dotfiles/.gitattributes -rw-r--r-- 242 bytes View raw
                                        
1
2
3
4
5
lein/profiles.clj filter=git-crypt diff=git-crypt
git/gitconfig.ini filter=git-crypt diff=git-crypt
emacs/gnus.el filter=git-crypt diff=git-crypt
emacs/not-much.el filter=git-crypt diff=git-crypt
lein/deps.edn filter=git-crypt diff=git-crypt