~evilham/unchat-android

e3b88d11622612ae0d915b81c7ce57f917cacf61 — Benoit Marty 3 years ago 4c599d3 + d80927a
Merge pull request #2461 from RiotTranslateBot/weblate-element-android-element-app

Translations update from Weblate
42 files changed, 1315 insertions(+), 1740 deletions(-)

A fastlane/metadata/android/ca/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/ca/full_description.txt
A fastlane/metadata/android/ca/short_description.txt
A fastlane/metadata/android/ca/title.txt
A fastlane/metadata/android/de/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/es/changelogs/40100100.txt
M fastlane/metadata/android/es/full_description.txt
M fastlane/metadata/android/es/short_description.txt
M fastlane/metadata/android/es/title.txt
A fastlane/metadata/android/fa/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/it/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/nb/short_description.txt
A fastlane/metadata/android/nb/title.txt
A fastlane/metadata/android/pt_BR/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/sv/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/zh_Hant/changelogs/40100100.txt
A fastlane/metadata/android/zh_Hant/full_description.txt
A fastlane/metadata/android/zh_Hant/short_description.txt
A fastlane/metadata/android/zh_Hant/title.txt
M matrix-sdk-android/src/main/res/values-ca/strings.xml
M matrix-sdk-android/src/main/res/values-es/strings.xml
M matrix-sdk-android/src/main/res/values-fa/strings.xml
M matrix-sdk-android/src/main/res/values-hu/strings.xml
M matrix-sdk-android/src/main/res/values-ja/strings.xml
M vector/src/main/res/values-bg/strings.xml
M vector/src/main/res/values-ca/strings.xml
M vector/src/main/res/values-de/strings.xml
M vector/src/main/res/values-es/strings.xml
M vector/src/main/res/values-et/strings.xml
M vector/src/main/res/values-fa/strings.xml
M vector/src/main/res/values-fr/strings.xml
M vector/src/main/res/values-gl/strings.xml
M vector/src/main/res/values-hu/strings.xml
M vector/src/main/res/values-it/strings.xml
M vector/src/main/res/values-ja/strings.xml
M vector/src/main/res/values-nb-rNO/strings.xml
M vector/src/main/res/values-pt-rBR/strings.xml
M vector/src/main/res/values-sq/strings.xml
M vector/src/main/res/values-sv/strings.xml
M vector/src/main/res/values-uk/strings.xml
M vector/src/main/res/values-zh-rCN/strings.xml
M vector/src/main/res/values-zh-rTW/strings.xml
A fastlane/metadata/android/ca/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/ca/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// TODO

A fastlane/metadata/android/ca/full_description.txt => fastlane/metadata/android/ca/full_description.txt +30 -0
@@ 0,0 1,30 @@
Element és un nou tipus d'aplicació de missatgeria i col·laboració que:

1. Et dóna a tu el control per preservar la teva privadesa
2. Et permet comunicar-te amb qualsevol persona de la xarxa Matrix i, fins i tot més enllà gràcies a integracions amb altres aplicacions com Slack
3. Et protegeix de la publicitat, l'obtenció no desitjada de dades i dels navegadors amb accés controlat
4. T'assegura a tu mitjançant l'encriptació d'extrem a extrem i amb signatures creuades per verificar els altres

Element és completament diferent a les altres aplicacions de missatgeria i col·laboració ja que és descentralitzat i de codi obert.

Element et deixa triar l'allotjament perquè disposis de privadesa, propietat i control de les teves dades i converses. Et dóna accés a una xarxa oberta perquè no et quedis únicament parlant amb els usuaris d'Element.

Element pot fer tot això ja que opera sobre Matrix - l'estàndard per a les comunicacions obertes i descentralitzades.

Element et dóna el control perquè et deixa escollir qui vols que allotgi les teves converses. Des de l'aplicació d'Element, pots triar l'allotjament de diferents maneres:

1. Crea un compte gratuït al servidor públic de matrix.org allotjat pels desenvolupadors de Matrix o tria'n un entre els milers de servidors públics creats per voluntaris
2. Allotja tu mateix el teu compte en el teu propi servidor
3. Registra el compte en un servidor personalitzat subscrivint-te a la plataforma d'Element Matrix Services (EMS)

<b>Per què escollir Element?</b>

<b>PROPIETAT DE LES TEVES DADES</b>: Tu decideixes a on desar les teves dades i missatges. Tu les controles i n'ets el propietari, no una mega-corporació que s'aprofita de les teves dades o les cedeix a tercers.

<b>MISSATGERIA I COL·LABORACIÓ OBERTA</b>: Pots parlar amb qualsevol que estigui a la xarxa Matrix, ja sigui amb Element o amb qualsevol altre aplicació Matrix, fins i tot encara que utilitzin sistemes de missatgeria diferents com Slack, IRC o XMPP.

<b>SUPER-SEGUR</b>: Encriptació d'extrem a extrem real (només qui està conversant pot desxifrar els missatges), i amb signatures creuades per a verificar els dispositius dels participants en les converses.

<b>COMUNICACIÓ COMPLETA</b>: Missatgeria, veu i video-trucades, compartició de fitxers, compartició de pantalla i un munt d'integracions, bots i ginys. Crea sales, comunitats, mantén-te en contacte i enllesteix el que et proposes.

<b>A TOT ARREU</b>: Mantingues el contacte des de qualsevol lloc on siguis, amb un historial de missatges totalment sincronitzat entre tots els teus dispositius i també a la web: https://app.element.io.

A fastlane/metadata/android/ca/short_description.txt => fastlane/metadata/android/ca/short_description.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
Xat i VoIP segurs i descentralitzats. Protegeix les teves dades de tercers.

A fastlane/metadata/android/ca/title.txt => fastlane/metadata/android/ca/title.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
Element (anteriorment Riot.im)

A fastlane/metadata/android/de/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/de/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// TODO

A fastlane/metadata/android/es/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/es/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// TODO

M fastlane/metadata/android/es/full_description.txt => fastlane/metadata/android/es/full_description.txt +14 -14
@@ 1,30 1,30 @@
Element es un nuevo tipo de aplicación de mensajería y colaboración que:

1. Le da el control para preservar su privacidad 
2. Le permite comunicarse con cualquier persona en la red Matrix e incluso más allá al integrarse con aplicaciones como Slack.
3. Te protege de la publicidad, la minería de datos y los jardines vallados. 
4. Lo protege a través del cifrado de un extremo a otro, con firma cruzada para verificar a otros
1. Te da el control para preservar su privacidad 
2. Te permite comunicarse con cualquier persona en la red Matrix e incluso más allá al integrarse con aplicaciones como Slack
3. Te protege de la publicidad, la minería de datos y los jardines vallados
4. Te protege a través de encriptación de Extremo-a-Extremo, con firma cruzada para verificar a otros

Element es completamente diferente de otras aplicaciones de mensajería y colaboración porque es descentralizado y de código abierto.

Element le permite autohospedarse, o elegir un host, para que tenga privacidad, propiedad y control de sus datos y conversaciones. Te da acceso a una red abierta; para que no se quede atascado hablando solo con otros usuarios de Element. Y es muy seguro.
Element te permite tener su propio servidor privado, o elegir uno público, para que tenga privacidad, posesión, y control de sus datos y conversaciones. Te da acceso a una red abierta; para que no se quede atrapado hablando solo con otros usuarios de Element. Y es muy seguro.

Element puede hacer todo esto porque opera en Matrix, el estándar para la comunicación abierta y descentralizada.

Element te da el control permitiéndote elegir quién aloja tus conversaciones. Desde la aplicación Element, puede elegir hospedar de diferentes maneras:
Element te da el control permitiéndote elegir quién aloja tus conversaciones. Desde la aplicación Element, puedes elegir hospedar de diferentes maneras:

1. Obtenga una cuenta gratuita en el servidor público de matrix.org alojado por los desarrolladores de Matrix, o elija entre miles de servidores públicos alojados por voluntarios 
2. Autohospede su cuenta ejecutando un servidor en su propio hardware 
3. Regístrese para obtener una cuenta en un servidor personalizado simplemente suscribiéndose a la plataforma de alojamiento de Element Matrix Services
1. Obtén una cuenta gratuita en el servidor público de matrix.org alojado por los desarrolladores de Matrix, o elije entre miles de servidores públicos alojados por voluntarios 
2. Autohospeda tu cuenta con un servidor en tu propio hardware 
3. Regístrate para obtener una cuenta en un servidor personalizado simplemente suscribiéndote a la plataforma de alojamiento de Element Matrix Services

<b>¿Por qué elegir Element?</b>

<b>POSEE SUS DATOS</b>: Tú decides dónde guardar tus datos y mensajes. Usted es el propietario y lo controla, no algún MEGACORP que extraiga sus datos o dé acceso a terceros.
<b>TOMA POSESIÓN DE TUS DATOS</b>: Tú decides dónde guardar tus datos y mensajes. Tú eres el propietario y quien lo controla, no alguna MEGACORP que extrae tu datos o da acceso a terceros.

<b>MENSAJERÍA ABIERTA Y COLABORACIÓN</b>: Puede chatear con cualquier otra persona en la red de Matrix, ya sea que estén usando Element u otra aplicación de Matrix, e incluso si están usando un sistema de mensajería diferente como Slack, IRC o XMPP.
<b>MENSAJERÍA ABIERTA Y COLABORACIÓN</b>: Puede chatear con cualquier otra persona en la red de Matrix, tanto si usan Element u otra aplicación de Matrix, e incluso si están usando un sistema de mensajería diferente como Slack, IRC o XMPP.

<b>SUPER SEGURO</b>: Cifrado real de extremo a extremo (solo aquellos en la conversación pueden descifrar mensajes) y firma cruzada para verificar los dispositivos de los participantes de la conversación.
<b>SUPER SEGURO</b>: Encriptación de Extremo-a-Extremo real (solo aquellos en la conversación pueden descifrar mensajes) y firma cruzada para verificar los dispositivos de los participantes de la conversación.

<b>COMUNICACIÓN COMPLETA</b>: Mensajería, llamadas de voz y video, uso compartido de archivos, uso compartido de pantalla y un montón de integraciones, bots y widgets. Construya salas, comunidades, manténgase en contacto y haga las cosas.
<b>COMUNICACIÓN COMPLETA</b>: Mensajería, llamadas de voz y video, uso compartido de archivos, uso compartido de pantalla y un montón de integraciones, bots y widgets. Crea salas, comunidades, mantente en contacto y organízate con eficacia.

<b>EN TODAS PARTES</b>: Manténgase en contacto donde quiera que esté con un historial de mensajes totalmente sincronizado en todos sus dispositivos y en la web en https://app.element.io.
<b>EN TODAS PARTES</b>: Mantente en contacto donde quiera que estés con un historial de mensajes totalmente sincronizado en todos sus dispositivos y en la web en https://app.element.io.

M fastlane/metadata/android/es/short_description.txt => fastlane/metadata/android/es/short_description.txt +1 -1
@@ 1,1 1,1 @@
Chat y VoIP descentralizados seguros. Mantenga sus datos a salvo de terceros.
Chat y VoIP descentralizados y seguros. Mantén tus datos a salvo de terceros.

M fastlane/metadata/android/es/title.txt => fastlane/metadata/android/es/title.txt +1 -1
@@ 1,1 1,1 @@
Element (anteriorment Riot.im)
Element (previamente Riot.im)

A fastlane/metadata/android/fa/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/fa/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// برای انجام

A fastlane/metadata/android/it/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/it/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// DA FARE

A fastlane/metadata/android/nb/short_description.txt => fastlane/metadata/android/nb/short_description.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
Sikker desentralisert chat & VoIP. Beskytt dataene dine fra tredjeparter.

A fastlane/metadata/android/nb/title.txt => fastlane/metadata/android/nb/title.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
Element (tidligere Riot.im)

A fastlane/metadata/android/pt_BR/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/pt_BR/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// A FAZER

A fastlane/metadata/android/sv/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/sv/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// ATT GÖRA

A fastlane/metadata/android/zh_Hant/changelogs/40100100.txt => fastlane/metadata/android/zh_Hant/changelogs/40100100.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
// 待辦事項

A fastlane/metadata/android/zh_Hant/full_description.txt => fastlane/metadata/android/zh_Hant/full_description.txt +30 -0
@@ 0,0 1,30 @@
Element 是一種新型態的即時通訊軟體與協作應用程式:

1. 自己的隱私自己掌控
2. 讓您與任何在 Matrix 網路中的人通訊,甚至可與如 Slack 等的應用程式整合
3. 保護您免受廣告、資料採礦與圍牆花園的侵害
4. 透過端到端加密保護您,並使用交叉簽章來驗證其他人

Element 是去中心化且開放原始碼的應用程式,因此與其他即時通訊與協作軟體完全不同。

Element 讓您可以自架(或是自行選擇服務提供者)所以您擁有您資料與對話的隱私、所有權與控制權。它讓您可以存取開放的網路;因此,您不僅可以與其他 Matrix 使用者聊天。而且非常安全。

Element 能作到這些事情是因為它在 Matrix 上執行,這是一個開放的去中心化通訊的標準。

Element 讓您選擇您要在哪裡託管您的對話來將控制權還給您。在 Element 應用程式中,您可以選擇其他方式來託管:

1. 在由 Matrix 開發者架設的 matrix.org 公開伺服器上取得免費的帳號,或是從數千個由志願者所架設的公開伺服器中選擇
2. 在您自己的硬體上自行架設伺服器並建立帳號
3. 訂閱 Element Matrix 服務託管平台並在自訂伺服氣上註冊帳號

<b>為何選擇 Element?</b>

<b>擁有您的資料</b>:您決定您的資料與訊息要放在哪裡。您擁有並控制它,而非某些科技巨頭會挖掘您的資料並將其售予第三方。

<b>開放的即時通訊與協作</b>:您可以與 Matrix 網路中的任何人聊天,不管他們是使用 Element 或其他 Matrix 應用程式都可以,或甚至是其他的訊息系統,如 Slack、IRC 或 XMPP 也都可以。

<b>超級安全</b>:即時的端到端加密(僅有參與對話的人可以解密訊息),以及交叉簽章以驗證對話參與者的裝置。

<b>完整通訊</b>:即時通訊、語音與視訊通話、檔案分享、畫面分享與超多的整合、機器人與小工具。建立聊天室、保持聯繫並完成工作。

<b>無論您身在何處</b>:無論您身在何處,都可以透過 https://app.element.io 來在所有裝置與網路上保持訊息歷史同步。

A fastlane/metadata/android/zh_Hant/short_description.txt => fastlane/metadata/android/zh_Hant/short_description.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
安全的去中心化聊天與 VoIP。確保您的資料不受第三方的影響。

A fastlane/metadata/android/zh_Hant/title.txt => fastlane/metadata/android/zh_Hant/title.txt +1 -0
@@ 0,0 1,1 @@
Element(曾名為 Riot.im)

M matrix-sdk-android/src/main/res/values-ca/strings.xml => matrix-sdk-android/src/main/res/values-ca/strings.xml +186 -48
@@ 1,79 1,217 @@
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="summary_message">%1$s: %2$s</string>
  <string name="summary_user_sent_image">%1$s ha enviat una imatge.</string>

  <string name="notice_room_leave">%1s ha sortit</string>
  <string name="notice_room_join">%1s ha entrat</string>
  <string name="notice_room_leave">%1$s ha marxat de la sala</string>
  <string name="notice_room_join">%1$s s\'ha unit a la sala</string>
  <string name="medium_phone_number">Número de telèfon</string>

  <string name="medium_email">Correu electrònic</string>
  <string name="encrypted_message">Missatge encriptat</string>

  <string name="notice_room_invite_no_invitee">la invitació de %s</string>
  <string name="encrypted_message">Missatge xifrat</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee">invitació de %s</string>
  <string name="notice_room_invite">%1$s ha convidat a %2$s</string>
  <string name="notice_room_invite_you">%1$s us ha convidat</string>
  <string name="notice_room_invite_you">%1$s t\'ha convidat</string>
  <string name="notice_room_reject">%1$s ha rebutjat la invitació</string>
  <string name="notice_room_kick">%1$s ha fet fora a %2$s</string>


  <string name="notice_display_name_changed_from">%1$s ha canviat el seu nom visible de %2$s a %3$s</string>
  <string name="notice_display_name_removed">%1$s ha eliminat el seu nom visible (%2$s)</string>
  <string name="notice_room_kick">%1$s ha expulsat %2$s</string>
  <string name="notice_display_name_changed_from">%1$s ha canviat el seu nom de visualització de %2$s a %3$s</string>
  <string name="notice_display_name_removed">%1$s ha eliminat el seu nom de visualització (era %2$s)</string>
  <string name="notice_room_topic_changed">%1$s ha canviat el tema a: %2$s</string>
  <string name="notice_room_name_changed">%1$s ha canviat el nom de la sala a: %2$s</string>
  <string name="notice_answered_call">%s ha contestat la trucada.</string>
  <string name="notice_answered_call">%s ha respost a la trucada.</string>
  <string name="notice_ended_call">%s ha finalitzat la trucada.</string>
  <string name="notice_room_visibility_invited">tots el membres de la sala, des del punt en què són convidats.</string>
  <string name="notice_room_visibility_shared">tots els membres de la sala.</string>
  <string name="notice_room_visibility_invited">tots el participants de la sala, des de que són convidats.</string>
  <string name="notice_room_visibility_shared">tots els participants de la sala.</string>
  <string name="notice_room_visibility_unknown">desconegut (%s).</string>
  <string name="notice_end_to_end">%1$s ha activat l\'encriptació d\'extrem a extrem (%2$s)</string>

  <string name="notice_end_to_end">%1$s ha activat el xifrat d\'extrem a extrem (%2$s)</string>
  <string name="notice_requested_voip_conference">%1$s ha sol·licitat una conferència VoIP</string>
  <string name="notice_room_unban">%1$s ha readmès a %2$s</string>
  <string name="notice_room_ban">%1$s ha vetat a %2$s</string>
  <string name="notice_room_unban">%1$s ha tret el veto a %2$s</string>
  <string name="notice_room_ban">%1$s ha vetat %2$s</string>
  <string name="notice_room_withdraw">%1$s ha retirat la invitació de %2$s</string>
  <string name="notice_avatar_url_changed">%1$s ha canviat el seu avatar</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility">%1$s ha permès a %2$s veure l\'historial que es generi a partir d\'ara</string>
  <string name="notice_room_visibility_joined">tots els membres de la sala, des del punt en què hi entrin.</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility">%1$s ha establert la visibilitat de l\'historial futur de la sala a %2$s</string>
  <string name="notice_room_visibility_joined">tots els participants de la sala, des de que s\'hi uneixen.</string>
  <string name="notice_room_visibility_world_readable">qualsevol.</string>
  <string name="notice_voip_started">S\'ha iniciat la conferència VoIP</string>
  <string name="notice_voip_finished">S\'ha finalitzat la conferència de veu IP</string>

  <string name="notice_avatar_changed_too">(s\'ha canviat també l\'avatar)</string>
  <string name="notice_voip_finished">Ha finalitzat la conferència VoIP</string>
  <string name="notice_avatar_changed_too">(també ha canviat l\'avatar)</string>
  <string name="notice_room_name_removed">%1$s ha eliminat el nom de la sala</string>
  <string name="notice_room_topic_removed">%1$s ha eliminat el tema de la sala</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted">%1$s ha actualitzat el seu perfil %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite">%1$s ha enviat una invitació a %2$s per a entrar a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite">%1$s ha acceptat la invitació per a %2$s</string>

  <string name="notice_crypto_unable_to_decrypt">** No s\'ha pogut desencriptar: %s **</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite">%1$s ha enviat una invitació a %2$s perquè s\'uneixi a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite">%1$s ha acceptat la invitació de %2$s</string>
  <string name="notice_crypto_unable_to_decrypt">** No s\'ha pogut desxifrar: %s **</string>
  <string name="notice_crypto_error_unkwown_inbound_session_id">El dispositiu del remitent no ens ha enviat les claus per aquest missatge.</string>

  <string name="could_not_redact">No s\'ha pogut redactar</string>
  <string name="unable_to_send_message">No s\'ha pogut enviar el missatge</string>

  <string name="message_failed_to_upload">No s\'ha pogut pujar la imatge</string>

  <string name="network_error">S\'ha produït un error de xarxa</string>
  <string name="matrix_error">S\'ha produït un error de Matrix</string>

  <string name="room_error_join_failed_empty_room">Actualment no es pot tornar a entrar a una sala buida.</string>

  <string name="notice_display_name_set">%1$s a canviat el seu nom visible a %2$s</string>
  <string name="notice_placed_video_call">%s ha iniciat una trucada de vídeo.</string>
  <string name="notice_placed_voice_call">%s ha iniciat una trucada de veu.</string>

  <string name="network_error">Error de xarxa</string>
  <string name="matrix_error">Error de Matrix</string>
  <string name="room_error_join_failed_empty_room">Ara per ara no és possible tornar a unir-se a una sala buida.</string>
  <string name="notice_display_name_set">%1$s a canviat el seu nom de visualització a %2$s</string>
  <string name="notice_placed_video_call">%s ha realitzat una videotrucada.</string>
  <string name="notice_placed_voice_call">%s ha realitzat una trucada de veu.</string>
  <!-- Room display name -->
  <string name="room_displayname_invite_from">Convidat per %s</string>
  <string name="room_displayname_room_invite">Convideu a la sala</string>
  <string name="room_displayname_invite_from">Invitació de %s</string>
  <string name="room_displayname_room_invite">Convida a la sala</string>
  <string name="room_displayname_two_members">%1$s i %2$s</string>
  <string name="room_displayname_empty_room">Sala buida</string>
  <plurals name="room_displayname_three_and_more_members">
    <item quantity="one">%1$s i 1 altre</item>
    <item quantity="other">%1$s i %2$d altres</item>
  </plurals>


  <string name="summary_user_sent_sticker">%1$s ha enviat un adhesiu.</string>

</resources>
  <string name="notice_direct_room_update">%s s\'ha actualitzat aquí.</string>
  <string name="notice_direct_room_update_by_you">Ho has actualitzat aquí.</string>
  <string name="key_verification_request_fallback_message">%s està sol·licitant la verificació de la teva clau, però el teu client no admet la verificació de clau des del xat. Hauràs d\'utilitzar la verificació de claus heretada per fer la verificació.</string>
  <string name="notice_end_to_end_unknown_algorithm_by_you">Has activat el xifrat d\'extrem a extrem (algorisme %1$s no reconegut).</string>
  <string name="notice_end_to_end_unknown_algorithm">%1$s ha activat el xifrat d\'extrem a extrem (algorisme %2$s no reconegut).</string>
  <string name="notice_end_to_end_ok_by_you">Has activat el xifrat d\'extrem a extrem.</string>
  <string name="notice_end_to_end_ok">%1$s ha activat el xifrat d\'extrem a extrem.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_forbidden_by_you">Has impedit que els convidats es puguin unir a la sala.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_forbidden">%1$s ha impedit que els convidats es puguin unir a la sala.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_forbidden_by_you">Has impedit que els convidats es puguin unir a la sala.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_forbidden">%1$s ha impedit que els convidats es puguin unir a la sala.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_can_join_by_you">Has permès que els convidats s\'uneixin aquí.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_can_join">%1$s ha permès que els convidats s\'uneixin aquí.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_can_join_by_you">Has permès que els convidats s\'uneixin a la sala.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_can_join">%1$s ha permès que els convidats s\'uneixin a la sala.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_unset_by_you">Has eliminat l\'adreça principal d\'aquesta sala.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_unset">%1$s ha eliminat l\'adreça principal d\'aquesta sala.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_set_by_you">Has establert l\'adreça principal d\'aquesta sala a %1$s.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_set">%1$s ha establert l\'adreça principal d\'aquesta sala a %2$s.</string>
  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed_by_you">Has afegit %1$s i has eliminat %2$s d\'aquesta sala (adreces).</string>
  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed">%1$s ha afegit %2$s i ha eliminat %3$s d\'aquesta sala (adreces).</string>
  <plurals name="notice_room_aliases_removed_by_you">
    <item quantity="one">Has eliminat l\'adreça %1$s d\'aquesta sala.</item>
    <item quantity="other">Has eliminat les adreces %1$s d\'aquesta sala.</item>
  </plurals>
  <plurals name="notice_room_aliases_removed">
    <item quantity="one">%1$s ha eliminat l\'adreça %2$s d\'aquesta sala.</item>
    <item quantity="other">%1$s ha eliminat les adreces %3$s d\'aquesta sala.</item>
  </plurals>
  <plurals name="notice_room_aliases_added_by_you">
    <item quantity="one">Has afegit l\'adreça %1$s a aquesta sala.</item>
    <item quantity="other">Has afegit les adreces %1$s a aquesta sala.</item>
  </plurals>
  <plurals name="notice_room_aliases_added">
    <item quantity="one">%1$s ha afegit l\'adreça %2$s a aquesta sala.</item>
    <item quantity="other">%1$s ha afegit les adreces %2$s a aquesta sala.</item>
  </plurals>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_with_reason_by_you">Has revocat la invitació de %1$s perquè s\'uneixi a la sala. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_with_reason">%1$s ha revocat la invitació de %2$s perquè s\'uneixi a la sala. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite_by_you">Has revocat la invitació de %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite">%1$s ha revocat la invitació de %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_by_you">Has revocat la invitació de %1$s perquè s\'uneixi a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite">%1$s ha revocat la invitació de %2$s perquè s\'uneixi a la sala</string>
  <string name="notice_room_withdraw_with_reason_by_you">Has retirat la invitació de %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_withdraw_with_reason">%1$s ha retirat la invitació de %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_with_reason_by_you">Has acceptat la invitació de %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_with_reason">%1$s ha acceptat la invitació de %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite_with_reason_by_you">Has enviat una invitació a %1$s perquè s\'uneixi a la sala. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite_with_reason">%1$s ha enviat una invitació a %2$s perquè s\'uneixi a la sala. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_ban_with_reason_by_you">Has vetat %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_ban_with_reason">%1$s ha vetat %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_unban_with_reason_by_you">Has tret el veto a %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_unban_with_reason">%1$s ha tret el veto a %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_ban_by_you">Has vetat %1$s</string>
  <string name="notice_room_leave_with_reason_by_you">Has marxat de la sala. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_room_leave_with_reason">%1$s ha marxat de la sala. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_by_you">Has marxat de la sala</string>
  <string name="notice_direct_room_leave">%1$s ha marxat de la sala</string>
  <string name="notice_room_leave_by_you">Has marxat de la sala</string>
  <string name="notice_room_kick_by_you">Has expulsat %1$s</string>
  <string name="notice_room_kick_with_reason_by_you">Has expulsat %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_kick_with_reason">%1$s ha expulsat %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_reject_with_reason_by_you">Has rebutjat la invitació. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_room_reject_with_reason">%1$s ha rebutjat la invitació. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_with_reason_by_you">Has marxat. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_with_reason">%1$s ha marxat. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_join_with_reason_by_you">T\'has unit. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_join_with_reason">%1$s s\'ha unit. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_join_with_reason_by_you">T\'has unit a la sala. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_room_join_with_reason">%1$s s\'ha unit a la sala. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_invite_you_with_reason">%1$s t\'ha convidat. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_invite_with_reason_by_you">Has convidat %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="notice_room_invite_with_reason">%1$s ha convidat %2$s. Motiu: %3$s</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee_with_reason_by_you">La teva invitació. Motiu: %1$s</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee_with_reason">la invitació de %1$s. Motiu: %2$s</string>
  <string name="clear_timeline_send_queue">Esborra la cua d\'enviament</string>
  <string name="event_status_sending_message">Enviant missatge…</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_data">Sincronització inicial:
\nImportant dades del compte</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_groups">Sincronització inicial:
\nImportant comunitats</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_left_rooms">Sincronització inicial:
\nImportant sales que deixat</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account">Sincronització inicial:
\nImportant compte…</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_crypto">Sincronització inicial:
\nImportant xifrat</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_rooms">Sincronització inicial:
\nImportant sales</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_invited_rooms">Sincronització inicial:
\nImportant sales on hi estàs convidat</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_joined_rooms">Sincronització inicial:
\nImportant sales on hi estàs unit</string>
  <string name="notice_power_level_diff">%1$s de %2$s a %3$s</string>
  <string name="notice_power_level_changed">%1$s ha canviat el nivell d\'autoritat de %2$s.</string>
  <string name="notice_power_level_changed_by_you">Has canviat el nivell d\'autoritat de %1$s.</string>
  <string name="power_level_custom_no_value">Personalitzat</string>
  <string name="power_level_custom">Personalitzat (%1$d)</string>
  <string name="power_level_default">Predeterminat</string>
  <string name="power_level_moderator">Moderador</string>
  <string name="power_level_admin">Administrador</string>
  <string name="notice_widget_modified_by_you">Has modificat el giny %1$s</string>
  <string name="notice_widget_modified">%1$s ha modificat el giny %2$s</string>
  <string name="notice_widget_removed_by_you">Has eliminat el giny %1$s</string>
  <string name="notice_widget_removed">%1$s ha eliminat el giny %2$s</string>
  <string name="notice_widget_added_by_you">Has afegit el giny %1$s</string>
  <string name="notice_widget_added">%1$s ha afegit el giny %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_by_you">Has acceptat la invitació de %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite_by_you">Has convidat a %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite">%1$s ha convidat a %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite_by_you">Has enviat una invitació a %1$s perquè s\'uneixi a la sala</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted_by_you">Has actualitzat el teu perfil %1$s</string>
  <string name="notice_event_redacted_by_with_reason">Missatge eliminat per %1$s [motiu: %2$s]</string>
  <string name="notice_event_redacted_with_reason">Missatge eliminat [motiu: %1$s]</string>
  <string name="notice_event_redacted_by">Missatge eliminat per %1$s</string>
  <string name="notice_event_redacted">Missatge eliminat</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed_by_you">Has eliminat l\'avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed">%1$s ha eliminat l\'avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_topic_removed_by_you">Has eliminat el tema de la sala</string>
  <string name="notice_room_name_removed_by_you">Has eliminat el nom de la sala</string>
  <string name="notice_requested_voip_conference_by_you">Has sol·licitat una conferència VoIP</string>
  <string name="notice_room_update_by_you">Has actualitzat aquesta sala.</string>
  <string name="notice_room_update">%s ha actualitzat aquesta sala.</string>
  <string name="notice_end_to_end_by_you">Has activat el xifrat d\'extrem a extrem (%1$s)</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility_by_you">Has establert la visibilitat dels missatges futurs a %1$s</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility">%1$s ha establert la visibilitat dels missatges futurs a %2$s</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility_by_you">Has establert la visibilitat de l\'historial futur de la sala a %1$s</string>
  <string name="notice_ended_call_by_you">Has finalitzat la trucada.</string>
  <string name="notice_answered_call_by_you">Has respost a la trucada.</string>
  <string name="notice_call_candidates_by_you">Has enviat dades per configurar la trucada.</string>
  <string name="notice_call_candidates">%s ha enviat dades per configurar la trucada.</string>
  <string name="notice_placed_voice_call_by_you">Has realitzat una trucada de veu.</string>
  <string name="notice_placed_video_call_by_you">Has realitzat una videotrucada.</string>
  <string name="notice_room_name_changed_by_you">Has canviat el nom de la sala a: %1$s</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed_by_you">Has canviat l\'avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed">%1$s ha canviat l\'avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_topic_changed_by_you">Has canviat el tema a: %1$s</string>
  <string name="notice_display_name_removed_by_you">Has eliminat el teu nom de visualització (era %1$s)</string>
  <string name="notice_display_name_changed_from_by_you">Has canviat el teu nom de visualització de %1$s a %2$s</string>
  <string name="notice_display_name_set_by_you">Has canviat el teu nom de visualització a %1$s</string>
  <string name="notice_avatar_url_changed_by_you">Has canviat el teu avatar</string>
  <string name="notice_room_withdraw_by_you">Has retirat la invitació de %1$s</string>
  <string name="notice_room_unban_by_you">Has tret el veto a %1$s</string>
  <string name="notice_room_reject_by_you">Has rebutjat la invitació</string>
  <string name="notice_direct_room_created_by_you">Has creat la discussió</string>
  <string name="notice_direct_room_created">%1$s ha creat la discussió</string>
  <string name="notice_direct_room_join_by_you">T\'has unit</string>
  <string name="notice_direct_room_join">%1$s s\'ha unit</string>
  <string name="notice_room_join_by_you">T\'has unit a la sala</string>
  <string name="notice_room_invite_by_you">Has convidat a %1$s</string>
  <string name="notice_room_created_by_you">Has creat la sala</string>
  <string name="notice_room_created">%1$s ha creat la sala</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee_by_you">La teva invitació</string>
  <string name="summary_you_sent_sticker">Has enviat un adhesiu.</string>
  <string name="summary_you_sent_image">Has enviat una imatge.</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M matrix-sdk-android/src/main/res/values-es/strings.xml => matrix-sdk-android/src/main/res/values-es/strings.xml +42 -62
@@ 1,9 1,7 @@
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <string name="summary_message">%1$s: %2$s</string>
  <string name="summary_user_sent_image">%1$s envió una imagen.</string>

  <string name="notice_room_invite_no_invitee">la invitación de %s</string>
  <string name="notice_room_invite">%1$s invitó a %2$s</string>
  <string name="notice_room_invite_you">%1$s te ha invitado</string>


@@ 30,61 28,44 @@
  <string name="notice_room_visibility_shared">todos los miembros de la sala.</string>
  <string name="notice_room_visibility_world_readable">todos.</string>
  <string name="notice_room_visibility_unknown">desconocido (%s).</string>
  <string name="notice_end_to_end">%1$s activó el cifrado de extremo a extremo (%2$s)</string>

  <string name="notice_end_to_end">%1$s ha activado la encriptación de Extremo-a-Extremo (%2$s)</string>
  <string name="notice_requested_voip_conference">%1$s solicitó una conferencia de vozIP</string>
  <string name="notice_voip_started">conferencia de vozIP iniciada</string>
  <string name="notice_voip_finished">conferencia de vozIP finalizada</string>

  <string name="notice_avatar_changed_too">(el avatar también se cambió)</string>
  <string name="notice_room_name_removed">%1$s eliminó el nombre de la sala</string>
  <string name="notice_room_topic_removed">%1$s eliminó el tema de la sala</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted">%1$s actualizó su perfil %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite">%1$s invitó a %2$s a unirse a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite">%1$s aceptó la invitación para %2$s</string>

  <string name="notice_crypto_unable_to_decrypt">** No es posible descifrar: %s **</string>
  <string name="notice_crypto_error_unkwown_inbound_session_id">El dispositivo emisor no nos ha enviado las claves para este mensaje.</string>

  <!-- Room Screen -->
  <string name="could_not_redact">No se pudo redactar</string>
  <string name="unable_to_send_message">No es posible enviar el mensaje</string>

  <string name="message_failed_to_upload">No se pudo cargar la imagen</string>

  <!-- general errors -->
  <string name="network_error">Error de red</string>
  <string name="matrix_error">Error de Matrix</string>

  <!-- Home Screen -->

  <!-- Last seen time -->

  <!-- call events -->

  <!-- room error messages -->
  <string name="room_error_join_failed_empty_room">Actualmente no es posible volver a unirse a una sala vacía.</string>

  <string name="encrypted_message">Mensaje cifrado</string>

  <string name="encrypted_message">Mensaje encriptado</string>
  <!-- medium friendly name -->
  <string name="medium_email">Dirección de correo electrónico</string>
  <string name="medium_phone_number">Número telefónico</string>

  <string name="summary_user_sent_sticker">%1$s envió una pegatina.</string>

  <!-- Room display name -->
  <string name="room_displayname_invite_from">Invitación de %s</string>
  <string name="room_displayname_room_invite">Invitación a Sala</string>
  <string name="room_displayname_two_members">%1$s y %2$s</string>
  <string name="room_displayname_empty_room">Sala vacía</string>

  <plurals name="room_displayname_three_and_more_members">
    <item quantity="one">%1$s y 1 otro</item>
    <item quantity="other">%1$s y %2$d otros</item>
  </plurals>


  <string name="notice_event_redacted">Mensaje eliminado</string>
  <string name="notice_event_redacted_by">Mensaje eliminado por %1$s</string>
  <string name="notice_event_redacted_with_reason">Mensaje eliminado [motivo: %1$s]</string>


@@ 98,10 79,8 @@
\nImportando Comunidades</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_data">Sincronización Inicial:
\nImportando Datos de la Cuenta</string>

  <string name="event_status_sending_message">Enviando mensaje…</string>
  <string name="clear_timeline_send_queue">Borrar cola de envío</string>

  <string name="notice_room_invite_with_reason">%1$s ha invitado a %2$s. Razón: %3$s</string>
  <string name="notice_room_invite_you_with_reason">%1$s te ha invitado. Razón: %2$s</string>
  <string name="notice_room_join_with_reason">%1$s se ha unido. Razón: %2$s</string>


@@ 111,9 90,7 @@
  <string name="notice_room_ban_with_reason">%1$s ha baneado a %2$s. Razón: %3$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_with_reason">%1$s ha aceptado la invitación para %2$s. Razón: %3$s</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_unset">%1$s ha eliminado la dirección principal para esta sala.</string>

  <string name="notice_room_update">%s ha actualizado la sala.</string>

  <string name="initial_sync_start_importing_account_crypto">Sincronización Inicial:
\nImportando criptografía</string>
  <string name="initial_sync_start_importing_account_joined_rooms">Sincronización Inicial:


@@ 127,32 104,25 @@
  <string name="notice_room_third_party_invite_with_reason">%1$s envió una invitación a %2$s para que se una a la sala. Razón: %3$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_with_reason">%1$s revocó la invitación de %2$s para unirse a la sala. Razón: %3$s</string>
  <string name="notice_room_withdraw_with_reason">%1$s ha retirado la invitación de %2$s. Razón: %3$s</string>

  <plurals name="notice_room_aliases_added">
    <item quantity="one">%1$s ha añadido %2$s como alias de esta sala.</item>
    <item quantity="other">%1$s ha añadido %2$s como alias de esta sala.</item>
  </plurals>

  <plurals name="notice_room_aliases_removed">
    <item quantity="one">%1$s ha quitado %2$s como alias de esta habitación.</item>
    <item quantity="other">%1$s ha quitado %2$s como alias de esta habitación.</item>
    <item quantity="one">%1$s ha quitado %2$s como alias de esta sala.</item>
    <item quantity="other">%1$s ha quitado %2$s como alias de esta sala.</item>
  </plurals>

  <string name="notice_room_canonical_alias_set">%1$s ha establecido la dirección principal de esta sala a %2$s.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_can_join">%1$s ha permitido que los invitados se unan a la sala.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_forbidden">%1$s ha impedido que los invitados se unan a la sala.</string>

  <string name="notice_end_to_end_ok">%1$s ha activado la encriptación extremo a extremo.</string>
  <string name="notice_end_to_end_unknown_algorithm">%1$s ha activado la encriptación de extremo a extremo (algoritmo no reconocido %2$s).</string>

  <string name="key_verification_request_fallback_message">%s solicita verificar su clave, pero su cliente no soporta la verificación de la clave en chat. Necesitará usar la verificación de claves clásica para poder verificar las claves.</string>

  <string name="summary_you_sent_image">Enviaste una imagen.</string>
  <string name="summary_you_sent_sticker">Enviaste un sticker.</string>

  <string name="notice_room_invite_no_invitee_by_you">Tu invitación</string>
  <string name="notice_room_created">%1$s creó la habitación</string>
  <string name="notice_room_created_by_you">Tu creaste la habitación</string>
  <string name="notice_room_created">%1$s creó la sala</string>
  <string name="notice_room_created_by_you">Creaste la sala</string>
  <string name="notice_room_invite_by_you">Invitaste a %1$s</string>
  <string name="notice_room_join_by_you">Te uniste a la Sala</string>
  <string name="notice_room_leave_by_you">Dejaste la Sala</string>


@@ 167,8 137,8 @@
  <string name="notice_display_name_removed_by_you">Quitaste tu nombre para mostrar (era %1$s)</string>
  <string name="notice_room_topic_changed_by_you">Cambiaste el tema a: %1$s</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed">%1$s cambió el avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed_by_you">Cambiaste el avatar de la habitación</string>
  <string name="notice_room_name_changed_by_you">Cambiaste el nombre de la habitación a: %1$s</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed_by_you">Cambiaste el avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_name_changed_by_you">Cambiaste el nombre de la sala a: %1$s</string>
  <string name="notice_placed_video_call_by_you">Hiciste una videollamada.</string>
  <string name="notice_placed_voice_call_by_you">Hiciste una llamada de voz.</string>
  <string name="notice_call_candidates">%s envió datos para configurar la llamada.</string>


@@ 176,40 146,35 @@
  <string name="notice_answered_call_by_you">Respondiste la llamada.</string>
  <string name="notice_ended_call_by_you">Terminaste la llamada.</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility_by_you">Hiciste visible el futuro historial de la %1$s</string>
  <string name="notice_end_to_end_by_you">Activó el cifrado de un extremo a otro (%1$s)</string>
  <string name="notice_room_update_by_you">Has mejorado esta habitación.</string>

  <string name="notice_end_to_end_by_you">Has activado la encriptación de Extremo-a-Extremo (%1$s)</string>
  <string name="notice_room_update_by_you">Has actualizado esta sala.</string>
  <string name="notice_requested_voip_conference_by_you">Solicitaste una conferencia de VoIP</string>
  <string name="notice_room_name_removed_by_you">Quitaste el nombre de la sala</string>
  <string name="notice_room_topic_removed_by_you">Quitaste el tema de la sala</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed">%1$s eliminó el avatar de la habitación</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed_by_you">Quitaste el avatar de la habitación</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed">%1$s eliminó el avatar de la sala</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed_by_you">Quitaste el avatar de la sala</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted_by_you">Actualizaste tu perfil %1$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite_by_you">Enviaste una invitación a %1$s para unirse a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_by_you">Revocaste la invitación para que %1$s se una a la sala</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_by_you">Aceptaste la invitación para %1$s</string>

  <string name="notice_widget_added">%1$s agrego el widget %2$s</string>
  <string name="notice_widget_added_by_you">Agregaste el widget %1$s</string>
  <string name="notice_widget_removed">%1$s eliminó el widget %2$s</string>
  <string name="notice_widget_removed_by_you">Quitaste el widget %1$s</string>
  <string name="notice_widget_modified">%1$s modifico el widget %2$s</string>
  <string name="notice_widget_modified_by_you">Modificaste el widget %1$s</string>

  <string name="power_level_admin">Administrador</string>
  <string name="power_level_moderator">Moderador</string>
  <string name="power_level_default">Por defecto</string>
  <string name="power_level_custom">Personalizado (%1$d)</string>
  <string name="power_level_custom_no_value">Personalizado</string>

  <string name="notice_power_level_changed_by_you">Cambiaste el nivel de potencia de %1$s.</string>
  <string name="notice_power_level_changed">%1$s cambió el nivel de potencia de %2$s.</string>
  <string name="notice_power_level_diff">%1$s de %2$s a %3$s</string>

  <string name="notice_room_invite_no_invitee_with_reason_by_you">Tu invitación. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_invite_with_reason_by_you">"nvitaste a %1$s. Razón: %2$s"</string>
  <string name="notice_room_join_with_reason_by_you">Te uniste a la habitación. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_leave_with_reason_by_you">Dejaste la habitación. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_invite_with_reason_by_you">Invitaste a %1$s. Razón: %2$s</string>
  <string name="notice_room_join_with_reason_by_you">Te uniste a la sala. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_leave_with_reason_by_you">Dejaste la sala. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_reject_with_reason_by_you">Rechazaste la invitación. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_room_kick_with_reason_by_you">Pateaste a %1$s. Motivo: %2$s</string>
  <string name="notice_room_unban_with_reason_by_you">Has desactivado a %1$s. Motivo: %2$s</string>


@@ 218,27 183,42 @@
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_with_reason_by_you">Revocaste la invitación para que %1$s se una a la sala. Motivo: %2$s</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_with_reason_by_you">Aceptaste la invitación para %1$s. Motivo: %2$s</string>
  <string name="notice_room_withdraw_with_reason_by_you">Retiró la invitación de %1$s\'s. Motivo: %2$s</string>

  <plurals name="notice_room_aliases_added_by_you">
    <item quantity="one">Agregaste %1$s como dirección para esta sala.</item>
    <item quantity="other">Agregaste %1$s como direcciones para esta sala.</item>
  </plurals>

  <plurals name="notice_room_aliases_removed_by_you">
    <item quantity="one">Quitaste %1$s como dirección para esta sala.</item>
    <item quantity="other">Quitaste %1$s como direcciones para esta sala.</item>
  </plurals>

  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed">"%1$s agregó %2$s y eliminó %3$s como direcciones para esta sala."</string>
  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed">%1$s añadió %2$s y eliminó %3$s como alias para esta sala.</string>
  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed_by_you">Agregaste %1$s y quitaste %2$s como direcciones para esta sala.</string>

  <string name="notice_room_canonical_alias_set_by_you">Estableciste la dirección principal de esta sala en %1$s.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_unset_by_you">Quitaste la dirección principal de esta sala.</string>

  <string name="notice_room_guest_access_can_join_by_you">Ha permitido que los invitados se unan a la sala.</string>
  <string name="notice_room_guest_access_forbidden_by_you">Ha impedido que los invitados se unan a la sala.</string>

  <string name="notice_end_to_end_ok_by_you">Activó el cifrado de extremo a extremo.</string>
  <string name="notice_end_to_end_unknown_algorithm_by_you">Activó el cifrado de un extremo a otro (algoritmo %1$s no reconocido).</string>

</resources>
  <string name="notice_end_to_end_ok_by_you">Tu has activado la encriptación de Extremo-a-Extremo.</string>
  <string name="notice_end_to_end_unknown_algorithm_by_you">Has activado la encriptación de Extremo-a-Extremo (algoritmo %1$s no reconocido).</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_forbidden_by_you">Has impedido que invitados se unan a la sala.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_can_join_by_you">Has permitido a invitados unirse aquí.</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_with_reason_by_you">Te has ido. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite_by_you">Has revocado la invitación de %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite_by_you">Has invitado a %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_update_by_you">Has actualizado aquí.</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility_by_you">Has hecho futuros mensajes visibles a %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_by_you">Te saliste de la sala</string>
  <string name="notice_direct_room_join_by_you">Te uniste</string>
  <string name="notice_direct_room_created_by_you">Creaste la conversación</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_forbidden">%1$s ha impedido que invitados se unan a la sala.</string>
  <string name="notice_direct_room_guest_access_can_join">%1$s ha permitido a invitados a unirse aquí.</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_with_reason">%1$s se ha ido. Razón: %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_join_with_reason_by_you">Tu te has unido. Razón: %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_join_with_reason">%1$s se ha unido. Razón: %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite">%1$s ha revocado la invitación de %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite">%1$s ha invitado %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_update">%s ha actualizado aquí.</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility">%1$s ha hecho futuros mensajes visibles a %2$s</string>
  <string name="notice_direct_room_leave">%1$s ha salido de la sala</string>
  <string name="notice_direct_room_join">%1$s se ha unido</string>
  <string name="notice_direct_room_created">%1$s ha creado la conversación</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M matrix-sdk-android/src/main/res/values-fa/strings.xml => matrix-sdk-android/src/main/res/values-fa/strings.xml +2 -2
@@ 181,8 181,8 @@
    <item quantity="other">نشانی‌های %1$s را به این اتاق افزودید.</item>
  </plurals>
  <plurals name="notice_room_aliases_removed_by_you">
    <item quantity="one">نشانی %1$s ار از این اتاق برداشتید.</item>
    <item quantity="other">نشانی‌های %1$s ار از این اتاق برداشتید.</item>
    <item quantity="one">نشانی %1$s را از این اتاق برداشتید.</item>
    <item quantity="other">نشانی‌های %1$s را از این اتاق برداشتید.</item>
  </plurals>
  <string name="notice_room_aliases_added_and_removed_by_you">نشانی %1$s ار افزوده و %2$s را از این اتاق برداشتید.</string>
  <string name="notice_room_canonical_alias_set_by_you">نشانی اصلی این اتاق را به %1$s تنظیم کردید.</string>

M matrix-sdk-android/src/main/res/values-hu/strings.xml => matrix-sdk-android/src/main/res/values-hu/strings.xml +40 -4
@@ 22,10 22,10 @@
  <string name="notice_placed_voice_call">%s hanghívást indított.</string>
  <string name="notice_answered_call">%s fogadta a hívást.</string>
  <string name="notice_ended_call">%s befejezte a hívást.</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility">%1$s láthatóvá tette a jövőbeli előzményeket %2$s számára</string>
  <string name="notice_room_visibility_invited">az összes szobatag, onnantól, hogy meg lettek hívva.</string>
  <string name="notice_room_visibility_joined">az összes szobatag, onnantól, hogy csatlakoztak.</string>
  <string name="notice_room_visibility_shared">az összes szobatag.</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility">%1$s láthatóvá tette a jövőbeli előzményeket %2$s</string>
  <string name="notice_room_visibility_invited">a szoba összes tagja számára, a meghívásuk időpontjától kezdve.</string>
  <string name="notice_room_visibility_joined">a szoba összes tagja számára, a csatlakozásuk időpontjától kezdve.</string>
  <string name="notice_room_visibility_shared">az összes szobatag számára.</string>
  <string name="notice_room_visibility_world_readable">bárki.</string>
  <string name="notice_room_visibility_unknown">ismeretlen (%s).</string>
  <string name="notice_end_to_end">%1$s bekapcsolta a végpontok közötti titkosítást (%2$s)</string>


@@ 139,4 139,40 @@
  <string name="notice_room_created_by_you">Létrehoztad a szobát</string>
  <string name="summary_you_sent_sticker">Matricát küldtél.</string>
  <string name="summary_you_sent_image">Képet küldtél.</string>
  <string name="power_level_custom_no_value">Saját</string>
  <string name="power_level_custom">Saját (%1$d)</string>
  <string name="power_level_default">Alapértelmezett</string>
  <string name="power_level_moderator">Moderátor</string>
  <string name="power_level_admin">Admin</string>
  <string name="notice_widget_modified_by_you">Ön megváltoztatta a %1$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_widget_modified">%1$s megváltoztatta a %2$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_widget_removed_by_you">Ön eltávolította a %1$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_widget_removed">%1$s eltávolította a %2$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_widget_added_by_you">Ön hozzáadott egy %1$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_widget_added">%1$s hozzáadott egy %2$s kisalkalmazást</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite_by_you">Ön elfogadta a meghívót ehhez: %1$s</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite_by_you">Ön visszavonta %1$s felhasználó meghívóját</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_revoked_invite">%1$s visszavonta %2$s felhasználó meghívóját</string>
  <string name="notice_room_third_party_revoked_invite_by_you">Ön visszavonta %1$s felhasználó meghívóját</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite_by_you">Ön meghívta %1$s felhasználót</string>
  <string name="notice_direct_room_third_party_invite">%1$s meghívta %2$s felhasználót</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite_by_you">Ön meghívót küldött %1$s felhasználónak, hogy csatlakozzon a szobához</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted_by_you">Ön frissítette a saját profilját %1$s</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed_by_you">Ön eltávolította a szoba képét</string>
  <string name="notice_room_avatar_removed">%1$s eltávolította a szoba képét</string>
  <string name="notice_room_topic_removed_by_you">Ön eltávolította a szoba témáját</string>
  <string name="notice_room_name_removed_by_you">Ön eltávolította a szoba nevét</string>
  <string name="notice_requested_voip_conference_by_you">Ön videókonferencia kezdeményezését kérte</string>
  <string name="notice_direct_room_update_by_you">Ön frissítette ezt a szobát.</string>
  <string name="notice_direct_room_update">%s frissítette a szobát.</string>
  <string name="notice_room_update_by_you">Ön frissítette ezt a szobát.</string>
  <string name="notice_end_to_end_by_you">Ön bekapcsolta a végpontok közötti titkosítást (%1$s)</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility_by_you">Ön elérhetővé tette a jövőbeni üzeneteket %1$s</string>
  <string name="notice_made_future_room_visibility_by_you">Ön elérhetővé tette a jövőbeni üzeneteket %1$s</string>
  <string name="notice_made_future_direct_room_visibility">%1$s elérhetővé tette a jövőbeni üzeneteket %2$s</string>
  <string name="notice_room_name_changed_by_you">Ön megváltoztatta a szoba nevét erre: %1$s</string>
  <string name="notice_display_name_removed_by_you">Ön eltávolította a saját megjelenített nevét (%1$s volt)</string>
  <string name="notice_display_name_changed_from_by_you">Ön megváltoztatta a saját megjelenítési nevét erről: %1$s, erre: %2$s</string>
  <string name="notice_display_name_set_by_you">Ön beállította a saját megjelenítési nevét erre: %1$s</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee_by_you">Az ön meghívása</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M matrix-sdk-android/src/main/res/values-ja/strings.xml => matrix-sdk-android/src/main/res/values-ja/strings.xml +28 -16
@@ 1,10 1,8 @@
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>

  <string name="summary_message">%1$s: %2$s</string>
  <string name="summary_user_sent_image">%1$sが画像を送信しました。</string>
  <string name="summary_user_sent_sticker">%1$sがスタンプを送信しました。</string>

  <string name="notice_room_invite_no_invitee">%sの招待</string>
  <string name="notice_room_invite">%1$sが%2$sを招待しました</string>
  <string name="notice_room_invite_you">%1$sがあなたを招待しました</string>


@@ 29,11 27,9 @@
  <string name="room_displayname_room_invite">部屋への招待</string>
  <string name="room_displayname_two_members">%1$sと%2$s</string>
  <string name="room_displayname_empty_room">空の部屋</string>

  <plurals name="room_displayname_three_and_more_members">
    <item quantity="other">%1$sと他%2$d名</item>
  </plurals>

  <string name="notice_made_future_room_visibility">%1$sは、今後の部屋履歴を%2$sに表示させました</string>
  <string name="notice_room_visibility_invited">部屋のメンバー全員、招待された時点から。</string>
  <string name="notice_room_visibility_joined">部屋のメンバー全員、参加した時点から。</string>


@@ 41,34 37,50 @@
  <string name="notice_room_visibility_world_readable">誰でも。</string>
  <string name="notice_room_visibility_unknown">不明 (%s)。</string>
  <string name="notice_end_to_end">%1$s がエンドツーエンド暗号化を有効にしました (%2$s)</string>

  <string name="notice_requested_voip_conference">%1$s がVoIP会議をリクエストしました</string>
  <string name="notice_voip_started">VoIP会議が開始されました</string>
  <string name="notice_voip_finished">VoIP会議が終了しました</string>

  <string name="notice_avatar_changed_too">(アバターも変更された)</string>
  <string name="notice_room_name_removed">%1$s が部屋名を削除しました</string>
  <string name="notice_room_topic_removed">%1$s がルームトピックを削除しました</string>
  <string name="notice_profile_change_redacted">%1$s がプロフィール %2$s を更新しました</string>
  <string name="notice_room_third_party_invite">%1$s は %2$s に部屋に参加するよう招待状を送りました</string>
  <string name="notice_room_third_party_registered_invite">%1$sは%2$sの招待を受け入れました</string>

  <string name="notice_crypto_unable_to_decrypt">** 解読できません: %s **</string>
  <string name="notice_crypto_error_unkwown_inbound_session_id">送信者の端末からこのメッセージのキーが送信されていません。</string>

  <string name="could_not_redact">修正できませんでした</string>
  <string name="unable_to_send_message">メッセージを送信できません</string>

  <string name="message_failed_to_upload">画像のアップロードに失敗しました</string>

  <string name="network_error">ネットワークエラー</string>
  <string name="matrix_error">Matrixエラー</string>

  <string name="room_error_join_failed_empty_room">現在空の部屋に再参加することはできません。</string>

  <string name="encrypted_message">暗号化されたメッセージ</string>

  <string name="medium_email">メールアドレス</string>
  <string name="medium_phone_number">電話番号</string>

</resources>
  <string name="notice_room_avatar_changed_by_you">ルームのアバターを変更しました</string>
  <string name="notice_room_avatar_changed">%1$sがルームのアバターを変更しました</string>
  <string name="notice_room_topic_changed_by_you">トピックを%1$sに変更しました</string>
  <string name="notice_display_name_removed_by_you">表示名を削除しました(%1$sでした)</string>
  <string name="notice_display_name_changed_from_by_you">表示名を%1$sから%2$sに変更しました</string>
  <string name="notice_display_name_set_by_you">表示名を%1$sに設定しました</string>
  <string name="notice_avatar_url_changed_by_you">アバターを変更しました</string>
  <string name="notice_room_withdraw_by_you">%1$sの招待を取り下げました</string>
  <string name="notice_room_ban_by_you">%1$sをBANしました</string>
  <string name="notice_room_unban_by_you">%1$sのBANを解除しました</string>
  <string name="notice_room_kick_by_you">%1$sを退出させました</string>
  <string name="notice_room_reject_by_you">招待を拒否しました</string>
  <string name="notice_direct_room_leave_by_you">ルームから退出しました</string>
  <string name="notice_direct_room_leave">%1$sがルームから退出しました</string>
  <string name="notice_room_leave_by_you">ルームから退出しました</string>
  <string name="notice_direct_room_join_by_you">参加しました</string>
  <string name="notice_direct_room_join">%1$sが参加しました</string>
  <string name="notice_room_join_by_you">ルームに参加しました</string>
  <string name="notice_room_invite_by_you">%1$sを招待しました</string>
  <string name="notice_direct_room_created_by_you">ディスカッションを作成しました</string>
  <string name="notice_direct_room_created">%1$sがディスカッションを作成しました</string>
  <string name="notice_room_created_by_you">ルームを作成しました</string>
  <string name="notice_room_created">%1$sがルームを作成しました</string>
  <string name="notice_room_invite_no_invitee_by_you">招待</string>
  <string name="summary_you_sent_sticker">ステッカーを送信しました。</string>
  <string name="summary_you_sent_image">画像を送信しました。</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M vector/src/main/res/values-bg/strings.xml => vector/src/main/res/values-bg/strings.xml +4 -0
@@ 2194,4 2194,8 @@
  <string name="create_room_topic_hint">Тема</string>
  <string name="create_room_topic_section">Тема на стаята (опция)</string>
  <string name="create_room_name_section">Име на стая</string>
  <string name="settings_export_trail">Експортирай одит</string>
  <string name="room_member_open_or_create_dm">Директно съобщение</string>
  <string name="send_bug_report_include_key_share_history">Изпрати историята на заявките за споделяне на ключове</string>
  <string name="no_more_results">Няма повече резултати</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M vector/src/main/res/values-ca/strings.xml => vector/src/main/res/values-ca/strings.xml +297 -447
@@ 1,69 1,63 @@
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <!-- use to retrieve the supported languages list -->
  <!-- should the same value as the file name -->

  <string name="resources_language">ca</string>
  <string name="resources_country_code">ES</string>

  <!-- theme -->
  <string name="light_theme">Tema clar</string>
  <string name="dark_theme">Tema fosc</string>
  <string name="black_them">Tema negre</string>

  <!-- permanent notification subtitle -->
  <string name="notification_sync_in_progress">S\'està sincronitzant…</string>
  <string name="notification_listening_for_events">Escolta esdeveniments</string>
  <string name="notification_noisy_notifications">Notificacions sorolloses</string>
  <string name="notification_sync_in_progress">Sincronitzant…</string>
  <string name="notification_listening_for_events">Escoltant esdeveniments</string>
  <string name="notification_noisy_notifications">Notificacions amb so</string>
  <string name="notification_silent_notifications">Notificacions silencioses</string>

  <!-- titles -->
  <string name="title_activity_home">Missatges</string>
  <string name="title_activity_room">Sala</string>
  <string name="title_activity_settings">Configuració</string>
  <string name="title_activity_member_details">Detalls dels participants</string>
  <string name="title_activity_member_details">Detalls del participant</string>
  <string name="title_activity_historical">Historial</string>
  <string name="title_activity_bug_report">Informe d\'errors</string>
  <string name="title_activity_group_details">Detalls de la comunitat</string>

  <!-- button names -->
  <string name="ok">D\'acord</string>
  <string name="cancel">Cancel·la</string>
  <string name="save">Desa</string>
  <string name="leave">Abandona la sala</string>
  <string name="leave">Marxa</string>
  <string name="send">Envia</string>
  <string name="resend">Reenvia</string>
  <string name="redact">Suprimeix</string>
  <string name="redact">Elimina</string>
  <string name="quote">Cita</string>
  <string name="share">Comparteix</string>
  <string name="later">Més tard</string>
  <string name="forward">Reenvia</string>
  <string name="permalink">Enllaç permanent</string>
  <string name="view_source">Mostra el codi</string>
  <string name="view_source">Visualitza el codi font</string>
  <string name="view_decrypted_source">Visualitza el codi font desencriptat</string>
  <string name="delete">Elimina</string>
  <string name="rename">Reanomena</string>
  <string name="rename">Canvia el nom</string>
  <string name="report_content">Informa del contingut</string>
  <string name="active_call">Trucada activa</string>
  <string name="ongoing_conference_call">Conferència en curs.
\nUniu-vos hi per %1$s o %2$s.</string>
  <string name="ongoing_conference_call">Videoconferència en curs.
\nUneix-te amb %1$s o %2$s</string>
  <string name="ongoing_conference_call_voice">Veu</string>
  <string name="ongoing_conference_call_video">Vídeo</string>
  <string name="cannot_start_call">La trucada no es pot iniciar, prova-ho més tard</string>
  <string name="missing_permissions_warning">Pot ser que algunes funcions no apareguin per manca de permisos…</string>
  <string name="missing_permissions_to_start_conf_call">Es necessiten permisos per convidar a iniciar una conferència en aquesta sala</string>
  <string name="cannot_start_call">No es pot iniciar la trucada, prova-ho més tard</string>
  <string name="missing_permissions_warning">Pot ser que algunes funcions no apareguin per falta de permisos…</string>
  <string name="missing_permissions_to_start_conf_call">Necessites permisos d\'invitació per poder iniciar una conferència en aquesta sala</string>
  <string name="missing_permissions_title_to_start_conf_call">No es pot iniciar la trucada</string>
  <string name="device_information">Informació del dispositiu</string>
  <string name="room_no_conference_call_in_encrypted_rooms">No es poden fer conferències en sales encriptades</string>
  <string name="device_information">Informació de la sessió</string>
  <string name="room_no_conference_call_in_encrypted_rooms">No s\'admeten conferències en sales xifrades</string>
  <string name="send_anyway">Envia igualment</string>
  <string name="or">o</string>
  <string name="invite">Convida</string>
  <string name="offline">Fora de línia</string>

  <!-- actions -->
  <string name="action_sign_out">Desconnecta</string>
  <string name="action_voice_call">Trucada de veu</string>
  <string name="action_video_call">Vídeotrucada</string>
  <string name="action_sign_out">Tanca la sessió</string>
  <string name="action_voice_call">Trucada</string>
  <string name="action_video_call">Videotrucada</string>
  <string name="action_global_search">Cerca global</string>
  <string name="action_mark_all_as_read">Marca-ho tot com a llegit</string>
  <string name="action_historical">Historial</string>


@@ 72,91 66,76 @@
  <string name="action_close">Tanca</string>
  <string name="copied_to_clipboard">S\'ha copiat al porta-retalls</string>
  <string name="disable">Desactiva</string>

  <!-- dialog titles -->
  <string name="dialog_title_confirmation">Confirmació</string>
  <string name="dialog_title_warning">Avís</string>

  <!-- Bottom navigation buttons -->
  <string name="bottom_action_home">Inici</string>
  <string name="bottom_action_favourites">Preferits</string>
  <string name="bottom_action_people">Persones</string>
  <string name="bottom_action_rooms">Sales</string>

  <!-- Home screen -->
  <string name="home_filter_placeholder_home">Filtrar noms de sales</string>
  <string name="home_filter_placeholder_favorites">Filtrar preferits</string>
  <string name="home_filter_placeholder_people">Filtrar persones</string>
  <string name="home_filter_placeholder_rooms">Filtrar per noms de sala</string>
  <string name="home_filter_placeholder_groups">Filtrar per nom de comunitats</string>

  <string name="home_filter_placeholder_home">Filtra noms de sala</string>
  <string name="home_filter_placeholder_favorites">Filtra preferits</string>
  <string name="home_filter_placeholder_people">Filtra persones</string>
  <string name="home_filter_placeholder_rooms">Filtra noms de sala</string>
  <string name="home_filter_placeholder_groups">Filtra noms de comunitat</string>
  <!-- Home fragment -->
  <string name="invitations_header">Convida</string>
  <string name="invitations_header">Invitacions</string>
  <string name="low_priority_header">Prioritat baixa</string>

  <!-- People fragment -->
  <string name="direct_chats_header">Converses</string>
  <string name="local_address_book_header">Llibreta d\'adreces local</string>
  <string name="user_directory_header">Directori de l\'usuari</string>
  <string name="user_directory_header">Directori d\'usuari</string>
  <string name="matrix_only_filter">Només contactes de Matrix</string>
  <string name="no_conversation_placeholder">Cap conversa</string>
  <string name="no_contact_access_placeholder">No vau donar permís al Element per accedir als contactes locals</string>
  <string name="no_result_placeholder">Cap resultat</string>

  <string name="no_conversation_placeholder">Sense converses</string>
  <string name="no_contact_access_placeholder">No has donat permís a Element perquè pugui accedir als teus contactes locals</string>
  <string name="no_result_placeholder">Sense resultats</string>
  <!-- Rooms fragment -->
  <string name="rooms_header">Sales</string>
  <string name="rooms_directory_header">Directori de sales</string>
  <string name="no_room_placeholder">No hi ha cap sala</string>
  <string name="no_public_room_placeholder">No hi ha cap sala pública disponible</string>
  <string name="rooms_directory_header">Directori de sala</string>
  <string name="no_room_placeholder">No hi ha sales</string>
  <string name="no_public_room_placeholder">No hi ha sales públiques disponibles</string>
  <plurals name="public_room_nb_users">
    <item quantity="one">1 usuari</item>
    <item quantity="one">%d usuari</item>
    <item quantity="other">%d usuaris</item>
  </plurals>

  <!-- Groups fragment -->
  <string name="groups_invite_header">Convida</string>
  <string name="groups_header">Comunitats</string>
  <string name="no_group_placeholder">No hi ha cap grup</string>

  <string name="no_group_placeholder">No hi ha grups</string>
  <string name="send_bug_report_include_logs">Envia els registres</string>
  <string name="send_bug_report_include_crash_logs">Envia els registres de fallada</string>
  <string name="send_bug_report_include_screenshot">Envia una captura de pantalla</string>
  <string name="send_bug_report">Informa d\'un error</string>
  <string name="send_bug_report_description">Descriviu l\'error. Què heu fet? Què esperàveu que passés? Què ha passat realment?</string>
  <string name="send_bug_report_placeholder">Descriviu el problema aquí</string>
  <string name="send_bug_report_logs_description">Els registres d\'aquest client s\'enviaran amb aquest informe d\'error per tal de diagnosticar problemes. Aquest informe d\'errors, així com també els registres i la captura de pantalla, no seran visibles de forma pública. Desmarqueu si preferiu enviar només el text:</string>
  <string name="send_bug_report_alert_message">Sembla que esteu prou frustrat per a estar sacsejant el telèfon. Voleu enviar un informe d\'error?</string>
  <string name="send_bug_report_app_crashed">En l\'última execució l\'aplicació va fallar. Voleu enviar un informe d\'error?</string>

  <string name="send_bug_report_sent">L\'informe d\'error s\'ha enviat correctament</string>
  <string name="send_bug_report_failed">No s\'ha pogut enviar l\'informe d\'error (%s)</string>
  <string name="send_bug_report_description">Descriu l\'error. Què has fet\? Què esperaves que passés\? Què ha passat realment\?</string>
  <string name="send_bug_report_placeholder">Descriu el problema aquí</string>
  <string name="send_bug_report_logs_description">Per tal de diagnosticar problemes, els registres d\'aquest client s\'enviaran juntament amb l\'informe d\'errors. Aquest informe d\'errors, així com també els registres i la captura de pantalla, no seran visibles públicament. Si prefereixes enviar només el text de dalt, desmarca:</string>
  <string name="send_bug_report_alert_message">Sembla que estàs sacsejant el telèfon amb frustració. Vols enviar un informe d\'errors\?</string>
  <string name="send_bug_report_app_crashed">En l\'última execució l\'aplicació ha fallat. Vols obrir la pantalla d\'informe de fallada\?</string>
  <string name="send_bug_report_sent">L\'informe d\'errors s\'ha enviat correctament</string>
  <string name="send_bug_report_failed">No s\'ha pogut enviar l\'informe d\'errors (%s)</string>
  <string name="send_bug_report_progress">En curs (%s%%)</string>

  <string name="send_files_in">Envia a</string>
  <string name="read_receipt">Llegit</string>

  <string name="join_room">Uneix-te a la sala</string>
  <string name="username">Nom d\'usuari</string>
  <string name="create_account">Crear un compte</string>
  <string name="login">Entra</string>
  <string name="logout">Desconnecta</string>
  <string name="login">Inicia sessió</string>
  <string name="logout">Tanca la sessió</string>
  <string name="hs_url">URL del servidor</string>
  <string name="identity_url">URL del servidor d\'identitat</string>
  <string name="search">Cerca</string>

  <string name="start_new_chat">Inicia un xat nou</string>
  <string name="start_voice_call">Inicia una trucada de veu</string>
  <string name="start_video_call">Inicia una vídeotrucada</string>

  <string name="start_new_chat_prompt_msg">Esteu segur que voleu començar una conversa amb %s?</string>
  <string name="start_voice_call_prompt_msg">Esteu segur que voleu començar una trucada de veu?</string>
  <string name="start_video_call_prompt_msg">Esteu segur que voleu començar una trucada de vídeo?</string>

  <string name="start_new_chat">Inicia un nou xat</string>
  <string name="start_voice_call">Inicia una trucada</string>
  <string name="start_video_call">Inicia una videotrucada</string>
  <string name="start_new_chat_prompt_msg">Estàs segur que vols iniciar un nou xat amb %s\?</string>
  <string name="start_voice_call_prompt_msg">Estàs segur que vols iniciar una trucada\?</string>
  <string name="start_video_call_prompt_msg">Estàs segur que vols iniciar una videotrucada\?</string>
  <string name="option_send_files">Envia fitxers</string>
  <string name="option_take_photo_video">Fes una foto o un vídeo</string>
  <string name="option_take_photo">Fes una foto</string>
  <string name="option_take_video">Fes un vídeo</string>

  <!-- Authentication -->
  <string name="auth_login">Entra</string>
  <string name="auth_register">Crea un compte</string>


@@ 189,7 168,9 @@
  <string name="auth_forgot_password">Heu oblidat la contrasenya?</string>
  <string name="auth_use_server_options">Usa les opcions personalitzades del servidor (avançat)</string>
  <string name="auth_email_validation_message">Comproveu el correu electrònic per continuar el procés de registre</string>
  <string name="auth_threepid_warning_message">Registrar-se amb el correu elecrònic i el número de telefon alhora no es podrà fer fins que existeixi l\'api. Es farà el registre amb el número de telefon.\n\nPodreu afegir el correu electrònic en els paràmetres del perfil.</string>
  <string name="auth_threepid_warning_message">Registrar-se amb correu electrònic i número de telèfon alhora no es podrà fer fins que existeixi l\'api. Només es tindrà en compte el número de telèfon.
\n
\nPots afegir el correu electrònic en la configuració de perfil.</string>
  <string name="auth_recaptcha_message">Aquest servidor es vol assegurar que no sou un robot</string>
  <string name="auth_username_in_use">Aquest nom d\'usuari ja existeix</string>
  <string name="auth_home_server">Servidor:</string>


@@ 201,7 182,6 @@
  <string name="auth_reset_password_email_validation_message">S\'ha enviat un correu electrònic a %s. Seguiu l\'enllaç que conté i feu clic a sota.</string>
  <string name="auth_reset_password_error_unauthorized">No s\'ha pogut verificar l\'adreça del correu electrònic: assegureu-vos que heu fet clic a l\'enllaç del correu electrònic</string>
  <string name="auth_reset_password_success_message">La contrasenya s\'ha reiniciat.\n\nLes sessions de tots els dispositius han estat tancades i no rebreu més notificacions automàtiques. Per tal de reactivar les notificacions, torneu a entrar en cada dispositiu.</string>

  <!-- Login Screen -->
  <string name="login_error_must_start_http">La URL ha de començar per http[s]://</string>
  <string name="login_error_network_error">No s\'ha pogut iniciar la sessió: error de xarxa</string>


@@ 210,7 190,6 @@
  <string name="login_error_unable_register">No s\'ha pogut fer el registre</string>
  <string name="login_error_unable_register_mail_ownership">No s\'ha pogut fer el registre: s\'ha produït una errada en la propietat del correu electrònic</string>
  <string name="login_error_invalid_home_server">Introduïu una URL vàlida</string>

  <string name="login_error_forbidden">El nom d\'usuari/contrasenya és invàlid</string>
  <string name="login_error_unknown_token">No s\'ha reconegut el testimoni d\'accés</string>
  <string name="login_error_bad_json">JSON mal format</string>


@@ 218,35 197,27 @@
  <string name="login_error_limit_exceeded">S\'han enviat massa peticions</string>
  <string name="login_error_user_in_use">Aquest nom d\'usuari ja està en ús</string>
  <string name="login_error_login_email_not_yet">L\'enllaç del correu electrònic que encara no heu fet clic</string>

  <!-- crypto warnings -->

  <!-- read receipts list Screen -->
  <string name="read_receipts_list">Llegit per</string>

  <!-- accounts list Screen -->

  <!-- image size selection -->
  <string name="compression_options">Envia com</string>
  <string name="compression_opt_list_original">Original</string>
  <string name="compression_opt_list_large">Gran</string>
  <string name="compression_opt_list_medium">Mitjana</string>
  <string name="compression_opt_list_small">Petita</string>

  <!-- media upload / download messages -->
  <string name="attachment_cancel_download">"Voleu cancel·lar la baixada?</string>
  <string name="attachment_cancel_upload">Voleu cancel·lar la pujada?</string>
  <string name="attachment_remaining_time_seconds">%d s</string>
  <string name="attachment_remaining_time_minutes">%1$dm %2$ds</string>

  <!-- room creation dialog Screen -->
  <string name="yesterday">Ahir</string>
  <string name="today">Avui</string>

  <!-- room info dialog Screen -->
  <string name="room_info_room_name">Nom de la sala</string>
  <string name="room_info_room_topic">Tema de la sala</string>

  <!-- call string -->
  <string name="call">Truca</string>
  <string name="call_connected">Trucada establerta</string>


@@ 255,18 226,15 @@
  <string name="call_ring">Trucant…</string>
  <string name="incoming_call">Trucada d\'entrada</string>
  <string name="incoming_video_call">Vídeotrucada d\'entrada</string>
  <string name="incoming_voice_call">Trucada de veu d\'entrada</string>
  <string name="incoming_voice_call">Trucada entrant</string>
  <string name="call_in_progress">Trucada en curs…</string>

  <string name="call_error_user_not_responding">No s\'està responent a la trucada.</string>
  <string name="call_error_ice_failed">Ha fallat la connexió de mitjans</string>
  <string name="call_error_camera_init_failed">No es pot iniciar la càmera</string>
  <string name="call_error_answered_elsewhere">s\'ha contestat la trucada des d\'un altre lloc</string>

  <!-- medias picker string -->
  <string name="media_picker_both_capture_title">Fes una foto o un vídeo"</string>
  <string name="media_picker_cannot_record_video">No es poden gravar vídeos"</string>

  <!-- permissions Android M -->
  <string name="permissions_rationale_popup_title">Informació</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_storage">Per poder enviar i desar adjunts, el Element necessita permís d\'accés a la galeria de fotos i vídeos.\n\nA la següent finestra emergent, doneu-li el permís d\'accés i així podreu enviar fitxers des del telefon.</string>


@@ 279,97 247,84 @@
\n
\nSi accepteu compartir la vostra agenda de contactes amb aquesta finalitat, si us plau permeteu l\'accés de la següent finestra emergent.</string>
  <string name="permissions_msg_contacts_warning_other_androids">Per tal de trobar altres usuaris de Matrix a partir dels seus correus electrònics o dels seus números de telefon, el Element necessita permís d\'accés a l\'agenda de contactes.\n\nPermeteu que Element accedeixi als vostres contactes?</string>

  <string name="permissions_action_not_performed_missing_permissions">No s\'ha realitzat l\'acció per falta de permisos</string>

  <!-- medias slider string -->
  <string name="media_slider_saved">Desat</string>
  <string name="media_slider_saved_message">Desar a baixades?</string>
  <string name="yes">SÍ</string>
  <string name="no">NO</string>
  <string name="_continue">Continua</string>

  <!-- Actions -->
  <string name="remove">Elimina</string>
  <string name="join">Uneix-te</string>
  <string name="preview">Previsualitza</string>
  <string name="reject">Rebutja</string>

  <!-- Room -->
  <string name="room_jump_to_first_unread">Salta al primer missatge no llegit.</string>

  <string name="room_jump_to_first_unread">Salta fins al primer missatge no llegit.</string>
  <!-- Room Preview -->
  <string name="room_preview_invitation_format">L\'usuari de nom %s t\'ha convidat a unir-te a aquesta sala</string>
  <string name="room_preview_unlinked_email_warning">La invitació s\'ha enviat a però aquest correu electrònic no està associat a aquest compte %s.\nPotser voleu iniciar una sessió amb un compte diferent o afegir aquest correu electrònic a aquest compte.</string>
  <string name="room_preview_try_join_an_unknown_room">Esteu intentant accedir a %s. Voldríeu unir-vos per tal de participar en la discussió?</string>
  <string name="room_preview_invitation_format">L\'usuari %s t\'ha convidat a unir-te a aquesta sala</string>
  <string name="room_preview_unlinked_email_warning">Aquesta invitació s\'ha enviat a %s, que no està associat amb aquest compte.
\nPotser hauries d\'iniciar sessió amb un compte diferent o afegir aquest correu electrònic al teu compte.</string>
  <string name="room_preview_try_join_an_unknown_room">Estàs intentant accedir a %s. Vols unir-te per poder participar en la discussió\?</string>
  <string name="room_preview_try_join_an_unknown_room_default">una sala</string>
  <string name="room_preview_room_interactions_disabled">Aquesta és una previsualització de la sala. Les interacions de la sala estan deshabilitades.</string>

  <!-- Chat creation -->
  <string name="room_creation_title">Xat nou</string>
  <string name="room_creation_title">Nou xat</string>
  <string name="room_creation_add_member">Afegeix un participant</string>
  <string name="room_title_one_member">1 participant</string>

  <!-- Chat participants -->
  <string name="room_participants_leave_prompt_title">Abandona la sala</string>
  <string name="room_participants_leave_prompt_msg">Esteu segurs que voleu sortir de la sala\?</string>
  <string name="room_participants_remove_prompt_msg">Esteu segur que voleu eliminar %s d\'aques xat?</string>
  <string name="room_participants_create">Crea</string>

  <string name="room_participants_online">En línia</string>
  <string name="room_participants_offline">Fora de línia</string>
  <string name="room_participants_idle">Inactiu</string>

  <string name="room_participants_header_admin_tools">EINES D\'ADMINISTRACIÓ</string>
  <string name="room_participants_header_call">TRUCADA</string>
  <string name="room_participants_header_direct_chats">XATS DIRECTES</string>
  <string name="room_participants_header_devices">DISPOSITIUS</string>

  <string name="room_participants_action_invite">Convida</string>
  <string name="room_participants_action_leave">Deixa aquesta sala</string>
  <string name="room_participants_action_remove">Elimina d\'aquesta sala</string>
  <string name="room_participants_action_ban">Veta</string>
  <string name="room_participants_action_unban">Treu el vet</string>
  <string name="room_participants_action_set_default_power_level">Fes-lo usuari normal</string>
  <string name="room_participants_action_set_default_power_level">Retorna\'l a usuari normal</string>
  <string name="room_participants_action_set_moderator">Fes-lo moderador</string>
  <string name="room_participants_action_set_admin">Fes-lo administrador</string>
  <string name="room_participants_action_ignore">Amaga tots els missatges d\'aquest usuari</string>
  <string name="room_participants_action_unignore">Mostra tots els missatges d\'aquest usuari</string>
  <string name="room_participants_invite_search_another_user">ID de l\'usuari, nom o correu electrònic</string>
  <string name="room_participants_action_ignore">Ignora</string>
  <string name="room_participants_action_unignore">Deixa d\'ignorar</string>
  <string name="room_participants_invite_search_another_user">ID d\'usuari, nom o correu electrònic</string>
  <string name="room_participants_action_mention">Menciona</string>
  <string name="room_participants_action_devices_list">Mostra la llista de dispositius</string>
  <string name="room_participants_power_level_prompt">No podreu desfer aquest canvi ja que esteu donant a aquest usuari els mateixos permisos que teniu.\nN\'esteu segur?</string>

  <string name="room_participants_power_level_prompt">No podràs desfer aquest canvi ja que estàs donant a l\'usuari el mateix nivell d\'autoritat que el teu.
\nN\'estàs segur\?</string>
  <string name="room_participants_invite_prompt_msg">"Esteu segur que voleu convidar a %s a aquest xat?"</string>
  <string name="room_participants_ban_prompt_msg">Esteu segur que voleu vetar aquest usuari en aquesta conversa?</string>

  <string name="room_participants_ban_prompt_msg">Si vetes un usuari, se l\'expulsarà d\'aquesta sala i no podrà tornar a unir-s\'hi.</string>
  <!-- invitation -->
  <string name="people_search_invite_by_id"><u>Convida per ID</u></string>
  <string name="people_search_local_contacts">CONTACTES LOCALS (%d)</string>
  <string name="people_search_user_directory">DIRECTORI D\'USUARI (%s)</string>
  <string name="people_search_filter_text">Només usuaris de Matrix</string>

  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_title">Convida un usuari per ID</string>
  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_description">Entreu un o més correus electrònics o IDs de Matrix</string>
  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_hint">Correu electrònic o ID de Matrix</string>

  <!-- Chat -->
  <string name="room_menu_search">Cerca</string>
  <string name="room_one_user_is_typing">%s està escrivint…</string>
  <string name="room_two_users_are_typing">%1$s &amp; %2$s estan escrivint…</string>
  <string name="room_many_users_are_typing">%1$s &amp; %2$s &amp; altres estan escrivint…</string>
  <string name="room_message_placeholder_encrypted">Envia un missatge xifrat…</string>
  <string name="room_message_placeholder_not_encrypted">Envia un missatge (desxifrat)…</string>
  <string name="room_offline_notification">La connexió amb el servidor s\'ha perdut.</string>
  <string name="room_unsent_messages_notification">Els missatges no s\'han enviat. %1$s o %2$s ara?</string>
  <string name="room_unknown_devices_messages_notification">Els missatges no s\'han enviat perquè hi ha disposistius desconeguts. %1$s o %2$s ara?</string>
  <string name="room_message_placeholder_not_encrypted">Envia un missatge (no encriptat)…</string>
  <string name="room_offline_notification">La connectivitat amb el servidor s\'ha perdut.</string>
  <string name="room_unsent_messages_notification">Missatges no enviats. %1$s o %2$s ara\?</string>
  <string name="room_unknown_devices_messages_notification">Missatges no enviats ja que hi ha sessions desconegudes. %1$s o %2$s ara\?</string>
  <string name="room_prompt_resend">Reenvia-ho tot</string>
  <string name="room_prompt_cancel">Cancel·la-ho tot</string>
  <string name="room_resend_unsent_messages">Reenvia els missatges no enviats</string>
  <string name="room_delete_unsent_messages">Elimina els missatges no enviats</string>
  <string name="room_message_file_not_found">No s\'ha trobat el fitxer</string>
  <string name="room_do_not_have_permission_to_post">No teniu permís per escriure en aquesta sala</string>

  <string name="room_do_not_have_permission_to_post">No tens permís per publicar res en aquesta sala</string>
  <!-- unrecognized SSL certificate -->
  <string name="ssl_trust">Confia</string>
  <string name="ssl_do_not_trust">No hi confiïs</string>


@@ 382,7 337,6 @@
  <string name="ssl_unexpected_existing_expl">El certificat ha canviat respecte aquell en el qual el telefon confia. Això NO ÉS GENS HABITUAL. Es recomana que NO ACCEPTEU el certificat nou.</string>
  <string name="ssl_expected_existing_expl">El certificat en el que confiàveu ha canviat per un en el que no confieu. El servidor pot haver renovat el certificat. Contacteu amb l\'administrador del servidor per saber l\'empremta digital esperada.</string>
  <string name="ssl_only_accept">Només accepteu el certificat si l\'administrador del servidor ha publicat una empremta digital que coincideixi amb l\'anterior.</string>

  <!-- Room Details -->
  <string name="room_details_title">Detalls de la sala</string>
  <string name="room_details_people">Participants</string>


@@ 391,15 345,13 @@
  <string name="malformed_id">L\'ID és incorrecte. Ha de ser una adreça de correu electrònic o un identificador de Matrix com \'@partlocal:domini\'</string>
  <string name="room_details_people_invited_group_name">CONVIDATS</string>
  <string name="room_details_people_present_group_name">S\'HAN UNIT</string>

  <!-- Room events -->
  <string name="room_event_action_report_prompt_reason">Motiu per informar d\'aquest contingut</string>
  <string name="room_event_action_report_prompt_ignore_user">Voleu amagar tots els missatges d\'aquest usuari?

Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar una estona.</string>
  <string name="room_event_action_report_prompt_ignore_user">Vols amagar tots els missatges d\'aquest usuari\?
\n
\nTingues en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i pot trigar una estona.</string>
  <string name="room_event_action_cancel_upload">Cancel·la la pujada</string>
  <string name="room_event_action_cancel_download">Cancel·la la baixada</string>

  <!-- Search -->
  <string name="search_hint">Cerca</string>
  <string name="search_members_hint">Filtra els participants de la sala</string>


@@ 408,7 360,6 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="tab_title_search_messages">MISSATGES</string>
  <string name="tab_title_search_people">PARTICIPANTS</string>
  <string name="tab_title_search_files">FITXERS</string>

  <!-- Room recents -->
  <string name="room_recents_join">UNEIX-TE</string>
  <string name="room_recents_directory">DIRECTORI</string>


@@ 421,30 372,25 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="room_recents_join_room">Uneix-te a la sala</string>
  <string name="room_recents_join_room_title">Uneix-te a una sala</string>
  <string name="room_recents_join_room_prompt">Escriviu un id de sala o un àlies de sala</string>

  <!-- Directory -->
  <string name="directory_search_results_title">Navega pel directori</string>
  <string name="directory_searching_title">S\'està cercant al directori…</string>

  <!-- home room settings -->
  <string name="room_settings_favourite">Preferit</string>
  <string name="room_settings_de_prioritize">Treu prioritat</string>
  <string name="room_settings_direct_chat">Xat directe</string>
  <string name="room_settings_leave_conversation">Deixa la conversa</string>
  <string name="room_settings_forget">Oblida</string>
  <string name="room_settings_add_homescreen_shortcut">Afegeix una drecera de la pantalla d\'inici</string>

  <string name="room_settings_add_homescreen_shortcut">Afegeix a la pantalla d\'inici</string>
  <!-- home sliding menu -->
  <string name="room_sliding_menu_messages">Missatges</string>
  <string name="room_sliding_menu_settings">Configuració</string>
  <string name="room_sliding_menu_version">Versió</string>
  <string name="room_sliding_menu_term_and_conditions">Termes i condicions</string>
  <string name="room_sliding_menu_third_party_notices">Avisos de terceres parts</string>
  <string name="room_sliding_menu_third_party_notices">Avisos de tercers</string>
  <string name="room_sliding_menu_copyright">Copyright</string>
  <string name="room_sliding_menu_privacy_policy">Política de privacitat</string>

  <!-- Vector Settings -->

  <string name="settings_profile_picture">Foto del perfil</string>
  <string name="settings_display_name">Nom a mostrar</string>
  <string name="settings_email_address">Correu electrònic</string>


@@ 453,12 399,10 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_add_phone_number">Afegeix un número de telèfon</string>
  <string name="settings_app_info_link_summary">Mostra la informació de l\'aplicació als paràmetres del sistema.</string>
  <string name="settings_app_info_link_title">Informació de l\'aplicació</string>

  <string name="settings_notification_ringtone">So de les notificacions</string>
  <string name="settings_enable_all_notif">Habilita les notificacions d\'aquest compte</string>
  <string name="settings_enable_this_device">Habilita les notificacions d\'aquest dispositiu</string>
  <string name="settings_turn_screen_on">Encén la pantalla durant 3 segons</string>

  <string name="settings_containing_my_display_name">Missatges que contenen el meu nom</string>
  <string name="settings_containing_my_user_name">Missatges que contenen el meu nom d\'usuari</string>
  <string name="settings_messages_in_one_to_one">Missatges en xats entre dos</string>


@@ 466,13 410,11 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_invited_to_room">Quan em convidin a una sala</string>
  <string name="settings_call_invitations">Invitacions de trucada</string>
  <string name="settings_messages_sent_by_bot">Missatges enviats per un bot</string>

  <string name="settings_start_on_boot">Inicia en arrencar</string>
  <string name="settings_background_sync">Sincronització en segon pla</string>
  <string name="settings_enable_background_sync">Habilita la sincronització en segon pla</string>
  <string name="settings_set_sync_timeout">Temps màxim d\'espera de la petició de sincronització</string>
  <string name="settings_set_sync_delay">Retard entre cada petició</string>

  <string name="settings_version">Versió</string>
  <string name="settings_olm_version">Versió d\'OLM</string>
  <string name="settings_app_term_conditions">Termes i condicions</string>


@@ 482,7 424,6 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_clear_cache">Esborra la memòria cau</string>
  <string name="settings_clear_media_cache">Esborra la memòria cau multimèdia</string>
  <string name="settings_keep_media">Manté els elements multimèdia</string>

  <string name="settings_user_settings">Configuració de l\'usuari</string>
  <string name="settings_notifications">Notificacions</string>
  <string name="settings_ignored_users">Usuaris ignorats</string>


@@ 494,19 435,16 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_contacts_app_permission">Permís dels contactes</string>
  <string name="settings_contacts_phonebook_country">País de l\'agenda de telèfons</string>
  <string name="settings_home_display">Pantalla d\'inici</string>
  <string name="settings_pin_missed_notifications">Destaca les sales amb notificacions sense llegir</string>
  <string name="settings_pin_missed_notifications">Fixa les sales amb notificacions no llegides</string>
  <string name="settings_pin_unread_messages">Destaca les sales amb missatges sense llegir</string>
  <string name="settings_devices_list">Dispositius</string>
  <string name="settings_inline_url_preview">Previsualitzacions dels URL en línia</string>
  <string name="settings_always_show_timestamps">Mostra sempre l\'hora a tots els missatges</string>
  <string name="settings_12_24_timestamps">Mostra l\'hora en el format de 12 hores</string>
  <string name="settings_vibrate_on_mention">Vibra quan mencionin un usuari</string>

  <!-- analytics -->
  <string name="settings_analytics">Analítiques</string>

  <string name="settings_data_save_mode">Mode d\'estalvi de dades</string>

  <string name="devices_details_dialog_title">Detalls del dispositiu</string>
  <string name="devices_details_id_title">ID</string>
  <string name="devices_details_name_title">Nom</string>


@@ 517,22 455,18 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="devices_delete_dialog_title">Autenticació</string>
  <string name="devices_delete_pswd">Contrasenya:</string>
  <string name="devices_delete_submit_button_label">Tramet</string>

  <string name="settings_logged_in">Registrat com a</string>
  <string name="settings_home_server">Servidor</string>
  <string name="settings_identity_server">Servidor d\'identitat</string>

  <string name="settings_user_interface">Interfície d\'usuari</string>
  <string name="settings_interface_language">Llengua</string>
  <string name="settings_select_language">Seleccioneu una llengua</string>

  <string name="account_email_validation_title">Verificació pendent</string>
  <string name="account_email_validation_message">Mireu el correu electrònic feu clic en l\'enllaç que s\'ha enviat. Un cop fet això, feu clic per continuar.</string>
  <string name="account_email_validation_error">No s\'ha pogut verificar l\'adreça de correu electrònic. Comproveu el correu electrònic i feu clic en l\'enllaç que s\'ha enviat. Una vegada fet això, feu clic per continuar.</string>
  <string name="account_email_already_used_error">Aquest correu electrònic ja està en ús.</string>
  <string name="account_email_not_found_error">No s\'ha trobat aquesta adreça de correu electrònic.</string>
  <string name="account_phone_number_already_used_error">Aquest número de telèfon ja està en ús.</string>

  <string name="settings_change_password">Canvia la contrasenya</string>
  <string name="settings_old_password">Contrasenya actual</string>
  <string name="settings_new_password">Contrasenya nova</string>


@@ 542,13 476,9 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_unignore_user">Mostra tots els missatges des de %s?

Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar una estona.</string>

  <string name="settings_delete_notification_targets_confirmation">Esteu segur que voleu esborrar aquesta notificació?</string>

  <string name="settings_delete_threepid_confirmation">Esteu segur que voleu esborrar el %1$s %2$s?</string>

  <string name="settings_select_country">Escull un país</string>

  <string name="settings_phone_number_country_label">País</string>
  <string name="settings_phone_number_country_error">Escolliu un país</string>
  <string name="settings_phone_number_label">Número de telèfon</string>


@@ 558,30 488,23 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="settings_phone_number_verification_error_empty_code">Introduïu un codi d\'activació</string>
  <string name="settings_phone_number_verification_error">S\'ha produït un error mentre es validava el número de telèfon</string>
  <string name="settings_phone_number_code">Codi</string>


  <string name="settings_flair">Estil</string>

  <string name="settings_flair">Insígnia</string>
  <!-- medias saving settings -->
  <string name="media_saving_period_3_days">Tres dies</string>
  <string name="media_saving_period_1_week">Una setmana</string>
  <string name="media_saving_period_1_month">Un mes</string>
  <string name="media_saving_period_forever">Per sempre</string>

  <!-- Room Settings -->

  <!-- room global settings-->
  <string name="room_settings_room_photo">Foto de la sala</string>
  <string name="room_settings_room_name">Nom de la sala</string>
  <string name="room_settings_topic">Tema</string>
  <string name="room_settings_room_tag">Etiqueta de la sala</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_dialog_title">Etiquetat com a:</string>

  <!-- Room settings: Room tag -->
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_favourite">Preferit</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_low_priority">Prioritat baixa</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_none">Cap</string>

  <!-- room settings : access and visibility -->
  <string name="room_settings_category_access_visibility_title">Accés i visibilitat</string>
  <string name="room_settings_directory_visibility">Mostra aquesta sala al directori de sales</string>


@@ 589,22 512,18 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="room_settings_room_read_history_rules_pref_title">Permisos de lectura de l\'historial de la sala</string>
  <string name="room_settings_room_read_history_rules_pref_dialog_title">Qui pot llegir l\'historial\?</string>
  <string name="room_settings_room_access_rules_pref_dialog_title">Qui pot accedir a la sala?</string>

  <!-- Room settings, access and visibility : WHO CAN READ HISTORY? (read rule) -->
  <string name="room_settings_read_history_entry_anyone">Ningú</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_option_time_shared">Només els participants (a partir del moment en què es selecciona aquesta opció)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_invited">Només els participants (des de que són convidats)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_joined">Només els participants (des de que s\'uneixen a la sala)</string>

  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_option_time_shared">Només participants (a partir del moment en què es seleccioni aquesta opció)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_invited">Només participants (des de que són convidats)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_joined">Només participants (des de que s\'uneixen a la sala)</string>
  <!-- Room settings: "Who can access this room?" (access rule) -->
  <string name="room_settings_room_access_warning">La sala ha de tenir una adreça per tal d\'unir-s\'hi.</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_only_invited">Només les persones convidades</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_apart_guest">Qualsevol que conegui l\'enllaç de la sala, excepte els convidats</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_including_guest">Qualsevol que conegui l\'enllaç de la sala, inclosos els convidats</string>

  <string name="room_settings_room_access_entry_only_invited">Només persones que hagin estat convidades</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_apart_guest">Qualsevol que tingui l\'enllaç de la sala, a part dels convidats</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_including_guest">Qualsevol que tingui l\'enllaç de la sala, inclosos els convidats</string>
  <!-- Room settings: banned users -->
  <string name="room_settings_banned_users_title">Usuaris vetats</string>

  <!-- advanced -->
  <string name="room_settings_category_advanced_title">Avançat</string>
  <string name="room_settings_room_internal_id">ID intern d\'aquesta sala</string>


@@ 614,43 533,33 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="room_settings_labs_end_to_end">Encriptació d\'extrem a extrem</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_is_active">L\'encriptació d\'extrem a extrem està acitva</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_warnings">Necessiteu desconnectar-vos per poder habilitar l\'encriptació.</string>
  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_title">Encripta només per a dispositius verificats</string>
  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_summary">No enviïs missatges encriptats en aquesta sala des d\'aquest dispositiu a dispositius no verificats.</string>

  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_title">Encripta només a sessions verificades</string>
  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_summary">No enviïs mai, des d\'aquesta sessió, missatges encriptats a sessions no verificades d\'aquesta sala.</string>
  <!-- Room settings: advanced addresses -->
  <string name="room_settings_addresses_no_local_addresses">Aquesta sala no té adreces locals</string>
  <string name="room_settings_addresses_add_new_address">Adreça nova (per exemple #foo:matrix.org")</string>

  <string name="room_settings_no_flair">Aquesta sala no pertany a cap comunitat</string>
  <string name="room_settings_add_new_group">Nova ID de comunitat (per exemple +foo:matrix.org")</string>
  <string name="room_settings_addresses_add_new_address">Adreça nova (p.e. #foo:matrix.org)</string>
  <string name="room_settings_no_flair">Aquesta sala no mostra insígnies per a cap comunitat</string>
  <string name="room_settings_add_new_group">Nou ID de comunitat (p.e. +foo:matrix.org)</string>
  <string name="room_settings_invalid_group_format_dialog_title">l\'ID de comunitat és invalid</string>
  <string name="room_settings_invalid_group_format_dialog_body">\'%s\' no és una ID de comunitat vàlida</string>


  <string name="room_settings_invalid_group_format_dialog_body">\'%s\' no és un ID de comunitat vàlid</string>
  <string name="room_settings_addresses_invalid_format_dialog_title">Format d\'àlies invàlid</string>
  <string name="room_settings_addresses_invalid_format_dialog_body">\'%s\' no és un format d\'àlies vàlid</string>
  <string name="room_settings_addresses_disable_main_address_prompt_msg">No tindreu especificada una adreça principal per aquesta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_disable_main_address_prompt_msg">No tindràs cap adreça principal especificada per a aquesta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_disable_main_address_prompt_title">Avisos de l\'adreça principal</string>

  <string name="room_settings_set_main_address">Estableix com a adreça principal</string>
  <string name="room_settings_unset_main_address">Treu com a adreça principal</string>
  <string name="room_settings_copy_room_id">Copia l\'ID de la sala</string>
  <string name="room_settings_copy_room_address">Copia l\'adreça de la sala</string>

  <string name="room_settings_addresses_e2e_enabled">L\'encriptació està activada en aquesta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_disabled">L\'encriptació està desactivada en aquesta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_encryption_warning">Activa l\'encriptació \n(avís: no es podrà tornar a desactivar!)</string>

  <!-- Directory -->
  <string name="directory_title">Directori</string>
  <string name="settings_theme">Tema</string>

  <!-- matrix error -->
  <string name="failed_to_load_timeline_position">%s ha intentat carregar un moment concret de la línia de temps d\'aquesta sala però no l\'ha trobat.</string>

  <!-- encryption dialog -->
  <string name="encryption_information_title">Informació de l\'encriptació d\'extrem a extrem</string>

  <string name="encryption_information_device_info">Informació d\'esdeveniment</string>
  <string name="encryption_information_user_id">Id de l\'usuari</string>
  <string name="encryption_information_curve25519_identity_key">Clau de la identitat Curve25519</string>


@@ 658,15 567,13 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="encryption_information_algorithm">Algoritme</string>
  <string name="encryption_information_session_id">ID de la sessió</string>
  <string name="encryption_information_decryption_error">Error de desencriptació</string>

  <string name="encryption_information_sender_device_information">Informació del dispositiu que envia</string>
  <string name="encryption_information_device_name">Nom del dispositiu</string>
  <string name="encryption_information_name">Nom</string>
  <string name="encryption_information_device_id">ID del dispositiu</string>
  <string name="encryption_information_device_id">ID de sessió</string>
  <string name="encryption_information_device_key">Clau del dispositiu</string>
  <string name="encryption_information_verification">Verificació</string>
  <string name="encryption_information_ed25519_fingerprint">Empremta digital Ed25519</string>

  <string name="encryption_export_e2e_room_keys">Exporta les claus de la sala E2E</string>
  <string name="encryption_export_room_keys">Exporta les claus de la sala</string>
  <string name="encryption_export_room_keys_summary">Exporta les claus a un fitxer local</string>


@@ 676,35 583,32 @@ Tingueu en compte que aquesta acció reiniciarà l\'aplicació i que pot trigar 
  <string name="encryption_export_saved_as">Les claus E2E de la sala s\'han desat a \'%s\'

Atenció: es podria eliminar aquest fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</string>

  <string name="encryption_import_e2e_room_keys">Importa les claus E2E de la sala</string>
  <string name="encryption_import_room_keys">Importa les claus de la sala</string>
  <string name="encryption_import_room_keys_summary">Importa les claus de la sala des d\'un fitxer local</string>
  <string name="encryption_import_import">Importa</string>
  <string name="encryption_never_send_to_unverified_devices_title">Encripta només per a dispositius verificats</string>
  <string name="encryption_never_send_to_unverified_devices_summary">No enviïs mai missatges encriptats a dispositius no verificats des d\'aquest dispositiu.</string>

  <string name="encryption_information_not_verified">NO verificat</string>
  <string name="encryption_information_verified">Verificat</string>
  <string name="encryption_information_blocked">Bloquejat</string>

  <string name="encryption_information_unknown_device">dispositiu desconegut</string>
  <string name="encryption_information_none">cap</string>

  <string name="encryption_information_verify">Verifica</string>
  <string name="encryption_information_unverify">No verifiquis</string>
  <string name="encryption_information_block">Bloqueja</string>
  <string name="encryption_information_unblock">Deixa de bloquejar</string>

  <string name="encryption_information_verify_device">Verifica el dispositiu</string>
  <string name="encryption_information_verify_device_warning">Per tal de verificar que es pot confiar amb aquest dispositiu, contacteu amb el seu propietari per algun altre mitjà (per exemple en persona o trucant-lo) i pregunteu-li si la clau que veu a les seves preferències d\'usuari coincideix amb la clau següent:</string>
  <string name="encryption_information_verify_device_warning2">Si coincideix, premeu el botó per verificar. Si no coincideix, algú està interceptant aquest dispositiu i probablement voldreu prémer el botó per bloquejar-lo. En un futur aquest procés de verificació serà més sofisticat.</string>
  <string name="encryption_information_verify_key_match">Verifica que les claus coincideixen</string>

  <!-- unknown devices management -->
  <string name="unknown_devices_alert_title">La sala conté dispositius desconeguts</string>
  <string name="unknown_devices_alert_message">Aquesta sala conté dispositius desconeguts que no han estat verificats.\nAixò vol dir que no hi ha cap garantia que aquests dispositius siguin dels usuaris corresponents.\nEs recomana que feu el procés de verificació per a cada dispositiu abans de continuar, tot i que, si ho preferiu, podeu reenviar el missatge sense verificar.\n\nDispositius desconeguts:</string>

  <string name="unknown_devices_alert_title">La sala conté sessions desconegudes</string>
  <string name="unknown_devices_alert_message">Aquesta sala conté sessions desconegudes que no han estat verificades.
\nAixò vol dir que no hi ha garanties de que aquestes sessions pertanyin als usuaris que diuen ser.
\nRecomanem que, abans de continuar, duguis a terme el procés de verificació de cadascuna de les sessions. Però, si ho prefereixes, pots reenviar el missatge sense la verificació.
\n
\nDispositius desconeguts:</string>
  <!-- directory activity -->
  <string name="select_room_directory">Escolliu un directori de sale</string>
  <string name="directory_server_fail_to_retrieve_server">És possible que el servidor no estigui disponible o que estigui sobrecarregat</string>


@@ 712,10 616,8 @@ Atenció: es podria eliminar aquest fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</s
  <string name="directory_server_placeholder">URL del servidor base</string>
  <string name="directory_server_all_rooms_on_server">Totes les sales del servidor %s</string>
  <string name="directory_server_native_rooms">Totes les sales natives de %s</string>

  <!-- historical -->
  <string name="historical_placeholder">Busca a l\'historial</string>

  <!-- text size selection -->
  <string name="font_size">Mida de la font</string>
  <string name="tiny">Molt petita</string>


@@ 725,46 627,38 @@ Atenció: es podria eliminar aquest fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</s
  <string name="larger">Molt gran</string>
  <string name="largest">Més gran</string>
  <string name="huge">Enorme</string>

  <!-- Widget-->
  <string name="widget_no_power_to_manage">No teniu permisos per a gestionar ginys en aquesta sala</string>
  <string name="widget_no_power_to_manage">Necessites permisos per gestionar ginys en aquesta sala</string>
  <string name="widget_creation_failure">Ha fallat la creació del giny</string>
  <string name="settings_labs_create_conference_with_jitsi">Fes conferències amb jitsi</string>
  <string name="widget_delete_message_confirmation">Confirmeu que voleu esborrar el giny d\'aquesta sala?</string>

  <!-- Widget Integration Manager -->
  <string name="widget_integration_unable_to_create">No s\'ha pogut crear el giny.</string>
  <string name="widget_integration_failed_to_send_request">No s\'ha pogut enviar la sol·licitud.</string>
  <string name="widget_integration_positive_power_level">El nivell de potència ha de ser un enter positiu.</string>
  <string name="widget_integration_must_be_in_room">No us trobeu en aquesta sala.</string>
  <string name="widget_integration_no_permission_in_room">No teniu el permis per fer això en aquesta sala.</string>
  <string name="widget_integration_must_be_in_room">No et trobes en aquesta sala.</string>
  <string name="widget_integration_no_permission_in_room">No tens permís per fer això en aquesta sala.</string>
  <string name="widget_integration_missing_room_id">Falta l\'ID de la sala en la sol·licitud.</string>
  <string name="widget_integration_missing_user_id">Falta l\'ID d\'usuari en la sol·licitud.</string>
  <string name="widget_integration_room_not_visible">La sala %s no és visible.</string>
  <string name="room_add_matrix_apps">Afegeix aplicacions de Matrix</string>
  <string name="settings_labs_native_camera">Utilitza la càmera nativa</string>

  <!-- share keys -->
  <string name="you_added_a_new_device">El nou dispositiu \'%s\' que heu afegit, sol·licita les claus d\'encriptació.</string>
  <string name="your_unverified_device_requesting">El vostre dispositiu \'%s\' sense verificar, sol·licita les claus d\'encriptació.</string>
  <string name="start_verification">Inicia la verificació</string>
  <string name="share_without_verifying">Comparteix sense verificar</string>
  <string name="ignore_request">Ignora la sol·licitut</string>

  <!-- conference call -->
  <string name="conference_call_warning_title">Avís!</string>
  <string name="conference_call_warning_message">Les trucades per a conferències estan en desenvolupament i poden no ser fiables.</string>

  <string name="conference_call_warning_message">Les conferències estan en desenvolupament i pot ser que no funcionin bé.</string>
  <!-- slash commands -->
  <string name="command_error">Error de comandament</string>
  <string name="unrecognized_command">Ordre no reconegut: %s</string>

  <!-- notification statuses -->
  <string name="notification_off">Apagat</string>
  <string name="notification_noisy">Sorollós</string>

  <string name="encrypted_message">Missatge encriptat</string>

  <string name="notification_noisy">Amb so</string>
  <string name="encrypted_message">Missatge xifrat</string>
  <!-- groups creation -->
  <string name="create">Crea</string>
  <string name="create_community">Crea una comunitat</string>


@@ 772,58 666,49 @@ Atenció: es podria eliminar aquest fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</s
  <string name="community_name_hint">Exemple</string>
  <string name="community_id">ID de la comunitat</string>
  <string name="community_id_hint">exemple</string>

  <!-- group details -->
  <string name="group_details_home">Inici</string>
  <string name="group_details_people">Usuaris</string>
  <string name="group_details_rooms">Sales</string>
  <string name="no_users_placeholder">Sense usuaris</string>

  <string name="rooms">Sales</string>
  <string name="joined">S\'hi ha unit</string>
  <string name="invited">Ha sigut convidat</string>
  <string name="filter_group_members">Filtre de participants de grups</string>
  <string name="filter_group_rooms">Filtra els grups de sales</string>

  <string name="group_no_long_description">L\'administrador de la comunitat no ha fet una descripció llarga per aquesta comunitat.</string>

  <string name="has_been_kicked">%2$s l\'ha fet fora de la sala %1$s</string>
  <string name="has_been_kicked">%2$s t\'ha expulsat de %1$s</string>
  <string name="has_been_banned">%2$s l\'ha expulsat de la sala %1$s</string>
  <string name="reason_colon">Raó: %1$s</string>
  <string name="rejoin">Tornar-hi a entrar</string>
  <string name="forget_room">Oblida la sala</string>
  <string name="loading">Carregant…</string>

  <string name="action_exit">Surt</string>
  <string name="bottom_action_groups">Comunitats</string>

  <string name="groups_list">Llista de grups</string>

  <string name="room_settings_all_messages_noisy">Tots els missatges (sorollós)</string>
  <string name="room_settings_all_messages_noisy">Tots els missatges (amb so)</string>
  <string name="room_settings_all_messages">Tots els missatges</string>
  <string name="room_settings_mention_only">Només mencions</string>
  <string name="room_settings_mute">Silencia</string>
  <string name="room_settings_room_notifications_title">Notificacions</string>
  <string name="send_bug_report_rage_shake">Sacseja el dispositiu amb ràbia per a informar d\'un error</string>

  <string name="send_bug_report_rage_shake">Sacseja el dispositiu amb ràbia per informar d\'un error</string>
  <string name="actions">Accions</string>
  <string name="list_members">Llista de membres</string>
  <string name="room_sync_in_progress">Sincronitzant…</string>
  <plurals name="room_header_active_members_count">
    <item quantity="one">1 membre actiu</item>
    <item quantity="one">%d membre actiu</item>
    <item quantity="other">%d membres actius</item>
  </plurals>
  <plurals name="room_title_members">
    <item quantity="one">1 membre</item>
    <item quantity="one">%d membre</item>
    <item quantity="other">%d membres</item>
  </plurals>
  <plurals name="room_new_messages_notification">
    <item quantity="one">1 nou missatge</item>
    <item quantity="other">%d nous missatges</item>
    <item quantity="one">%d missatge nou</item>
    <item quantity="other">%d missatges nous</item>
  </plurals>

  <plurals name="directory_search_rooms">
    <item quantity="one">1 sala</item>
    <item quantity="one">%d sala</item>
    <item quantity="other">%d sales</item>
  </plurals>
  <plurals name="directory_search_rooms_for">


@@ 831,93 716,76 @@ Atenció: es podria eliminar aquest fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</s
    <item quantity="other">%1$s sales trobades per %2$s</item>
  </plurals>
  <plurals name="notification_unread_notified_messages_in_room_rooms">
    <item quantity="one">1 sala</item>
    <item quantity="one">%d sala</item>
    <item quantity="other">%d sales</item>
  </plurals>
  <string name="open_chat_header">Obre la capçalera</string>
  <plurals name="notification_unread_notified_messages_in_room_msgs">
    <item quantity="one">1 missatge de notificació sense llegir</item>
    <item quantity="other">%d missatges de notificació sense llegir</item>
    <item quantity="one">%d missatge notificat no llegit</item>
    <item quantity="other">%d missatges notificats no llegits</item>
  </plurals>
  <plurals name="membership_changes">
    <item quantity="one">1 canvi de membres</item>
    <item quantity="one">%d canvi de membres</item>
    <item quantity="other">%d canvis de membres</item>
  </plurals>

  <plurals name="notification_unread_notified_messages">
    <item quantity="one">1 missatge de notificació sense llegir</item>
    <item quantity="other">%d missatges de notificació sense llegir</item>
    <item quantity="one">%d missatge notificat no llegit</item>
    <item quantity="other">%d missatges notificats no llegits</item>
  </plurals>
  <string name="notification_unread_notified_messages_in_room">%1$s a %2$s</string>

  <plurals name="active_widgets">
    <item quantity="one">1 complement actiu</item>
    <item quantity="other">%d complements actius</item>
    <item quantity="one">%d giny actiu</item>
    <item quantity="other">%d ginys actius</item>
  </plurals>

  <!-- Widget Integration Manager -->
  <string name="title_activity_choose_sticker">Envia un adhesiu</string>

  <string name="option_send_sticker">Envia un adhesiu</string>
  <string name="dialog_title_third_party_licences">Llicències de tercers</string>

  <string name="download">Descarregar</string>
  <string name="speak">Parlar</string>
  <string name="clear">Netejar</string>
  <string name="option_send_voice">Enviar veu</string>

  <string name="download">Baixa</string>
  <string name="speak">Parla</string>
  <string name="clear">Esborra</string>
  <string name="option_send_voice">Envia veu</string>
  <string name="go_on_with">seguir amb…</string>
  <string name="error_no_external_application_found">Ho sento, no s\'ha trobat cap aplicació externa per completar l\'acció.</string>

  <string name="e2e_re_request_encryption_key"><u>Tornar a demanar les claus d\'encriptació</u> als teus altres dispositius.</string>

  <string name="e2e_re_request_encryption_key_sent">Petició de clau enviada.</string>

  <string name="e2e_re_request_encryption_key_dialog_title">Sol·licitud enviada</string>
  <string name="e2e_re_request_encryption_key_dialog_content">Si us plau, engega Element a un altre dispositiu que pugui desencriptar el missatge de manera que pugui enviar la clau a aquest dispositiu.</string>

  <string name="settings_notification_privacy_normal">Normal</string>
  <string name="status_theme">Tema Status.im</string>

  <string name="missing_permissions_error">Manquen permisos per a dur a terme aquesta acció.</string>
  <string name="missing_permissions_error">No es pot dur a terme aquesta acció per falta de permisos.</string>
  <string name="dialog_title_error">Error</string>

  <string name="system_alerts_header">Alertes de sistema</string>

  <string name="send_bug_report_description_in_english">Si és possible, escriviu si us plau la descripció en anglès.</string>
  <string name="no_sticker_application_dialog_content">Actualment no teniu cap conjunt d\'adhesius activat.

En voleu afegir algun?</string>

  <string name="send_bug_report_description_in_english">Si és possible, escriu la descripció en anglès.</string>
  <string name="no_sticker_application_dialog_content">Encara no tens cap paquet d\'adhesius activat.
\n
\nEn vols afegir algun\?</string>
  <plurals name="format_time_s">
    <item quantity="one">1s</item>
    <item quantity="one">%ds</item>
    <item quantity="other">%ds</item>
  </plurals>
  <plurals name="format_time_m">
    <item quantity="one">1m</item>
    <item quantity="one">%dm</item>
    <item quantity="other">%dm</item>
  </plurals>
  <plurals name="format_time_h">
    <item quantity="one">1h</item>
    <item quantity="one">%dh</item>
    <item quantity="other">%dh</item>
  </plurals>
  <plurals name="format_time_d">
    <item quantity="one">1d</item>
    <item quantity="one">%dd</item>
    <item quantity="other">%dd</item>
  </plurals>

  <string name="room_participants_now">Ara %1$s</string>
  <string name="room_participants_now">%1$s, ara</string>
  <string name="room_participants_ago">%1$s fa %2$s</string>

  <string name="room_participants_invite_join_names">"%1$s,· "</string>
  <string name="room_participants_invite_join_names_and">%1$s i %2$s</string>
  <string name="room_participants_invite_join_names_combined">%1$s %2$s</string>

  <string name="room_message_placeholder_reply_to_encrypted">Envieu una resposta encriptada…</string>
  <string name="room_message_placeholder_reply_to_not_encrypted">Envieu una resposta (sense encriptar)…</string>
  <string name="room_message_placeholder_reply_to_not_encrypted">Envia una resposta (no encriptada)…</string>
  <plurals name="room_details_selected">
    <item quantity="one">1 escollit</item>
    <item quantity="other">%d escollits</item>
    <item quantity="one">%d seleccionat</item>
    <item quantity="other">%d seleccionats</item>
  </plurals>
  <string name="room_sliding_menu_version_x">Versió %s</string>
  <string name="settings_notification_privacy">Notificació de privacitat</string>


@@ 928,34 796,26 @@ En voleu afegir algun?</string>
  <string name="settings_notification_privacy_secure_message_content">• El contingut dels missatges de les notificacions s\'obté <b>de forma segura des del servidor de Matrix</b></string>
  <string name="settings_notification_privacy_nosecure_message_content">• Les notificacions contenen <b>meta dades i dades de missatges</b></string>
  <string name="settings_notification_privacy_message_content_not_shown">• Les notificacions <b>no mostraran el contingut dels missatges</b></string>

  <string name="settings_preview_media_before_sending">Mostra el contingut multimèdia abans d\'enviar-lo</string>

  <string name="settings_deactivate_account_section">Desactivar el compte</string>
  <string name="settings_deactivate_my_account">Desactivar el meu compte</string>

  <string name="startup_notification_privacy_title">Notificació de privacitat</string>
  <string name="startup_notification_privacy_message">El Element pot funcionar en segon pla per gestionar les vostres notificacions de forma segura i privada. Això podria afectar el consum de bateria.</string>
  <string name="startup_notification_privacy_button_grant">Concedir permís</string>
  <string name="startup_notification_privacy_button_other">Escolliu una altra opció</string>

  <string name="settings_opt_in_of_analytics">Envia dades d\'anàlisi</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_summary">Element recopila dades d\'anàlisi anònimes per tal de permetre\'ns millorar l\'aplicació.</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_prompt">Si us plau, activeu les dades d\'anàlisi per ajudar-nos a millorar Element.</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_ok">Sí, vull ajudar!</string>

  <string name="settings_without_flair">No sou ara mateix membre de cap comunitat.</string>

  <string name="settings_without_flair">Ara mateix no ets membre de cap comunitat.</string>
  <string name="encryption_export_notice">Creeu una frase de pas per xifrar les claus exportades. Haureu d\'introduir la mateixa frase de pas per poder importar les claus.</string>
  <string name="passphrase_create_passphrase">Crea frase de pas</string>
  <string name="passphrase_passphrase_does_not_match">Les frases de pas han de coincidir</string>
  <string name="lock_screen_hint">Escriviu aquí…</string>

  <string name="widget_integration_missing_parameter">Falta un paràmetre necessari.</string>
  <string name="widget_integration_invalid_parameter">Un paràmetre no és vàlid.</string>
  <string name="settings_labs_keyboard_options_to_send_message">Premeu \"Enter\" per enviar el missatge</string>
  <string name="settings_labs_enable_send_voice">Envia missatges de veu</string>

  <string name="command_description_emote">Mostra l\'acció</string>
  <string name="command_description_ban_user">Veta l\'usuari amb l\'ID proporcionat</string>
  <string name="command_description_unban_user">Permeteu de nou l\'usuari amb l\'ID proporcionat</string>


@@ 965,74 825,57 @@ En voleu afegir algun?</string>
  <string name="command_description_join_room">Entreu a la sala amb l\'àlies donat</string>
  <string name="command_description_part_room">Sortir de la sala</string>
  <string name="command_description_topic">Definir el motiu de la sala</string>
  <string name="command_description_kick_user">Fer fora l\'usuari amb l\'ID proporcionat</string>
  <string name="command_description_kick_user">Expulsa l\'usuari amb l\'ID proporcionat</string>
  <string name="command_description_nick">Canvia l\'àlies que es mostra</string>
  <string name="command_description_markdown">Activa/Desactiva el markdown</string>
  <string name="command_description_clear_scalar_token">Arreglar la gestió de les Apps de Matrix</string>

  <plurals name="group_members">
    <item quantity="one">1 membre</item>
    <item quantity="one">%d membre</item>
    <item quantity="other">%d membres</item>
  </plurals>

  <plurals name="group_rooms">
    <item quantity="one">1 sala</item>
    <item quantity="one">%d sala</item>
    <item quantity="other">%d sales</item>
  </plurals>
  <string name="avatar">Imatge de perfil</string>

  <string name="dialog_user_consent_content">Per poder continuar usant el servidor %1$s heu de revisar i acceptar les clàusules i condicions.</string>
  <string name="dialog_user_consent_submit">Revisa ara</string>

  <string name="deactivate_account_title">Desactiva el compte</string>
  <string name="deactivate_account_content">Això farà que no pugueu usar més el vostre compte. No podreu iniciar la sessió i ningú podrà donar-se d\'alta amb el mateix identificador d\'usuari. Això provocarà que el vostre compte abandoni totes les sales a les que estigui participant i eliminarà les vostres dades del compte que hi hagi al vostre servidor d\'identitats. <b>Aquesta acció és irreversible</b>.
  <string name="deactivate_account_content">Això farà que no puguis utilitzar més el teu compte. No podràs iniciar sessió i ningú podrà tornar-se a registrar amb el mateix ID d\'usuari. Això farà que el teu compte surti de totes les sales a les que estigui participant i eliminarà les dades del compte del teu servidor d\'identitat. <b>Aquesta acció és irreversible</b>.
\n
\nDesactivar el compte <b>no implica que s\'eliminin els missatges que heu enviat</b>. Si voleu eliminar-los, marqueu la casella a continuació.
\nDesactivar el compte <b>no implica que s\'oblidin els missatges que has enviat</b>. Si vols que ens n\'oblidem, marca la casella a continuació.
\n
\nLa visibilitat dels missatges a Matrix és similar a la del correu electrònic. Que eliminem els vostres missatges significa que els missatges que hagueu enviat no seran accessibles per a nous usuaris o usuaris no registrats, però els usuaris registrats que ja hi tinguin accés, en conservaran una còpia.</string>
\nLa visibilitat dels missatges a Matrix és similar a la del correu electrònic. Que oblidem els teus missatges vol dir que els missatges que hagis enviat no seran accessibles per a nous usuaris o usuaris no registrats, però els usuaris registrats que ja hi tinguin accés, en conservaran una còpia.</string>
  <string name="deactivate_account_delete_checkbox">Si us plau elimina tots els missatges que he enviat mentre es desactiva el meu compte (Avís: això provocarà que els usuaris futurs tinguin una vista incompleta de les converses)</string>
  <string name="deactivate_account_prompt_password">Per a continuar, si us plau escriviu la vostra contrasenya:</string>
  <string name="deactivate_account_submit">Desactivar el compte</string>

  <string name="error_empty_field_your_password">Si us plau escriviu la vostra contrasenya.</string>
  <string name="room_tombstone_versioned_description">Aquesta sala s\'ha substituït i ja no es troba activa</string>
  <string name="room_tombstone_versioned_description">Aquesta sala s\'ha substituït i ja no està activa</string>
  <string name="room_tombstone_continuation_link">La conversa segueix aquí</string>
  <string name="room_tombstone_continuation_description">Aquesta sala és la continuació d\'una altra conversa</string>
  <string name="room_tombstone_continuation_description">Aquesta sala és un continuació d\'una altra conversa</string>
  <string name="room_tombstone_predecessor_link">Feu clic aquí per veure els missatges antics</string>

  <string name="resource_limit_exceeded_title">S\'ha sobrepassat el límit de recursos</string>
  <string name="resource_limit_contact_action">Contacta amb l\'administrador</string>

  <string name="resource_limit_contact_admin">Contacteu amb l\'administrador del servei</string>

  <string name="resource_limit_soft_default">Aquest servidor base ha sobrepassat un dels seus límits de recursos, així que <b>alguns usuaris no podran identificar-s\'hi</b>.</string>
  <string name="resource_limit_hard_default">Aquest servidor base ha sobrepassat un dels seus límits de recursos.</string>

  <string name="resource_limit_soft_mau"> Aquest servidor base ha assolit el seu límit màxim mensual d\'activitat d\'usuaris i <b>alguns usuaris no podran identificar-s\'hi</b>.</string>
  <string name="resource_limit_hard_mau">Aquest servidor base ha assolit el seu límit mensual d\'activitat d\'usuaris.</string>

  <string name="resource_limit_soft_contact">Si us plau %s per tal d\'incrementar aquest límit.</string>
  <string name="resource_limit_hard_contact">"Si us plau %s per continuar usant aquest servei."</string>

  <string name="settings_lazy_loading_title">Torna a carregar els membres de la sala</string>
  <string name="settings_lazy_loading_description">Milloreu el rendiment carregant només els membres de la sala a primera vista.</string>
  <string name="error_lazy_loading_not_supported_by_home_server">El vostre servidor base encara no suporta la càrrega en diferit de membres d\'una sala. Proveu-ho més tard.</string>

  <string name="resource_limit_hard_contact">Si us plau %s per continuar utilitzant aquest servei.</string>
  <string name="settings_lazy_loading_title">Carrega en diferit els participants de la sala</string>
  <string name="settings_lazy_loading_description">Millora el rendiment carregant només els participants de la sala a primera vista.</string>
  <string name="error_lazy_loading_not_supported_by_home_server">El teu servidor encara no és compatible amb la càrrega en diferit dels participants d\'una sala. Prova-ho més tard.</string>
  <string name="unknown_error">Ho sentim, s\'ha produït un error</string>

  <string name="merged_events_expand">desplega</string>
  <string name="merged_events_collapse">plega</string>

  <string name="accept">Acceptar</string>

  <string name="accept">Accepta</string>
  <string name="settings_call_category">Trucada</string>
  <string name="settings_call_ringtone_use_app_ringtone">Useu el to de Element per defecte per les trucades entrants</string>
  <string name="settings_call_ringtone_use_app_ringtone">Utilitza el to de trucada d\'Element predeterminat per trucades entrants</string>
  <string name="settings_call_ringtone_title">To de trucada entrant</string>
  <string name="settings_call_ringtone_dialog_title">Escolliu el to per les trucades:</string>

  <string name="room_participants_action_kick">Expulsar</string>
  <string name="settings_call_ringtone_dialog_title">Tria el to per les trucades:</string>
  <string name="room_participants_action_kick">Expulsa</string>
  <string name="reason_hint">Motiu</string>

  <string name="settings_inline_url_preview_summary">Mostra la vista prèvia dels enllaços dins del xat en cas que el vostre servidor base suporti aquesta funcionalitat.</string>
  <string name="settings_send_typing_notifs">Envia notificacions d\'escriptura</string>
  <string name="settings_send_typing_notifs_summary">Feu saber a altres usuaris que esteu escrivint.</string>


@@ 1040,42 883,34 @@ En voleu afegir algun?</string>
  <string name="settings_send_markdown_summary">Doneu format a missatges usant la sintaxi Markdown abans d\'enviar-los. Això us permetrà l\'ús de format avançat com ara usar asteriscs per mostrar text en cursiva.</string>
  <string name="settings_show_join_leave_messages_summary">No afecta invitacions, expulsions i bloquejos.</string>
  <string name="settings_show_avatar_display_name_changes_messages">Mostra els esdeveniments del compte</string>
  <string name="call_anyway">Truca de totes maneres</string>
  <string name="call_anyway">Truca igualment</string>
  <string name="auth_accept_policies">Reviseu i accepteu les polítiques d\'aquest servidor base:</string>

  <string name="video_call_in_progress">Trucada de vídeo en procés…</string>

  <string name="video_call_in_progress">Videotrucada en procés…</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_run_button_title">Executa les proves</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_running_status">S\'està executant… (%1$d de %2$d)</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_success_status">El diagnòstic bàsic és correcte. Si encara no rebeu notificacions, envieu un informe d\'error per ajudar-nos a investigar.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_success_status">El diagnòstic bàsic és correcte. Si encara no reps notificacions, envia un informe d\'errors per ajudar-nos a investigar-ho.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_with_quickfix">Ha fallat una o més proves, proveu les solucions proposades.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_system_settings_title">Paràmetres del sistema.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_system_settings_success">Les notificacions són habilitades als paràmetres del sistema.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_system_settings_failed">Les notificacions són inhabilitades als paràmetres del sistema.
Comproveu els paràmetres del sistema.</string>
  <string name="open_settings">Obre els paràmetres</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_account_settings_title">Paràmetres del compte.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_account_settings_success">Les notificacions són habilitades per al vostre compte.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_account_settings_failed">Les notificacions són inhabilitades per al vostre compte.
Comproveu els paràmetres del compte.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_account_settings_quickfix">Habilita</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_device_settings_title">Paràmetres del dispositiu.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_device_settings_success">Les notificacions són habilitades per a aquest dispositiu.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_device_settings_quickfix">Habilita</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_play_services_quickfix">Repara els serveis de Google Play</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_foreground_service_started_title">Servei de notificacions</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_foreground_service_startedt_success">El servei de notificacions s\'està executant.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_foreground_service_started_failed">El servei de notificacions s\'està executant.
Proveu de reiniciar l\'aplicació.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_foreground_service_started_quickfix">Inicia el servei</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_service_boot_title">Inicia\'l a l\'arrencada</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bg_restricted_quickfix">Inhabilita les restriccions</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_battery_title">Optimització de bateria</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_battery_success">El Element no està afectat per l\'optimització de bateria.</string>
  <string name="settings_show_join_leave_messages">Mostra els esdeveniments d\'entrada i sortida</string>


@@ 1085,36 920,28 @@ Proveu de reiniciar l\'aplicació.</string>
A la pantalla següent se us demanarà que permeteu al Element executar-se sempre al rerefons, si us plau, accepteu-ho.</string>
  <string name="settings_password">Contrasenya</string>
  <string name="account_additional_info">Informació addicional: %s</string>

  <string name="markdown_has_been_enabled">S\'ha habilitat el Markdown.</string>
  <string name="markdown_has_been_disabled">S\'ha inhabilitat el Markdown.</string>

  <string name="receipt_avatar">Avatar de recepció</string>
  <string name="notice_avatar">Avatar de notificació</string>
  <string name="settings_info_area_show">Mostra l\'àrea d\'informació</string>
  <string name="show_info_area_always">Sempre</string>
  <string name="show_info_area_messages_and_errors">Per als missatges i errors</string>
  <string name="show_info_area_only_errors">Només per als errors</string>

  <string name="generic_label">%1$s:</string>
  <string name="generic_label_and_value">%1$s: %2$s</string>
  <string name="plus_x">+%d</string>
  <string name="x_plus">%d+</string>
  <string name="no_valid_google_play_services_apk">No s\'ha trobat cap APK de Google Play Services vàlid. Les notificacions poden no funcionar correctament.</string>

  <string name="title_activity_keys_backup_setup">Còpia de seguretat de la clau</string>
  <string name="title_activity_keys_backup_restore">Empra una còpia de seguretat de la clau</string>

  <string name="title_activity_keys_backup_setup">Còpia de seguretat de les claus</string>
  <string name="title_activity_keys_backup_restore">Utilitza la còpia de seguretat de les claus</string>
  <string name="skip">Omet</string>
  <string name="done">Fet</string>

  <string name="settings_notification_advanced">Paràmetres avançats de notificacions</string>
  <string name="settings_notification_by_event">Importància de les notificacions per esdeveniment</string>

  <string name="settings_notification_troubleshoot">Diagnostica les notificacions</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic">Diagnòstic de la resolució de problemes</string>
  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_no_quickfix">Ha fallat una o més proves, envieu un informe d\'error per ajudar-nos a investigar-ho.</string>

  <string name="settings_troubleshoot_diagnostic_failure_status_no_quickfix">Ha fallat una o més proves, envia un informe d\'errors per ajudar-nos a investigar-ho.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_device_settings_failed">Les notificacions no són permeses per a aquest dispositiu.
Comproveu els paràmetres del Element.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bing_settings_title">Paràmetres personalitzats.</string>


@@ 1122,7 949,6 @@ Comproveu els paràmetres del Element.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bing_settings_failed">Algunes notificacions estan inhabilitades als vostres paràmetres personalitzats.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bing_settings_failed_to_load_rules">No s\'ha pogut carregar les regles personalitzades, torneu-ho a provar.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bing_settings_quickfix">Comproveu els paràmetres</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_play_services_title">Comprovació dels serveis de Play</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_play_services_success">L\'APK dels serveis de Google Play és disponible i al dia.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_play_services_failed">El Element empra els serveis de Google Play per a lliurar les notificacions, però no sembla que estiguen configurats correctament.


@@ 1135,54 961,41 @@ Comproveu els paràmetres del Element.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_fcm_failed_too_many_registration">[%1$s]
Aquest error és fora del control del Element i segons Google aquest error indica que aquest dispositiu té massa aplicacions registrades amb FCM. L\'error només ocorre en casos en què hi ha un nombre extrem d\'aplicacions, i no hauria d\'afectar un usuari normal.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_fcm_failed_account_missing_quick_fix">Afegeix un compte</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_token_registration_title">Registre del testimoni</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_token_registration_success">S\'ha registrat correctament el testimoni FCM al servidor base.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_token_registration_failed">No s\'ha pogut registrar el testimoni FCM al servidor base.
\n%1$s</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_service_restart_title">Reinici automàtic del servei de notificacions</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_service_restart_success">El servei s\'ha parat i tornat a iniciar automàticament.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_service_restart_failed">No s\'ha pogut iniciar el servei</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_service_boot_success">El servei s\'iniciarà quan s\'iniciï el dispositiu.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_service_boot_failed">El servei no s\'iniciarà quan el dispositiu s\'iniciï, per la qual cosa no rebreu notificacions fins que el Element s\'haja obert una vegada.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_service_boot_quickfix">Habilita l\'inici durant l\'arrencada</string>

  <string name="settings_troubleshoot_test_bg_restricted_title">Comprova les restriccions del rerefons</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_battery_quickfix">Ignora l\'optimització</string>

  <string name="settings_noisy_notifications_preferences">Configura les notificacions sorolloses</string>
  <string name="settings_call_notifications_preferences">Configura les notificacions de les trucades</string>
  <string name="settings_noisy_notifications_preferences">Configura les notificacions amb so</string>
  <string name="settings_call_notifications_preferences">Configura les notificacions de trucada</string>
  <string name="settings_silent_notifications_preferences">Configura les notificacions silencioses</string>
  <string name="settings_system_preferences_summary">Seleccioneu el color de LED, la vibració, so…</string>


  <string name="settings_cryptography_manage_keys">Gestió de claus criptogràfiques</string>
  <string name="settings_show_read_receipts">Mostra les confirmacions de lectura</string>
  <string name="settings_show_read_receipts_summary">Feu clic en les confirmacions de lectura per obtenir una llista detallada.</string>
  <string name="startup_notification_fdroid_battery_optim_button_grant">Concedeix el permís</string>

  <string name="account_email_error">S\'ha produït un error en verificar la vostra adreça de correu electrònic.</string>

  <string name="account_phone_number_error">S\'ha produït un error en verificar el vostre número de telèfon.</string>
  <string name="encryption_settings_manage_message_recovery_summary">Gestiona les còpies de seguretat de la clau</string>

  <string name="settings_labs_native_camera_summary">Inicia la càmera del sistema en lloc de la pantalla personalitzada de la càmera.</string>
  <string name="settings_labs_enable_send_voice_summary">Aquesta opció requereix una aplicació de tercers per enregistrar els missatges.</string>

  <string name="command_problem_with_parameters">L\'ordre «%s» necessita més paràmetres, o alguns paràmetres no són correctes.</string>
  <string name="notification_silent">Silenciós</string>
  <string name="passphrase_empty_error_message">Introduïu una frase de pas</string>
  <string name="passphrase_passphrase_too_weak">La frase de pas és massa feble</string>

  <string name="keys_backup_passphrase_not_empty_error_message">Suprimiu la frase de pas si voleu que el Element generi una clau de recuperació.</string>
  <string name="keys_backup_no_session_error">No hi ha cap sessió de Matrix disponible</string>

  <string name="keys_backup_setup_step1_title">No perdeu mai els missatges xifrats</string>
  <string name="keys_backup_setup_step1_description">Els missatges en sales xifrades estan assegurats amb xifratge punt a punt. Només tu i els destinaris tenen les claus per a llegir aquests missatges.

Feu una còpia de seguretat de manera segura per evitar perdre-les.</string>
  <string name="keys_backup_setup_step1_description">Els missatges en sales encriptades estan assegurats amb encriptació d\'extrem a extrem. Només tu i el/s destinatari/s tenen les claus per a llegir aquests missatges.
\n
\nFes una còpia de seguretat de les teves claus per evitar perdre\'ls.</string>
  <string name="keys_backup_setup_step2_button_title">Estableix la frase de pas</string>
  <string name="keys_backup_setup_step3_button_title">Fet</string>
  <string name="keys_backup_setup_step3_copy_button_title">Desa la clau de recuperació</string>


@@ 1190,7 1003,6 @@ Feu una còpia de seguretat de manera segura per evitar perdre-les.</string>
  <string name="recovery_key_export_saved_as_warning">S\'ha desat la clau de recuperació a «%s».

Avís: és possible que calgui suprimir el fitxer si es desinstal·la l\'aplicació.</string>

  <string name="keys_backup_setup_step3_please_make_copy">Feu una còpia</string>
  <string name="keys_backup_setup_step3_share_intent_chooser_title">Comparteix la clau de recuperació amb…</string>
  <string name="recovery_key">Clau de recuperació</string>


@@ 1198,20 1010,16 @@ Avís: és possible que calgui suprimir el fitxer si es desinstal·la l\'aplicac
  <string name="keys_backup_setup_backup_started_title">S\'ha iniciat la còpia de seguretat</string>
  <string name="keys_backup_setup_skip_title">N\'esteu segur?</string>
  <string name="keys_backup_setup_skip_msg">És possible que perdeu l\'accés als vostres missatges si sortiu de la sessió o perdeu el dispositiu.</string>

  <string name="keys_backup_restore_is_getting_backup_version">S\'està recuperant la versió de la còpia de seguretat…</string>
  <string name="keys_backup_restore_with_passphrase">Empreu la vostra frase de pas de recuperació per desblocar el vostre historial de missatges xifrat</string>
  <string name="keys_backup_restore_use_recovery_key">empreu la clau de recuperació</string>
  <string name="keys_backup_restore_with_passphrase_helper_with_link">Si no coneixeu la vostra contrasenya de recuperació, podeu %s.</string>

  <string name="keys_backup_restore_with_recovery_key">Empreu la vostra clau de recuperació per desblocar el vostre historial de missatges xifrat</string>
  <string name="keys_backup_restore_key_enter_hint">Introduïu la clau de recuperació</string>

  <string name="keys_backup_restore_setup_recovery_key">Recuperació de missatges</string>

  <string name="keys_backup_restore_with_key_helper">Heu perdut la vostra clau de recuperació? Podeu establir una nova a les preferències.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_fcm_failed_service_not_available">"[%1$s]
Aquest error és fora del control del Element. Pot ocórrer per diferents raons. És possible que funcioni si ho torneu a provar més endavant. També podeu comprovar que el servei de Google Play no està restringit a l\'ús de dades a les preferències del sistema, o que el rellotge del dispositiu marca l\'hora correcta. També pot passar amb ROM personalitzades."</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_fcm_failed_service_not_available">[%1$s]
\nAquest error està fora del control d\'Element. Pot ser causat diferents motius. És possible que torni a funcionar més endavant. També pots comprovar, a la configuració del sistema, que els Serveis de Google Play no tinguin cap restricció de dades o que l\'hora del dispositiu sigui la correcta. També pot passar amb ROMs personalitzades.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_fcm_failed_account_missing">[%1$s]
Aquest error és fora del control del Element. No hi ha cap compte de Google al telèfon. Obrir el gestor de comptes i afegiu un compte de Google.</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_bg_restricted_success">Les restriccions de rerefons són inhabilitades per al Element. Aquesta prova s\'hauria d\'executar emprant dades mòbils (sense wifi).


@@ 1220,20 1028,14 @@ Aquest error és fora del control del Element. No hi ha cap compte de Google al 
Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament mentre estigui al rerefons, i això pot afectar les notificacions.
%1$s</string>
  <string name="settings_troubleshoot_test_battery_failed">Si un usuari deixa un dispositiu sense endollar i immòbil durant un període de temps, amb la pantalla apagada, el dispositiu entra en el mode d\'estalvi d\'energia. Això impedeix les aplicacions d\'accedir a la xarxa i ajorna les seves tasques, sincronitzacions i alarmes estàndard.</string>


  <string name="keys_backup_setup_step3_generating_key_status">S\'està generant la clau de recuperació emprant una frase de pas. Aquest procés pot trigar uns segons.</string>
  <string name="keys_backup_setup_backup_started_message">Les vostres claus de xifratge s\'estan emmagatzemant al rerefons al vostre servidor base. La còpia inicial pot trigar alguns minuts.</string>


  <string name="keys_backup_passphrase_error_decrypt">No s\'ha pogut desxifrar la còpia de seguretat amb aquesta frase de pas: verifiqueu que la frase de pas que heu introduït és la correcta.</string>
  <string name="network_error_please_check_and_retry">Error de xarxa: comproveu la vostra connectivitat i torneu-ho a provar.</string>

  <string name="keys_backup_restoring_waiting_message">S\'està restaurant la còpia de seguretat:</string>
  <string name="keys_backup_unlock_button">Desbloca l\'historial</string>
  <string name="keys_backup_recovery_code_empty_error_message">Introduïu una clau de recuperació</string>
  <string name="keys_backup_recovery_code_error_decrypt">No s\'ha pogut desxifrar la còpia de seguretat amb aquesta clau de recuperació: verifiqueu que heu introduït la clau correcta.</string>

  <string name="keys_backup_restore_success_title">S\'ha restaurat la còpia de seguretat %s!</string>
  <plurals name="keys_backup_restore_success_description_part1">
    <item quantity="one">S\'ha restaurat una còpia amb %d clau.</item>


@@ 1243,24 1045,16 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
    <item quantity="one">S\'ha afegit %d clau nova a aquest dispositiu.</item>
    <item quantity="other">S\'ha afegit %d claus noves a aquest dispositiu.</item>
  </plurals>

  <string name="keys_backup_get_version_error">No s\'ha pogut obtenir la versió de les claus de recuperació més recents (%s).</string>
  <string name="keys_backup_no_keysbackup_sdk_error">La criptografia de la sessió no és activa</string>


  <string name="keys_backup_settings_restore_backup_button">Restaura des de la còpia de seguretat</string>
  <string name="keys_backup_settings_delete_backup_button">Suprimeix la còpia de seguretat</string>

  <string name="keys_backup_settings_status_ok">S\'ha configurat la còpia de seguretat de la clau correctament per a aquest dispositiu.</string>
  <string name="keys_backup_settings_status_ko">La còpia de seguretat de la clau no és activa en aquest dispositiu.</string>
  <string name="keys_backup_settings_status_not_setup">No s\'està fent còpia de seguretat de les vostres claus en aquest dispositiu.</string>


  <string name="keys_backup_settings_deleting_backup">S\'està suprimint la còpia de seguretat…</string>
  <string name="keys_backup_settings_delete_backup_error">No s\'ha pogut suprimir la còpia de seguretat (%s)</string>

  <string name="keys_backup_settings_delete_confirm_title">Suprimeix la còpia de seguretat</string>

  <string name="keys_backup_settings_signature_from_unknown_device">La còpia de seguretat té una signatura d\'un dispositiu desconegut amb ID %s.</string>
  <string name="keys_backup_settings_valid_signature_from_this_device">La còpia de seguretat té una signatura vàlida d\'aquest dispositiu.</string>
  <string name="keys_backup_settings_valid_signature_from_verified_device">La còpia de seguretat té una signatura vàlida del dispositiu verificat %s.</string>


@@ 1268,28 1062,23 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
  <string name="keys_backup_settings_invalid_signature_from_verified_device">La còpia de seguretat té una signatura no vàlida del dispositiu verificat %s</string>
  <string name="keys_backup_settings_invalid_signature_from_unverified_device">La còpia de seguretat té una signatura no vàlida del dispositiu no verificat %s</string>
  <string name="keys_backup_get_trust_error">No s\'ha pogut obtenir la informació de confiança per a la còpia de seguretat (%s).</string>

  <string name="keys_backup_settings_delete_confirm_message">Voleu suprimir la còpia de les vostres claus de xifratge del servidor? Ja no podreu emprar la vostra clau de recuperació per llegir el vostre historial de missatges xifrats.</string>

  <string name="keys_backup_is_not_finished_please_wait">La còpia de seguretat de les claus no ha finalitzat, espereu…</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_no_backup">Perdreu els vostres missatges xifrats si sortiu ara</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_backing_up">S\'està fent la còpia de seguretat de les claus. Si sortiu ara, perdreu accés als vostres missatges xifrats.</string>
  <string name="keys_backup_is_not_finished_please_wait">La còpia de seguretat de les claus no ha finalitzat, espera…</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_no_backup">Si tanques sessió ara, perdràs els teus missatges xifrats</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_backing_up">S\'està fent la còpia de seguretat de les claus. Si tanques sessió ara, perdràs els teus missatges xifrats.</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_dont_want_secure_messages">No vull els meus missatges xifrats</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_backing_up_keys">S\'està fent una còpia de les claus…</string>
  <string name="keys_backup_activate">Empra la còpia de la clau</string>
  <string name="are_you_sure">N\'esteu segur?</string>
  <string name="backup">Fes una còpia</string>
  <string name="stay">Roman</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_backing_up_keys">Fent còpia de seguretat de les claus…</string>
  <string name="keys_backup_activate">Utilitza la còpia de seguretat de les claus</string>
  <string name="are_you_sure">N\'estàs segur\?</string>
  <string name="backup">Còpia de seguretat</string>
  <string name="stay">Queda\'t</string>
  <string name="abort">Avorta</string>

  <string name="action_sign_out_confirmation_simple">Esteu segurs que voleu sortir de la sessió\?</string>

  <string name="action_sign_out_confirmation_simple">Estàs segur que vols tancar la sessió\?</string>
  <string name="encryption_message_recovery">Recuperació de missatges xifrats</string>
  <string name="error_empty_field_enter_user_name">Introduïu un nom d\'usuari.</string>
  <string name="keys_backup_setup">Comenceu a emprar la còpia de la clau</string>
  <string name="keys_backup_setup_step1_advanced">(Avançat)</string>
  <string name="keys_backup_setup_step1_manual_export">Exporta les claus manualment</string>

  <string name="keys_backup_setup_step2_text_title">Assegureu la vostra còpia amb una frase de pas.</string>
  <string name="keys_backup_setup_creating_backup">S\'està creant una còpia de seguretat</string>
  <string name="keys_backup_setup_step1_recovery_key_alternative">O, assegureu la vostra còpia amb una clau de recuperació, desant-la en un lloc segur.</string>


@@ 1300,35 1089,27 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
  <string name="keys_backup_setup_step3_share_recovery_file">Comparteix</string>
  <string name="keys_backup_banner_setup_line1">No perdeu mai els missatges xifrats</string>
  <string name="keys_backup_banner_setup_line2">Comenceu a emprar la còpia de seguretat de les claus</string>

  <string name="keys_backup_banner_recover_line1">No perdeu mai els missatges xifrats</string>
  <string name="keys_backup_banner_recover_line2">Empra la còpia de seguretat de la clau</string>

  <string name="keys_backup_banner_update_line1">Claus de missatges xifrats noves</string>
  <string name="keys_backup_banner_update_line2">Gestiona en la còpia de la clau</string>

  <string name="keys_backup_banner_in_progress">S\'està fent una còpia de seguretat de les claus…</string>

  <string name="keys_backup_info_keys_all_backup_up">S\'ha fet una còpia de seguretat de totes les claus</string>
  <plurals name="keys_backup_info_keys_backing_up">
    <item quantity="one">S\'està fent una còpia de seguretat d\'%d clau…</item>
    <item quantity="other">S\'està fent una còpia de seguretat de %d claus…</item>
  </plurals>

  <string name="keys_backup_info_title_version">Versió</string>
  <string name="keys_backup_info_title_algorithm">Algoritme</string>
  <string name="keys_backup_info_title_signature">Signatura</string>

  <string name="new_recovery_method_popup_was_me">He sigut jo</string>
  <string name="new_recovery_method_popup_title">Còpia de seguretat nova de la clau</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_backup_not_active">Per evitar la pèrdua d\'accés als vostres missatges encriptats, hauríeu d\'activar la còpia de seguretat encriptada a tots els vostres dispositius.</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_will_lose_secure_messages">Perdreu accés als vostres missatges encriptats si no feu una còpia de seguretat de les vostres claus abans de sortir de la sessió.</string>

  <string name="sign_out_bottom_sheet_warning_backup_not_active">Per evitar la pèrdua d\'accés als teus missatges xifrats, hauries d\'activar la còpia de seguretat segura a totes les teves sessions.</string>
  <string name="sign_out_bottom_sheet_will_lose_secure_messages">Perdràs l\'accés als teus missatges xifrats si no fas una còpia de seguretat de les teves claus abans de tancar la sessió.</string>
  <string name="keys_backup_setup_step2_text_description">Es desarà una còpia encriptada de les vostres claus al vostre servidor base. Protegiu la vostra còpia de seguretat amb una contrasenya per tal de mantenir-la segura.
\n
\nPer màxima seguretat, aquesta contrasenya hauria de ser diferent de la contrasenya del vostre compte.</string>
  <string name="settings_data_save_mode_summary">El mode d\'estalvi de dades aplica un filtre específic que evita l\'enviament de notificacions de presència i d\'escriptura.</string>

  <string name="keys_backup_setup_step3_text_line2">En cas que oblideu la vostra contrasenya, la vostra clau de recuperació és un últim recurs per recuperar l\'accés als vostres missatges xifrats.
\nDeseu aquesta clau de recuperació en un lloc molt segur, com ara un gestor de contrasenyes o una caixa forta</string>
  <string name="keys_backup_setup_step3_text_line2_no_passphrase">Deseu la vostra clau de recuperació en un lloc molt segur, com ara un gestor de contrasenyes o una caixa forta</string>


@@ 1339,19 1120,16 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
  <string name="new_recovery_method_popup_description">S\'ha trobat una còpia de seguretat nova de la clau.
\n
\nSi no heu configurat el mètode de recuperació nou, un atacant podria estar intentant accedir al vostre compte. Canvieu la contrasenya del vostre compte i configureu-hi un mètode de recuperació nou immediatament a la configuració.</string>
  <string name="notification_sync_init">Inicialitzar servei</string>
  <string name="ignore">Ignorar</string>

  <string name="auth_login_sso">Iniciar sessió amb Single Sign-on</string>
  <string name="notification_sync_init">Inicialitzant servei</string>
  <string name="ignore">Ignora</string>
  <string name="auth_login_sso">Inicia sessió amb la inscripció única (SSO)</string>
  <string name="login_error_unknown_host">Aquesta URL no està disponible , si us plau verifiqueu-la</string>
  <string name="login_error_ssl_handshake">El vostre dispositiu està usant una versió obsoleta del protocol de seguretat TLS, vulnerable a atacs. Per a la vostra seguretat no us podreu connectar</string>
  <string name="settings_send_message_with_enter">Envieu un missatge amb Enter</string>
  <string name="settings_send_message_with_enter_summary">La tecla Enter del teclat virtual enviarà un missatge en comptes d\'afegir un salt de línia</string>

  <string name="settings_change_password_submit">Actualitzar la contrasenya</string>
  <string name="settings_fail_to_update_password_invalid_current_password">La contrasenya no és vàlida</string>
  <string name="passwords_do_not_match">Les contrasenyes no coincideixen</string>

  <string name="settings_media">Medis</string>
  <string name="settings_default_compression">Compressió estàndard</string>
  <string name="compression_opt_list_choose">Escollir</string>


@@ 1359,34 1137,27 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
  <string name="media_source_choose">Escollir</string>
  <string name="autodiscover_invalid_response">Resposta no vàlida en descobrir homeservers</string>
  <string name="autodiscover_well_known_autofill_confirm">Usar Config</string>

  <string name="title_activity_verify_device">Verificar dispositiu</string>

  <string name="action_mark_room_read">Marcar com a llegit</string>
  <string name="title_activity_verify_device">Verifica sessió</string>
  <string name="action_mark_room_read">Marca-ho com a llegit</string>
  <string name="settings_notification_privacy_no_background_sync">Les app <b>no</b> necessita connectar-se al HomeServer en segon pla, hauria de reduir el consum de bateria</string>
  <string name="settings_integration_manager">Administrador d\'integracions</string>

  <string name="settings_play_shutter_sound">Reproduir el so de disparador</string>

  <string name="encryption_information_unknown_ip">IP desconeguda</string>
  <plurals name="notification_compat_summary_line_for_room">
    <item quantity="one">%1$s: 1 missatge</item>
    <item quantity="one">%1$s: %2$d missatge</item>
    <item quantity="other">%1$s: %2$d missatges</item>
  </plurals>
  <plurals name="notification_compat_summary_title">
    <item quantity="one">%d notificacion</item>
    <item quantity="other">%d notificacions</item>
  </plurals>

  <string name="notification_unknown_new_event">Nou esdeveniment</string>
  <string name="notification_unknown_room_name">Sala</string>
  <string name="notification_new_messages">Missatges nous</string>
  <string name="notification_new_invitation">Nova invitació</string>
  <string name="notification_sender_me">Jo</string>
  <string name="notification_inline_reply_failed">** Error en enviar - Si us plau obriu la sala</string>

  <string name="error_jitsi_not_supported_on_old_device">Ho sentim, els dispositius amb SO Android inferior a 5.0 no suporten trucades multi-usuari amb Jitsi</string>

  <string name="notification_inline_reply_failed">** No s\'ha pogut enviar - si us plau, obre la sala</string>
  <string name="error_jitsi_not_supported_on_old_device">Ho sentim, les videoconferències amb Jitsi no són compatibles amb dispositius antics (dispositius amb Android inferior a 5.0)</string>
  <string name="integration_manager_not_configured">No heu configurat cap administrador d\'integracions.</string>
  <string name="you_added_a_new_device_with_info">Un nou dispositiu està sol·licitant claus d\'encriptació. 
\nNom del dispositiu: %1$s 


@@ 1396,56 1167,45 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
\nNom del dispositiu: %1$s 
\nVist per última vegada: %2$s 
\nSi no heu iniciat sessió en un altre dispositiu, ignoreu la sol·licitud.</string>

  <string name="start_verification_short_label">Verificar</string>
  <string name="share_without_verifying_short_label">Compartir</string>
  <string name="key_share_request">Sol·licitud de compartició de clau</string>
  <string name="ignore_request_short_label">Ignorar</string>

  <string name="keys_backup_setup_override_backup_prompt_tile">Ja existeix una còpia de seguretat al vostre HomeServer</string>
  <string name="keys_backup_setup_override_backup_prompt_description">Sembla que ja heu configurat una còpia de seguretat de claus des d\'un altre dispositiu. Voleu reemplaçar-la amb la que esteu creant\?</string>
  <string name="keys_backup_setup_override_replace">Reemplaçar</string>
  <string name="keys_backup_setup_override_stop">Aturar</string>

  <string name="keys_backup_settings_checking_backup_state">Comprovant l\'estat de la còpia de seguretat</string>
  <string name="autodiscover_well_known_autofill_dialog_title">Opcions d\'autocompleció del servidor</string>
  <string name="autodiscover_well_known_autofill_dialog_message">Element ha detectat una configuració de servidor personalitzat pel domini del seu identificador d\'usuari \"%1$s\":
\n%2$s</string>
  <string name="invalid_or_expired_credentials">Us heu desconnectat a causa de credencials incorrectes o caducades.</string>

  <string name="sas_verify_title">Verificar comparant una cadena de text curta.</string>
  <string name="sas_security_advise">Per la màxima seguretat us recomanem fer això en persona o usar un altre medi de comunicació confiable.</string>
  <string name="sas_verify_start_button_title">Començar la verificació</string>
  <string name="sas_incoming_request_title">Sol·licitud de verificació entrant</string>
  <string name="sas_incoming_request_description">Verificar aquest dispositiu per marcar-lo com a confiable. Confiar en dispositius d\'amistats us dona un alleujament addicional quan useu missatges encriptats end-to-end.</string>
  <string name="sas_incoming_request_description_2">Verificant aquest dispositiu el marcareu com a confiable, i també marcareu el vostre dispositiu com a confiable pel vostre company.</string>

  <string name="sas_emoji_description">Verificar aquest dispositiu confirmant els següents emojis que apareguin a la pantalla del vostre company</string>
  <string name="sas_decimal_description">Verificar aquest dispositiu confirmant els següents números que sortiran a la pantalla del vostre company</string>

  <string name="sas_incoming_verification_request_dialog">Heu rebut una sol·licitud de verificació entrant.</string>
  <string name="sas_view_request_action">Veure sol·licitud</string>
  <string name="sas_waiting_for_partner">Esperant que el vostre company confirmi…</string>

  <string name="sas_verified">Verificat!</string>
  <string name="sas_verified_successful">Heu verificat aquest dispositiu amb èxit.</string>
  <string name="sas_verified_successful_description">Els missatges segurs amb aquest usuari estan encriptats end-to-end i no serà possible llegir-los per tercers.</string>
  <string name="sas_got_it">Entesos</string>

  <string name="sas_verifying_keys">No surt res\? Encara no tots els clients suporten la verificació interactiva. Useu el mètode de verificació antic.</string>
  <string name="sas_legacy_verification_button_title">Useu el mètode antic de verificació.</string>

  <string name="sas_verification_request_notification_channel_title">Verificació de clau</string>
  <string name="sas_cancelled_dialog_title">Sol·licitud cancel·lada</string>
  <string name="sas_cancelled_by_other">L\'altre part ha cancel·lat la verificació.
\n%s</string>
  <string name="sas_cancelled_by_me">S\'ha cancel·lat la verificació.
\nMotiu: %s</string>

  <string name="sas_verification_request_notification_channel">Verificació de dispositiu interactiva</string>
  <string name="sas_incoming_request_notif_title">Sol·licitud de verificació</string>
  <string name="sas_incoming_request_notif_content">%s vol verificar el vostre dispositiu</string>

  <string name="sas_error_m_user">L\'usuari ha cancel·lat la verificació</string>
  <string name="sas_error_m_timeout">El marge de temps pel procés de verificació ha expirat</string>
  <string name="sas_error_m_unknown_transaction">El dispositiu no coneix la transacció</string>


@@ 1457,71 1217,161 @@ Les tasques que l\'aplicació intenta fer estaran restringides agressivament men
  <string name="sas_error_m_key_mismatch">La clau no coincideix</string>
  <string name="sas_error_m_user_error">L\'usuari no coincideix</string>
  <string name="sas_error_unknown">Error desconegut</string>


  <string name="edit">Editar</string>
  <string name="reply">Respondre</string>

  <string name="global_retry">Tornar-ho a provar</string>
  <string name="room_list_empty">Unir-se a una sala per començar usant l\'app.</string>
  <string name="send_you_invite">Se t\'ha enviat una invitació</string>
  <string name="invited_by">Convidat per %s</string>

  <string name="room_list_catchup_empty_title">Esteu al dia!</string>
  <string name="room_list_catchup_empty_body">No teniu més missatges sense llegir</string>
  <string name="room_list_catchup_empty_body">No tens més missatges sense llegir</string>
  <string name="room_list_catchup_welcome_title">Benvingut a casa!</string>
  <string name="room_list_catchup_welcome_body">Posar-se al dia dels missatges sense llegir</string>
  <string name="room_list_people_empty_title">Converses</string>
  <string name="room_list_people_empty_body">Els vostres missatges directes es mostraran aquí</string>
  <string name="room_list_rooms_empty_title">Sales</string>
  <string name="room_list_rooms_empty_body">Les vostres sales es mostraran aquí</string>

  <string name="title_activity_emoji_reaction_picker">Reaccions</string>
  <string name="reactions_agree">Confirmar</string>
  <string name="reactions_like">M\'agrada</string>
  <string name="message_add_reaction">Afegir reacció</string>
  <string name="message_view_reaction">Veure reaccions</string>
  <string name="reactions">Reaccions</string>

  <string name="event_redacted_by_user_reason">Esdeveniment eliminat per l\'usuari</string>
  <string name="event_redacted_by_admin_reason">Esdeveniment moderat per l\'administrador de la sala</string>
  <string name="last_edited_info_message">Última edició per %1$s el %2$s</string>


  <string name="malformed_message">Esdeveniment mal format, no es pot mostrar</string>
  <string name="create_new_room">Crear sala nova</string>
  <string name="create_new_room">Crea sala nova</string>
  <string name="error_no_network">No hi ha xarxa. Si us plau comproveu la vostra connexió a internet.</string>
  <string name="action_change">Canviar</string>
  <string name="change_room_directory_network">Canviar de xarxa</string>
  <string name="please_wait">Espereu, si us plau…</string>
  <string name="group_all_communities">Totes les comunitats</string>

  <string name="room_preview_no_preview">Aquesta sala no es pot pre-visualitzar</string>
  <string name="room_preview_world_readable_room_not_supported_yet">Element encara no suporta la pre-visualització de sales llegibles per tothom</string>

  <string name="room_preview_world_readable_room_not_supported_yet">Element encara no admet la pre-visualització de les sales llegibles per tothom</string>
  <string name="fab_menu_create_room">Sales</string>
  <string name="fab_menu_create_chat">Missatges directes</string>

  <string name="create_room_title">Sala nova</string>
  <string name="create_room_action_create">CREAR</string>
  <string name="create_room_name_hint">Nom de la sala</string>
  <string name="create_room_name_hint">Nom</string>
  <string name="create_room_public_title">Públic</string>
  <string name="create_room_public_description">Qualsevol podrà unir-se a aquesta sala</string>
  <string name="create_room_directory_title">Directori de sales</string>
  <string name="create_room_directory_description">Publicar aquesta sala al directori de sales</string>

  <string name="keys_backup_unable_to_get_trust_info">Hi ha hagut un error rebent informació de confança</string>
  <string name="keys_backup_unable_to_get_keys_backup_data">Hi ha hagut un error rebent dades de la còpia de seguretat de les claus</string>

  <string name="import_e2e_keys_from_file">Importar claus e2e des del fitxer \"%1$s\".</string>

  <string name="settings_sdk_version">Versió de l\'SDK de Matrix</string>
  <string name="navigate_to_room_when_already_in_the_room">Ja esteu veient aquesta sala!</string>

  <string name="quick_reactions">Reaccions ràpides</string>

  <string name="settings_general_title">General</string>
  <string name="settings_preferences">Preferències</string>
  <string name="settings_security_and_privacy">Seguretat i privadesa</string>
  <string name="settings_expert">Expert</string>
</resources>
  <string name="room_participants_kick_reason">Motiu de l\'expulsió</string>
  <string name="room_participants_kick_title">Expulsa usuari</string>
  <string name="error_sso_flow_not_supported_yet">Aquesta operació encara no està disponible en comptes que utilitzen la inscripció única (SSO).</string>
  <string name="login_signin_sso">Continua amb SSO</string>
  <string name="identity_server_error_bulk_sha256_not_supported">Per a la teva pròpia privadesa, Element només admet l\'enviament del \"hash\" de correus electrònics i números de telèfon.</string>
  <string name="command_description_discard_session_not_handled">Només admès en sales xifrades</string>
  <string name="encryption_unknown_algorithm_tile_description">El xifrat que utilitza aquesta sala no és compatible</string>
  <string name="auth_flow_not_supported">No pots fer això des del mòbil</string>
  <string name="login_registration_not_supported">L\'aplicació no ha pogut crear un compte en aquest servidor.
\n
\nVols registrar-te utilitzant un client web\?</string>
  <string name="login_mode_not_supported">L\'aplicació no ha pogut iniciar sessió en aquest servidor. El servidor és compatible amb el/s següent/s tipus d\'inici de sessió: %1$s.
\n
\nVols iniciar sessió utilitzant un client web\?</string>
  <string name="settings_add_3pid_flow_not_supported">No pots fer això des d\'Element per a mòbils</string>
  <string name="search_is_not_supported_in_e2e_room">La cerca en sales xifrades encara no està disponible.</string>
  <string name="warning_room_not_created_yet">La sala encara no s\'ha acabat de crear. Vols cancel·lar la seva creació\?</string>
  <string name="room_error_not_found">No s\'ha trobat aquesta sala. Assegura\'t que existeixi.</string>
  <string name="settings_security_pin_code_notifications_summary_on">Mostra detalls com per exemple noms de sala i contingut dels missatges.</string>
  <string name="invite_users_to_room_failure">No hem pogut convidar els usuaris. Comprova els usuaris que vols convidar i torna-ho a provar.</string>
  <string name="delete_event_dialog_content">Estàs segur que vols eliminar aquest esdeveniment\? Tingues en compte que, si suprimeixes un nom de sala o es canvia el tema, podria ser que es revertís.</string>
  <string name="room_settings_enable_encryption_dialog_content">Una vegada activada, l\'encriptació d\'una sala no es pot desactivar. El servidor no pot llegir els missatges enviats en una sala encriptada, només els poden llegir els participants. Habilitar l\'encriptació pot fer que molts bots i enllaços no funcionin correctament.</string>
  <string name="room_settings_enable_encryption_warning">Una vegada activada, l\'encriptació no es pot desactivar.</string>
  <string name="room_profile_section_more_notifications">Notificacions</string>
  <string name="direct_room_profile_not_encrypted_subtitle">Els missatges d\'aquí no estan encriptats d\'extrem a extrem.</string>
  <string name="room_profile_not_encrypted_subtitle">Els missatges d\'aquesta sala no estan encriptats d\'extrem a extrem.</string>
  <string name="create_room_encryption_description">Una vegada activada, l\'encriptació no es pot desactivar.</string>
  <string name="login_reset_password_warning_content">Si canvies la contrasenya es restabliran les claus d\'encriptació d\'extrem a extrem de totes les teves sessions de manera que l\'historial del xat no es podrà llegir. Configura una còpia de seguretat de les claus o exporta les teves claus de sala d\'una altra sessió abans de fer el canvi de contrasenya.</string>
  <string name="room_join_rules_public_by_you">Has fet la sala accessible per a qualsevol que tingui l\'enllaç.</string>
  <string name="room_join_rules_public">%1$s ha fet la sala accessible per a qualsevol que tingui l\'enllaç.</string>
  <string name="room_list_quick_actions_notifications_mute">Silencia</string>
  <string name="room_list_quick_actions_notifications_mentions">Només mencions</string>
  <string name="room_list_quick_actions_notifications_all">Tots els missatges</string>
  <string name="room_list_quick_actions_notifications_all_noisy">Tots els missatges (amb so)</string>
  <string name="uploads_media_no_result">En aquesta sala no hi ha mitjans</string>
  <string name="uploads_files_no_result">En aquesta sala no hi ha fitxers</string>
  <string name="direct_room_no_known_users">No s\'ha trobat cap resultat, utilitza Afegeix amb ID de matrix per a cercar al servidor.</string>
  <string name="create_room_federation_error">La sala ha estat creada però algunes invitacions no s\'han enviat pel motiu següent:
\n
\n%s</string>
  <string name="room_no_active_widgets">No hi ha ginys actius</string>
  <string name="notification_unread_notified_messages_in_room_and_invitation">%1$s s %2$s i %3$s</string>
  <string name="room_participants_action_unignore_prompt_msg">Si deixes d\'ignorar aquest usuari, tornaràs a veure tots els seus missatges.</string>
  <string name="room_participants_action_unignore_title">Deixa d\'ignorar</string>
  <string name="room_participants_action_ignore_prompt_msg">Si ignores aquest usuari s\'eliminaran els seus missatges de les sales que compartiu.
\n
\nPots desfer aquest canvi en qualsevol moment a la configuració general.</string>
  <string name="room_participants_action_ignore_title">Ignora usuari</string>
  <string name="room_participants_power_level_demote_warning_prompt">No podràs desfer aquest canvi ja que t\'estàs baixant de rang, si ets l\'últim usuari de la sala amb privilegis, et serà impossible recuperar-los.</string>
  <string name="people_no_identity_server">No s\'ha configurat cap servidor d\'identitat.</string>
  <string name="no_more_results">Sense més resultats</string>
  <string name="bottom_action_notification">Notificacions</string>
  <string name="dialog_title_success">Èxit</string>
  <string name="action_copy">Copia</string>
  <string name="call_notification_hangup">Penja</string>
  <string name="call_notification_reject">Rebutja</string>
  <string name="call_notification_answer">Accepta</string>
  <string name="decline">Rebutja</string>
  <string name="failed_to_remove_widget">No s\'ha pogut eliminar el giny</string>
  <string name="failed_to_add_widget">No s\'ha pogut afegir el giny</string>
  <string name="cannot_call_yourself_with_invite">No pots iniciar una trucada amb tu mateix, espera que els participants acceptin la invitació</string>
  <string name="cannot_call_yourself">No pots iniciar una trucada amb tu mateix</string>
  <string name="audio_video_meeting_description">Les reunions utilitzen les polítiques de seguretat i permisos de Jitsi. Tots els participants que es trobin dins sala veuran una invitació per unir-se mentre la teva reunió estigui en curs.</string>
  <string name="audio_meeting">Inicia una reunió d\'àudio</string>
  <string name="video_meeting">Inicia una reunió de vídeo</string>
  <string name="conference_call_in_progress">Ja hi ha una conferència en curs!</string>
  <string name="no_permissions_to_start_webrtc_call_in_direct_room">No tens permís per iniciar una trucada</string>
  <string name="no_permissions_to_start_webrtc_call">No tens permís per iniciar una trucada en aquesta sala</string>
  <string name="no_permissions_to_start_conf_call_in_direct_room">No tens permís per iniciar una conferència</string>
  <string name="no_permissions_to_start_conf_call">No tens permís per iniciar una videoconferència en aquesta sala</string>
  <string name="reset">Reinicia</string>
  <string name="dismiss">Omet</string>
  <string name="pause_video">Atura</string>
  <string name="disconnect">Desconnecta</string>
  <string name="revoke">Revoca</string>
  <string name="none">Cap</string>
  <string name="resources_script">Latn</string>
  <string name="active_call_with_duration">Trucada activa (%s)</string>
  <string name="settings_call_show_confirmation_dialog_summary">Demana confirmació abans d\'iniciar una trucada</string>
  <string name="settings_call_show_confirmation_dialog_title">Evita trucada accidental</string>
  <string name="bug_report_error_too_short">La descripció és massa curta</string>
  <string name="send_bug_report_include_key_share_history">Envia l\'historial de sol·licituds de compartició de claus</string>
  <string name="review">Revisa</string>
  <string name="play_video">Reprodueix</string>
  <string name="call_format_turn_hd_on">Activa l\'HD</string>
  <string name="call_format_turn_hd_off">Desactiva l\'HD</string>
  <string name="call_camera_back">Posterior</string>
  <string name="call_camera_front">Frontal</string>
  <string name="call_switch_camera">Commuta la càmera</string>
  <string name="sound_device_wireless_headset">Auriculars sense fils</string>
  <string name="sound_device_headset">Auriculars</string>
  <string name="sound_device_speaker">Altaveu</string>
  <string name="sound_device_phone">Mòbil</string>
  <string name="call_select_sound_device">Selecciona el dispositiu d\'àudio</string>
  <string name="call_failed_dont_ask_again">No m\'ho tornis a preguntar</string>
  <string name="call_failed_no_ice_use_alt">Prova fent servir %s</string>
  <string name="call_failed_no_ice_title">La crida ha fallat per culpa d\'una mala configuració del servidor</string>
  <string name="settings_emails">Correu electrònic</string>
  <string name="settings_add_3pid_confirm_password_title">Confirma la teva contrasenya</string>
  <string name="room_participants_ban_reason">Motiu del veto</string>
  <string name="room_participants_ban_title">Veta usuari</string>
  <string name="room_participants_action_cancel_invite_title">Cancel·la invitació</string>
  <string name="room_participants_action_cancel_invite">Cancel·la invitació</string>
  <string name="return_to_call">Torna a la trucada</string>
  <string name="login_error_ssl_other">Error SSL.</string>
  <string name="call_failed_no_connection">La trucada d\'Element ha fallat</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M vector/src/main/res/values-de/strings.xml => vector/src/main/res/values-de/strings.xml +4 -0
@@ 2244,4 2244,8 @@
  <string name="create_room_settings_section">Raumeinstellungen</string>
  <string name="create_room_topic_section">Raum-Thema (optional)</string>
  <string name="create_room_name_section">Raumname</string>
  <string name="settings_export_trail">Prüfung exportieren</string>
  <string name="room_member_open_or_create_dm">Direktnachricht</string>
  <string name="send_bug_report_include_key_share_history">Geschichte der Anfragen von Schlüsselfreigaben senden</string>
  <string name="no_more_results">Keine weiteren Ergebnisse</string>
</resources>
\ No newline at end of file

M vector/src/main/res/values-es/strings.xml => vector/src/main/res/values-es/strings.xml +262 -668
@@ 1,17 1,15 @@
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <!-- use to retrieve the supported languages list -->
  <!-- should the same value as the file name -->
  <string name="resources_language">es</string>
  <string name="resources_country_code">ES</string>

  <!-- titles -->
  <string name="title_activity_home">Mensajes</string>
  <string name="title_activity_room">Sala</string>
  <string name="title_activity_settings">Ajustes</string>
  <string name="title_activity_member_details">Detalles de Miembro</string>
  <string name="title_activity_historical">Histórico</string>

  <!-- button names -->
  <string name="ok">Correcto</string>
  <string name="cancel">Cancelar</string>


@@ 26,7 24,7 @@
  <string name="forward">Reenviar</string>
  <string name="permalink">Enlace Permanente</string>
  <string name="view_source">Ver Fuente</string>
  <string name="view_decrypted_source">Ver Fuente Descifrada</string>
  <string name="view_decrypted_source">Ver Fuente Desencriptada</string>
  <string name="delete">Eliminar</string>
  <string name="rename">Renombrar</string>
  <string name="report_content">Reportar contenido</string>


@@ 35,16 33,15 @@
\nUnirse como %1$s o %2$s</string>
  <string name="ongoing_conference_call_voice">Voz</string>
  <string name="ongoing_conference_call_video">Vídeo</string>
  <string name="cannot_start_call">No se puedo iniciar la llamada, por favor inténtelo de nuevo más tarde</string>
  <string name="missing_permissions_warning">Debido a que faltan permisos, pueden faltar algunas características…</string>
  <string name="cannot_start_call">No se puede iniciar la llamada, por favor inténtelo de nuevo más tarde</string>
  <string name="missing_permissions_warning">Debido a permisos insuficientes, pueden faltar algunas funciones…</string>
  <string name="missing_permissions_to_start_conf_call">Necesitas permiso para invitar a iniciar una conferencia en esta sala</string>
  <string name="missing_permissions_title_to_start_conf_call">No se puede iniciar la llamada</string>
  <string name="device_information">Detalles de la sesión</string>
  <string name="room_no_conference_call_in_encrypted_rooms">No se admiten llamadas de conferencia en salas cifradas</string>
  <string name="room_no_conference_call_in_encrypted_rooms">No se admiten llamadas de conferencia en salas encriptadas</string>
  <string name="send_anyway">Enviar de Todos Modos</string>
  <string name="or">o</string>
  <string name="invite">Invitar</string>

  <!-- actions -->
  <string name="action_sign_out">Cerrar sesión</string>
  <string name="action_voice_call">Llamada de Voz</string>


@@ 57,27 54,22 @@
  <string name="action_close">Cerrar</string>
  <string name="copied_to_clipboard">Copiado al portapapeles</string>
  <string name="disable">Deshabilitar</string>

  <!-- dialog titles -->
  <string name="dialog_title_confirmation">Confirmación</string>
  <string name="dialog_title_warning">Advertencia</string>

  <!-- Bottom navigation buttons -->
  <string name="bottom_action_home">Inicio</string>
  <string name="bottom_action_favourites">Favoritos</string>
  <string name="bottom_action_people">Personas</string>
  <string name="bottom_action_rooms">Salas</string>

  <!-- Home screen -->
  <string name="home_filter_placeholder_home">Filtrar salas</string>
  <string name="home_filter_placeholder_favorites">Filtrar favoritos</string>
  <string name="home_filter_placeholder_people">Filtrar personas</string>
  <string name="home_filter_placeholder_rooms">Filtrar salas</string>

  <!-- Home fragment -->
  <string name="invitations_header">Invitaciones</string>
  <string name="low_priority_header">Prioridad baja</string>

  <!-- People fragment -->
  <string name="direct_chats_header">Conversaciones</string>
  <string name="local_address_book_header">Agenda de contactos local</string>


@@ 85,17 77,15 @@
  <string name="no_conversation_placeholder">No hay conversaciones</string>
  <string name="no_contact_access_placeholder">No permitiste que Element acceda a tus contactos locales</string>
  <string name="no_result_placeholder">No hay resultados</string>

  <!-- Rooms fragment -->
  <string name="rooms_header">Salas</string>
  <string name="rooms_directory_header">Directorio de salas</string>
  <string name="no_room_placeholder">No hay salas</string>
  <string name="no_public_room_placeholder">No hay salas públicas disponibles</string>
  <plurals name="public_room_nb_users">
    <item quantity="one">1 usuario</item>
    <item quantity="one">%d usuario</item>
    <item quantity="other">%d usuarios</item>
  </plurals>

  <string name="send_bug_report_include_logs">Enviar registros</string>
  <string name="send_bug_report_include_crash_logs">Enviar registros de fallas</string>
  <string name="send_bug_report_include_screenshot">Enviar captura de pantalla</string>


@@ 108,10 98,8 @@
  <string name="send_bug_report_failed">No se pudo enviar el informe de error (%s)</string>
  <string name="send_bug_report_progress">Progreso (%s%%)</string>
  <string name="send_bug_report_app_crashed">La aplicación falló en la última sesión. ¿Te gustaría enviar un informe de error\?</string>

  <string name="send_files_in">Enviar en</string>
  <string name="read_receipt">Leído</string>

  <string name="join_room">Unirse a la Sala</string>
  <string name="username">Nombre de usuario</string>
  <string name="create_account">Crear cuenta</string>


@@ 120,14 108,11 @@
  <string name="hs_url">URL del Servidor Doméstico</string>
  <string name="identity_url">URL del Servidor de Identidad</string>
  <string name="search">Buscar</string>

  <string name="start_new_chat">Iniciar Nueva Conversación</string>
  <string name="start_voice_call">Iniciar Llamada de Voz</string>
  <string name="start_video_call">Iniciar Llamada de Vídeo</string>

  <string name="option_send_files">Enviar archivos</string>
  <string name="option_take_photo_video">Tomar foto o vídeo</string>

  <!-- Authentication -->
  <string name="auth_login">Iniciar sesión</string>
  <string name="auth_register">Crear cuenta</string>


@@ 161,8 146,8 @@
  <string name="auth_use_server_options">Utilizar opciones personalizadas del servidor (avanzado)</string>
  <string name="auth_email_validation_message">Por favor consulta tu correo electrónico para continuar con el registro</string>
  <string name="auth_threepid_warning_message">Todavía no es posible registrarse con correo electrónico y número telefónico a la vez, hasta que exista la API. Solo se tendrá en cuenta el número telefónico.

Puedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
\n
\nPuedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
  <string name="auth_recaptcha_message">Este Servidor Doméstico quiere asegurarse de que no eres un robot</string>
  <string name="auth_username_in_use">Nombre de usuario en uso</string>
  <string name="auth_home_server">Servidor Doméstico:</string>


@@ 176,7 161,6 @@ Puedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
  <string name="auth_reset_password_success_message">Tu contraseña fue restablecida.
\n
\nSe ha cerrado sesión en todas tus sesiones y ya no recibirás notificaciones push. Para volver a habilitar las notificaciones, vuelve a iniciar sesión en cada dispositivo.</string>

  <!-- Login Screen -->
  <string name="login_error_must_start_http">La URL debe comenzar con http[s]://</string>
  <string name="login_error_network_error">No es posible iniciar sesión: Error de red</string>


@@ 185,7 169,6 @@ Puedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
  <string name="login_error_unable_register">No es posible registrarse</string>
  <string name="login_error_unable_register_mail_ownership">No es posible registrarse : falló la propiedad del correo electrónico</string>
  <string name="login_error_invalid_home_server">Por favor introduce una URL válida</string>

  <string name="login_error_forbidden">Nombre de usuario/contraseña inválidos</string>
  <string name="login_error_unknown_token">No se reconoció el código de acceso especificado</string>
  <string name="login_error_bad_json">JSON mal formado</string>


@@ 193,36 176,27 @@ Puedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
  <string name="login_error_limit_exceeded">Se enviaron demasiadas solicitudes</string>
  <string name="login_error_user_in_use">Este nombre de usuario ya está en uso</string>
  <string name="login_error_login_email_not_yet">El enlace del correo electrónico que aún no se ha seguido</string>

  <!-- crypto warnings -->

  <!-- read receipts list Screen -->
  <string name="read_receipts_list">Lista de Recibos de Lectura</string>

  <!-- accounts list Screen -->

  <!-- image size selection -->
  <string name="compression_options">Enviar como </string>
  <string name="compression_opt_list_original">Original</string>
  <string name="compression_opt_list_large">Grande</string>
  <string name="compression_opt_list_medium">Mediano</string>
  <string name="compression_opt_list_small">Pequeño</string>

  <!-- media upload / download messages -->
  <string name="attachment_cancel_download">"¿Cancelar la descarga?</string>
  <string name="attachment_cancel_upload">¿Cancelar la subida?</string>
  <string name="attachment_remaining_time_seconds">%d s</string>
  <string name="attachment_remaining_time_minutes">%1$dm %2$ds</string>

  <string name="attachment_remaining_time_minutes">%1$dmin %2$dseg</string>
  <!-- room creation dialog Screen -->
  <string name="yesterday">Ayer</string>
  <string name="today">Hoy</string>


  <!-- room info dialog Screen -->
  <string name="room_info_room_name">Nombre de la sala</string>
  <string name="room_info_room_topic">Tema de la sala</string>

  <!-- call string -->
  <string name="call_connected">Llamada conectada</string>
  <string name="call_connecting">Conectando llamada…</string>


@@ 232,21 206,18 @@ Puedes añadir tu correo electrónico a tu perfil en ajustes.</string>
  <string name="incoming_video_call">Llamada de Vídeo Entrante</string>
  <string name="incoming_voice_call">Llamada de Voz Entrante</string>
  <string name="call_in_progress">Llamada En Curso…</string>

  <string name="call_error_user_not_responding">El lado remoto no contestó.</string>
  <string name="call_error_ice_failed">Falló la Conexión de Medios</string>
  <string name="call_error_camera_init_failed">No se puede iniciar la cámara</string>
  <string name="call_error_answered_elsewhere">llamada contestada en otra parte</string>

  <!-- medias picker string -->
  <string name="media_picker_both_capture_title">Tomar una foto o un vídeo</string>
  <string name="media_picker_cannot_record_video">No se puede grabar vídeo</string>

  <!-- permissions Android M -->
  <string name="permissions_rationale_popup_title">Información</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_storage">Element necesita permiso para acceder a tu biblioteca de fotos y vídeos para enviar y guardar archivos adjuntos.

Por favor permite el acceso en la próxima ventana emergente para poder enviar archivos desde tu teléfono.</string>
\n
\nPor favor permite el acceso en la próxima ventana emergente para poder enviar archivos desde tu teléfono.</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_camera">Element necesita permiso para acceder a tu cámara para tomar fotos y realizar llamadas de vídeo.</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_camera_explanation">"
\n


@@ 256,61 227,51 @@ Por favor permite el acceso en la próxima ventana emergente para poder enviar a
\n
\nPor favor permite el acceso en la próxima ventana emergente para poder realizar la llamada."</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_camera_and_audio">Element necesita permiso para acceder a tu cámara y micrófono para realizar llamadas de vídeo.

Por favor permite el acceso en las próximas ventanas emergentes para poder realizar la llamada.</string>
\n
\nPor favor permite el acceso en las próximas ventanas emergentes para poder realizar la llamada.</string>
  <string name="permissions_rationale_msg_contacts">Element necesita permiso para acceder a tu agenda de contactos para encontrar otros usuarios de Matrix por sus correos electrónicos y números telefónicos.

Por favor permite el acceso en la próxima ventana emergente para descubrir usuarios accesibles desde Element en tu agenda de contactos.</string>
  <string name="permissions_msg_contacts_warning_other_androids">Element necesita permiso para acceder a tu agenda de contactos para encontrar otros usuarios de Matrix por sus correos electrónicos y números telefónicos.

¿Permitir que Element acceda a tus contactos ?</string>

  <string name="permissions_msg_contacts_warning_other_androids">Element necesita permiso para acceder a tu agenda de contactos para encontrar otros usuarios de Matrix por sus correos electrónicos y números telefónicos. 
\n
\n¿Permitir que Element acceda a tus contactos \?</string>
  <string name="permissions_action_not_performed_missing_permissions">Lo sentimos. Acción no realizada, debido a que faltan permisos</string>

  <!-- medias slider string -->
  <string name="media_slider_saved">Guardado</string>
  <string name="media_slider_saved_message">¿Guardar en descargas?</string>
  <string name="yes">SÍ</string>
  <string name="no">NO</string>
  <string name="_continue">Continuar</string>

  <!-- Actions -->
  <string name="remove">Eliminar</string>
  <string name="join">Unirse</string>
  <string name="preview">Vista Previa</string>
  <string name="reject">Rechazar</string>

  <!-- Room -->
  <string name="room_jump_to_first_unread">Ir al primer mensaje no leído.</string>

  <!-- Room Preview -->
  <string name="room_preview_invitation_format">Has sido invitado por %s a unirte a esta sala</string>
  <string name="room_preview_unlinked_email_warning">Esta invitación fue enviada a %s, que no esta asociado a esta cuenta.
Quizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrónico a esta cuenta.</string>
\nQuizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrónico a esta cuenta.</string>
  <string name="room_preview_try_join_an_unknown_room">Estás intentando acceder a %s. ¿Quieres unirte para participar en la discusión?</string>
  <string name="room_preview_try_join_an_unknown_room_default">una sala</string>
  <string name="room_preview_room_interactions_disabled">Esta es una vista previa de esta sala. Las interacciones dentro de la sala se han deshabilitado.</string>

  <!-- Chat creation -->
  <string name="room_creation_title">Nueva Conversación</string>
  <string name="room_creation_add_member">Añadir miembro</string>
  <string name="room_title_one_member">1 miembro</string>

  <!-- Chat participants -->
  <string name="room_participants_leave_prompt_title">Salir de la sala</string>
  <string name="room_participants_leave_prompt_msg">¿Seguro que quieres salir de la sala?</string>
  <string name="room_participants_remove_prompt_msg">¿Seguro que quieres eliminar a %s de esta conversación?</string>
  <string name="room_participants_create">Crear</string>

  <string name="room_participants_online">En línea</string>
  <string name="room_participants_offline">Desconectado</string>
  <string name="room_participants_idle">En reposo</string>

  <string name="room_participants_header_admin_tools">HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN</string>
  <string name="room_participants_header_call">LLAMAR</string>
  <string name="room_participants_header_direct_chats">CONVERSACIONES DIRECTAS</string>
  <string name="room_participants_header_devices">SESIONES</string>

  <string name="room_participants_action_invite">Invitar</string>
  <string name="room_participants_action_leave">Salir de esta sala</string>
  <string name="room_participants_action_remove">Eliminar de esta sala</string>


@@ 324,26 285,22 @@ Quizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrón
  <string name="room_participants_invite_search_another_user">ID de Usuario, Nombre o correo electrónico</string>
  <string name="room_participants_action_mention">Mencionar</string>
  <string name="room_participants_action_devices_list">Mostrar Lista de Sesiones</string>
  <string name="room_participants_power_level_prompt">No podrás deshacer este cambio porque estás promoviendo al usuario para tener el mismo nivel de autoridad que tú.
¿Estás seguro?</string>

  <string name="room_participants_power_level_prompt">No podrás deshacer este cambio porque estás ascendiendo al usuario al mismo nivel de autoridad que tú.
\n¿Estás seguro\?</string>
  <string name="room_participants_invite_prompt_msg">¿Seguro que quieres invitar a %s a esta conversación?</string>

  <!-- invitation -->
  <string name="people_search_invite_by_id"><u>Invitar por ID</u></string>
  <string name="people_search_local_contacts">CONTACTOS LOCALES (%d)</string>
  <string name="people_search_filter_text">Solo usuarios de Matrix</string>

  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_title">Invitar usuario por ID</string>
  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_description">Por favor, ingresa una o más direcciones de correo electrónico o ID de Matrix</string>
  <string name="people_search_invite_by_id_dialog_hint">Correo electrónico o ID de Matrix</string>

  <!-- Chat -->
  <string name="room_menu_search">Buscar</string>
  <string name="room_one_user_is_typing">%s está escribiendo…</string>
  <string name="room_two_users_are_typing">%1$s y %2$s están escribiendo…</string>
  <string name="room_many_users_are_typing">%1$s y %2$s y otros están escribiendo…</string>
  <string name="room_message_placeholder_encrypted">Enviar un mensaje cifrado…</string>
  <string name="room_message_placeholder_encrypted">Enviar un mensaje encriptado…</string>
  <string name="room_message_placeholder_not_encrypted">Enviar un mensaje (sin cifrar)…</string>
  <string name="room_offline_notification">Se perdió la conexión con el servidor.</string>
  <string name="room_unsent_messages_notification">Los mensajes no se enviaron. ¿%1$s o %2$s ahora?</string>


@@ 354,7 311,6 @@ Quizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrón
  <string name="room_delete_unsent_messages">Eliminar mensajes no enviados</string>
  <string name="room_message_file_not_found">Archivo no encontrado</string>
  <string name="room_do_not_have_permission_to_post">No tienes permiso para publicar en esta sala</string>

  <!-- unrecognized SSL certificate -->
  <string name="ssl_trust">Confiar</string>
  <string name="ssl_do_not_trust">No confiar</string>


@@ 367,7 323,6 @@ Quizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrón
  <string name="ssl_unexpected_existing_expl">El certificado cambió de uno que era confiable para tu teléfono. Esto es MUY INUSUAL. Se recomienda NO ACEPTAR este nuevo certificado.</string>
  <string name="ssl_expected_existing_expl">El certificado cambió de uno que era confiable a uno que no es confiable. El servidor puede haber renovado su certificado. Contacta al administrador del servidor para obtener la huella digital.</string>
  <string name="ssl_only_accept">Solo acepta el certificado si el administrador del servidor ha publicado una huella digital que coincide con la anterior.</string>

  <!-- Room Details -->
  <string name="room_details_title">Detalles de Sala</string>
  <string name="room_details_people">Personas</string>


@@ 376,15 331,13 @@ Quizás quieras iniciar sesión con otra cuenta, o añadir este correo electrón
  <string name="malformed_id">ID mal formada. Debería ser una dirección de correo electrónico o una ID de Matrix como \'@partelocal:dominio\'</string>
  <string name="room_details_people_invited_group_name">INVITADOS</string>
  <string name="room_details_people_present_group_name">SE UNIERON</string>

  <!-- Room events -->
  <string name="room_event_action_report_prompt_reason">Motivo para reportar este contenido</string>
  <string name="room_event_action_report_prompt_ignore_user">¿Quieres ocultar todos los mensajes de este usuario?

Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de tiempo.</string>
  <string name="room_event_action_report_prompt_ignore_user">¿Quieres ocultar todos los mensajes de este usuario\?
\n
\nTen en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de tiempo.</string>
  <string name="room_event_action_cancel_upload">Cancelar Subida</string>
  <string name="room_event_action_cancel_download">Cancelar Descarga</string>

  <!-- Search -->
  <string name="search_hint">Buscar</string>
  <string name="search_members_hint">Filtrar miembros de la sala</string>


@@ 393,7 346,6 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="tab_title_search_messages">MENSAJES</string>
  <string name="tab_title_search_people">PERSONAS</string>
  <string name="tab_title_search_files">ARCHIVOS</string>

  <!-- Room recents -->
  <string name="room_recents_join">UNIRSE</string>
  <string name="room_recents_directory">DIRECTORIO</string>


@@ 406,18 358,15 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="room_recents_join_room">Unirse a la sala</string>
  <string name="room_recents_join_room_title">Unirse a una sala</string>
  <string name="room_recents_join_room_prompt">Escribe una ID o alias de sala</string>

  <!-- Directory -->
  <string name="directory_search_results_title">Explorar directorio</string>
  <string name="directory_searching_title">Buscando directorio…</string>

  <!-- home room settings -->
  <string name="room_settings_favourite">Agregar a Favoritos</string>
  <string name="room_settings_de_prioritize">Dejar de priorizar</string>
  <string name="room_settings_direct_chat">Conversación Directa</string>
  <string name="room_settings_leave_conversation">Salir de la Conversación</string>
  <string name="room_settings_forget">Olvidar</string>

  <!-- home sliding menu -->
  <string name="room_sliding_menu_messages">Mensajes</string>
  <string name="room_sliding_menu_settings">Ajustes</string>


@@ 426,9 375,7 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="room_sliding_menu_third_party_notices">Avisos de terceros</string>
  <string name="room_sliding_menu_copyright">Derechos de autor</string>
  <string name="room_sliding_menu_privacy_policy">Política de privacidad</string>

  <!-- Vector Settings -->

  <string name="settings_profile_picture">Imagen de Perfil</string>
  <string name="settings_display_name">Nombre Público</string>
  <string name="settings_email_address">Correo Electrónico</string>


@@ 437,22 384,18 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="settings_add_phone_number">Añadir número telefónico</string>
  <string name="settings_app_info_link_summary">Mostrar la pantalla de información de la aplicación de los ajustes del sistema.</string>
  <string name="settings_app_info_link_title">Información de la aplicación</string>

  <string name="settings_enable_all_notif">Habilitar notificaciones para esta cuenta</string>
  <string name="settings_enable_this_device">Habilitar notificaciones para esta sesión</string>
  <string name="settings_turn_screen_on">Enciende la pantalla por 3 segundos</string>

  <string name="settings_messages_in_one_to_one">Mensajes en conversaciones uno a uno</string>
  <string name="settings_messages_in_group_chat">Mensajes en conversaciones en grupo</string>
  <string name="settings_invited_to_room">Cuando soy invitado a una sala</string>
  <string name="settings_call_invitations">Invitaciones de llamada</string>
  <string name="settings_messages_sent_by_bot">Mensajes enviados por bot</string>

  <string name="settings_background_sync">Sincronización en segundo plano</string>
  <string name="settings_enable_background_sync">Habilitar sincronización en segundo plano</string>
  <string name="settings_set_sync_timeout">Venció el tiempo de espera para la solicitud de sincronización</string>
  <string name="settings_set_sync_delay">Retraso entre cada sincronización</string>

  <string name="settings_version">Versión</string>
  <string name="settings_olm_version">versión de olm</string>
  <string name="settings_app_term_conditions">Términos y condiciones</string>


@@ 461,8 404,6 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="settings_privacy_policy">Política de privacidad</string>
  <string name="settings_clear_cache">Borrar caché</string>
  <!--string name="settings_room_privacy_label">Privacy</string-->


  <string name="settings_user_settings">Ajustes de usuario</string>
  <string name="settings_notifications">Notificaciones</string>
  <string name="settings_ignored_users">Usuarios ignorados</string>


@@ 484,39 425,31 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="devices_details_last_seen_title">Visto por última vez</string>
  <string name="devices_details_last_seen_format">%1$s @ %2$s</string>
  <string name="devices_delete_dialog_text">Esta operación requiere autenticación adicional.
Para continuar, ingresa tu contraseña por favor.</string>
\nPara continuar, introduce tu contraseña por favor.</string>
  <string name="devices_delete_dialog_title">Autenticación</string>
  <string name="devices_delete_pswd">Contraseña:</string>
  <string name="devices_delete_submit_button_label">Enviar</string>

  <string name="settings_logged_in">Sesión iniciada como</string>
  <string name="settings_home_server">Servidor Doméstico</string>
  <string name="settings_identity_server">Servidor de Identidad</string>

  <string name="account_email_validation_title">Verificación Pendiente</string>
  <string name="account_email_validation_message">Por favor, consulta tu correo electrónico y haz clic en el enlace que contiene. Una vez hecho esto, haz clic en continuar.</string>
  <string name="account_email_validation_error">No es posible verificar la dirección de correo electrónico. Por favor, consulta tu correo electrónico y haz clic en el enlace que contiene. Una vez hecho esto, haz clic en continuar.</string>

  <string name="account_email_already_used_error">Esta dirección de correo electrónico ya está en uso.</string>
  <string name="account_email_not_found_error">No se encontró esta dirección de correo electrónico.</string>
  <string name="account_phone_number_already_used_error">Este número telefónico ya está en uso.</string>

  <string name="settings_change_password">Cambiar contraseña</string>
  <string name="settings_old_password">Contraseña actual</string>
  <string name="settings_new_password">Contraseña nueva</string>
  <string name="settings_confirm_password">Confirmar contraseña</string>
  <string name="settings_fail_to_update_password">No se pudo actualizar la contraseña</string>
  <string name="settings_password_updated">Tu contraseña ha sido actualizada</string>
  <string name="settings_unignore_user">¿Mostrar todos los mensajes de %s?

Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de tiempo.</string>

  <string name="settings_unignore_user">¿Mostrar todos los mensajes de %s\?
\n
\nTen en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tomar algo de tiempo.</string>
  <string name="settings_delete_notification_targets_confirmation">¿Seguro que quieres eliminar este objetivo de notificaciones?</string>

  <string name="settings_delete_threepid_confirmation">¿Seguro que quieres eliminar los %1$s %2$s?</string>

  <string name="settings_select_country">Elige un país</string>

  <string name="settings_phone_number_country_label">País</string>
  <string name="settings_phone_number_country_error">Por favor, elige un país</string>
  <string name="settings_phone_number_label">Número telefónico</string>


@@ 526,21 459,17 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="settings_phone_number_verification_error_empty_code">Ingresa un código de activación</string>
  <string name="settings_phone_number_verification_error">Error en la validación de tu número telefónico</string>
  <string name="settings_phone_number_code">Código</string>

  <!-- Room Settings -->

  <!-- room global settings-->
  <string name="room_settings_room_photo">Imagen de Sala</string>
  <string name="room_settings_room_name">Nombre de Sala</string>
  <string name="room_settings_topic">Tema</string>
  <string name="room_settings_room_tag">Etiqueta de Sala</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_dialog_title">Etiquetado como:</string>

  <!-- Room settings: Room tag -->
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_favourite">Agregar a Favoritos</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_low_priority">Prioridad baja</string>
  <string name="room_settings_tag_pref_entry_none">Ninguno</string>

  <!-- room settings : access and visibility -->
  <string name="room_settings_category_access_visibility_title">Acceso y visibilidad</string>
  <string name="room_settings_directory_visibility">Listar esta sala en el directorio de salas</string>


@@ 548,70 477,57 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="room_settings_room_read_history_rules_pref_title">Legibilidad del Historial de la Sala</string>
  <string name="room_settings_room_read_history_rules_pref_dialog_title">¿Quién puede leer el historial?</string>
  <string name="room_settings_room_access_rules_pref_dialog_title">¿Quién puede acceder a esta sala?</string>

  <!-- Room settings, access and visibility : WHO CAN READ HISTORY? (read rule) -->
  <string name="room_settings_read_history_entry_anyone">Todos</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_option_time_shared">Solo miembros (desde el momento en que se selecciona esta opción)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_invited">Solo miembros (desde que fueron invitados)</string>
  <string name="room_settings_read_history_entry_members_only_joined">Solo miembros (desde que se unieron)</string>

  <!-- Room settings: "Who can access this room?" (access rule) -->
  <string name="room_settings_room_access_warning">Para crear un enlace a una sala, debe tener una dirección.</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_only_invited">Solo personas que han sido invitadas</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_apart_guest">Cualquier persona que conozca el enlace a esta sala, excepto invitados</string>
  <string name="room_settings_room_access_entry_anyone_with_link_including_guest">Cualquier persona que conozca el enlace a esta sala, incluyendo invitados</string>

  <!-- Room settings: banned users -->
  <string name="room_settings_banned_users_title">Usuarios vetados</string>

  <!-- advanced -->
  <string name="room_settings_category_advanced_title">Avanzado</string>
  <string name="room_settings_room_internal_id">La ID interna de esta sala</string>
  <string name="room_settings_addresses_pref_title">Direcciones</string>
  <string name="room_settings_labs_pref_title">Laboratorios</string>
  <string name="room_settings_labs_warning_message">Estas son funcionalidades experimentales que pueden romperse de maneras inesperadas. Utilizar con precaución.</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end">Cifrado de Extremo a Extremo</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_is_active">El Cifrado de Extremo a Extremo está activo</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_warnings">Necesitas cerrar sesión para poder habilitar el cifrado.</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end">Encriptación de Extremo a Extremo</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_is_active">La encriptación de Extremo a Extremo está activa</string>
  <string name="room_settings_labs_end_to_end_warnings">Necesitas cerrar sesión para poder habilitar la encriptación.</string>
  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_title">Cifrar solo a sesiones verificadas</string>
  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_summary">Nunca enviar mensajes cifrados a sesiones sin verificar en esta sala desde esta sesión.</string>

  <string name="room_settings_never_send_to_unverified_devices_summary">Nunca enviar mensajes encriptados a sesiones sin verificar en esta sala desde esta sesión.</string>
  <!-- Room settings: advanced addresses -->
  <string name="room_settings_addresses_no_local_addresses">Esta sala no tiene direcciones locales</string>
  <string name="room_settings_addresses_add_new_address">Dirección nueva (ej. #foo:matrix.org)</string>

  <string name="room_settings_addresses_invalid_format_dialog_title">Formato de alias inválido</string>
  <string name="room_settings_addresses_invalid_format_dialog_body">\'%s\' no es un formato de alias válido</string>
  <string name="room_settings_addresses_disable_main_address_prompt_msg">No tendrás una dirección principal especificada para esta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_disable_main_address_prompt_title">Advertencias de la dirección principal</string>

  <string name="room_settings_set_main_address">Establecer como Dirección Principal</string>
  <string name="room_settings_unset_main_address">Dejar de Establecer como Dirección Principal</string>
  <string name="room_settings_copy_room_id">Copiar ID de Sala</string>
  <string name="room_settings_copy_room_address">Copiar Dirección de Sala</string>

  <string name="room_settings_addresses_e2e_enabled">El cifrado está habilitado en esta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_disabled">El cifrado está deshabilitado en esta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_encryption_warning">Habilitar cifrado
(advertencia: ¡no se puede volver a deshabilitar!)</string>

  <string name="room_settings_addresses_e2e_enabled">La encriptación está habilitada en esta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_disabled">La encriptación está deshabilitada en esta sala.</string>
  <string name="room_settings_addresses_e2e_encryption_warning">Habilitar encriptado
\n(advertencia: ¡no se puede volver a deshabilitar!)</string>
  <!-- Directory -->
  <string name="directory_title">Directorio</string>

  <!-- matrix error -->
  <string name="failed_to_load_timeline_position">%s estaba intentando cargar un momento específico en la línea de tiempo de esta sala pero no pudo encontrarlo.</string>

  <!-- encryption dialog -->
  <string name="encryption_information_title">Información de cifrado de extremo a extremo</string>

  <string name="encryption_information_title">Información de encriptación Extremo-a-Extremo</string>
  <string name="encryption_information_device_info">Información de eventos</string>
  <string name="encryption_information_user_id">ID de Usuario</string>
  <string name="encryption_information_curve25519_identity_key">Clave de identidad Curve25519</string>
  <string name="encryption_information_claimed_ed25519_fingerprint_key">Clave de huella digital Ed25519 reclamada</string>
  <string name="encryption_information_algorithm">Algoritmo</string>
  <string name="encryption_information_session_id">ID de Sesión</string>
  <string name="encryption_information_decryption_error">Error de descifrado</string>

  <string name="encryption_information_decryption_error">Error de desencriptación</string>
  <string name="encryption_information_sender_device_information">Información de la sesión emisora</string>
  <string name="encryption_information_device_name">Nombre público</string>
  <string name="encryption_information_name">Nombre público</string>


@@ 619,45 535,41 @@ Ten en cuenta que esta acción reiniciará la aplicación y puede tardar algo de
  <string name="encryption_information_device_key">Clave de sesión</string>
  <string name="encryption_information_verification">Verificación</string>
  <string name="encryption_information_ed25519_fingerprint">Huella digital Ed25519</string>

  <string name="encryption_export_e2e_room_keys">Exportar claves de salas con Cifrado de Extremo a Extremo</string>
  <string name="encryption_export_e2e_room_keys">Exportar claves de salas con encriptación Extremo-a-Extremo</string>
  <string name="encryption_export_room_keys">Exportar claves de sala</string>
  <string name="encryption_export_room_keys_summary">Exportar las claves a un archivo local</string>
  <string name="encryption_export_export">Exportar</string>
  <string name="passphrase_enter_passphrase">Ingresar frase de contraseña</string>
  <string name="passphrase_confirm_passphrase">Confirmar frase de contraseña</string>
  <string name="encryption_export_saved_as">Las claves de salas con Cifrado de Extremo a Extremo se guardaron en \'%s\'.

Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</string>

  <string name="encryption_import_e2e_room_keys">Importar claves de salas con Cifrado de Extremo a Extremo</string>
  <string name="encryption_export_saved_as">Las claves de salas con encriptado de Extremo-a-Extremo se guardaron en \'%s\'.
\n
\nAdvertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</string>
  <string name="encryption_import_e2e_room_keys">Importar claves de salas con encriptación Extremo-a-Extremo</string>
  <string name="encryption_import_room_keys">Importar claves de sala</string>
  <string name="encryption_import_room_keys_summary">Importar las claves desde un archivo local</string>
  <string name="encryption_import_import">Importar</string>
  <string name="encryption_never_send_to_unverified_devices_title">Cifrar solo a sesiones verificadas</string>
  <string name="encryption_never_send_to_unverified_devices_summary">Nunca enviar mensajes cifrados a sesiones sin verificar desde esta sesión.</string>

  <string name="encryption_never_send_to_unverified_devices_summary">Nunca enviar mensajes encriptados a sesiones sin verificar desde esta sesión.</string>
  <string name="encryption_information_not_verified">SIN Verificar</string>
  <string name="encryption_information_verified">Verificado</string>
  <string name="encryption_information_blocked">Prohibido</string>

  <string name="encryption_information_unknown_device">sesión desconocida</string>
  <string name="encryption_information_none">ninguno</string>

  <string name="encryption_information_verify">Verificar</string>
  <string name="encryption_information_unverify">Anular Verificación</string>
  <string name="encryption_information_block">Prohibir</string>
  <string name="encryption_information_unblock">Dejar de Prohibir</string>

  <string name="encryption_information_verify_device">Verificar sesión</string>
  <string name="encryption_information_verify_device_warning">Para verificar que esta sesión es confiable, por favor contacta a su dueño por algún otro medio (ej. cara a cara o por teléfono) y pregúntale si la clave que ve en sus Ajustes de Usuario para esta sesión coincide con la clave a continuación:</string>
  <string name="encryption_information_verify_device_warning2">Si coincide, presione el botón de verificar a continuación. Si no coincide, entonces alguien está interceptando esta sesión y probablemente debería prohibirlo. En el futuro, este proceso de verificación será más sofisticado.</string>
  <string name="encryption_information_verify_key_match">Verifico que las claves coinciden</string>

  <!-- unknown devices management -->
  <string name="unknown_devices_alert_title">La sala contiene sesiones desconocidas</string>
  <string name="unknown_devices_alert_message">Esta sala contiene sesiones desconocidas que no han sido verificados. Esto significa que no hay garantía de que las sesiones pertenezcan a los usuarios a los que dicen pertenecer. Recomendamos que pases por el proceso de verificación para cada sesión antes de continuar. Puedes reenviar el mensaje sin verificarlas si prefieres. Sesiones desconocidas:</string>

  <string name="unknown_devices_alert_message">Esta sala contiene sesiones desconocidas que no han sido verificadas.
\nEsto significa que no hay garantía de que las sesiones pertenezcan a los usuarios a los que dicen pertenecer.
\nRecomendamos que hagas el proceso de verificación por cada sesión antes de continuar. Pero puedes reenviar el mensaje sin verificarlas si prefieres.
\n
\nSesiones desconocidas:</string>
  <!-- directory activity -->
  <string name="select_room_directory">Selecciona un directorio de salas</string>
  <string name="directory_server_fail_to_retrieve_server">El servidor puede estar no disponible o sobrecargado</string>


@@ 665,35 577,27 @@ Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</
  <string name="directory_server_placeholder">URL del Servidor Doméstico</string>
  <string name="directory_server_all_rooms_on_server">Todas las salas en el servidor %s</string>
  <string name="directory_server_native_rooms">Todas las salas nativas de %s</string>

  <!-- historical -->
  <string name="historical_placeholder">Buscar en el historial</string>
  <string name="settings_user_interface">Interfaz de usuario</string>
  <string name="settings_interface_language">Idioma</string>
  <string name="settings_select_language">Elige idioma</string>

  <string name="settings_start_on_boot">Iniciar en el arranque</string>
  <string name="settings_clear_media_cache">Borrar caché de medios</string>
  <string name="settings_keep_media">Guardar medios</string>

  <string name="settings_always_show_timestamps">Mostrar marcas temporales de todos los mensajes</string>

  <string name="media_saving_period_3_days">3 días</string>
  <string name="media_saving_period_1_week">1 semana</string>
  <string name="media_saving_period_1_month">1 mes</string>
  <string name="media_saving_period_forever">Para siempre</string>

  <string name="offline">Desconectado</string>

  <string name="settings_data_save_mode">Modo de ahorro de datos</string>

  <string name="font_size">Tamaño de letra</string>
  <string name="small">Pequeño</string>
  <string name="normal">Normal</string>
  <string name="large">Grande</string>
  <string name="largest">Mayor</string>
  <string name="settings_theme">Tema</string>

  <string name="tiny">Diminuto</string>
  <string name="larger">Más Grande</string>
  <string name="huge">Enorme</string>


@@ 702,30 606,23 @@ Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</
  <string name="light_theme">Tema Claro</string>
  <string name="dark_theme">Tema Oscuro</string>
  <string name="black_them">Tema Negro</string>

  <string name="notification_sync_in_progress">Sincronizando…</string>
  <string name="notification_listening_for_events">Detectar eventos</string>
  <string name="notification_listening_for_events">Captando eventos</string>
  <string name="notification_noisy_notifications">Notificaciones ruidosas</string>
  <string name="notification_silent_notifications">Notificaciones silenciosas</string>

  <string name="title_activity_bug_report">Informe de error</string>

  <string name="option_take_photo">Tomar foto</string>
  <string name="option_take_video">Tomar vídeo</string>

  <string name="call">Llamar</string>
  <string name="settings_notification_ringtone">Sonido de notificación</string>
  <string name="settings_containing_my_display_name">Mensajes que contienen mi nombre público</string>
  <string name="settings_containing_my_user_name">Mensajes que contienen mi nombre de usuario</string>
  <string name="settings_12_24_timestamps">Mostrar marcas temporales en formato de 12 horas</string>

  <string name="settings_analytics">Análisis de Estadísticas</string>

  <string name="widget_no_power_to_manage">Necesitas permiso para gestionar los componentes en esta sala</string>
  <string name="widget_creation_failure">La creación del componente falló</string>
  <string name="settings_labs_create_conference_with_jitsi">Crear llamadas de conferencia con jitsi</string>
  <string name="widget_delete_message_confirmation">¿Seguro que quieres eliminar el widget de esta sala\?</string>

  <!-- Widget Integration Manager -->
  <string name="widget_integration_unable_to_create">No es posible crear el componente.</string>
  <string name="widget_integration_failed_to_send_request">El envío de la solicitud falló.</string>


@@ 737,60 634,43 @@ Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</
  <string name="widget_integration_room_not_visible">La sala %s no está visible.</string>
  <string name="room_add_matrix_apps">Añadir aplicaciones de Matrix</string>
  <string name="settings_labs_native_camera">Utilizar cámara nativa</string>

  <!-- share keys -->
  <string name="you_added_a_new_device">Añadiste una nueva sesión \'%s\', que está solicitando claves de cifrado.</string>
  <string name="your_unverified_device_requesting">Tu sesión sin verificar \'%s\' está solicitando claves de cifrado.</string>
  <string name="you_added_a_new_device">Has añadido una nueva sesión \'%s\', que está solicitando claves de encriptación.</string>
  <string name="your_unverified_device_requesting">Tu sesión sin verificar \'%s\' está solicitando claves de encriptación.</string>
  <string name="start_verification">Iniciar verificación</string>
  <string name="share_without_verifying">Compartir sin verificar</string>
  <string name="ignore_request">Ignorar solicitud</string>

  <!-- conference call -->
  <string name="conference_call_warning_title">¡Advertencia!</string>
  <string name="conference_call_warning_message">Las llamadas de conferencia están en desarrollo y pueden no ser confiables.</string>

  <!-- slash commands -->
  <string name="command_error">Error de comando</string>
  <string name="unrecognized_command">Comando no reconocido: %s</string>

  <!-- notification statuses -->
  <string name="notification_off">Desactivado</string>
  <string name="notification_noisy">Ruidoso</string>

  <string name="encrypted_message">Mensaje cifrado</string>

  <string name="encrypted_message">Mensaje encriptado</string>
  <string name="title_activity_group_details">Detalles de comunidad</string>

  <string name="loading">Cargando…</string>

  <string name="action_exit">Salir</string>
  <string name="bottom_action_groups">Comunidades</string>

  <string name="home_filter_placeholder_groups">Filtrar comunidades</string>

  <string name="groups_invite_header">Invitar</string>
  <string name="groups_header">Comunidades</string>
  <string name="no_group_placeholder">No hay grupos</string>

  <string name="start_new_chat_prompt_msg">¿Seguro que quieres iniciar una nueva conversación con %s?</string>
  <string name="start_voice_call_prompt_msg">¿Seguro que quieres iniciar una llamada de voz?</string>
  <string name="start_video_call_prompt_msg">¿Seguro que quieres iniciar una llamada de vídeo?</string>

  <string name="groups_list">Lista de Grupos</string>

  <string name="room_participants_ban_prompt_msg">El usuario baneado lo echará de esta sala y evitará que se unan nuevamente.</string>

  <string name="room_settings_all_messages_noisy">Todos los mensajes (ruidoso)</string>
  <string name="room_settings_all_messages">Todos los mensajes</string>
  <string name="room_settings_mention_only">Solo menciones</string>
  <string name="room_settings_mute">Silenciar</string>
  <string name="room_settings_add_homescreen_shortcut">Añadir un Atajo a la Pantalla de Inicio</string>

  <string name="room_settings_add_homescreen_shortcut">Añadir a la Pantalla de Inicio</string>
  <string name="settings_inline_url_preview">Vistas previas de URL en línea</string>
  <string name="settings_vibrate_on_mention">Vibrar al mencionar un usuario</string>

  <string name="settings_flair">Insignia</string>

  <string name="room_settings_room_notifications_title">Notificaciones</string>
  <string name="room_settings_no_flair">Esta sala no está mostrando insignias para ninguna comunidad</string>
  <string name="room_settings_add_new_group">Nueva ID de comunidad (ej. +foo:matrix.org)</string>


@@ 798,48 678,40 @@ Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</
  <string name="forget_room">Olvidar sala</string>
  <string name="rejoin">Volver a unirse</string>
  <string name="room_settings_invalid_group_format_dialog_body">\'%s\' no es una ID de comunidad válida</string>


  <string name="create">Crear</string>
  <string name="create_community">Crear Comunidad</string>
  <string name="community_name">Nombre de comunidad</string>
  <string name="community_name_hint">Ejemplo</string>
  <string name="community_id">ID de Comunidad</string>
  <string name="community_id_hint">ejemplo</string>

  <!-- group details -->
  <string name="group_details_home">Inicio</string>
  <string name="group_details_people">Personas</string>
  <string name="group_details_rooms">Salas</string>
  <string name="no_users_placeholder">No hay usuarios</string>

  <string name="rooms">Salas</string>
  <string name="joined">Se unió</string>
  <string name="invited">Invitado</string>
  <string name="filter_group_members">Filtrar miembros del grupo</string>
  <string name="filter_group_rooms">Filtrar salas del grupo</string>

  <string name="has_been_kicked">Has sido expulsado de %1$s por %2$s</string>
  <string name="has_been_banned">Has sido vetado de %1$s por %2$s</string>
  <string name="reason_colon">Motivo: %1$s</string>
  <string name="group_no_long_description">El administrador de la comunidad no ha redactado una descripción larga para esta comunidad.</string>

  <string name="send_bug_report_rage_shake">Agitar con rabia para reportar un error</string>

  <string name="actions">Acciones</string>
  <string name="list_members">Listar miembros</string>
  <string name="room_sync_in_progress">Sincronizando…</string>
  <plurals name="room_title_members">
    <item quantity="one">1 miembro</item>
    <item quantity="one">%d miembro</item>
    <item quantity="other">%d miembros</item>
  </plurals>
  <plurals name="room_new_messages_notification">
    <item quantity="one">1 mensaje nuevo</item>
    <item quantity="one">%d mensaje nuevo</item>
    <item quantity="other">%d mensajes nuevos</item>
  </plurals>

  <plurals name="directory_search_rooms">
    <item quantity="one">1 sala</item>
    <item quantity="one">%d sala</item>
    <item quantity="other">%d salas</item>
  </plurals>
  <plurals name="directory_search_rooms_for">


@@ 847,58 719,50 @@ Advertencia: este archivo puede ser eliminado si la aplicación se desinstala.</
    <item quantity="other">%1$s salas encontradas para %2$s</item>
  </plurals>
  <plurals name="notification_unread_notified_messages_in_room_rooms">
    <item quantity="one">1 sala</item>
    <item quantity="one">%d sala</item>
    <item quantity="other">%d salas</item>
  </plurals>
  <plurals name="membership_changes">
    <item quantity="one">1 cambio de membresía</item>
    <item quantity="one">%d cambio de membresía</item>
    <item quantity="other">%d cambios de membresía</item>
  </plurals>

  <string name="open_chat_header">Abrir título</string>
  <plurals name="room_header_active_members_count">
    <item quantity="one">1 miembro activo</item>
    <item quantity="one">%d miembro activo</item>
    <item quantity="other">%d miembros activos</item>
  </plurals>
  <plurals name="notification_unread_notified_messages">
    <item quantity="one">1 mensaje sin leer</item>
    <item quantity="one">%d mensaje sin leer</item>
    <item quantity="other">%d mensajes sin leer</item>
  </plurals>
  <plurals name="notification_unread_notified_messages_in_room_msgs">
    <item quantity="one">1 mensaje notificado sin leer</item>
    <item quantity="one">%d mensaje notificado sin leer</item>
    <item quantity="other">%d mensajes notificados sin leer</item>
  </plurals>
  <string name="notification_unread_notified_messages_in_room">%1$s en %2$s</string>

  <plurals name="active_widgets">
    <item quantity="one">1 componente activo</item>
    <item quantity="one">%d componente activo</item>
    <item quantity="other">%d componentes activos</item>
  </plurals>

  <!-- Widget Integration Manager -->
  <string name="title_activity_choose_sticker">Enviar una pegatina</string>

  <string name="no_sticker_application_dialog_content">Actualmente no tienes ningún paquete de pegatinas habilitado.
\n
\n¿Añadir algunos ahora\?</string>

  <string name="deactivate_account_title">Desactivar Cuenta</string>
  <string name="avatar">Avatar</string>

  <string name="receipt_avatar">Avatar de recibo</string>
  <string name="notice_avatar">Avatar de aviso</string>
  <string name="dialog_user_consent_content">Para continuar utilizando el servidor doméstico %1$s, debes revisar y aceptar los términos y condiciones.</string>
  <string name="dialog_user_consent_submit">Revisar ahora</string>

  <string name="deactivate_account_content">Esto hará que tu cuenta quede permanentemente inutilizable. No podrás iniciar sesión, y nadie podrá volver a registrar la misma ID de usuario. Esto hará que tu cuenta salga de todas las salas en las cuales participa, y eliminará los datos de tu cuenta de tu servidor de identidad. <b>Esta acción es irreversible</b>.

Desactivar tu cuenta <b>no hace que por defecto olvidemos los mensajes que has enviado</b>. Si quieres que olvidemos tus mensajes, por favor marca la casilla a continuación.

La visibilidad de mensajes en Matrix es similar a la del correo electrónico. Que olvidemos tus mensajes implica que los mensajes que hayas enviado no se compartirán con ningún usuario nuevo o no registrado, pero aquellos usuarios registrados que ya tengan acceso a estos mensajes seguirán teniendo acceso a su copia.</string>
\n
\nDesactivar tu cuenta <b>no hace que por defecto olvidemos los mensajes que has enviado</b>. Si quieres que olvidemos tus mensajes, por favor marca la casilla a continuación.
\n
\nLa visibilidad de mensajes en Matrix es similar a la del correo electrónico. Que olvidemos tus mensajes implica que los mensajes que hayas enviado no se compartirán con ningún usuario nuevo o no registrado, pero aquellos usuarios registrados que ya tengan acceso a estos mensajes seguirán teniendo acceso a su copia.</string>
  <string name="deactivate_account_delete_checkbox">Por favor, olvida todos los mensajes enviados al desactivar mi cuenta (Advertencia: esto provocará que los usuarios futuros vean conversaciones incompletas)</string>
  <string name="deactivate_account_prompt_password">Para continuar, ingresa tu contraseña por favor:</string>
  <string name="deactivate_account_submit">Desactivar Cuenta</string>

  <string name="settings_notification_privacy">Privacidad de notificaciones</string>
  <string name="settings_notification_privacy_normal">Normal</string>
  <string name="settings_notification_privacy_reduced">Privacidad reducida</string>


@@ 908,51 772,37 @@ La visibilidad de mensajes en Matrix es similar a la del correo electrónico. Qu
  <string name="settings_notification_privacy_secure_message_content">• El contenido del mensaje de la notificación está <b>ubicado de forma segura directamente desde el servidor doméstico de Matrix</b></string>
  <string name="settings_notification_privacy_nosecure_message_content">• Las notificaciones contienen <b>datos de mensajes y metadatos</b></string>
  <string name="settings_notification_privacy_message_content_not_shown">• Las notificaciones <b>no mostrarán el contenido del mensaje</b></string>

  <string name="settings_deactivate_account_section">Desactivar cuenta</string>
  <string name="settings_deactivate_my_account">Desactivar mi cuenta</string>

  <string name="download">Descargar</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_ok">Sí, ¡quiero ayudar!</string>

  <string name="startup_notification_privacy_button_grant">Conceder permiso</string>
  <string name="option_send_voice">Enviar audio</string>

  <string name="option_send_sticker">Enviar pegatina</string>
  <string name="widget_integration_invalid_parameter">Un parámetro no es válido.</string>
  <string name="error_empty_field_your_password">Ingresa tu contraseña por favor.</string>

  <string name="settings_labs_enable_send_voice">Enviar mensaje de voz</string>

  <string name="startup_notification_privacy_button_other">Elige otra opción</string>

  <string name="widget_integration_missing_parameter">Falta un parámetro requerido.</string>
  <string name="e2e_re_request_encryption_key_dialog_title">Solicitud enviada</string>
  <string name="speak">Conversar</string>
  <string name="e2e_re_request_encryption_key_dialog_content">Por favor, inicia Element en otro dispositivo que pueda descifrar el mensaje para que pueda enviar las claves a esta sesión.</string>

  <string name="dialog_title_third_party_licences">Licencias de terceros</string>

  <string name="clear">Borrar</string>
  <string name="go_on_with">continuar con…</string>
  <string name="error_no_external_application_found">Lo sentimos, no se encontró ninguna aplicación externa para completar esta acción.</string>

  <string name="e2e_re_request_encryption_key"><u>Volver a solicitar las claves de cifrado</u> de tus otras sesiones.</string>

  <string name="e2e_re_request_encryption_key">Volver a solicitar las claves de encriptado de tus otras sesiones.</string>
  <string name="e2e_re_request_encryption_key_sent">Solicitud de clave enviada.</string>

  <string name="startup_notification_privacy_title">Privacidad de Notificaciones</string>
  <string name="startup_notification_privacy_message">Element puede ejecutarse en segundo plano para gestionar tus notificaciones de forma segura y privada. Esto podría afectar la duración de la batería.</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics">Enviar datos de análisis de estadísticas</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_summary">Element recopila análisis de estadísticas anónimas para permitirnos mejorar la aplicación.</string>
  <string name="settings_opt_in_of_analytics_prompt">Por favor, habilita los análisis de estadísticas para ayudarnos a mejorar Element.</string>
  <string name="lock_screen_hint">Escribe aquí…</string>