekļūt saviem datiem bez paroles. Vai vēlaties atkopšanas atslēgu gadījumam, kad esat pazaudējis paroli?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Jā, lūdzu, labāk droši nekā nekā
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nē, paldies, es nezaudēšu savu paroli
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=IMPORTANT.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️  GLABĀTUVES DATNES  ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Šī ir jūsu glabātuves atrašanās vieta.
addvault.new.readme.storageLocation.3=Nekādā gadījumā
addvault.new.readme.storageLocation.4=mainīt visas datnes šajā mapē vai
addvault.new.readme.storageLocation.5=ielīmējiet visas datnes šifrēšanai šajā mapē.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ja vēlaties šifrēt datnes un skatīt glabātuves saturu, rīkojieties šādi:
addvault.new.readme.storageLocation.7=Pievienot šo glabātuvi Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.8=Atslēgt glabātuvi ar Cryptomator.
addvault.new.readme.storageLocation.9=Atveriet piekļuves vietu, noklikšķinot uz pogas "Atklāt".
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ja hums ir nepieciešama palīdzība, apmeklējiet dokumentāciju: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=WELCOME.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️  ŠIFRĒTS SĒJUMS  🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Šī ir jūsu glabātuves piekļuves vieta.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Visas šeit pievienotās datnes tiks šifrētas ar Cryptomator. Jūs variet ar to strādāt kā ar jebkuru citu disku/mapi. Šis it tikai atšifrēts satura skats, jūsu dati diskā visu laiku ir šifrēti.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Jūs variet droši noņemt šo datni.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Izvēlieties "masterkey.cryptomator" datni no jūsu esošās glabātuves.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Izvēlies...
addvaultwizard.existing.filePickerTitle=Atlasīt galveno atslēgas datni
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Pievienota "%s" glabātuve.\nlai piekļūtu vai pievienotu datus, jums šo glabātuvi ir jāatslēdz. Vai arī jūs to variet atslēgt vēlāk jebkurā laikā.
addvaultwizard.success.unlockNow=Atslēgt tagad

# Remove Vault
removeVault.title=Noņemt glabātuvi
removeVault.information=Šis tikai liks Cryptomator aizmirst šo glabātuvi. Jūs to variet pievienot vēlāk atkārtoti. Nekādi šifrētie dati no diska netiks dzēsti.
removeVault.confirmBtn=Noņemt glabātuvi

# Change Password
changepassword.title=Mainīt paroli
changepassword.enterOldPassword=Ievadiet "%s" pašreizējo paroli
changepassword.finalConfirmation=Es saprotu, ka paroles aizmiršanas gadījumā, es vairs  nevarēšu piekļūt saviem datiem

# Forget Password
forgetPassword.title=Aizmirst paroli
forgetPassword.information=Tas dzēsīs saglabāto glabātuves paroli no jūsu sistēmas atslēgu krātuves.
forgetPassword.confirmBtn=Aizmirst paroli

# Unlock
unlock.title=Atslēgt glabātuvi
unlock.passwordPrompt=Ievadiet "%s" paroli:
unlock.savePassword=Saglabāt paroli
unlock.unlockBtn=Atslēgt
## Success
unlock.success.message="%s" sekmīgi atslēgts! Jūsu glabātuve tagad ir pieejama.
unlock.success.revealBtn=Atklāt glabātuvi
## Invalid Mount Point
unlock.error.invalidMountPoint=Montēšanas vieta nav tukša mape: %s

# Migration
migration.title=Jaunināt glabātuvi
## Start
migration.start.prompt=Jūsu "%s" glabātuvi nepieciešams atjaunināt uz jaunu formātu. Pirms turpiniet, pārliecinieties, ka nav aktīva šīs glabātuves sinhronizācija.
migration.start.confirm=Jā, mana glabātuve ir pilnībā sinhronizēta
## Run
migration.run.enterPassword=Ievadiet "%s" paroli
migration.run.startMigrationBtn=Migrēt glabātuvi
## Sucess
migration.success.nextStepsInstructions="%s" sekmīgi migrēta.\nJūs tagad variet atslēgt jūsu glabātuvi.
migration.success.unlockNow=Atslēgt tagad
## Missing file system capabilities
migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Neatbalstīta datņu sistēma
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migrācija netika uzsāta, jo jūsu glabātuve atrodās neadekvātā datņu sistēmā.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Datņu sistēma neatbalsta garus datņu nosaukumus.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Datņu sistēma neatbalsta garus ceļu nosaukumus.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Nav atļaujas lasīt no datņu sistēmas.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Nav atļaujas rakstīt datņu sistēmā.

# Preferences
preferences.title=Iestatījumi
## General
preferences.general=Vispārēji
preferences.general.theme=Izskats
preferences.general.unlockThemes=Iespējot tumšo režīmu
preferences.general.startHidden=Paslēpt logu, kad startē Cryptomator
preferences.general.debugLogging=Iespējot atkļūdošanas žurnalēšanu
preferences.general.autoStart=Palaist Cryptomator pie sistēmas startēšanas
preferences.general.interfaceOrientation=Saskarnes orientācija
preferences.general.interfaceOrientation.ltr=Kreisā uz labo
preferences.general.interfaceOrientation.rtl=Labā uz kreiso
## Volume
preferences.volume=Virtuāls disks
preferences.volume.type=Sējuma tips
preferences.volume.webdav.port=WebDAV ports
preferences.volume.webdav.scheme=WebDAV shēma
## Updates
preferences.updates=Atjauninājumi
preferences.updates.currentVersion=Pašreizējā versija: %s
preferences.updates.autoUpdateCheck=Automātiski pārbaudīt atjauninājumus
preferences.updates.checkNowBtn=Pārbaudīt tagad
preferences.updates.updateAvailable=Pieejams atjauninājums uz versiju %s.
## Donation Key
preferences.donationKey=Ziedojums
preferences.donationKey.registeredFor=Reģistrēts uz %s
preferences.donationKey.noDonationKey=Nav atrasta derīga ziedojuma atslēga. Tā ir kā licences atslēga , bet priekš satriecošiem cilvēkiem, kas izmanto bezmaksas programmatūru. ;-)
preferences.donationKey.getDonationKey=Iegūt ziedojuma atslēgu
## About
preferences.about=Par lietotni

# Main Window
main.closeBtn.tooltip=Aizvērt
main.minimizeBtn.tooltip=Minimizēt
main.preferencesBtn.tooltip=Iestatījumi
main.donationKeyMissing.tooltip=Lūdzu apsveriet iespēju ziedot
## Drag 'n' Drop
main.dropZone.dropVault=Pievienot šo glabātuvi
main.dropZone.unknownDragboardContent=Ja jūs vēlaties pievienot glabātuvi, velciet to uz šo logu
## Vault List
main.vaultlist.emptyList.onboardingInstruction=Spied šeit, lai pievienotu glabātuvi
main.vaultlist.contextMenu.remove=Noņemt glabātuvi
main.vaultlist.addVaultBtn=Pievienot glabātuvi
## Vault Detail
### Welcome
main.vaultDetail.welcomeOnboarding=Paldies, ka izvēlējāties Cryptomator lai aizsargātu jūsu datus. Ja jums nepieciešama palīdzība, iepazīstieties ar mūsu darba sākšanas ceļvežiem:
### Locked
main.vaultDetail.lockedStatus=AIZSLĒGTS
main.vaultDetail.unlockBtn=Atslēgt
main.vaultDetail.optionsBtn=Glabātuves opcijas
### Unlocked
main.vaultDetail.unlockedStatus=ATSLĒGTS
main.vaultDetail.accessLocation=Jūsu glabātuves saturs ir pieejams šeit:
main.vaultDetail.revealBtn=Atklāt disku
main.vaultDetail.lockBtn=Aizslēgt
main.vaultDetail.bytesPerSecondRead=nolasīts:
main.vaultDetail.bytesPerSecondWritten=ierakstīts:
main.vaultDetail.throughput.idle=dīkstāvē
main.vaultDetail.throughput.kbps=%.1f kiB/s
main.vaultDetail.throughput.mbps=%.1f MiB/s
### Missing
main.vaultDetail.missing.info=Cryptomator šajā ceļā nevarēja atrast glabātuvi.
### Needs Migration
main.vaultDetail.migrateButton=Jaunināt glabātuvi
main.vaultDetail.migratePrompt=Lai jūsu varētu piekļūt glabātuvei to ir nepieciešms jaunināt uz jaunu formātu

# Wrong File Alert
wrongFileAlert.title=Kā šifrēt datnes
wrongFileAlert.header.title=Vai jūs mēģinājāt šifrēt šīs datnes?
wrongFileAlert.header.lead=Šim nolūkam Cryptomator jūsu sistēmas datņu pārvaldniekā nodrošina sējumus.
wrongFileAlert.instruction.0=Lai šifrētu datnes, sekojiet šiem soļiem:
wrongFileAlert.instruction.1=1. Atslēdziet jūsu glabātuvi.
wrongFileAlert.instruction.2=2. Spiediet uz "Atklāt", lai atvērtu sējumu jūsu datņu pārvaldniekā.
wrongFileAlert.instruction.3=Šim sējumam pievienojiet jūsu datnes.
wrongFileAlert.link=Lai iegūtu turpmāku palīdzību, apmeklējiet

# Vault Options
## General
vaultOptions.general=Vispārēji
vaultOptions.general.unlockAfterStartup=Atslēgt glabātuvi startējot Cryptomator
## Mount
vaultOptions.mount=Montē
vaultOptions.mount.readonly=Tikai lasīt
vaultOptions.mount.driveName=Diska nosaukums
vaultOptions.mount.customMountFlags=Pielāgoti montēšanas parametri
vaultOptions.mount.winDriveLetterOccupied=aizņemts
vaultOptions.mount.mountPoint=Montēšanas vieta
vaultOptions.mount.mountPoint.auto=Automātiski izvēlieties piemērotu vietu
vaultOptions.mount.mountPoint.driveLetter=Izmantot piešķirtu diska burtu
vaultOptions.mount.mountPoint.custom=Pielāgots ceļš
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Izvēlies...
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerTitle=Izvēlies tukšu mapi
## Master Key
vaultOptions.masterkey=Parole
vaultOptions.masterkey.changePasswordBtn=Mainīt paroli
vaultOptions.masterkey.recoveryKeyExpanation=Atkopšanas atslēga ir jūsu vienīgais līdzeklis, lai atjaunotu piekļuvi glabātuvei, ja pazaudējat paroli.
vaultOptions.masterkey.showRecoveryKeyBtn=Rādīt atkopšanas atslēgu
vaultOptions.masterkey.recoverPasswordBtn=Atjaunot paroli

# Recovery Key
recoveryKey.title=Atjaunošanas atslēga
recoveryKey.enterPassword.prompt=Lai parādītu "%s" atjaunošanas atslēgu, ievadiet paroli:
recoveryKey.display.message=Šī atjaunošanas atslēga var tikt izmantota, lai atjaunotu "%s":
recoveryKey.display.StorageHints=Glabājiet to drošā vietā, piemēram:\n  • Uzglabājiet to, izmantojot paroļu pārvaldnieku\n  • Saglabājiet to USB zibatmiņā\n  • Izdrukājiet to uz papīra
recoveryKey.recover.prompt=Ievadiet "%s" atjaunošanas atslēgu:
recoveryKey.recover.validKey=Šī ir derīga atjaunošanas atslēga
recoveryKey.printout.heading=Cryptomator atjaunošanas atslēga\n"%s" \n

# New Password
newPassword.promptText=Ievadiet jauno paroli
newPassword.reenterPassword=Apstipriniet jauno paroli
newPassword.passwordsMatch=Parole sakrīt!
newPassword.passwordsDoNotMatch=Paroles nesakrīt
passwordStrength.messageLabel.tooShort=Izmantojiet vismaz %d burtus
passwordStrength.messageLabel.0=Ļoti vāja
passwordStrength.messageLabel.1=Vāja
passwordStrength.messageLabel.2=Vidēja
passwordStrength.messageLabel.3=Stipra
passwordStrength.messageLabel.4=Ļoti stipra

# Quit
quit.prompt=Aizvērt lietotni? Ir atslēgtas glabātuves.
quit.lockAndQuit=Aizslēgt un aizvērt

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nb.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nb.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikke støttet
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Overføringen ble ikke startet fordi hvelvet ditt ligger i et mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støtter ikke lange filnavn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støtter ikke lange søkestier.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillater ikke lesing.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillater ikke å bli skrevet på.

# Preferences
preferences.title=Innstillinger

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nn.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_nn.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet er ikkje støtta
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen vart ikkje starta fordi kvelven din ligg i eit mangelfullt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet støttar ikkje lange filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet støttar ikkje lange søkastiar.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillèt ikkje å bli lese.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillèt ikkje å bli skrive på.

# Preferences
preferences.title=Innstillingar

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt_BR.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_pt_BR.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Sistema de arquivos não sup
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=A migração não foi iniciada porque o seu cofre está localizado em um sistema de arquivos inadequado.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=O sistema de arquivos não suporta arquivos com nome longo.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=O sistema de arquivos não suporta caminhos longos.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=O sistema de arquivos não permite leitura.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=O sistema de arquivos não permite ser gravado.

# Preferences
preferences.title=Preferências

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ru.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_ru.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Неподдерживаем
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Миграция не была запущена, так как хранилище находится в ненадлежащей файловой системе.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Файловая система не поддерживает длинные имена файлов.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Файловая система не поддерживает длинные пути.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Файловая система не разрешает чтение.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Файловая система не разрешает запись.

# Preferences
preferences.title=Настройки

A main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sk.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sk.properties +130 -0
@@ 0,0 1,130 @@
# Locale Specific CSS files such as CJK, RTL,...

# Generics
## Button
generic.button.apply=Použiť
generic.button.back=Späť
generic.button.cancel=Zrušiť
generic.button.change=Zmeniť
generic.button.close=Zavrieť
generic.button.copy=Kopírovať
generic.button.copied=Skopírované!
generic.button.done=Hotovo
generic.button.next=Ďalej
generic.button.print=Tlač
## Error
generic.error.title=Vyskytla sa neočakávaná chyba
generic.error.instruction=Toto sa nemalo stať. Nahláste text chyby uvedený nižšie a uveďte popis krokov, ktoré viedli k tejto chybe.

# Tray Menu
traymenu.showMainWindow=Zobraziť
traymenu.showPreferencesWindow=Predvoľby
traymenu.lockAllVaults=Zamknúť všetky
traymenu.quitApplication=Ukončiť
traymenu.vault.unlock=Odomknúť
traymenu.vault.lock=Uzamknúť
traymenu.vault.reveal=Odkryť

# Add Vault Wizard
addvaultwizard.title=Pridať trezor
## Welcome
addvaultwizard.welcome.newButton=Vytvoriť nový trezor
addvaultwizard.welcome.existingButton=Otvoriť existujúci trezor
## New
### Name
addvaultwizard.new.nameInstruction=Zvoľte názov pre trezor
addvaultwizard.new.namePrompt=Názov trezoru
### Location
addvaultwizard.new.locationInstruction=Kde by mal Cryptomator uchovávať šifrované súbory vášho trezoru?
addvaultwizard.new.locationLabel=Umiestnenie úložiska
addvaultwizard.new.directoryPickerLabel=Vlastné umiestnenie
addvaultwizard.new.directoryPickerButton=Vybrať…
addvaultwizard.new.directoryPickerTitle=Vybrať adresár
addvaultwizard.new.fileAlreadyExists=Na tejto ceste nie je možné vytvoriť trezor, pretože niektorý objekt už existuje.
addvaultwizard.new.invalidName=Neplatný názov trezoru. Zvážte bežný názov adresára.
### Password
addvaultwizard.new.createVaultBtn=Vytvoriť trezor
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice=Bez hesla nebudete mať prístup k svojim údajom. Chcete obnovovací kľúč pre prípad straty hesla?
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.yes=Áno, prosím, istota je istota
addvaultwizard.new.generateRecoveryKeyChoice.no=Nie, ďakujem, nestratím svoje heslo
### Information
addvault.new.readme.storageLocation.fileName=Dôležité.rtf
addvault.new.readme.storageLocation.1=⚠️  SÚBORY TREZORU  ⚠️
addvault.new.readme.storageLocation.2=Toto je umiestnenie úložiska vášho trezoru.
addvault.new.readme.storageLocation.3=NEVYKONÁVAJTE
addvault.new.readme.storageLocation.4=zmeniť akékoľvek súbory v tomto adresári alebo
addvault.new.readme.storageLocation.5=vložiť do tohto adresára akékoľvek súbory na šifrovanie.
addvault.new.readme.storageLocation.6=Ak chcete šifrovať súbory a zobraziť obsah trezoru, postupujte takto:
addvault.new.readme.storageLocation.7=1. Pridajte tento trezor do Cryptomatoru.
addvault.new.readme.storageLocation.8=2. Odomknite trezor v Cryptomatore.
addvault.new.readme.storageLocation.9=3. Otvorte prístupové miesto kliknutím na tlačidlo „Odkryť“.
addvault.new.readme.storageLocation.10=Ak potrebujete pomoc, navštívte dokumentáciu: %s
addvault.new.readme.accessLocation.fileName=VITAJTE.rtf
addvault.new.readme.accessLocation.1=🔐️ ZAŠIFROVANÝ ZVÄZOK 🔐️
addvault.new.readme.accessLocation.2=Toto je prístupové miesto vášho trezoru.
addvault.new.readme.accessLocation.3=Všetky súbory pridané do tohto zväzku budú šifrované programom Cryptomator. Môžete na tom pracovať ako na akomkoľvek inom disku / priečinku. Toto je iba dešifrované zobrazenie jeho obsahu, vaše súbory zostávajú stále šifrované na pevnom disku.
addvault.new.readme.accessLocation.4=Tento súbor môžete kedykoľvek odstrániť.
## Existing
addvaultwizard.existing.instruction=Vyberte súbor „masterkey.cryptomator“ existujúceho trezoru.
addvaultwizard.existing.chooseBtn=Vybrať…
## Success
addvaultwizard.success.nextStepsInstructions=Pridaný trezor "%s".\nAk chcete získať prístup alebo pridať obsah, musíte tento trezor odomknúť. Prípadne ju môžete odomknúť kedykoľvek neskôr.
addvaultwizard.success.unlockNow=Odomknúť teraz

# Remove Vault
removeVault.title=Odstrániť trezor
removeVault.information=To spôsobí, že Cryptomator iba zabudne na tento trezor. Môžete ho pridať znova neskôr. Z pevného disku sa neodstránia žiadne šifrované súbory.
removeVault.confirmBtn=Odstrániť trezor

# Change Password

# Forget Password

# Unlock
unlock.unlockBtn=Odomknúť
## Success
## Invalid Mount Point

# Migration
## Start
## Run
## Sucess
migration.success.unlockNow=Odomknúť teraz
## Missing file system capabilities

# Preferences
preferences.title=Predvoľby
## General
## Volume
## Updates
## Donation Key
## About

# Main Window
main.preferencesBtn.tooltip=Predvoľby
## Drag 'n' Drop
## Vault List
main.vaultlist.contextMenu.remove=Odstrániť trezor
main.vaultlist.addVaultBtn=Pridať trezor
## Vault Detail
### Welcome
### Locked
main.vaultDetail.unlockBtn=Odomknúť
### Unlocked
main.vaultDetail.lockBtn=Uzamknúť
### Missing
### Needs Migration

# Wrong File Alert

# Vault Options
## General
## Mount
vaultOptions.mount.mountPoint.directoryPickerButton=Vybrať…
## Master Key

# Recovery Key

# New Password

# Quit

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sv.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_sv.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Filsystemet stöds ej
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Migreringen startades inte, eftersom ditt valv ligger på ett ogiltigt filsystem.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Filsystemet har inte stöd för långa filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Filsystemet har inte stöd för långa filnamn.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Filsystemet tillåter inte att läsas.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Filsystemet tillåter inte att skrivas till.

# Preferences
preferences.title=Inställningar

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_tr.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_tr.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=Desteklenmeyen Dosya Sistemi
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=Kasanız desteklenmeyen bir dosya sisteminde bulunduğundan taşıma başlatılmadı.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=Dosya sistemi, uzun belge adlarını desteklemiyor.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=Dosya sistemi, uzun yolları desteklemiyor.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=Dosya sistemi okunmaya izin vermiyor.
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=Dosya sistemi yazılmaya izin vermiyor.

# Preferences
preferences.title=Seçenekler

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=不支持的文件系统
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=迁移未开始,因为您的保险库在一个不适当的文件系统中
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=此文件系统不支持长文件名
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=此文件系统不支持长路径
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=文件系统不允许读取访问
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=文件系统不允许写入

# Preferences
preferences.title=首选项

M main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh_TW.properties => main/ui/src/main/resources/i18n/strings_zh_TW.properties +2 -0
@@ 115,6 115,8 @@ migration.error.missingFileSystemCapabilities.title=不支援的檔案系統
migration.error.missingFileSystemCapabilities.description=因您的加密檔案庫位於不支援的檔案系統中,升級並未開始。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_FILENAMES=檔案系統不支援長檔名
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.LONG_PATHS=檔案系統不支援長路徑名
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.READ_ACCESS=此檔案系統不允許讀取。
migration.error.missingFileSystemCapabilities.reason.WRITE_ACCESS=此檔案系統不允許寫入。

# Preferences
preferences.title=偏好