~egtann/json2sql

bca72bb1 — Evan Tann 5 months ago master
add isc license
a3907522 — Evan Tann 8 months ago
add stream schema benchmark
5da4a46e — Evan Tann 8 months ago
add row tests, fix line count
a538f495 — Evan Tann 8 months ago
refactor functions, add tests
6408e80a — Evan Tann 8 months ago
split logic into testable functions
d2ac6302 — Evan Tann 8 months ago
improve readme
d61608e7 — Evan Tann 8 months ago
fix key escaping bug
b44d3022 — Evan Tann 8 months ago
fix bugs, stream data to prevent oom errors
a0618c39 — Evan Tann 8 months ago
fix readme example
49688304 — Evan Tann 8 months ago
initial commit