~bayindirh/covid19-dashboard

Auto update capable COVID-19 observation dashboard for Turkey.
c1121b0b — Hakan Bayındır 1 year, 5 months ago
Update README.md
45ade3d2 — Hakan Bayındır 1 year, 5 months ago
Fix: More fixes to scroll on click.
852ddb79 — Hakan Bayındır 1 year, 5 months ago
Fix: Scroll on click on README.md

refs

master
browse  log 

clone

read-only
https://git.sr.ht/~bayindirh/covid19-dashboard
read/write
git@git.sr.ht:~bayindirh/covid19-dashboard

You can also use your local clone with git send-email.

#COVID-19 Türkiye Bilgi Ekranı Auto Updates

For English, please scroll down.

Not: Bu depo Ozan Ertürk'ün geliştirmiş olduğu covid19-turkey-api kodunun bir çatallamasıdır.

Not: Bu depo 2 Eylül 2022 itibari ile arşivlenmiş olup, güncellenmeyecektir. Bir kopyası Source Hut üzerinde tutulacaktır ve geliştirmeler orada yapılacaktır.

Image of Application

#Veri Setleri

Bu uygulama her yarım saatte bir T.C. Sağlık bakanlığının https://covid19.saglik.gov.tr adresindeki bilgiler ile veri setlerini günceller. Uygulama doğrudan Github Actions üzerinde çalışır. dataset klasörünün içinde güncel data JSON ve CSV olarak barınmaktadır.

Geriye dönük bilgiler aşağıdaki kaynaklar kullanılarak elde edilmiştir.

#COVID-19 ile ilgili diğer API ve veri kaynakları

#Kaynaklar


#COVID-19 Turkey Dashboard Auto Updates

For Turkish, please refer here.

Note: This repository is a fork of the code developed by Ozan Ertürk. Access to his repository from here.

Note: This repository is archived as of 2 September 2022. A copy of the repository will be hosted at Source Hut, and any furter development will be done there.

Image of Application

#Datasets

This applications updates its datasets with fresh data from https://covid19.saglik.gov.tr every 30 minutes. Everything runs on GitHub actions. All datasets can be accessed from dataset as CSV and JSON files.

Historical data is obtained from resources listed below.

COVID19-Turkey-API by Hakan Bayındır is licensed under CC CC0 1.0