~dblsaiko/ebuilds

ebuilds/games-rpg/thedarkmod/metadata.xml -rw-r--r-- 238 bytes
57bee972Marco Rebhan Auto updates - 2022-01-18T19:27:48 CET a day ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE pkgmetadata SYSTEM "http://www.gentoo.org/dtd/metadata.dtd">
<pkgmetadata>
	<maintainer type="person">
		<email>me@dblsaiko.net</email>
		<name>2xsaiko</name>
	</maintainer>
</pkgmetadata>