~deciduously/aoc2020

b08a1d2ac65f116c3d6e5bfd63ac3cf4a9a823c2 — Ben Lovy 1 year, 6 months ago 35a0930
Day 2
4 files changed, 1074 insertions(+), 0 deletions(-)

A 2/day2
A 2/day2.nim
A 2/day2puzzle
A 2/day2sample
A 2/day2 => 2/day2 +0 -0
A 2/day2.nim => 2/day2.nim +71 -0
@@ 0,0 1,71 @@
import strutils

proc readLines(name: string): seq[string] =
  let f = open(name)
  defer: f.close()

  var ret: seq[string] = @[]

  for line in f.lines:
    ret.add(line)

  ret

proc part1(str: string): bool =
  # split into parts
  # store min, max, char
  # validate end
  let parts = str.split(' ')
  if len(parts) != 3:
    raise newException(system.Exception, "Malformed row")

  # First part is X-Y
  let minmax = parts[0].split('-')
  let min = parseInt(minmax[0])
  let max = parseInt(minmax[1])

  # Then C:
  let c = parts[1][0..^2]

  # Then the password
  let pass = parts[2]

  # echo "Min: ", min, ", max: ", max, ", char: ", c, ", pass: ", pass

  # does the count fall in the range?
  let count = count(pass, c)
  count >= min and count <= max

proc part2(str: string): bool =
  # split into parts
  # store min, max, char
  # validate end
  let parts = str.split(' ')
  if len(parts) != 3:
    raise newException(system.Exception, "Malformed row")

  # First part is X-Y
  let minmax = parts[0].split('-')
  let pos1 = parseInt(minmax[0])
  let pos2 = parseInt(minmax[1])

  # Then C:
  let c = char(parts[1][0])

  # Then the password
  let pass = parts[2]

  # echo "Min: ", min, ", max: ", max, ", char: ", c, ", pass: ", pass

  # does exactly one of the two 1-indexed positions contain the answer?
  let pos1res = pass[pos1 - 1] == c
  let pos2res = pass[pos2 - 1] == c

  if pos1res and pos2res: return false
  pos1res or pos2res

let lines = readLines("day2puzzle")
var total = 0
for line in lines:
  if part2(line): total += 1
echo total
\ No newline at end of file

A 2/day2puzzle => 2/day2puzzle +1000 -0
@@ 0,0 1,1000 @@
5-9 g: ggccggmgn
11-16 l: llllqllllllllflq
3-6 q: qvqqqpzqd
6-11 f: ffffpcffffp
7-8 l: lllqlwtqll
8-10 q: qqglqqqqqqqjqmdbq
4-6 w: hflwkwplswcnhb
6-15 w: wwswwxlwwwwwwww
3-5 f: fffvnpvf
6-8 b: bhwsshbp
1-2 l: lhll
5-6 s: wpsxsss
2-4 w: wswwtwww
9-12 x: xxxxxfxxxxrnx
9-10 s: sssscsqssshsppzsc
1-3 w: wgwtwbksqrrcpvtfbbw
2-9 r: wrrtcmzcrdtlmkldsckq
4-6 g: gttdhlfgpcgrgtwc
1-2 f: fpbcjczfwmrrxk
9-10 z: zzzzzzzzzt
1-8 m: mjjlsbmg
5-7 p: ppkpprp
3-6 w: wwwtwzwww
17-18 q: cqqjvhqhrpqlqvqdjlbb
2-3 n: dnphwnfz
3-4 r: blqrrrr
4-5 v: lsrvvpghqsdwrvppsm
5-15 n: hclnngnhmfnjzqnvz
6-7 d: kddmddd
15-17 v: vvvvvvvvvvvvvvpvl
3-4 q: kndwvq
12-19 t: tktxcppccjlwnnmmntt
6-8 p: ppplpcpc
3-6 p: npprhpsxkq
4-6 v: bvfvvv
1-2 r: rrrr
6-10 r: bsrcqbtrpbr
7-8 w: wwwwwwwvw
12-17 h: hnffmvtrqnmhgsnbhrr
9-13 c: cccjcddcchccc
11-13 c: cwccctccccccc
6-8 d: khjjvdddpkddcddd
1-2 r: lmrr
1-5 t: wtttmt
6-7 m: qdmmmmmxm
5-18 h: hhhhshhhhhhhhhhhhhh
4-11 l: llllllllllcllll
2-8 k: kkbkkkkkkkkk
3-6 q: rqbqmqwqgq
3-6 d: dsrdfh
16-20 m: qmllmddfldjmmrpmmwpt
9-16 j: tjjpjqvhjjjtjjtjj
4-9 b: btbdbbbbrbbb
5-16 w: wwwwpwwwmwwwwwwmwww
1-2 g: gggggbwgggbgg
1-2 l: lllllbcwlllkfb
4-5 h: ghhshkhhhdbs
4-5 s: ssssssvssspssxs
7-12 k: kkpkkkgtrkkk
11-16 t: tgjttttktrtstsxtm
9-13 c: cccccccccccccc
5-9 q: qqqqqqqqq
2-4 q: rqqqq
4-6 l: lllblql
2-4 b: jbbbnvbx
4-9 q: kqqqbxqsq
3-4 q: rzjrcq
1-5 l: rllqsc
1-6 l: lgljslmsmbwbllsjw
2-5 p: psmkj
1-3 v: vvvvv
7-10 k: kbmdkkdkpzxhkqk
3-6 g: ggtgpgxg
1-8 w: wswwwgww
2-6 r: rrqmfs
5-6 r: rrrrpzr
2-5 v: vvfvvv
5-10 r: rdrrrrrnrr
1-7 v: vvvvdvvvv
6-7 r: nhbxnrr
1-4 g: mggr
2-3 g: ggqtgw
7-8 k: qkkkckkkxxwkvt
2-4 g: gbmgx
7-14 w: wrwnftwrbcbxrx
7-10 f: ffkmfftlnf
10-13 j: qjjjjjjjjgjjq
11-13 n: ntnnnnnnnnknsn
1-7 d: lsddrwzzddhxddq
12-17 q: qjqqqrlqdqqvqwqqd
2-3 z: crzz
3-4 d: dtsd
3-5 k: hkgstlvxr
18-19 d: hswndtgrdtwtdddddpl
9-12 x: xxxqxxxxxxxjhxx
1-2 b: dpbb
8-15 h: bhhzkqhghhtphfzh
13-17 d: dnddddddddddddddxd
15-17 m: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
5-11 r: rrrrwrrrrrwrr
4-6 v: vvvhvf
7-10 l: lllllltxlfllfll
3-7 s: sssssssss
2-7 b: fbfcfdgtbb
4-5 x: xmxxxxx
2-5 g: gqqsqbmgclq
3-5 z: zbzgznzp
7-8 z: hzzxtzzz
2-4 q: qjqqqq
17-19 g: ggggggggggggggggggwg
7-10 s: pwqssvsqmsbfrbfg
8-12 b: bbbbbbbsvbfsfgvbzbk
1-9 n: mnnnnnnnnn
2-3 z: zcwzz
6-18 x: xxxxxtxxxxxxxxxxxlx
6-15 m: mmtmmmmmmmmmmmmdmm
4-8 v: bfbvlmwgrvlh
16-18 m: mmmmmmmmmmmmmmmjmd
8-9 j: hjqdjjjgj
2-3 q: qfkv
10-12 p: kpzvlppqzmpdd
3-4 s: ssss
2-12 c: mcnscktznndc
3-5 l: lllllll
3-4 w: wwww
9-10 s: sssssssssls
11-13 d: dzdddddjddtddw
6-7 x: xxjxxxxdx
7-8 f: dqjhfqfw
8-13 m: mmmmqmmlmmmmcmmmmmmm
7-10 j: bdcmkjjhfjzbfwxgzg
3-8 j: tgmdwwjjnjgjgjhjtx
4-7 l: llllllllvplglld
11-15 z: tzxvzzzzzzmfzzczz
3-6 z: zzzzpzzsgztcpzz
9-13 x: pfzxpqtckxvsxx
7-8 g: gmglbpgxwglxbztbkgcv
3-5 b: vqnbbb
6-7 g: ggggggg
4-10 n: nnqnnnnnnmhqnnnn
7-9 b: bbbbbbqbdbkbqbbb
15-17 h: hhhhhhhhhhhhhhdhjz
2-3 b: bbbxb
1-3 b: bpbvbbbbbbbbzlbrsb
9-13 c: ccccccccpcccvc
10-13 n: hnnnwbnnnntnnn
6-12 s: zssscssfsssszs
2-9 n: pnwkdvknxhvvqpjrqk
1-2 c: hvfdcltktc
3-6 c: cpccblcrqnlfdnd
12-14 h: mxpghswhdlklnb
4-5 b: kbbggvbbxkbsl
1-6 j: chjjjxjjjj
4-6 m: mmmmmmm
13-15 m: mmmmmmmmmmmmrms
9-15 z: zzzzzzzzxzzzzzzz
5-11 q: gqmlbsgjbzv
12-15 t: sgtgscntdttttjt
13-15 h: sgxqbhhhmkfzhmd
7-9 p: dppzplppppt
2-6 v: rzlgcxspgwdwrkxbsqvw
2-5 n: mnlxnnn
17-18 p: pkcjklpppxdqptpnfxk
10-11 s: sssjssssstd
8-11 f: fffffffffffffffff
1-3 h: hhhhhhh
4-5 d: vddxnd
2-10 h: hxhhhhhhhhhh
11-13 c: vrmccccccqcccccchnk
8-14 l: llrlllllllllqljjm
9-15 g: bkglbmgfgkfxnblg
14-16 c: ccccbccccccccccccccc
3-5 l: llglx
1-7 t: qtttgtn
6-8 j: jjjjjjjjkjjjj
11-14 n: btnndcxnbnnjjnnkvn
4-5 r: rgrrq
7-9 l: rxltlljllll
1-5 w: wwrgn
14-18 d: zlxdglmbsstdbqddnq
1-18 m: mmmmmmmmmmmmmmmmmm
13-16 p: prpphpqppplppzpnpppp
3-6 s: nfdsssssss
11-12 b: bmbbstbbwbbt
5-6 x: fstlxx
7-11 w: hwmxkpwwdfmr
2-4 m: lwsrm
11-15 h: hhhhhthhhhhhhdh
11-15 h: hhspzhhghhhhhph
12-13 g: ggggggggggglv
1-2 r: rqgrtrjrrrr
2-5 m: rmmmmmmm
2-12 w: swbdnqjpgkhlgfcwhjtl
3-12 b: bbpbdbbbwbdbb
8-10 z: zzzzzzzzzzzzz
5-12 m: mmmzwmxmmjnhlmdbmm
7-9 q: pqqqqqqqqqqdqq
12-14 z: zmrzqkzmzzwxptz
1-10 n: nnnnwnnnnnnn
2-4 s: gvsw
2-5 f: tbfffff
7-11 p: xpgzpppmppp
6-15 v: jvgvmzvxvvvvvwnvv
1-2 n: nnnnftznb
7-13 t: ttttttttttttttt
19-20 p: pppppppppppppppptplt
1-5 h: xhvbhhpzthh
8-10 b: bbbbbbxwbbbbbbb
7-13 w: wwhbwwwwkwdww
2-4 p: zpppshgljlgzcsp
7-8 p: pngtdrbp
10-12 f: ffffbffffffffff
2-5 t: vttgtqxn
3-4 r: rrfr
4-6 r: rrrrrrr
3-15 c: cnckhgxpwhcgnzw
4-7 d: ldddxzjngg
9-10 b: bgjpmqmjgb
4-5 v: vqhvvvz
9-12 b: wvdsqhdhdcbt
2-3 w: wwww
16-17 w: dwzwwvrjlwlwwnfwlsts
4-5 x: bmbmxpxrg
3-6 p: pjpxbp
1-5 j: vdsjxj
2-3 x: xxsxfxxxxxs
9-15 j: lbwqpstwjjbwpzjkgj
10-13 n: hnvnnnpnnnnnnnnnnnn
10-11 m: tmmmkmmmzmnmvm
6-12 l: lslllllmlllrlxl
8-10 r: rrrrrrrrrrrrrrr
9-11 b: hmhnzhflblcbsrfsj
10-13 h: nhmhwhbhzkrlwh
12-14 s: dsrssjhrsssgsxksssg
2-7 d: nhdlpddffdgdp
1-5 p: pppppp
11-16 k: gcxckpvrtvkhrdkht
9-15 m: lcmmmmkmpmmmmmx
5-6 z: zsrxwzfz
3-4 v: hdvtqqkvz
13-16 w: wwtwlwwnwwwwfwztz
9-11 f: pfwdpfrpfmfmb
4-8 x: wxxxbtzxmrx
9-11 m: mlvmmmzmmmmjnmpkkhm
9-10 w: scpljvzpwnwcbhzntbsw
3-8 h: bgbhhnhndcthhv
8-17 x: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5-10 d: dtddddddddd
2-3 v: vvvv
13-14 z: hmrbhfgmdkljtz
5-7 h: hhhtpdd
3-6 w: mwwglwwwwptz
3-4 q: sqqq
12-15 v: vmvvvrvlvvpqvqk
4-9 n: dndmktskr
18-19 d: dddddddmdddddcdgddd
4-5 t: ttttstt
11-17 p: ppppppppppkpqpppvpp
7-11 l: tslnxvldrfhp
14-15 x: xxxxxxxxxxxxxrcxxxx
2-8 b: bbbbbbbbbbbb
12-17 n: nnsnnnnwnpnfnnnnnnnn
3-8 f: crfpffhf
17-18 j: jjwcmkcdxjjjkqtqjj
2-4 n: nnnn
7-9 q: rbrkbqqtj
2-3 j: jstj
18-20 d: dddddddddddddddddddh
7-14 h: hhhhhhxhhhhhhdhh
3-10 g: dgbgpgggxg
11-12 w: wwwwmvqmwlwwj
4-11 s: csrldnzsvhxcc
6-8 n: nnnnnnnnnn
2-5 x: xxxxxld
7-9 m: mkmmmhcbmrj
9-13 p: bppppppppppppppp
3-20 g: ggggnggggggggggvgggt
10-11 d: gddrddddddd
5-10 m: mmmmmmmmmmmmmfmmpm
5-7 n: nnrnccm
11-14 k: khkkknzkrkjkkb
2-10 x: jxrbgfkgjz
19-20 t: tttttttttttttttttkch
1-4 d: vvqfxvrtxldzcmxxdlsj
8-13 n: nnvnnngnnnnnwnnnnb
5-9 n: nnnntnnnwn
2-3 z: zzzz
2-12 b: zblxddslcnbbpcj
5-17 z: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
14-16 l: pdlllfllllsrgwwf
6-13 j: knwhbnjxwgrwrbjqwcj
3-4 r: rrfwr
2-3 h: hhrh
3-4 l: klll
5-7 b: bqwbbfmbb
5-11 s: shsszsssksssscsssss
6-8 w: mwdbwwgw
2-8 z: tzcqzszzzmq
2-12 f: fgtffwfkxffffffrjsf
4-5 s: sslsk
9-13 s: vsssfsbsssvgzftcss
1-3 g: gkggzr
8-13 d: rchmzwxdkzgpdzwdk
18-19 q: qlmvnrkklmdwrjprzsmv
1-7 r: rrsrrrr
17-19 d: dddddddndpbdwskdddd
7-8 r: rrrrrrcvr
1-3 r: jdrrhq
5-6 r: rwrjtrcmkrrk
2-3 m: mmxmg
1-19 f: ffffffffffffffffffpf
16-17 h: hhhhhhhhhhhhhhhhh
10-13 n: nnnnnnnnnnnnvsn
3-4 g: gggg
7-13 c: ckcvfscqtmckc
4-5 z: zzzdnhzzzf
5-6 n: lznnnnglnk
4-12 q: fjpqwvlbgzqmqmmgdjp
3-4 d: ddldd
5-7 r: cdrlrnrgmtrrrrnr
15-16 j: ppwjfxzqdtpjwwjjndkm
11-12 g: ggggggggggplg
3-4 n: dnjqzsrtc
7-8 t: ttntttbb
4-15 t: tttjtttttttqttztd
5-8 r: rrrrrrrrr
4-5 q: qqqqq
5-7 n: nsvgnnns
12-13 w: wwwwwwwwwwwwwwww
15-17 n: qxtnnnnrcncnmpnnn
3-13 z: mcmvkthxwzkqzglqhfnw
5-7 d: ddddddrdddddd
16-18 m: mmmmmmmmmmlmmmmmmpkk
9-12 l: lllvlnlwlmll
5-12 d: ddxdxdddjjlsddddmpdd
9-18 p: ppppppppbpppppppprpp
1-5 v: lvwpm
7-8 v: hvzvhrvh
9-14 z: zzmzzzzzzzzzlzgzz
3-4 x: wxwtb
2-4 f: fhfszf
2-7 c: chcccctcdccccc
2-12 h: kjctchvdrmlpxqjnqd
3-5 z: pzkbz
3-10 g: ggggpggggsggggg
6-7 c: cccccgbc
3-4 d: ddkjrd
2-3 r: kgwt
8-10 z: mzzzjnzgzzzzzw
12-13 t: tttnztrvttqtttcrht
9-10 x: xxxxdxxxbxxxx
2-4 d: mgdd
1-4 b: bbzb
14-16 b: bsbbbbbbbbbbbkbbb
3-10 n: xnngwgptznfr
16-17 k: kkkkkkrkkkkkkkkrzk
17-18 g: ggtgggggggggggggpw
12-16 j: jjjjjjjjjjjsjxjjj
12-15 f: ffffffffffffffffff
5-6 m: kmmnlmmnm
5-7 j: jbjjlzj
2-3 l: llll
9-12 l: lqzlxljfclwz
14-15 n: nnnnnnnnndnnnsnnn
3-10 l: rpdldkdkpt
4-6 z: mgzzzthzn
4-13 m: jmxtwbnhgmtqggrm
7-8 n: mnnnnnrwnn
5-10 q: qqqqcqqqqqq
1-2 t: kttttt
5-8 b: bbbbbbbbb
4-14 z: zbbffzzlrzzzztzj
6-10 k: kkkkkbkkkk
9-10 j: djjjjjjjmp
4-6 q: qqqwqq
16-17 t: tmtbtcktgtknttkhttq
13-15 x: xxxxcfqxxxxxxxxxx
2-3 f: fzfff
1-3 w: vtlk
9-11 l: lllldzllrbb
9-13 b: zvbbsbbtbbxzp
9-10 v: vvbwvvmvvvvvzznvbv
11-12 w: zwgwhrwpwzlq
1-2 k: cjkk
6-10 b: bbbbbbbbbkrbbbbb
1-3 z: kzvxz
2-3 h: khhh
3-4 h: hhhfdhhh
8-11 l: glllglcxgbwxdfdlp
2-10 j: jsjjjjjjjcjts
2-8 b: bbbbjmbbbbbbbbbbbgbb
1-3 j: cjbtvwm
5-6 f: ffffks
13-14 r: rrrrrrrrrrrrrrr
11-14 v: wpddkmvbgwgttk
4-5 l: pllll
9-10 x: wxxxksxxqxxxwvcqxqw
5-10 h: chgkkkcxgmmqclmxvjs
1-2 x: xsqn
5-10 d: ddxdddkddndddd
2-4 g: jsdggjzvs
2-3 x: xvkx
3-5 b: blbbsb
5-6 r: rrrtrm
12-13 z: rzzjzztpzzszzznb
12-18 h: hmdlhtwrjrlkgzgbkn
6-20 q: fqhwcqqmqqqtqqsqqqkq
1-5 s: shfth
3-12 t: jttjvtdlptrr
4-9 p: ntppvcsxpspr
2-5 j: bjbljfj
4-9 m: mmmwmhmsrmmgnn
4-5 s: vssdg
6-11 p: zpvpppxpvbpjnp
4-5 x: xxxvxx
5-8 x: nxxxxxxlx
3-6 l: lkxnlwwclf
7-8 s: sssssntc
19-20 k: kmkkkkkkjkkzbkjkkkkk
3-4 d: dpjp
3-9 s: lvwsssqss
1-2 c: ccssqkdmxwcmv
7-13 q: qfjqrcqqdqqqn
5-13 x: cqddxmvjwxfnx
1-5 l: lptcl
4-5 h: hvhpt
5-10 g: cggvwnhggggg
2-4 v: nqxvrzmwjbmqnvrb
1-4 t: qtwqrtbssqgtt
9-10 s: ssssssssqf
4-9 v: xwvwvzfwnkvnv
6-7 q: qbpwcqq
2-10 n: nnnnnnnnnbnznnnnnn
5-9 v: vvvvmvvvvv
9-10 l: llllllllll
11-15 m: mmjmxmmmpmxmmmrmmm
1-5 r: hrrrrbr
10-13 g: pkgrbchtpxzrfw
10-11 v: vvvvkvvvvvvf
1-7 p: pprpqpp
1-5 d: dxtqddw
2-4 q: qpqjqqqlqqqqqh
16-17 h: hhhfkhhhhpzhhhhhh
3-6 l: xxclpflwllzh
5-7 z: ztzzzzb
15-16 c: ccccccccccccccqtc
10-11 k: kkkvknkkkkkkk
3-9 n: mnnxxvbhj
6-12 t: tmxlxtxgpnwtkxmk
3-9 k: jkkslslkvb
9-17 n: nnnnnsmjxjgnnhkmn
1-2 c: ccpwch
6-10 p: lfbwlkmzlnxdpsjpsg
9-14 c: cckctccccccccv
12-13 n: nnnnnnnnnnnnnmjn
8-10 n: nnbnnnnjnbnnnnnnnnkn
14-17 h: fkgnhvwvhxrhzhnsh
9-11 w: wwwwwwwwwxwwwwwwww
5-9 q: qqqqqqqqqq
12-13 f: fdfhffmfffffq
4-10 q: wwkqqbttbr
9-10 r: ndrmprfjqf
6-13 h: hhhhhhhhhhhhrh
14-17 t: tkmgwtztkfjtgtttt
2-6 t: vqtcptqrbrs
2-3 r: rrtrrrrrr
3-8 j: nhjtkjhjwlf
5-17 b: vbtctpbhtjtkhtwcw
5-8 z: zsbkkcgqwqqvzr
4-8 c: cpccjpwccccnc
6-13 k: rhkghtnkkbqdz
8-11 p: pcppmwppnvp
12-17 k: jjbsfkkqbbqkkknkk
4-6 h: tddhcllhhhcbwq
3-4 q: sqqqqjqm
4-7 b: tbqwbbqcs
3-10 z: zjzzzzzzzhzz
4-5 m: mhxpzwrcxtgsjxfdq
17-18 q: sqqqqqpbqqqqwqhvsp
3-4 n: njnww
9-10 v: vvdvxvvjvv
2-8 k: fkztgksk
5-17 q: fxvjhclcfkcxwhqqk
3-5 p: rbkxlkfzxvpgcf
2-4 f: wlmv
9-10 b: bzxwbbrwhfbbbb
4-10 d: dddbdddddddd
7-8 b: hzrsbxjbhql
5-9 r: rsjrrbrrlrhmrbcvnbr
6-7 b: bbbbbbbf
14-20 m: ddfhmsxmcbwmmfvmmmmf
2-9 m: mmmvmmmmxmmmmmmmm
9-11 q: wqnttwfdqqjhz
18-19 g: ggggggggggggggggggg
13-15 f: fffffffffffdxtffr
2-7 b: crskznfmbjmch
2-4 c: lcccz
2-6 n: thxnnjnnnnnnn
3-6 h: hwhgdhhhh
15-17 d: dddtddddddkdddddvs
4-7 f: zzptbfkrvzcrxflnp
1-2 m: mmhm
2-3 w: pmww
1-3 f: wfkf
6-8 m: rcpxtmmm
6-9 c: cccccccccc
1-3 j: bjjj
4-6 d: dddhddddd
1-6 l: nllllkll
1-2 x: xjnhzxxxpx
3-13 r: rrkrrrrrrrrrjr
18-19 h: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
7-9 d: dlvrddbvhdddd
6-11 r: rmvqqrxsjxgvkrrskfp
9-10 k: kkkdkkkkkkk
9-10 v: pcjpkrgqvp
1-3 z: rcqfgzwxgrvml
2-9 j: gjbjvgtqjkxbsrvb
5-7 q: qqqvqqrvqqntkbpj
2-3 h: cgnhphpf
7-10 f: ffffffdcfsfffff
4-7 r: brgkrrrrrrrrrrmrrx
4-7 p: pppwppbfpp
7-9 v: vrlvbtlmv
12-13 x: cxxxxjxxxsvxx
3-5 z: lzzxd
4-6 q: qqqqqqxqf
11-12 h: hhmhhhhhhzhh
15-19 k: kkkkkkzkzkkkkkkkkkmk
8-10 p: pmpppnmppf
5-7 m: mtmmmzlmmmm
6-9 d: gsdhmqqldd
4-11 c: pcrrwnbtckcx
6-12 g: qhjmzgwbhgmgjg
4-9 w: ntwwcgtwt
1-3 k: knkdkdwpg
5-7 l: qslglll
11-15 p: njpkdhkfdgmjdtp
2-6 p: kcvlss
4-13 f: psffmdwqkqlffw
1-17 g: qgggggggglggggggf
9-10 f: fffhfffftp
18-19 r: fwmkgpdvhsmjrzqqtjq
9-10 b: bbbmbbbbvmbbbdb
8-11 n: mndnrlnnnnn
14-16 h: hhhhhhhhhhhhhthh
2-3 l: lztsl
2-4 d: djtp
4-6 f: mpmfzt
2-4 h: tnhh
3-4 d: dcdm
4-10 b: kzblbhccnbkb
2-6 d: ftbdjzns
10-13 l: mllllllllglllllll
11-15 n: nnnntnnnnnjrnnnn
11-13 b: tlsblhbjfbpbrb
2-6 x: fwwxtxw
2-3 t: ttgttttttttttttttttt
6-10 f: gffffffflf
3-4 z: zzzz
5-15 d: rnmfddgdvddvxkdp
6-9 b: bbbbbbbbbb
1-4 k: kkskk
1-3 b: bbbbbbbbbbbbbbbbbb
1-5 b: wbbbpbqbsb
1-4 g: xgfg
1-13 d: ddddddddddhdddd
6-7 p: ppppppw
13-15 b: bbbbtbbbbbpblbb
3-13 h: hkhnkkfkrwrbz
5-6 r: rrrrvn
2-6 w: wwwwzwwvwwzjnrwwwwww
1-4 h: hhhh
4-10 d: dsndddptsdqqgzjlgrwd
4-5 l: glmvll
3-4 c: chwcc
2-7 m: mpmmmmm
1-2 x: xxqxwm
7-8 m: mmmmmmmmm
5-8 h: hbhhwhkhqmkhh
3-4 g: gwggk
4-5 p: pmppp
10-15 p: jcppppphvpvsqlpcdb
2-8 w: wwvkzvmkwrxh
18-19 h: jptsvhzvbnhbghmhghgn
4-8 s: dhrscshhxczcfqdsm
8-10 q: qqqqqqqlql
13-17 c: lbmrzdcjcnwkclgcc
12-13 w: wwtwwwwmrcrkwwwwwww
5-16 j: jvqzfwsnqfdxfzdjj
1-3 h: ddzmhh
4-13 t: tttttttpctctrtztzqn
3-4 z: zzzz
1-18 w: txwwwwkwwwwwwwpwwwww
5-14 l: cvrnvmrzlmkxgllr
9-10 j: jjjjjjjjqv
13-17 g: wgglspgdgxgpspbgwn
13-15 s: sssssssssssssss
8-9 v: mlxvtvjnt
3-7 s: dgdjqnslcvsvdwsdfkvf
2-3 q: mgqd
2-3 x: xxstwczx
2-6 p: nqqjzskbxzg
4-5 g: qcxggbrnjzgdtq
9-16 p: ppppppppcnbpvppphppr
7-11 j: jjjjjjsjjjk
3-6 n: cnnnnk
3-6 l: glcllrllll
2-3 s: scmxssssssssd
8-16 c: cccfcccccccclbhcccc
1-9 f: qfktgmfsgffqmsfsqp
2-6 l: lhltlzlllqlwllzl
5-10 b: flphbpspbbsbjnjf
4-5 q: qbqcqq
2-3 f: fgffstff
3-10 w: wwwwwwwwwwwww
11-12 d: ddddsdddddwkd
6-9 h: hhhhfdqhhhq
13-14 z: zzzzdxszzzzzzgzzzz
3-4 l: lljjcnrlwsg
7-9 c: jccsccccccc
1-13 k: gkkkkkkkkkkksk
6-13 w: wwwwxwwwwhwfrwwww
5-6 z: zzzhjczzzzz
4-5 t: ttttt
5-9 j: jjjfjjjkkjjz
5-11 l: lfzlxtbnlhrdl
16-17 l: llklllllllllllllsl
2-5 b: bbbbbbbd
8-10 l: llllrllxld
4-14 t: vxgtxxcvrlspxw
2-4 b: jkhv
10-11 f: zfffffffwkx
3-4 w: wvvr
6-14 h: rlcvzhgdhsrqchxvktrz
12-16 r: kglbvbwtpfprrshrwc
5-10 x: pktbxxxcxx
4-6 d: dddmdsd
4-7 x: xxxrjxcxxx
1-7 m: tmnlwczfmqmmhfmc
1-5 x: xxxhqkx
5-15 t: trlltgtdqbttwst
2-4 g: gggg
3-6 n: qnnmnnnqwnjn
5-14 g: gdwwwmgjrztgqcgmg
2-4 s: psks
6-7 h: qhbhhrhhh
8-12 p: gdhhpndpkxsl
5-6 p: pnptpp
2-8 n: gnnznvnn
14-19 z: zzkzzzzzzzzzzzzzzzzz
5-10 h: wrzdwvvwftdgnthkfn
2-4 t: lbnt
8-12 b: bbbbbbnbbrbbbb
2-3 x: xldp
4-10 s: srsqqbrjndfwtnvwjww
9-11 s: sssssssssbs
5-9 q: qqqqvqqqvq
2-4 b: jbrbtbtqfbqltb
8-10 w: wwwwwwwwwww
2-3 m: mmsm
7-9 d: dddddkdddddddd
5-6 c: cdxcccclc
2-5 m: bhxmrxf
7-14 w: wwwwdwrwwwwwqt
16-17 d: dddddddddddddddqpd
13-14 f: fffffffffffffd
8-10 b: bnfqbqbxbxbb
1-4 c: lcmb
1-5 m: lmmnbkm
10-18 v: vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
2-3 f: wffrjzmbf
5-11 t: tltkttgtqcttlt
1-3 f: ffxffsscddh
5-6 q: qdtmqqh
2-6 d: jtddnpdmdk
12-13 z: ztfpczcrzzqzzt
11-17 x: xfxxxxhxxxkxxxxxt
7-8 l: fhpcltllq
1-3 k: bkdkk
2-3 k: vkks
6-8 c: pzvhwdlkpfc
10-11 z: zzfzfzzzzzzzz
3-4 p: ppllpvk
12-13 b: bbbbbbbbbbblbb
9-12 x: nlxxcxtxhjhx
2-3 q: zqqqg
5-13 m: mmmmkmmmmmmmm
3-5 r: rsrtt
1-8 d: dkvnxddd
15-17 q: qqghqqqlsqdxqqqqq
5-6 l: bllzxlll
15-16 l: lllllllllllllwqll
2-7 b: brmbptt
2-19 m: wbjmmzmdmccnmjmmmxxm
2-11 m: gmmmvcfmxhn
13-15 v: vvbvxvvdldvnvtv
15-16 t: tkttvttttttttsbf
12-16 k: jkkkkkkkqkkkkfkkk
12-15 d: hdpgdjbktdbsdtpjq
2-10 v: vbvhvvvvvvwrsvvvv
2-6 v: vzvvvvvvvvv
8-11 q: qqqqkqqnqqv
3-5 h: dcrhp
6-7 b: bbpbbbrb
2-17 q: qqqqqqqqqqqqqqqqqq
11-12 h: hhhvhgzhhhxh
12-14 p: pppppppppppppnp
3-4 r: rlrrb
4-9 s: zsskkscxs
1-9 k: kkwkkkkgk
7-10 q: dqnqqqpkqqqqsgbl
11-13 p: ppppphqpppppp
4-5 z: zzzwz
3-7 j: mxjcjjjjbdfsjqhkff
10-14 b: nqbkbplzwqhzhdhfbj
5-6 t: ttnjqtqttt
8-10 g: bkkggbzgctgk
6-8 c: cccccsbf
1-2 w: twwb
3-8 n: snnqvqsfzhm
5-6 z: mvzzzqzzvz
14-18 b: bbbbsbbbbbbbbpbbbw
11-12 f: fffffffffffv
15-20 n: hnnnccnkftnzmszkllsg
9-10 h: gcjhhhhsfmhhc
11-18 t: ttttttttttrttttttpr
6-16 x: xxxxxxxxxxxxxxxxx
7-11 m: lcqggxfsbtphbqc
7-20 t: khkhptldltdrtfcttwcp
1-4 m: dmnxmmm
15-16 n: qbxxtldfstdstbgtrx
2-4 p: hhps
8-18 g: gggggggjggggggggggg
11-14 c: qccccccccclccnc
5-6 s: fsnscs
9-13 w: wkwkwwwwmvjrwdwwwvw
16-17 r: rrrrrrrrrrrrrrrrz
15-17 q: qqqdqqqqqqqrqqqqjqq
6-11 d: dddvdmddndbddtt
5-18 q: dvxkqjbqkkqqmtwjtmq
4-6 k: tkgkkk
2-5 m: mgmmm
3-4 k: kkkkkk
1-4 b: qbbhjjgvlbsrrtbbgx
1-6 n: lnnnft
12-15 d: hdfltndlzbcdzfd
3-8 l: sdlzgldl
11-12 w: wwwpgrwzwwpwwrgdwzw
8-9 f: dplhfcvffffrqf
4-6 w: ztvztwwgwq
3-8 c: zdpcccvzntfc
2-4 w: cgfcrslfwldbzsdxd
7-12 h: hhhhhhxhhhhhhhh
3-5 n: nnnbnnnnnnnnnnnnnnn
14-15 j: jjjdjjjjjcjjjhtjjjj
3-4 j: jszj
2-5 v: vvvvv
1-3 k: tkpk
6-7 l: lllllll
3-4 m: sxcb
3-8 s: wssssssctsk
13-15 t: tltrthphnvrfhtt
2-14 k: krkkkkkkkkkkkpkknkkk
4-7 x: xdzxxlx
11-16 j: jrrtjtjstrjtfjjjj
4-7 r: drrdbnjhb
4-10 q: thqqhgqqfrr
11-12 r: rrpwrrzrsrrr
10-17 g: gmwpvcbxtgjlcgznlrjp
13-17 b: knbpcbzxvnvnnxwhwnzj
2-4 c: ccctcc
7-10 t: kstttdlttn
6-7 b: bbbfbbb
13-14 c: txhkmvxwqjdjph
9-10 n: pknnpbstnnwztsjkfc
4-5 k: kqtqk
13-15 p: kndptjczrnqtphl
1-3 x: pxxxx
11-12 r: lrcgqtrmjjrrxhg
1-4 f: ffdf
7-18 d: cdddddsddddddddddd
4-10 r: rrrrrwrrrrrf
11-12 p: dpvmgjrmfspp
1-2 q: snqqqgq
11-12 x: fxxxhxxxlxbxxqx
3-4 p: kscf
13-16 n: nnnnnnnnnnnnnnnnn
3-4 h: phpqz
1-2 c: ccccc
7-15 f: fffbffhfkfjfftfgf
2-3 q: wqwqqspqq
12-14 j: jqjjjgsjjjjgjj
2-13 b: bbbjbblvgbbbbbbbdb
4-7 t: thxhnps
6-9 n: nvqjgjmxlb
2-5 k: kkmknkkk
9-13 z: szqlkssjlzzzbtcv
9-10 w: hwwwwwwwww
15-16 s: sssssssssssssshk
1-6 q: qqtwqqqw
1-7 s: sssssssss
1-5 n: nnnnkzn
9-16 x: rdxxzkvhnxwxlxnl
16-18 g: gggsgggggggggggbgrgg
10-15 s: sssszsssswcsssg
7-11 n: ndlwfrtcnntdjbtgz
1-3 c: cccdzb
7-9 n: bczssstrkctjxttmhgcg
2-3 d: dthdd
6-10 l: llllllllll
4-5 t: tptttgwtttd
5-6 l: llllzml
4-5 g: ggggggxglgdggggw
2-9 r: rrxrrrrrmrp
19-20 g: gpgbgkqggglqghgghtpl
5-6 k: skfmkk
5-13 f: pwwkfglvfntqntptggfb
7-8 w: wwwwwwwww
4-6 w: wwwwbwdsh
1-2 l: lllp
6-7 q: qqqqqwx
10-11 m: btmwwldfzhw
12-13 j: jfjjjjjjjjjjjjj
2-6 n: cmfsjnrhlsf
4-5 q: qqqlbq
13-15 z: zzzzzzzzzzzzlzzz
4-6 m: mpsqmhmzmn
5-9 s: dswmrsxvkwrfnc
8-10 v: vvvvvvvvvvvv
14-16 h: hhhhhhhhhbhhhhhhh
9-10 p: bphppnwzmpp
6-7 x: xxxxgdzx
3-4 j: smshf
3-4 h: whnj
6-8 z: zzzzzlztzz
5-6 v: vvrcgvlbvczfbqvv
1-3 v: vvdvv
3-5 t: smtgts
6-7 b: fbbkblbxpbnrw
12-15 t: ttttttttttttwtvtttt
3-4 s: psss
13-17 x: xxxxxrzxxxxxxjgbxxx
9-10 r: rdmrrhrrrrprrsrrh
4-5 j: tjpgtjn
2-11 n: ncdwnnwnntnvpnnznjnn
3-5 d: ddmxtddjddddddd
1-5 z: zzzskzc
1-8 d: dwnlmtjdfsdmddrsdwd
4-11 k: hllktmpbndlgphxb
3-6 n: tnncnnnqdbgmgnn
12-13 x: xxcxxxxxxxxctxx
5-10 s: sssslsxmssss
1-6 x: xxxxxxxv
6-9 n: nxjfsbqppwhnn
5-7 j: jjjjjjjjjfjmtln
6-11 d: dddddfddddddjd
3-5 s: fshssvps
1-5 k: tkkfhkk
3-7 h: pwjbmswg
1-5 k: kkkkkkvtkt
8-10 j: jjjjjwjjqj
16-17 g: pggznvrnxlgdrlvgg
2-4 z: zzjf
2-5 h: dmltcxthx
1-3 m: mmmmm
14-15 g: ggggggggggglglgm
4-6 m: wvmmdm
11-14 c: ccccccccccccdcz
9-10 w: qswzbfwbww
15-20 s: qblspjsxzpsqlgktwssc
11-12 q: qzqcqkqqfqqgqqqbpww
3-5 d: ddfdwv
2-10 t: vwjlkzjwztrmrmbwftnj
8-10 s: sssssssssx
13-14 r: rrrrnfrhmrrrrr
6-10 l: mgpjzjshjdc
1-6 l: llllhlldll
11-12 q: qqqqqqqqqqqq
3-4 w: wzzsk
7-9 x: xxxxwbchx
3-4 k: kkbx
8-9 h: bhvhhqhhn
10-11 k: bkbkztrzrfk
3-8 p: gdptpvpp
11-12 s: ssmrsssstsbj
3-4 w: lgxvgbkwdggwfhwn
8-12 z: xmdzgsrzmnck
2-3 g: gjfvtgrrfg
9-11 n: nnnnnnnnnnnn
10-17 d: dddddddddqddddddgd
12-13 b: bbbbbbbbbbvxb
10-14 q: qqqgsxdqdpqrqqcb
2-6 n: fhzqdzp
3-5 n: fknfn
6-7 g: gvtqlgz
16-19 z: jzlhzxtvgzzvfvhmrsb
9-10 z: zkztlzjzmrr
14-15 p: pppppppppppppfpp
8-14 z: zzzzzzzszzzzzxz
11-17 f: vfbzfcffffffffffpf
16-20 p: hqgnrpzcxvqhgnqrbfcp
14-15 x: xdptxmxxnchxxklcxzrx
10-14 p: wxtxgvncxpgppppbflkp
6-7 k: fllvzqjkpkkjnlnkbjk
2-4 p: hxjzvkqflmktcvpk
4-8 m: zpbmcqhmxnbmpmdhkdxz
5-7 d: bnbdcccnvcdrpg
15-19 g: gjgggggggggggfggggj
7-11 v: kvvzjvqfjvlvksrphv
2-15 j: jxzwjwtjjxlxjjjjjjjj
9-13 n: nnnnnnnnznnnznnpbn
8-9 j: ljjjnjgjjvjdjfjl
6-7 q: qqqvqkqqn
5-6 w: twldlwww
10-13 k: kkkkfkkkkglkv
11-19 c: vzgccvbksxwcvhxglkw
3-5 h: hhjhwp
4-5 x: zxkcx
2-3 m: rmjrvlsm
2-4 v: vvvvvv
1-5 g: ggggbg
4-5 q: qqqlkqqq
4-5 j: tjznjjm
1-12 g: ggggggggggggg
1-10 s: dssssssssssss
6-7 r: rfrrrrmrr
3-6 s: hljhqs
2-11 j: jfjjljsjdcr
7-8 m: smzmmmmm
6-8 h: mhhmsxhqthcfb
2-9 w: jwlbwngdw
4-7 v: vvvlvvzvv
5-9 z: bgzbzpfvjqvkbqstg
6-10 v: pvslvlvlvv
6-13 x: tbmsxxxjdwnfr
11-13 r: rrzrpwprrrrrrd
14-15 k: pdbnmhrfppnxfkkvfxvk
10-12 t: tttttttttttgtttt
6-8 g: ltbggnrgr
9-12 d: dpdddddddddd
10-11 q: sqrqqqqqqqq
4-14 j: jjjjjjjjjjjjjjjjjj
15-16 c: cccccccccccccctc
4-9 z: gzzzzzhzzbzzzdv
2-13 x: glxmkxxxxxxxxxx
3-12 n: ccnvfnxxkpdxnpdppcn
4-7 w: wnrwlzwrlbrrwvs
13-16 t: tttttmttttttwtttt
5-6 l: cllhqlzlblv
13-15 s: mtfbvkkjznwsssl
2-13 k: lksdvschkvfchrwkf
3-6 j: fdjnjbf
7-8 l: llrzbldc
2-4 l: ljnrv
1-5 h: qhhpt
2-4 k: rhwkqk
17-20 d: cqdxmvnqtdddddznnddl
1-4 z: zzzzz
3-10 v: vvgvvvvvvtvvvvh
4-9 q: fwqnjqqjkjq
9-17 r: rrrrrrrrrjrrrcwrtf
4-5 k: kkkzkkkk
9-14 m: mmhmmfhhmmmsmm
6-9 h: hshhhhhhh
3-4 n: ngnnn
8-17 b: zbvbpgqbsrzwmxzdbfw
4-8 k: wktkzcbg
8-9 w: wwddwcrwwpkbswswwkx
5-13 d: dndddpfdzfdvpzdhddd
11-16 p: fplppmnxvzpqsngpp
1-12 h: hhbhhhhhqghhhhhhxhh
11-12 z: zzzzzzzzzzhz
3-5 h: bhdhkl
3-4 h: hcvl
3-4 d: zbddddcrpgdxddt
17-18 j: qzwfjjkfpkggsjqvjwx
9-13 j: wfjtjjjgjjmtjjwjlh
2-5 f: xdpsfkpzvfmhf
4-5 c: cccccc
13-14 h: hhhjhhhhhhhmshhh
9-14 t: tttttttttttttntth
5-6 s: ssssdks
1-8 t: tgbtdkht
4-8 h: mhbhpvhh
17-18 x: xxxnxqjgxclqkxxxxx
2-5 g: jmvmgnghr
13-16 n: nnnnnnhqnnnnnvnnn
3-7 v: ngqvtvfbdlr
8-14 c: cnmrshvhlqnchtcbrgh
7-9 n: tfqswnnrg
11-16 x: kgxgvcftmxgxbnxg
2-4 n: zqnd
1-3 w: wwwncwwwkwfww
8-9 z: zzzbzzzzzzzzzzzzz
17-20 k: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
3-5 q: hjqrqsq
12-13 h: hhhhhhhhfhhhh
3-4 x: gxxjphxx
4-6 g: sbwggg

A 2/day2sample => 2/day2sample +3 -0
@@ 0,0 1,3 @@
1-3 a: abcde
1-3 b: cdefg
2-9 c: ccccccccc
\ No newline at end of file