~bronikowski/onebit

onebit/test -rw-r--r-- 72 bytes
5205102aEmil Oppeln-Bronikowski Totoro, prehaps? 2 years ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
********
*.*.*.*.
.*.*.*.*
*.*.*.*.
.*.*.*.*
*.*.*.*.
.*.*.*.*
********