~bronikowski/onebit

onebit/few -rw-r--r-- 200 bytes
5205102aEmil Oppeln-Bronikowski Totoro, prehaps? 2 years ago
                                        
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
...**...
..*..*..
...**...
.******.
...**...
..*..*..
..*..*..
********

*.*.*.*.
.*.*.*.*
*.*.*.*.
.*.*.*.*
*.*.*.*.
.*.*.*.*
********

...**...
..*..*..
...**...
.******.
...**...
..*..*..
..*..*..