~creatable/Cumcord

9c76fcdfac52c126da8f14af13779671ac14444d — Fezalion a month ago bd7a5d3
Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 100.0% (35 of 35 strings)

Translation: Cumcord/cumcord
Translate-URL: http://weblate.alyxia.dev/projects/cumcord/cumcord/tr/
1 files changed, 4 insertions(+), 1 deletions(-)

M src/i18n/tr.json
M src/i18n/tr.json => src/i18n/tr.json +4 -1
@@ 30,5 30,8 @@
  "CAN_BE_DANGEROUS": "Cumcord eklentileri bilgisayarınızda kod çalıştırabilir ve potansiyel olarak tehlikeli olabilir. Yalnızca \"{}\" eklentisine güveniyorsanız onayla'yı tıklayın.",
  "BY": "{0}, {1} tarafından",
  "OPEN_SETTINGS": "Ayarları aç",
  "TOGGLE_UPDATES": "Güncellemeleri aç/kapat"
  "TOGGLE_UPDATES": "Güncellemeleri aç/kapat",
  "PLUGIN_EVAL_ERR": "`{0}` eklentisi, işleme sırasında hata verdiği için devre dışı bırakılacak: {1}",
  "PLUGIN_LOAD_ERR": "`{0}` eklentisi yüklenirken hata verdi: {1}",
  "PLUGIN_UNLOAD_ERR": "`{0}` eklentisi unload sırasında hata verdi: {1}"
}