~erazemk/fri-diploma-template

A LaTeX diploma thesis template for FRI
Update container config
Fix permissions for setup script

refs

main
browse  log 

clone

read-only
https://git.sr.ht/~erazemk/fri-diploma-template
read/write
git@git.sr.ht:~erazemk/fri-diploma-template

You can also use your local clone with git send-email.

#FRI LaTeX predloga za diplomsko delo

Boljša verzija FRI LaTeX predloge za diplomsko delo, ki temelji na UL-FRI/thesis-BUN-BVS.

#Nadgradnje

  • Bolj primerna struktura direktorijev in datotek
  • Podpora za diplomska dela v angleščini
  • Sistemsko-neodvisno delo v devcontainer-ju

#Devcontainer

Preprosto odpri projekt v VSCode devcontainer-ju in se ne ubadaj z namestitvijo LaTeX ali Overleafom. Temelji na qdm12/latexdevcontainer (za uporabo devcontainer-ja potrebuješ Docker).

#Licenca

V izogib nepotrebnim komentarjem v kodi prilagam nekaj podobnega licenci:

Na osnovi starejših verzij vkup spravil Franc Solina, maj 2021
Prvo verzijo je leta 2010 pripravil Gašper Fijavž

#FRI LaTeX diploma thesis template

A better version of the FRI LaTeX template for a bachelor's thesis, based on UL-FRI/thesis-BUN-BVS.

#Upgrades

  • Better project structure
  • Support for theses, written in English
  • OS-independent work in a devcontainer

#Devcontainer

Simply open the project in a VSCode devcontainer and don't bother with installing LaTeX or using Overleaf. Based on qdm12/latexdevcontainer (to use the devcontainer you need to install Docker).

#License

Original "license" text:

Na osnovi starejših verzij vkup spravil Franc Solina, maj 2021
Prvo verzijo je leta 2010 pripravil Gašper Fijavž