~bzg/org-mode

e203b5a659dcf7f320e2d8a10d61deb75a14376d — Ilya Chernyshov 14 days ago 88f2dde
testing: Delete useless ert tests

* testing/lisp/test-ob-C.el: Delete useless test.

* testing/lisp/test-ob-fortran.el: Delete useless test.

* testing/lisp/test-ob-lilypond.el: Delete useless test.

* testing/lisp/test-ob-maxima.el: Delete useless test.
M testing/lisp/test-ob-C.el => testing/lisp/test-ob-C.el +0 -3
@@ 22,9 22,6 @@
(unless (featurep 'ob-C)
 (signal 'missing-test-dependency "Support for C code blocks"))

(ert-deftest ob-C/assert ()
 (should t))

(ert-deftest ob-C/simple-program ()
 "Hello world program."
 (if (executable-find org-babel-C++-compiler)

M testing/lisp/test-ob-fortran.el => testing/lisp/test-ob-fortran.el +0 -3
@@ 23,9 23,6 @@
(unless (featurep 'ob-fortran)
 (signal 'missing-test-dependency "Support for Fortran code blocks"))

(ert-deftest ob-fortran/assert ()
 (should t))

(ert-deftest ob-fortran/simple-program ()
 "Test of hello world program."
 (org-test-at-id "459384e8-1797-4f11-867e-dde0473ea7cc"

M testing/lisp/test-ob-lilypond.el => testing/lisp/test-ob-lilypond.el +0 -3
@@ 26,9 26,6 @@
    (file-name-directory
     (or load-file-name (buffer-file-name)))))

(ert-deftest ob-lilypond/assert ()
 (should t))

(ert-deftest ob-lilypond/feature-provision ()
 (should (featurep 'ob-lilypond)))


M testing/lisp/test-ob-maxima.el => testing/lisp/test-ob-maxima.el +0 -3
@@ 22,9 22,6 @@
(unless (featurep 'ob-maxima)
 (signal 'missing-test-dependency "Support for Maxima code blocks"))

(ert-deftest ob-maxima/assert ()
 (should t))

(ert-deftest ob-maxima/integer-input ()
 "Test of integer input"
 (org-test-at-id "b5842ed4-8e8b-4b18-a1c9-cef006b6a6c8"