~alva/aterta-pride

Onödigt att komprimera woff2-filter
Fixa konfiguration
Bygg om också

refs

trunk
browse  log 

clone

read-only
https://git.sr.ht/~alva/aterta-pride
read/write
git@git.sr.ht:~alva/aterta-pride

You can also use your local clone with git send-email.

#Återta Pride

Hemsida för Återta Pride Umeå. Byggs med Zola.

#Sidans innehåll

Innehållet är skrivet i Markdown, som ser ut såhär:

# En rubrik
En paragraf med text.
- En punktlista
- En till punkt
[En länk](http://hej.se).

I övrigt så består sidan utav HTML-mallar med lite kod för att plocka ut innehållet.

#Utveckling

Använd zola serve för att köra lokalt. När du är nöjd med ändringarna, kör zola build och lägg till i git. Zola körs inte på vävtjänaren; den serverar bara filerna ur public.