~brown121407/lfa_lab

Add code for Turing Machines.
Finish minimization algorithm for DFAs.

refs

master
browse  log 

clone

read-only
https://git.sr.ht/~brown121407/lfa_lab
read/write
git@git.sr.ht:~brown121407/lfa_lab

You can also use your local clone with git send-email.

#Exerciții Laborator CS112

Codul care „gândește” propriu-zis se află în folderul lib. Configurațiile sunt stocare în configs, cu extensia .dfa dacă reprezintă un AFD, .nfa dacă reprezintă un AFN, și .tm dacă reprezintă o mașină Turing.

#Ex. 1

./dfa_parser_engine.py dfa_config_file

#Ex. 2

./dfa_acceptance_engine.py dfa_config_file word_to_test

#Ex. 3

./nfa_acceptance_engine.py nfa_config_file word_to_test

#Ex. 4

./nfa_dfa_conversion_engine.py nfa_config_file

#Ex. 5

./dfa_minimization_engine.py dfa_config_file

#Ex. 7

See TM Configuration for the specification of the TM config file format. See configs/0^2.tm for the config of the example from Sipser 3.8.

./tm_validation_engine.py tm_config_file

#Ex. 8

./tm_simulator.py tm_config_file input